Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
388 988€ 359 374€ 322 073€ 333 888€ 303 597€ 297 492€ 289 620€ 312 295€ 306 487€ 261 634€ 243 046€ 241 828€
02
501
Spotreba materiálu
330 146€ 244 177€ 205 701€ 211 781€ 197 055€ 176 858€ 168 575€ 157 945€ 163 914€ 112 414€ 82 300€ 114 644€
03
502
Spotreba energie
58 843€ 115 196€ 116 371€ 122 106€ 106 542€ 120 634€ 121 045€ 154 350€ 142 573€ 149 220€ 160 746€ 127 184€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
564 051€ 492 976€ 480 379€ 460 378€ 427 218€ 425 732€ 422 548€ 387 574€ 338 361€ 343 845€ 547 945€ 314 677€
07
511
Opravy a udržiavanie
165 135€ 114 273€ 100 282€ 104 899€ 98 884€ 106 128€ 98 552€ 75 075€ 78 588€ 105 354€ 106 474€ 76 768€
08
512
Cestovné
923€ 1 375€ 1 503€ 520€ 145€ 799€ 2 128€ 692€ 2 675€ 605€ 1 087€ 1 809€
09
513
Náklady na reprezentáciu
17 678€ 16 850€ 15 186€ 13 573€ 10 163€ 8 919€ 7 539€ 8 932€ 3 971€ 4 550€ 5 247€ 3 674€
10
518
Ostatné služby
380 315€ 360 478€ 363 407€ 341 386€ 318 026€ 309 885€ 314 329€ 302 876€ 253 127€ 233 336€ 435 137€ 232 426€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 533 243€ 1 259 059€ 1 192 964€ 1 038 160€ 920 835€ 898 985€ 841 148€ 777 156€ 719 453€ 717 027€ 686 961€ 548 726€
12
521
Mzdové náklady
1 108 755€ 901 100€ 853 033€ 745 449€ 657 367€ 644 710€ 600 408€ 561 297€ 519 956€ 518 000€ 494 579€ 400 609€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
370 019€ 306 761€ 290 236€ 250 681€ 224 224€ 216 294€ 205 179€ 185 360€ 171 236€ 169 979€ 162 417€ 132 534€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 190€ 6 920€ 6 321€ 4 109€ 5 101€ 3 381€ 3 437€ 2 866€ 2 743€ 2 345€ 4 844€ 2 230€
15
527
Zákonné sociálne náklady
47 280€ 44 279€ 43 374€ 37 920€ 34 143€ 34 599€ 32 124€ 27 634€ 25 518€ 26 703€ 25 121€ 13 353€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 005€ 2 795€ 4 354€ 2 020€ 463€ 6 369€ 3 166€ 7 244€ 252€ 323€ 208€ 183€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 005€ 2 795€ 4 354€ 2 020€ 463€ 6 369€ 3 166€ 7 244€ 252€ 323€ 208€ 183€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18 863€ 51 666€ 29 730€ 60 796€ 25 529€ 26 044€ 27 101€ 27 596€ 80 327€ 29 273€ 28 735€ 168 204€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
391€ 22 335€ 8 877€ 27 870€ 49€ 382€ 19€ 0€ 52 710€ 0€ 0€ 134 464€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 3 866€ 0€ 2 651€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 442€ 29 120€ 20 853€ 29 059€ 25 480€ 23 011€ 27 082€ 26 691€ 27 617€ 29 273€ 28 735€ 33 740€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
591 345€ 519 481€ 425 245€ 491 208€ 343 739€ 425 700€ 553 089€ 644 791€ 489 796€ 457 956€ 417 163€ 423 963€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
590 886€ 516 523€ 421 888€ 485 735€ 335 635€ 332 310€ 463 081€ 457 139€ 433 144€ 420 328€ 391 164€ 403 523€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
459€ 2 958€ 3 356€ 5 473€ 8 104€ 93 390€ 90 008€ 187 652€ 56 652€ 37 628€ 25 999€ 20 440€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 440€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
400€ 400€ 1 480€ 2 012€ 2 115€ 34 862€ 34 378€ 73 627€ 56 652€ 37 628€ 25 999€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
59€ 2 558€ 1 876€ 3 461€ 5 989€ 58 528€ 55 630€ 114 025€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 668€ 1 533 345€ 9 990€ 54 465€ 1 541€ 1 873€ 1 733€ 2 493€ 3 340€ 3 388€ 3 260€ 3 240€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 1 524 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 302€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 668€ 8 504€ 9 990€ 4 138€ 1 541€ 1 873€ 1 733€ 2 493€ 3 340€ 3 388€ 2 958€ 3 240€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 50 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
798 978€ 952 663€ 728 652€ 541 717€ 515 007€ 530 530€ 441 072€ 409 171€ 437 383€ 402 495€ 353 128€ 342 590€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
502 378€ 430 272€ 375 169€ 332 844€ 314 902€ 278 487€ 251 106€ 244 309€ 237 204€ 227 791€ 187 545€ 174 597€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
74 800€ 300 398€ 162 758€ 0€ 83 200€ 67 000€ 62 000€ 61 000€ 60 500€ 59 000€ 40 303€ 35 517€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
221 800€ 221 992€ 190 725€ 208 873€ 116 905€ 185 043€ 123 966€ 103 862€ 139 679€ 115 704€ 125 280€ 132 476€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 911 141€ 5 171 357€ 3 193 385€ 2 982 631€ 2 537 929€ 2 612 727€ 2 579 475€ 2 568 320€ 2 375 399€ 2 215 941€ 2 280 446€ 2 043 411€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
