Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 351 724 € 9 850 842 € 9 728 005 € 8 992 075 € 8 705 950 € 7 459 962 € 7 458 898 € 7 532 674 € 7 226 214 € 6 669 120 € 6 459 605 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 382 949 € 8 233 277 € 8 252 565 € 7 578 501 € 7 852 109 € 6 589 962 € 6 855 425 € 6 942 577 € 6 718 473 € 6 135 611 € 5 809 671 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
6 070 € 6 888 € 7 707 € 0 € 0 € 307 € 1 114 € 3 095 € 5 862 € 5 885 € 8 406 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
6 070 € 6 888 € 7 707 € 0 € 0 € 0 € 99 € 1 372 € 2 690 € 4 336 € 6 049 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 307 € 1 015 € 1 723 € 3 172 € 1 549 € 2 357 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
6 842 372 € 6 691 882 € 6 710 352 € 6 043 994 € 6 317 602 € 5 055 148 € 5 319 804 € 5 404 976 € 5 178 105 € 4 595 038 € 4 266 577 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 194 013 € 1 189 626 € 1 189 845 € 929 949 € 961 398 € 668 830 € 602 604 € 602 879 € 567 789 € 386 056 € 178 657 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 833 200 € 4 633 234 € 4 647 036 € 4 804 424 € 4 766 621 € 4 112 688 € 4 366 974 € 4 551 847 € 4 402 813 € 3 820 101 € 4 020 146 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
169 307 € 175 780 € 181 617 € 191 866 € 147 515 € 150 842 € 182 104 € 149 939 € 41 330 € 50 235 € 15 701 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
28 134 € 32 737 € 19 029 € 21 611 € 24 192 € 22 176 € 30 930 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
8 326 € 9 077 € 9 829 € 10 581 € 11 332 € 8 712 € 9 911 € 11 363 € 14 541 € 17 761 € 7 428 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
609 392 € 651 428 € 662 995 € 85 564 € 406 544 € 91 899 € 127 283 € 88 948 € 151 632 € 320 885 € 44 645 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 688 € 1 534 688 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 1 534 506 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 534 688 € 1 534 688 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 913 877 € 1 549 013 € 1 391 050 € 1 313 178 € 739 034 € 866 406 € 599 851 € 584 023 € 504 469 € 530 314 € 647 023 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
550 € 570 € 570 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 0 € 1 223 € 1 597 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
550 € 570 € 570 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 0 € 1 223 € 1 597 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 256 340 € 890 687 € 542 013 € 571 053 € 356 983 € 336 083 € 267 333 € 260 603 € 237 722 € 240 291 € 116 691 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 096 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 253 244 € 890 687 € 540 715 € 571 053 € 356 983 € 336 083 € 267 333 € 260 603 € 237 722 € 240 291 € 116 691 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 1 298 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
715 € 715 € 715 € 0 € 133 € 133 € 133 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
715 € 715 € 715 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 133 € 133 € 133 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
100 790 € 52 101 € 46 607 € 47 078 € 38 194 € 40 573 € 37 584 € 37 055 € 27 088 € 28 453 € 25 372 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 5 € 10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 553 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 357 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 242 € 5 304 € 4 511 € 6 030 € 1 318 € 4 558 € 1 462 € 3 251 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
82 571 € 41 713 € 34 498 € 30 624 € 26 312 € 25 699 € 29 861 € 28 302 € 21 663 € 14 239 € 10 261 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
14 977 € 5 083 € 7 598 € 5 739 € 5 772 € 5 262 € 5 577 € 4 634 € 5 189 € 12 681 € 13 558 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 685 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 4 686 € 4 686 € 4 686 € 0 € 868 € 236 € 133 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 400 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
555 482 € 604 940 € 801 144 € 694 296 € 342 974 € 488 867 € 294 051 € 285 615 € 239 659 € 260 347 € 503 363 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
692 € 2 006 € 796 € 1 971 € 2 057 € 351 € 1 201 € 150 € 182 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
2 153 € 2 849 € 3 935 € 2 211 € 3 954 € 1 960 € 2 752 € 2 880 € 606 € 212 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
552 637 € 600 085 € 796 413 € 690 115 € 336 963 € 486 557 € 290 097 € 282 585 € 238 871 € 260 135 € 503 363 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
