Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 387 817€ 1 318 128€ 1 909 132€ 1 663 217€ 1 874 244€ 1 834 637€ 1 820 464€ 1 866 487€ 1 725 799€ 1 817 007€ 1 647 332€ 976 165€ 1 290 324€ 1 258 810€
02
501
Spotreba materiálu
184 560€ 209 888€ 452 279€ 325 221€ 391 901€ 367 555€ 300 255€ 310 095€ 298 673€ 296 654€ 245 470€ 246 633€ 190 461€ 255 760€
03
502
Spotreba energie
1 203 133€ 1 106 719€ 1 449 621€ 1 329 381€ 1 474 436€ 1 458 811€ 1 509 569€ 1 547 671€ 1 417 750€ 1 515 631€ 1 401 476€ 729 209€ 1 099 692€ 1 002 842€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
123€ 1 521€ 7 232€ 8 615€ 7 908€ 8 271€ 10 641€ 8 720€ 9 375€ 4 722€ 386€ 323€ 171€ 208€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 007 479€ 1 381 525€ 2 423 792€ 2 283 488€ 2 197 521€ 1 350 370€ 1 066 839€ 1 043 819€ 1 224 696€ 1 225 976€ 841 503€ 632 462€ 949 068€ 709 900€
07
511
Opravy a udržiavanie
566 145€ 741 485€ 1 296 724€ 1 356 343€ 1 307 956€ 611 446€ 479 020€ 345 246€ 553 983€ 342 076€ 170 125€ 275 057€ 532 691€ 308 741€
08
512
Cestovné
30€ 16€ 36€ 158€ 531€ 883€ 1 877€ 1 372€ 2 193€ 1 221€ 1 314€ 1 245€ 1 576€ 1 634€
09
513
Náklady na reprezentáciu
657€ 467€ 1 264€ 1 420€ 2 137€ 1 662€ 1 456€ 670€ 961€ 866€ 2 051€ 2 343€ 1 565€ 1 550€
10
518
Ostatné služby
440 647€ 639 556€ 1 125 768€ 925 568€ 886 897€ 736 379€ 584 486€ 696 530€ 667 558€ 881 813€ 668 013€ 353 817€ 413 236€ 397 975€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 536 908€ 3 422 930€ 3 998 571€ 3 357 264€ 3 115 545€ 3 022 848€ 2 876 100€ 2 515 015€ 2 435 002€ 2 117 028€ 1 869 434€ 1 658 246€ 1 642 256€ 1 608 799€
12
521
Mzdové náklady
2 541 310€ 2 480 594€ 2 878 742€ 2 412 362€ 2 228 915€ 2 161 565€ 2 063 949€ 1 801 580€ 1 736 029€ 1 540 809€ 1 370 561€ 1 208 111€ 1 165 471€ 1 158 201€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
857 756€ 804 747€ 965 894€ 812 256€ 756 404€ 730 349€ 697 543€ 610 676€ 591 594€ 457 432€ 415 838€ 372 397€ 371 645€ 378 237€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
136 920€ 137 124€ 152 585€ 131 223€ 129 213€ 130 259€ 113 692€ 101 743€ 106 724€ 118 266€ 82 729€ 77 369€ 104 742€ 71 666€
16
528
Ostatné sociálne náklady
922€ 465€ 1 350€ 1 423€ 1 012€ 675€ 915€ 1 016€ 655€ 520€ 306€ 369€ 398€ 695€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 478€ 33 455€ 53 099€ 63 511€ 33 612€ 36 833€ 35 078€ 34 515€ 33 688€ 39 802€ 26 283€ 21 114€ 23 782€ 28 109€
18
531
Daň z motorových vozidiel
2 204€ 2 130€ 2 085€ 1 962€ 2 181€ 2 824€ 2 786€ 2 867€ 3 326€ 3 937€ 3 271€ 2 414€ 3 567€ 3 700€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
25 273€ 31 325€ 51 014€ 61 549€ 31 431€ 34 009€ 32 292€ 31 648€ 30 362€ 35 865€ 23 012€ 18 700€ 20 215€ 24 409€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
562 529€ 3 469€ 1 270€ 2 135€ 9 995€ 57 222€ 45 844€ 17 650€ 27 470€ 72 672€ 19 016€ 3 741€ 7 621 095€ 45 207€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 109€ 2 349€ 650€ 0€ 322€ 0€ 37 908€ 442€ 4€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 249€ 790€ 1 073€ 0€ 330€ 330€ 333€ 0€ 300€ 0€ 552€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
165 729€ 0€ 0€ 180€ 1 327€ 1 027€ 0€ 0€ 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 204€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
