Slovenská katolícka charita

Spoločnosť Slovenská katolícka charita bola založená 19. januára 1927

  • IČO 00179132
  • DIČ 2020682818
  • Sídlo Slovenská katolícka charita
    Kapitulská 18 81415 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  • Právna forma Cirkevná organizácia
  • Zápis Číslo živn.registra: 101-8893, okresný úrad Bratislava
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví