Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce "v likvidácii"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce "v likvidácii"

 • Názov Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce "v likvidácii"
 • IČO 00202240
 • DIČ 2021293120
 • Sídlo , 980 51 Veľké Teriakovce
 • Dátum vzniku 1. januára 1991, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 16/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 59 749 €
 • Historický názov Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce
  (platné do 5. novembra 1998 )
 • Historické sídlo , 979 01 Veľké Teriakovce
  (platné do 18. mája 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja poľnohospodárskych a lesných výrobkov a produktov 18.5.1993
cestná nákladná doprava 18.5.1993
osobná hromadná nepravidelná doprava 18.5.1993
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 28.12.1990, prijatím vlastných stanov družstva.
.
Členská schôdza konaná dňa 27.03.1991, schválila nové
stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodár-
skom družstevníctve.
.
Starý spis: Dr 28
2. .
Členská schôdza uskutočnená dňa 14.1.1992 schválila zmenu stanov v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
3. .
Členská schôdza, konaná dňa 28.03.1996, schválila zmenu stanov družstva.
4. .
Členská schôdza, konaná dňa 20.3.1997, schválila zmenu stanov družstva.
5. .
Členská schôdza konaná 22.09.1998, prijala uznesenia vo forme notárskej zápisnice, č. NZ 461/98, o vstupe
družstva do likvidácie a prijala zmenu stanov.
6. .
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa
28.10.1999, č.k. 47 - 24 K 351/98 - 140, bol vyhlásený
konkurz na majetok - Poľnohospodárske družstvo Veľké
Teriakovce "v likvidácii", so sídlom Veľké Teriakovce,
IČO: 00202240.
Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Ivan
Bablena, komerčný právnik, so sídlom Veľký Krtíš, Baníc-
ka 871.
7. Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 47-24 K 351/98-Že-1531 zo dňa 25. 08. 2011 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Obo 86/2011 zo dňa 20. 12. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 01. 2012, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce „v konkurze“, Veľké Teriakovce a za správcu konkurznej podstaty v tejto věci ustanovil Ing. Gabrielu Ďurmanovú, Predmestská 8537/2B, Žilina.