Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výrobno - obchodné družstvo v Šuranoch, v likvidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Výrobno - obchodné družstvo v Šuranoch, v likvidácii

 • Názov Výrobno - obchodné družstvo v Šuranoch, v likvidácii
 • IČO 00199508
 • DIČ 2021033861
 • Sídlo ul. SNP 149, 942 01 Šurany
 • Dátum vzniku 5. februára 1965, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 49/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 660 €
 • Historický názov Výrobno - obchodné družstvo v Šuranoch
  (platné do 9. septembra 1994 )
  Jednotné roľnícke družstvo 20.výročia oslo- bodenia ČSSR v Šuranoch
  (platné do 12. mája 1994 )
 • Historické sídlo , 942 01 Šurany
  (platné do 12. mája 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich predaja a ďalšieho spracovania 12.5.1994
maloobchod s priemyselným tovarom 12.5.1994
predaj súčiastok a prístrojov dvojstopových motorových vozidiel, motocyklov, a agrotechniky 12.5.1994
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami 12.5.1994
maloobchod s potravinami a pochutinami 12.5.1994
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 12.5.1994
maloobchod s chlebom, pečivom, múkou a cukrovinkami 12.5.1994
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami 12.5.1994
maloobchod s kvetmi 12.5.1994
Iné právne skutočnosti
1. Toto družstvo vzniklo zlúčením dotersjších JRD v Suranoch, v Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku.
K zlúčenie došlo na zlučovacej členskej schôdzi v Suranoch dňa 5.februára 1965 a toto zlúčenie bolo schválené ONV v Nových Zámkoch uznesením rady zo dňa 26.3.1965, č. 56/65/R.
Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 26.2.1975 s týmto družstvom splynulo s účinnosťou od 1.1.1975 Jednotné roľnícke družstvo v Úľanoch nad Žitavou.
Rada Okresného národného výboru v Nových Zámkoch uznesením č. 87 zo dňa 23.3.1976 podľa §§ 98 a 99 zák.č. 122/75 Zb. toto splynutie schválila.
Stanovy: Stanovy družstva boli, prijaté na členskej schôdzi konanej dňa 8.2.1991 v zmysle zákona 162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 107
2. Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 22. 1. 1993. Stary spis: Dr 107
3. Uznesením členskej schôdze družstva konanej
d a 10.6.1994 bolo rozhodnuté o zrušení družstva likvidáciou.
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.10.1995, v konaní č. Sp.zn. 1K 222/94 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz.
Za správcu podstaty sa ustanovuje
JUDr. Miroslav F A R K A Š Tajovského 12, Nové Zámky. Stary spis: Dr 107
4. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.05.2007 č. k. 1K 222/94-2233 právoplatným dňa 11.06.2007 zanikla funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslavovi Farkašovi ku dňu 17.05.2007 a za nového správcu bol ustanovený Mgr. Juraj Puskailer, Páričková 18, Bratislava.
5. Zánik funkcie likvidátora JUDr. Jaroslavovi Dubcovi, nar. dňa 15.10.1948, naposledy bytom Jedlíkova č. 23, Nové Zámky, úmrtím dňa 17.10.2010.