396 787€ 3 219€ 480€ 773€ 6 319€ 55 215€ 45 514€ 16 995€ 26 164€ 31 204€ 18 574€ 3 185€ 7 621 093€ 3€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 123€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 997 582€ 4 044 033€ 4 217 797€ 4 180 518€ 3 846 604€ 4 006 135€ 3 975 660€ 3 758 481€ 3 110 461€ 6 815 311€ 5 045 380€ 1 026 842€ 991 472€ 1 163 562€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 743 223€ 3 789 883€ 3 779 760€ 3 721 269€ 3 717 814€ 3 786 681€ 3 914 319€ 3 728 399€ 2 929 902€ 6 737 920€ 4 960 698€ 838 173€ 918 246€ 1 112 801€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
254 359€ 254 150€ 438 037€ 459 249€ 128 790€ 219 454€ 61 341€ 30 082€ 180 559€ 77 390€ 84 682€ 188 669€ 73 226€ 50 761€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 948€ 36 997€ 56 841€ 45 965€ 48 490€ 38 342€ 40 492€ 2 009€ 164 070€ 48 813€ 33 150€ 82 827€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 170 405€ 67 554€ 63 807€ 74 208€ 4 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 704€ 37 132€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 488€ 167€ 4 253€ 345 730€ 16 493€ 14 087€ 16 480€ 28 073€ 16 489€ 28 577€ 51 532€ 14 997€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
214 924€ 216 986€ 206 539€ 0€ 0€ 92 816€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 845€ 55 522€ 13 629€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
61 526€ 91 438€ 101 439€ 95 003€ 89 086€ 54 147€ 100 567€ 64 919€ 79 928€ 66 685€ 70 778€ 41 826€ 50 817€ 41 284€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
30€ 39€ 35€ 11€ 109€ 0€ 0€ 39€ 33€ 541€ 780€ 87€ 57€ 100€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
61 496€ 91 400€ 101 404€ 94 991€ 88 977€ 54 025€ 100 567€ 64 880€ 79 895€ 66 143€ 69 998€ 36 934€ 37 604€ 41 184€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 805€ 13 156€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 581 320€ 10 294 978€ 12 705 100€ 11 645 135€ 11 166 607€ 10 362 192€ 9 920 551€ 9 300 886€ 8 637 044€ 12 154 480€ 9 519 726€ 4 360 396€ 12 568 814€ 4 855 671€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 796 061€ 2 616 735€ 4 716 040€ 3 859 296€ 3 497 912€ 3 585 060€ 3 651 694€ 3 000 858€ 3 220 766€ 3 073 474€ 2 358 920€ 1 910 317€ 2 087 430€ 2 265 417€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 795 754€ 2 613 663€ 4 703 137€ 3 843 774€ 3 482 893€ 3 570 133€ 3 633 862€ 2 986 012€ 3 206 253€ 3 065 187€ 2 358 270€ 1 909 947€ 2 087 214€ 2 265 125€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
308€ 3 072€ 12 904€ 15 522€ 15 019€ 14 927€ 17 832€ 14 846€ 14 513€ 8 287€ 650€ 370€ 216€ 292€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
491 966€ 700 406€ 1 155 026€ 885 379€ 1 179 940€ 1 032 383€ 886 562€ 814 459€ 709 480€ 790 332€ 843 619€ 253 906€ 355 037€ 580 694€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 20 001€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€ 1 033€ 42€ 0€ 0€ 1 427€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 708€ 183 500€ 147 988€ 178 872€ 285 343€ 161 698€ 91 523€ 27 842€ 18 907€ 14 437€ 428€ 85€ 4 424€ 8 633€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3 073€ 0€ 0€ 29 148€ 3 433€ 11 340€ 0€ 0€ 15 050€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 377€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
