Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
11 308 226€ 11 529 758€ 11 399 648€ 11 007 541€ 10 586 708€ 9 399 415€ 9 118 583€ 7 903 995€ 7 379 775€ 7 029 122€ 6 530 679€ 6 501 970€ 5 935 761€ 5 099 096€ 4 031 515€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 706 255€ 10 016 915€ 10 112 820€ 9 924 176€ 9 705 991€ 8 694 328€ 8 215 510€ 6 955 364€ 6 720 778€ 6 522 065€ 5 848 117€ 5 677 849€ 5 547 833€ 4 147 016€ 2 461 042€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 497 953€ 9 808 612€ 9 904 518€ 9 715 874€ 9 497 688€ 8 486 202€ 8 009 707€ 6 749 562€ 6 514 578€ 6 315 865€ 5 641 916€ 5 471 648€ 5 341 632€ 3 940 816€ 2 254 841€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 059 485€ 1 057 874€ 1 018 027€ 1 016 764€ 1 014 976€ 1 014 689€ 987 815€ 201 762€ 190 693€ 190 693€ 190 693€ 190 693€ 190 353€ 189 353€ 186 033€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
34 742€ 34 742€ 33 892€ 33 892€ 33 892€ 33 392€ 30 392€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 165 482€ 8 434 424€ 8 143 774€ 7 792 721€ 7 887 820€ 7 207 767€ 6 617 366€ 6 399 915€ 5 559 897€ 5 675 554€ 4 634 977€ 2 480 989€ 2 601 060€ 2 292 875€ 1 308 968€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
143 376€ 165 428€ 219 019€ 235 551€ 267 339€ 155 012€ 64 778€ 36 213€ 28 311€ 39 463€ 53 124€ 31 953€ 25 486€ 32 253€ 23 741€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
69 493€ 93 163€ 30 497€ 29 631€ 34 570€ 42 674€ 32 414€ 38 998€ 1 811€ 8 315€ 16 864€ 22 815€ 31 636€ 40 458€ 48 903€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 1 032€ 3 314€ 5 596€ 7 878€ 12 139€ 24 740€ 24 854€ 38 251€ 49 997€ 65 660€ 17 048€ 20 689€ 7 227€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 56€ 1 969€ 4 498€ 7 823€ 11 575€ 17 457€ 19 647€ 15 010€ 18 422€ 12 232€ 5 312€ 2 885€ 2 508€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
24 811€ 22 416€ 457 657€ 601 467€ 248 434€ 16 402€ 252 665€ 28 750€ 687 639€ 347 416€ 676 678€ 2 667 306€ 2 470 737€ 1 362 303€ 677 461€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
208 302€ 208 302€ 208 302€ 208 302€ 208 302€ 208 126€ 205 802€ 205 802€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 200€ 206 201€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 208 126€ 205 802€ 205 802€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 201€ 206 200€ 206 201€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 484 018€ 1 395 199€ 1 169 445€ 965 297€ 877 487€ 702 936€ 899 935€ 945 568€ 656 871€ 504 742€ 679 798€ 818 772€ 383 815€ 948 239€ 1 566 146€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 259€ 9 675€ 5 004€ 14 795€ 13 414€ 5 578€ 2 645€ 6 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 12 915€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 259€ 9 675€ 5 004€ 14 795€ 13 414€ 5 578€ 2 645€ 6 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 12 915€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9 042€ 20 239€ 29 160€ 48 066€ 76 122€ 74 264€ 68 169€ 61 178€ 57 129€ 46 591€ 39 101€ 548 308€ 32 569€ 61 937€ 82 792€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 696€ 12 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 591€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 474€ 1 501€ 1 174€ 1 818€ 34 242€ 33 979€ 36 600€ 34 235€ 33 250€ 27 122€ 23 583€ 25 364€ 24 670€ 31 158€ 37 381€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
6 555€ 17 122€ 15 986€ 45 023€ 41 881€ 37 677€ 30 144€ 26 163€ 23 827€ 18 245€ 14 216€ 522 944€ 7 899€ 3 188€ 45 411€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 920€ 0€ 225€ 0€ 2 609€ 1 425€ 775€ 46€ 1 224€ 1 301€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 461 718€ 1 363 826€ 1 132 682€ 892 053€ 765 168€ 598 941€ 794 262€ 845 390€ 598 078€ 455 430€ 634 855€ 260 439€ 335 273€ 863 815€ 1 439 057€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 775€ 2 238€ 3 131€ 2 046€ 798€ 1 654€ 339€ 3€ 42€ 11€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 1 470€ 395€ 343€ 284€ 460€ 502€ 205€ 1 627€ 749€ 2 940€ 1 913€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 459 943€ 1 360 117€ 1 129 156€ 889 664€ 764 086€ 596 827€ 793 422€ 845 182€ 596 409€ 454 670€ 631 871€ 258 526€ 335 273€ 863 815€ 1 439 057€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
1 000€ 1 460€ 1 460€ 10 382€ 22 782€ 24 154€ 34 860€ 32 800€ 1 394€ 2 722€ 5 842€ 10 025€ 15 973€ 22 443€ 31 382€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
1 000€ 1 460€ 1 460€ 10 382€ 22 782€ 24 154€ 34 860€ 32 800€ 1 394€ 2 722€ 5 842€ 10 025€ 15 973€ 22 443€ 31 382€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
