Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
166 691€ 146 657€ 133 113€ 125 428€ 144 538€ 180 848€ 192 278€ 190 274€ 198 623€ 202 416€ 139 138€ 96 075€ 99 890€
02
501
Spotreba materiálu
120 081€ 95 838€ 95 471€ 82 592€ 96 844€ 110 280€ 114 155€ 106 273€ 114 792€ 115 474€ 74 106€ 55 206€ 56 879€
03
502
Spotreba energie
46 610€ 50 819€ 37 643€ 42 836€ 47 693€ 70 568€ 78 123€ 84 001€ 83 831€ 86 942€ 65 031€ 40 870€ 43 011€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
88 356€ 52 784€ 44 653€ 33 881€ 48 970€ 43 917€ 42 318€ 45 161€ 54 604€ 49 843€ 37 672€ 37 669€ 24 393€
07
511
Opravy a udržiavanie
48 810€ 18 403€ 15 133€ 5 664€ 19 452€ 11 530€ 9 983€ 12 794€ 21 327€ 18 128€ 6 703€ 18 161€ 1 221€
08
512
Cestovné
2 035€ 2 538€ 1 154€ 743€ 1 083€ 1 007€ 502€ 646€ 414€ 271€ 323€ 410€ 144€
09
513
Náklady na reprezentáciu
102€ 100€ 101€ 100€ 89€ 76€ 141€ 68€ 11€ 8€ 180€ 31€ 6€
10
518
Ostatné služby
37 409€ 31 743€ 28 264€ 27 373€ 28 346€ 31 304€ 31 694€ 31 654€ 32 853€ 31 437€ 30 466€ 19 067€ 23 022€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 221 722€ 1 020 183€ 812 004€ 789 216€ 1 187 552€ 1 097 104€ 1 020 751€ 983 009€ 924 710€ 912 750€ 552 819€ 372 368€ 347 410€
12
521
Mzdové náklady
862 182€ 724 616€ 574 994€ 560 687€ 836 748€ 781 024€ 730 070€ 704 844€ 661 141€ 644 842€ 400 026€ 271 617€ 255 062€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
296 899€ 247 732€ 197 142€ 193 112€ 290 175€ 269 360€ 253 462€ 244 187€ 229 860€ 227 829€ 138 133€ 93 529€ 86 822€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 777€ 10 795€ 8 895€ 7 560€ 10 813€ 7 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 739€
15
527
Zákonné sociálne náklady
49 863€ 37 040€ 30 973€ 27 857€ 49 816€ 39 039€ 37 219€ 33 977€ 33 710€ 40 079€ 14 660€ 7 222€ 3 787€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 811€ 2 963€ 2 689€ 4 366€ 5 242€ 5 082€ 5 036€ 5 962€ 3 913€ 3 271€ 1 788€ 1 095€ 593€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
607€ 534€ 534€ 2 163€ 2 438€ 2 438€ 2 438€ 2 750€ 2 061€ 2 199€ 434€ 339€ 350€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 204€ 2 428€ 2 155€ 2 203€ 2 804€ 2 645€ 2 598€ 3 211€ 1 852€ 1 072€ 1 354€ 756€ 243€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
91 474€ 79 917€ 86 008€ 92 571€ 418 142€ 211 692€ 159 869€ 145 193€ 143 190€ 221 470€ 84 257€ 30 464€ 21 650€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 1 436€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
22 019€ 254 039€ 41 373€ 257€ 0€ 1 377€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
69 455€ 79 750€ 86 008€ 92 171€ 164 103€ 170 318€ 159 869€ 144 935€ 143 190€ 135 920€ 84 257€ 30 464€ 21 299€
28
549
Manká a škody
0€ 82 737€ 0€ 0€ 351€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
52 421€ 59 639€ 58 216€ 52 300€ 102 965€ 85 225€ 90 453€ 85 348€ 141 751€ 241 154€ 277 009€ 44 512€ 64 142€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 337€ 34 340€ 33 316€ 32 013€ 55 521€ 47 257€ 47 325€ 47 156€ 98 662€ 101 230€ 236 609€ 32 105€ 34 601€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
20 084€ 25 299€ 24 900€ 20 287€ 47 444€ 37 968€ 43 128€ 38 192€ 43 089€ 139 924€ 40 399€ 12 407€ 29 541€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
200€ 400€ 11 773€ 15 539€ 92 468€ 11 498€ 3 136€ 3 031€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
