Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
700 346€ 424 732€ 410 549€ 415 180€ 388 992€ 356 910€ 349 939€ 344 144€ 352 069€ 364 092€ 408 258€ 417 599€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
495 104€ 358 816€ 357 391€ 350 280€ 330 171€ 334 433€ 334 995€ 336 185€ 341 084€ 350 899€ 337 756€ 347 283€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
426 334€ 290 046€ 288 621€ 281 510€ 261 401€ 265 663€ 266 226€ 267 408€ 272 306€ 282 121€ 268 978€ 278 505€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
227 724€ 227 724€ 227 724€ 214 968€ 215 025€ 215 025€ 215 109€ 215 109€ 215 109€ 215 109€ 218 515€ 220 815€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
196 210€ 55 463€ 60 561€ 66 014€ 41 499€ 45 512€ 49 724€ 51 914€ 52 867€ 65 877€ 39 396€ 51 842€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 144€ 336€ 528€ 816€ 1 104€ 1 392€ 384€ 489€ 586€ 694€ 802€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 549€ 1 382€ 2 428€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 400€ 6 715€ 0€ 0€ 4 062€ 4 022€ 0€ 0€ 3 668€ 0€ 8 991€ 2 618€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
205 242€ 65 916€ 53 158€ 64 900€ 58 821€ 22 477€ 14 923€ 7 938€ 10 699€ 12 621€ 70 502€ 70 259€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
137 456€ 3 347€ 3 416€ 3 061€ 2 737€ 3 687€ 3 759€ 2 159€ 2 180€ 487€ 29 271€ 25 612€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 390€ 2 515€ 1 656€ 2 243€ 1 328€ 1 817€ 1 657€ 1 179€ 1 494€ 0€ 28 780€ 24 517€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
95€ 237€ 761€ 653€ 708€ 1 006€ 1 372€ 690€ 253€ 168€ 239€ 293€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
626€ 559€ 948€ 149€ 677€ 836€ 730€ 290€ 433€ 319€ 252€ 211€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
134 294€ 0€ 52€ 17€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 591€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
51€ 37€ 0€ 0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
67 786€ 62 569€ 49 742€ 61 839€ 56 084€ 18 791€ 11 165€ 5 779€ 8 519€ 12 134€ 41 231€ 44 647€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
394€ 1 073€ 402€ 311€ 295€ 414€ 394€ 216€ 327€ 110€ 345€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 11€ 42€ 38€ 42€ 106€ 57€ 53€ 87€ 76€ 54€ 42€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
67 393€ 61 485€ 49 298€ 61 490€ 55 746€ 18 270€ 10 714€ 5 510€ 8 105€ 11 948€ 40 832€ 44 605€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 286€ 572€ 0€ 57€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 286€ 572€ 0€ 57€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
700 346€ 424 732€ 410 549€ 415 180€ 388 992€ 356 910€ 349 939€ 344 144€ 352 069€ 364 092€ 408 258€ 417 599€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
405 883€ 397 204€ 382 071€ 378 582€ 359 465€ 345 371€ 343 542€ 338 482€ 344 747€ 356 941€ 396 639€ 410 605€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
405 883€ 397 204€ 382 071€ 378 582€ 359 465€ 345 371€ 343 542€ 338 482€ 344 747€ 356 941€ 396 639€ 410 605€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
397 204€ 382 071€ 378 582€ 361 098€ 345 461€ 343 569€ 338 482€ 341 081€ 356 941€ 396 635€ 410 571€ 404 654€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
8 679€ 15 134€ 3 488€ 17 484€ 14 004€ 1 801€ 5 060€ -2 600€ -12 194€ -39 694€ -13 932€ 5 951€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
141 324€ 5 757€ 5 462€ 12 335€ 27 752€ 9 864€ 6 397€ 5 662€ 7 187€ 6 776€ 10 709€ 5 525€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 000€ 1 000€ 900€ 800€ 700€ 700€ 2 493€ 2 352€ 2 720€ 2 624€ 3 349€ 2 006€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 349€ 2 006€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 000€ 1 000€ 900€ 800€ 700€ 700€ 2 493€ 2 352€ 2 720€ 2 624€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
72€ 0€ 0€ 7 000€ 22 929€ 1 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
72€ 0€ 0€ 7 000€ 22 929€ 1 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
225€ 121€ 57€ 73€ 43€ 17€ 14€ 42€ 86€ 64€ 65€ 23€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
225€ 121€ 57€ 73€ 43€ 17€ 14€ 42€ 86€ 64€ 65€ 23€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
5 733€ 4 636€ 4 505€ 4 461€ 4 080€ 8 037€ 3 890€ 3 267€ 4 381€ 4 088€ 7 295€ 3 496€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 714€ 671€ 75€ 1 003€ 219€ 3 643€ 129€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
955€ 571€ 516€ 484€ 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
153€ 53€ 112€ 80€ 0€ 22€ 22€ 23€ 23€ 23€ 21€ 21€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 782€ 2 394€ 2 278€ 2 321€ 1 836€ 4 393€ 1 807€ 1 760€ 1 909€ 2 235€ 2 172€ 1 979€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 344€ 1 207€ 1 209€ 1 239€ 1 043€ 1 970€ 1 108€ 1 118€ 1 220€ 1 200€ 1 251€ 1 155€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
499€ 412€ 338€ 321€ 356€ 939€ 283€ 291€ 226€ 411€ 208€ 212€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 52€ 17€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
134 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
134 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
153 139€ 21 771€ 23 017€ 24 263€ 1 775€ 1 675€ 0€ 0€ 135€ 375€ 910€ 1 469€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
153 139€ 21 771€ 23 017€ 24 263€ 1 775€ 1 675€ 0€ 0€ 135€ 375€ 910€ 1 469€