95 588€ 140 070€ 131 308€ 121 048€ 122 540€ 111 245€ 97 277€ 110 356€ 91 020€ 81 355€ 72 144€ 69 445€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
95 588€ 140 070€ 131 308€ 121 048€ 122 540€ 111 245€ 97 277€ 110 356€ 91 020€ 81 355€ 72 144€ 69 445€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 178 872€ 2 892 048€ 2 610 501€ 2 432 550€ 2 182 756€ 1 974 160€ 1 873 721€ 1 809 399€ 1 724 700€ 1 478 346€ 1 684 312€ 1 668 747€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 901 021€ 2 618 508€ 2 342 132€ 2 162 313€ 1 915 603€ 1 682 545€ 1 582 581€ 1 553 367€ 1 480 076€ 1 236 921€ 1 477 466€ 1 490 333€
82
633
Výnosy z poplatkov
277 851€ 273 540€ 268 369€ 270 237€ 267 153€ 291 616€ 291 139€ 256 033€ 244 624€ 241 425€ 206 846€ 178 414€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
485 901€ 505 622€ 267 026€ 6 269 306€ 182 801€ 240 565€ 564 649€ 182 014€ 262 218€ 176 358€ 246 644€ 678 205€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 860€ 69 423€ 30 123€ 5 593 090€ 19 926€ 77 173€ 30 910€ 47 536€ 53 007€ 27 467€ 64 805€ 543 705€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 199€ 1 635€ 1 670€ 1 550€ 572€ 881€ 1 266€ 1 360€ 4 160€ 3 090€ 15 585€ 246€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 458€ 0€ 0€ 0€ 1 616€ 9 524€ 4 680€ 2 833€ 865€ 2 796€ 5 590€ 2 405€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 813€ 2 505€ 895€ 1 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 435€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
446 571€ 432 059€ 234 338€ 672 896€ 160 687€ 152 987€ 527 794€ 129 850€ 204 186€ 143 005€ 160 664€ 131 849€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 744€ 12 920€ 6 004€ 77 397€ 42 166€ 43 519€ 187 652€ 99 646€ 37 628€ 34 687€ 20 400€ 16 140€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 744€ 12 920€ 6 004€ 77 397€ 42 166€ 43 519€ 187 652€ 99 646€ 37 628€ 34 687€ 20 400€ 16 140€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 400€ 16 140€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 012€ 51 727€ 34 862€ 34 378€ 73 627€ 56 652€ 37 628€ 34 687€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 744€ 12 920€ 3 992€ 25 670€ 7 303€ 9 141€ 114 025€ 42 995€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
147 118€ 1 667 844€ 138 056€ 27 896€ 16 143€ 13 808€ 31 230€ 34 627€ 15 467€ 15 037€ 27 590€ 34 262€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1 548 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 925€ 28€ 14 865€ 3 688€ 13 808€ 18 243€ 20 785€ 15 467€ 15 037€ 27 590€ 34 262€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
147 118€ 118 785€ 138 027€ 13 030€ 12 455€ 0€ 12 987€ 13 842€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 1 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
405 099€ 245 652€ 255 267€ 296 315€ 212 151€ 212 837€ 249 989€ 264 447€ 286 855€ 421 481€ 166 400€ 149 485€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
141 653€ 78 480€ 78 803€ 91 607€ 62 679€ 73 657€ 66 137€ 51 756€ 89 021€ 234 587€ 60 387€ 37 239€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
70 414€ 63 489€ 79 918€ 127 546€ 62 449€ 58 602€ 87 445€ 88 430€ 84 566€ 21 207€ 20 899€ 73 547€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
78 948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 000€ 0€ 0€ 62 915€ 59 059€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
400€ 0€ 200€ 500€ 7 500€ 1 000€ 0€ 42 659€ 0€ 0€ 664€ 2 789€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30 321€ 30 233€ 26 377€ 26 118€ 26 122€ 26 092€ 39 301€ 35 293€ 69 664€ 65 981€ 25 391€ 25 391€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
83 363€ 73 449€ 69 969€ 50 544€ 53 402€ 53 487€ 48 106€ 46 309€ 43 604€ 36 791€ 0€ 10 519€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 319 323€ 5 464 156€ 3 408 160€ 9 224 512€ 2 758 556€ 2 596 176€ 3 005 725€ 2 500 490€ 2 417 888€ 2 207 264€ 2 217 490€ 2 616 284€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
408 182€ 292 799€ 214 776€ 6 241 881€ 220 627€ -16 550€ 426 250€ -67 830€ 42 489€ -8 677€ -62 956€ 572 873€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 150€ 336€ 12 652€ 2 966€ 753€ 2 748€ 3 629€ 4 062€ 3 523€ 2 879€ 5 328€ 5 281€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
406 032€ 292 463€ 202 124€ 6 238 915€ 219 874€ -19 298€ 422 621€ -71 892€ 38 966€ -11 556€ -68 284€ 567 592€