480 290€ 513 832€ 987 037€ 706 507€ 865 449€ 867 252€ 783 551€ 786 617€ 689 039€ 760 553€ 843 191€ 253 821€ 349 186€ 568 684€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
362 848€ 268 298€ 382 746€ 116 455€ 94 104€ 44 394€ 2 009€ 164 070€ 53 262€ 47 859€ 54 214€ 20 855€ 38 512€ 55 960€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
362 848€ 268 298€ 382 746€ 116 455€ 94 104€ 44 394€ 2 009€ 164 070€ 53 262€ 47 859€ 54 214€ 20 855€ 38 512€ 55 960€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 997€ 56 841€ 45 965€ 48 490€ 38 342€ 44 394€ 2 009€ 164 070€ 53 136€ 45 821€ 33 165€ 17 703€ 37 285€ 10 756€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 028€ 40 475€ 53 558€ 67 722€ 54 556€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 950€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
166 270€ 2 742€ 0€ 244€ 1 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 038€ 99€ 3 152€ 1 227€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
123 554€ 168 240€ 283 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 204€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 887€ 26 471€ 0€ 4€ 296€ 25€ 15€ 29€ 208€ 263€ 392€ 183€ 350€ 3 046€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 3€ 0€ 4€ 18€ 25€ 15€ 29€ 208€ 262€ 370€ 175€ 255€ 3 045€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 22€ 8€ 95€ 1€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 887€ 26 468€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 904€ 2 033€ 2 181€ 3 131€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 904€ 2 033€ 2 181€ 3 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
7 793 125€ 6 385 750€ 6 527 569€ 6 471 669€ 6 396 800€ 5 701 424€ 5 379 660€ 5 319 290€ 4 650 929€ 7 809 760€ 6 268 763€ 2 198 603€ 9 687 999€ 1 951 382€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 097 796€ 2 852 504€ 2 976 746€ 3 014 234€ 2 944 618€ 2 187 555€ 1 714 476€ 1 843 283€ 1 955 679€ 1 822 048€ 1 684 957€ 1 653 410€ 1 877 653€ 1 714 466€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 678 740€ 3 528 748€ 3 530 468€ 3 452 474€ 3 447 098€ 3 509 969€ 3 648 784€ 3 471 607€ 2 693 351€ 5 985 012€ 4 577 806€ 537 193€ 7 802 036€ 217 497€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 16 927€ 3 500€ 0€ 0€ 14 400€ 4 400€ 1 900€ 2 700€ 0€ 0€ 0€ 166€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
16 529€ 4 498€ 3 427€ 1 401€ 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
60€ 0€ 0€ 60€ 4 500€ 3 900€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 8 000€ 8 310€ 19 253€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 446 887€ 9 997 660€ 12 781 382€ 11 332 804€ 11 169 051€ 10 364 190€ 9 921 972€ 9 300 887€ 8 637 778€ 11 721 838€ 9 525 908€ 4 383 864€ 12 169 328€ 4 856 499€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-134 432€ -297 318€ 76 282€ -312 331€ 2 444€ 1 998€ 1 421€ 1€ 734€ -432 643€ 6 182€ 23 468€ -399 486€ 828€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 71 809€ 28 523€ 3€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 950€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-134 432€ -297 319€ 4 473€ -340 854€ 2 440€ 1 994€ 1 421€ 1€ 734€ -432 643€ 6 182€ 2 518€ -399 486€ 828€