20 084€ 25 299€ 24 900€ 20 287€ 47 444€ 37 768€ 42 728€ 26 419€ 27 550€ 47 456€ 28 901€ 9 271€ 26 510€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 401€ 2 228€ 2 225€ 1 738€ 1 891€ 1 763€ 1 817€ 1 775€ 1 740€ 3 366€ 1 345€ 1 008€ 1 315€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
12€ 12€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 389€ 2 215€ 2 222€ 1 738€ 1 891€ 1 763€ 1 817€ 1 775€ 1 740€ 3 366€ 1 345€ 1 008€ 1 315€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
-7 386€ -16 706€ 6 266€ 59 334€ 4 282€ 60 960€ 66 751€ 63 747€ 24 895€ 19 692€ 8 741€ 8 420€ 13 657€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
12 311€ 3 165€ 7 420€ 54 884€ 17 573€ 14 111€ 16 731€ 19 074€ 11 635€ 19 352€ 8 264€ 5 850€ 6 573€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-19 697€ -19 871€ -1 153€ 4 450€ -13 291€ 46 849€ 50 020€ 44 673€ 13 260€ 340€ 477€ 2 569€ 7 083€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 619 489€ 1 347 664€ 1 145 175€ 1 158 835€ 1 913 582€ 1 686 591€ 1 579 272€ 1 520 467€ 1 493 428€ 1 653 962€ 1 102 769€ 591 611€ 573 050€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
670€ 2 206€ 2 183€ 2 271€ 2 524€ 0€ 1 275€ 1 246€ 1 921€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
670€ 2 206€ 2 183€ 2 271€ 2 524€ 0€ 1 275€ 1 246€ 1 921€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 588€ 7 307€ 26 490€ 73 207€ 57 143€ 57 304€ 61 715€ 66 326€ 51 908€ 64 812€ 35 723€ 14 024€ 41 681€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400€ 25 722€ 650€ 146€ 200€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
156€ 125€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 588€ 6 840€ 26 490€ 47 329€ 56 368€ 57 294€ 61 715€ 66 326€ 51 762€ 64 612€ 35 723€ 14 024€ 41 681€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
20 130€ 1 226€ 3 958€ 3 369€ 245 296€ 39 541€ 12 504€ 16 537€ 13 056€ 26 280€ 7 446€ 3 284€ 394€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
20 130€ 1 226€ 3 958€ 3 369€ 245 296€ 39 541€ 12 504€ 16 537€ 13 056€ 26 280€ 7 446€ 3 284€ 394€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
200€ 400€ 11 773€ 15 539€ 12 468€ 24 606€ 6 950€ 3 031€ 394€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
20 130€ 1 226€ 3 958€ 3 369€ 245 096€ 39 141€ 731€ 998€ 588€ 1 674€ 496€ 253€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 594 195€ 1 332 524€ 1 113 274€ 1 075 194€ 1 609 722€ 1 548 822€ 1 472 661€ 1 414 292€ 1 422 639€ 1 492 404€ 1 054 469€ 573 880€ 527 472€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 553 697€ 1 297 184€ 1 079 958€ 1 035 355€ 1 554 000€ 1 500 965€ 1 419 748€ 1 361 606€ 1 323 977€ 1 308 437€ 816 645€ 540 266€ 490 979€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
32 337€ 34 340€ 33 316€ 32 413€ 55 521€ 46 296€ 46 281€ 46 110€ 97 606€ 183 879€ 236 609€ 32 105€ 34 601€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
8 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 7 426€ 201€ 600€ 5 588€ 5 530€ 0€ 0€ 1 214€ 1 509€ 1 892€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
961€ 1 044€ 1 046€ 1 056€ 88€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 628 912€ 1 341 057€ 1 143 723€ 1 152 441€ 1 914 367€ 1 647 850€ 1 549 151€ 1 499 679€ 1 487 604€ 1 584 771€ 1 098 884€ 593 109€ 569 548€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 423€ -6 607€ -1 451€ -6 394€ 785€ -38 741€ -30 121€ -20 788€ -5 824€ -69 191€ -3 886€ 1 499€ -3 503€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9 423€ -6 607€ -1 451€ -6 394€ 785€ -38 741€ -30 121€ -20 788€ -5 824€ -69 191€ -3 886€ 1 499€ -3 503€