117 952€ 117 644€ 117 382€ 118 069€ 3 230€ 2 151€ 3 138€ 3 064€ 2 126€ 2 314€ 2 764€ 5 349€ 4 113€ 3 841€ 4 327€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 097€ 789€ 527€ 1 214€ 2 208€ 1 102€ 2 089€ 2 015€ 1 077€ 1 265€ 1 715€ 4 300€ 3 064€ 2 792€ 3 278€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
116 855€ 116 855€ 116 855€ 116 855€ 1 022€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 049€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
11 308 226€ 11 529 758€ 11 399 648€ 11 007 541€ 10 586 708€ 9 399 415€ 9 118 583€ 7 903 995€ 7 379 775€ 7 029 122€ 6 530 679€ 6 501 970€ 5 935 761€ 5 099 096€ 4 031 515€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
9 479 321€ 9 557 378€ 9 512 818€ 9 472 573€ 9 308 242€ 8 160 581€ 7 821 261€ 6 565 234€ 6 238 886€ 5 849 079€ 5 659 612€ 5 593 703€ 5 014 611€ 4 377 760€ 3 594 175€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
9 479 321€ 9 557 378€ 9 512 818€ 9 472 573€ 9 308 242€ 8 160 581€ 7 821 261€ 6 565 234€ 6 238 886€ 5 849 079€ 5 659 612€ 5 593 703€ 5 014 611€ 4 377 760€ 3 594 175€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
9 557 018€ 9 540 686€ 9 472 573€ 9 385 376€ 8 899 826€ 7 823 585€ 6 565 234€ 6 238 886€ 5 849 186€ 5 659 124€ 5 354 971€ 5 014 609€ 4 377 863€ 3 585 594€ 2 911 346€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-77 697€ 16 692€ 40 245€ 87 197€ 408 417€ 336 996€ 1 256 027€ 326 348€ 389 700€ 189 955€ 304 641€ 579 094€ 636 748€ 792 166€ 682 829€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 080 222€ 1 210 699€ 1 177 598€ 871 647€ 627 208€ 642 777€ 674 445€ 692 041€ 717 156€ 738 328€ 652 795€ 756 452€ 757 791€ 538 836€ 253 338€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
360€ 360€ 360€ 360€ 720€ 720€ 720€ 5 515€ 5 515€ 12 863€ 11 452€ 7 811€ 6 681€ 9 286€ 9 162€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 795€ 4 795€ 4 795€ 4 795€ 4 082€ 4 082€ 5 691€ 4 921€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
360€ 360€ 360€ 360€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 8 068€ 6 657€ 3 729€ 2 599€ 3 595€ 4 241€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
544 422€ 647 778€ 582 968€ 254 367€ 749€ 0€ 0€ 0€ 0€ 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 147€ 1 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
543 275€ 646 159€ 582 968€ 254 367€ 749€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
450 086€ 473 940€ 518 444€ 537 228€ 555 251€ 575 291€ 598 708€ 624 203€ 648 710€ 669 358€ 587 164€ 420 392€ 203 847€ 214 470€ 210€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
448 051€ 472 352€ 515 955€ 535 628€ 554 669€ 575 006€ 598 498€ 623 322€ 647 291€ 668 701€ 586 837€ 420 236€ 203 781€ 214 326€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 035€ 1 588€ 2 489€ 1 599€ 582€ 285€ 210€ 881€ 1 419€ 656€ 327€ 156€ 66€ 144€ 210€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
85 354€ 88 621€ 75 826€ 79 693€ 70 488€ 66 766€ 75 018€ 62 323€ 62 931€ 55 376€ 54 179€ 328 249€ 47 263€ 315 080€ 17 908€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
5 274€ 15 177€ 5 912€ 10 174€ 3 653€ 4 556€ 6 831€ 12 372€ 19 764€ 6 619€ 8 139€ 20 807€ 9 196€ 291 459€ 5 231€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
5 166€ 2 544€ 1 516€ 2 140€ 2 503€ 2 634€ 2 224€ 349€ 306€ 5 056€ 4 901€ 1 153€ 231€ 139€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
26 140€ 25 858€ 25 579€ 25 303€ 25 048€ 24 751€ 24 541€ 24 124€ 24 024€ 26 145€ 24 967€ 293 030€ 10 545€ 10 564€ 1€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 057€ 0€ 0€ 10 507€ 9 706€ 8 279€ 12 374€ 2 354€ 2 730€
163
12.
Zamestnanci (331)
27 984€ 25 633€ 24 147€ 23 923€ 21 686€ 19 779€ 15 920€ 14 685€ 11 226€ 0€ 0€ 0€ 7 093€ 5 620€ 5 383€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 185€ 15 846€ 15 352€ 14 761€ 14 362€ 12 537€ 9 854€ 9 288€ 6 827€ 6 272€ 5 703€ 4 287€ 4 281€ 4 168€ 3 692€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 235€ 3 419€ 3 321€ 3 392€ 3 236€ 2 510€ 1 591€ 1 504€ 784€ 777€ 762€ 693€ 3 543€ 776€ 871€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 000€ 0€ 226 058€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 215 513€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 000€ 0€ 10 545€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
748 683€ 761 681€ 709 232€ 663 322€ 651 257€ 596 057€ 622 877€ 646 720€ 423 734€ 441 714€ 218 272€ 151 815€ 163 359€ 182 500€ 184 002€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
748 683€ 761 681€ 709 232€ 663 322€ 651 257€ 596 057€ 622 877€ 646 720€ 423 734€ 441 714€ 218 272€ 151 815€ 163 359€ 182 500€ 184 002€