54 898 € 68 551 € 84 390 € 100 396 € 114 807 € 3 595 € 3 622 € 6 074 € 3 272 € 3 195 € 2 911 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
54 898 € 68 551 € 84 390 € 100 396 € 114 807 € 3 331 € 3 622 € 6 074 € 3 272 € 3 195 € 2 911 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 263 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 351 724 € 9 850 842 € 9 728 005 € 8 992 075 € 8 705 950 € 7 459 962 € 7 458 898 € 7 532 674 € 7 226 214 € 6 669 120 € 6 459 605 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
7 247 722 € 6 871 389 € 6 665 632 € 6 020 384 € 5 687 238 € 5 131 548 € 4 978 747 € 5 114 029 € 5 147 272 € 5 288 346 € 5 232 892 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
7 247 722 € 6 871 389 € 6 665 632 € 6 020 384 € 5 687 238 € 5 131 548 € 4 978 747 € 5 114 029 € 5 147 272 € 5 288 346 € 5 232 892 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 871 389 € 6 665 632 € 6 020 384 € 5 687 254 € 5 157 124 € 4 978 747 € 5 111 099 € 5 145 516 € 5 316 245 € 5 235 494 € 5 210 989 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
376 333 € 205 758 € 645 248 € 333 130 € 530 115 € 152 801 € -132 352 € -31 487 € -168 973 € 52 852 € 21 903 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
856 614 € 781 962 € 988 289 € 812 404 € 1 042 763 € 725 484 € 862 286 € 923 448 € 1 067 992 € 428 021 € 378 904 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
7 700 € 10 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 27 954 € 27 647 € 26 158 € 22 956 € 16 413 € 25 999 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25 999 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
7 700 € 10 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 27 954 € 27 647 € 26 158 € 22 956 € 16 413 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
30 808 € 151 762 € 130 303 € 0 € 14 161 € 10 405 € 14 417 € 16 327 € 73 535 € 19 969 € 5 692 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
30 808 € 151 756 € 130 303 € 0 € 14 161 € 10 405 € 14 417 € 16 327 € 73 535 € 19 969 € 5 692 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
335 356 € 423 951 € 513 783 € 602 726 € 692 675 € 444 599 € 532 429 € 576 435 € 620 666 € 2 521 € 2 572 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
333 265 € 423 207 € 512 997 € 602 019 € 691 776 € 444 070 € 532 150 € 576 190 € 620 230 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 091 € 744 € 786 € 707 € 899 € 529 € 279 € 245 € 436 € 2 521 € 2 572 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
175 454 € 170 585 € 302 650 € 154 735 € 245 380 € 102 988 € 96 763 € 62 006 € 56 821 € 43 613 € 93 814 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
37 229 € 38 580 € 171 815 € 26 105 € 110 480 € 19 008 € 47 462 € 17 924 € 20 246 € 10 104 € 24 138 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 275 € 0 € 447 € 1 265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
90 023 € 89 790 € 89 790 € 89 790 € 89 790 € 44 040 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 830 € 830 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 029 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
822 € 0 € 0 € 0 € 0 € 742 € 16 391 € 7 252 € 0 € 486 € 5 148 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
26 413 € 23 779 € 23 188 € 21 159 € 24 852 € 18 434 € 19 693 € 19 827 € 22 324 € 18 355 € 26 732 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
15 919 € 14 914 € 14 160 € 13 468 € 14 871 € 12 027 € 10 310 € 11 288 € 11 341 € 10 762 € 14 985 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
21 € 38 € 62 € 13 € 945 € 0 € 0 € 2 740 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
3 752 € 3 485 € 3 189 € 2 936 € 4 443 € 2 707 € 2 907 € 2 975 € 2 910 € 3 076 € 5 384 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 597 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
307 295 € 25 663 € 39 053 € 52 442 € 88 048 € 139 539 € 191 031 € 242 522 € 294 014 € 345 505 € 250 827 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
265 000 € 12 274 € 25 663 € 39 053 € 52 442 € 88 048 € 139 539 € 0 € 0 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
42 295 € 13 390 € 13 390 € 13 390 € 35 605 € 51 492 € 51 492 € 242 522 € 294 014 € 345 505 € 250 827 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 247 388 € 2 197 490 € 2 074 084 € 2 159 287 € 1 975 948 € 1 602 930 € 1 617 864 € 1 495 197 € 1 010 950 € 952 753 € 847 809 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 320 € 392 € 477 € 609 € 762 € 1 044 € 1 361 € 1 166 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 247 388 € 2 197 171 € 2 073 691 € 2 158 810 € 1 975 339 € 1 602 168 € 1 616 820 € 1 493 836 € 1 009 784 € 952 753 € 847 809 €