Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo podielníkov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
540 433€ 991 813€ 949 637€ 290 810€ 294 442€ 495 501€ 177 742€ 25 800€ 8 600€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
127 162€ 271 441€ 209 446€ 66 446€ 137 229€ 195 578€ 59 418€ 25 800€ 8 436€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
413 271 € 720 372 € 740 191 € 224 364 € 157 213 € 299 923 € 118 324 € 164 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 875 829 € 1 811 058 € 1 419 653 € 1 756 866 € 2 054 864 € 1 935 474 € 1 690 505 € 1 920 033 € 2 251 383 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 539 543€ 1 591 044€ 1 428 558€ 1 681 548€ 1 680 234€ 1 720 734€ 1 595 451€ 1 759 024€ 2 014 741€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
184 938€ 88 796€ -126 513€ -109 043€ 128 493€ -21 704€ -115 944€ -55 118€ 31 305€
07
II.3
Aktivácia
151 348€ 131 218€ 117 608€ 184 361€ 246 137€ 236 444€ 210 998€ 216 127€ 205 337€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 503 308 € 1 736 497 € 1 379 153 € 1 286 231 € 1 380 427 € 1 434 750 € 1 310 998 € 1 255 125 € 1 318 900 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
994 437€ 1 126 504€ 899 966€ 920 459€ 1 020 185€ 1 075 953€ 1 007 615€ 967 354€ 1 027 856€
10
B.2
Služby
508 871€ 609 993€ 479 187€ 365 772€ 360 242€ 358 797€ 303 383€ 287 771€ 291 044€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
785 792 € 794 933 € 780 691 € 694 999 € 831 650 € 800 647 € 497 831 € 664 908 € 932 647 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
854 429 € 769 026 € 722 696 € 665 897 € 645 296 € 657 649 € 605 879 € 565 601 € 629 984 €
13
C.1
Mzdové náklady
607 394€ 547 664€ 514 348€ 474 010€ 456 829€ 464 064€ 429 018€ 403 637€ 445 436€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
218 673€ 197 181€ 185 856€ 169 538€ 165 152€ 168 306€ 155 114€ 142 012€ 150 354€
16
C.4
Sociálne náklady
28 362€ 24 181€ 22 492€ 22 349€ 23 315€ 25 279€ 21 747€ 19 952€ 34 191€
17
D
Dane a poplatky
71 173€ 62 940€ 51 790€ 52 338€ 56 978€ 54 436€ 53 145€ 51 743€ 49 164€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
356 774€ 332 463€ 346 575€ 368 924€ 380 642€ 377 995€ 412 613€ 508 215€ 523 848€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
141 837€ 135 109€ 61 025€ 164 772€ 203 786€ 100 108€ 143 250€ 141 067€ 52 636€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
94 978€ 100 411€ 75 788€ 107 370€ 178 552€ 81 496€ 111 760€ 87 680€ 64 446€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 640€ 4 268€ 15 830€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
649 012€ 599 522€ 615 616€ 450 582€ 463 519€ 457 277€ 426 907€ 460 695€ 515 142€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
79 294€ 54 224€ 56 617€ 9 838€ 35 988€ 5 372€ 4 632€ 10 810€ 255€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
114 353 € 210 500 € 203 866 € 105 986 € 197 231 € 181 084 € -120 041 € 26 791 € 232 728 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
11 644€
38
X.
Výnosové úroky
60€ 35€ 437€ 972€ 2 609€ 13 641€ 12 700€
39
N
Nákladové úroky
8 230€ 4 419€ 3 989€ 3 259€ 38€
40
XI.
Kurzové zisky
3€
41
O
Kurzové straty
38€ 18€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 614€ 1 230€ 1 445€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 996€ 6 029€ 2 436€ 56 497€ 49 116€ 46 984€ 44 201€ 39 860€ 40 456€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 226 € -10 388 € -6 425 € -59 759 € -48 679 € -39 413 € -40 400 € -24 774 € -39 400 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
103 127 € 200 112 € 197 441 € 46 227 € 148 552 € 141 671 € -160 441 € 2 017 € 193 328 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 763 € 146 503 € -32 941 € 14 122 € 40 404 € 42 919 € -13 109 € 1 717 € 24 651 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
25 977€ 45 266€ 49 933€ 17 032€ 48 466€ 37 657€ 494€ 16 077€ 10 596€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 786€ 101 237€ -82 874€ -2 910€ -8 062€ 5 262€ -13 603€ -14 360€ 14 055€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
74 364 € 53 609 € 230 382 € 32 105 € 108 148 € 98 752 € -147 332 € 300 € 168 677 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1€ 1 202€ 1€
53
T
Mimoriadne náklady
10€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 € 1 202 € -9 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 € 1 202 € -9 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
103 127 € 200 112 € 197 441 € 46 227 € 148 552 € 141 671 € -160 440 € 3 219 € 193 319 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
74 364 € 53 609 € 230 382 € 32 105 € 108 148 € 98 752 € -147 331 € 1 502 € 168 668 €