Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 401 254€ 1 418 422€ 1 352 591€ 1 153 678€ 785 271€ 803 744€ 835 202€ 910 271€ 959 828€ 856 256€ 827 135€ 880 902€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 371 454€ 1 386 420€ 1 335 897€ 729 437€ 775 004€ 789 273€ 824 800€ 897 970€ 942 635€ 847 325€ 814 318€ 749 543€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 904€ 3 359€ 5 021€ 3 632€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 610€ 2 309€ 1 611€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 904€ 952€ 2 712€ 2 021€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 268 333€ 1 283 299€ 1 232 776€ 626 302€ 671 883€ 686 151€ 721 679€ 794 849€ 837 610€ 740 832€ 706 163€ 642 777€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
37 633€ 40 964€ 40 964€ 35 564€ 35 564€ 35 564€ 35 564€ 35 564€ 35 564€ 35 564€ 35 257€ 35 257€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
9 958€ 9 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 200 675€ 1 208 461€ 1 142 217€ 521 365€ 566 737€ 568 523€ 593 351€ 635 563€ 657 664€ 623 169€ 531 805€ 284 814€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
16 947€ 10 832€ 20 152€ 37 890€ 56 803€ 65 169€ 55 614€ 68 696€ 82 540€ 16 207€ 31 180€ 20 368€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 937€ 18 829€ 30 721€ 43 865€ 56 921€ 69 987€ 337€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
3 120€ 13 084€ 29 443€ 31 483€ 12 778€ 9 958€ 18 322€ 24 305€ 17 977€ 8 971€ 37 934€ 302 001€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 134€ 103 134€ 103 134€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 134€ 103 134€ 103 134€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
29 800€ 32 002€ 16 402€ 424 241€ 10 267€ 14 471€ 10 401€ 12 301€ 17 193€ 8 931€ 12 761€ 131 136€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
14€ 0€ 14€ 0€ 1€ 4€ 3€ 5€ 1€ 12€ 15€ 10€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
14€ 0€ 14€ 0€ 1€ 4€ 3€ 5€ 1€ 12€ 15€ 10€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
19 416€ 10 370€ 8 930€ 10 145€ 7 947€ 13 376€ 6 507€ 5 935€ 16 424€ 7 684€ 11 457€ 129 957€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
1 800€ 38€ 0€ 1 499€ 0€ 476€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 510€ 127 016€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
6 567€ 4 338€ 3 734€ 3 421€ 3 405€ 5 389€ 4 973€ 5 076€ 5 086€ 4 758€ 4 205€ 2 064€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
6 803€ 5 268€ 4 908€ 5 225€ 4 513€ 6 866€ 1 200€ 851€ 920€ 2 168€ 6 742€ 877€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 246€ 726€ 288€ 0€ 28€ 646€ 98€ 9€ 10 418€ 758€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 370€ 21 632€ 7 398€ 413 985€ 2 318€ 1 092€ 3 627€ 6 070€ 478€ 746€ 1 289€ 1 169€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
6 317€ 17 496€ 3 003€ 0€ 2 130€ 1 020€ 3 627€ 4 546€ 0€ 414€ 445€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 053€ 4 136€ 4 395€ 413 985€ 188€ 72€ 0€ 1 525€ 478€ 332€ 844€ 1 169€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 60€ 110€ 0€ 0€ 265€ 290€ 290€ 489€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 60€ 110€ 0€ 0€ 265€ 290€ 290€ 489€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 223€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období
(382))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 401 254€ 1 418 422€ 1 352 591€ 1 153 678€ 785 271€ 803 744€ 835 202€ 910 271€ 959 828€ 856 256€ 827 135€ 880 902€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
93 601€ 123 785€ 117 119€ 117 534€ 98 549€ 510 322€ 475 731€ 496 620€ 503 158€ 495 327€ 629 894€ 738 136€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
93 601€ 123 785€ 117 119€ 117 534€ 98 549€ 510 322€ 475 731€ 496 620€ 503 158€ 495 327€ 629 894€ 738 136€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
110 494€ 101 462€ 123 069€ 99 337€ 98 184€ 471 235€ 488 594€ 500 529€ 493 754€ 542 913€ 629 809€ 733 230€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-16 893€ 22 323€ -5 949€ 18 197€ 365€ 39 087€ -12 863€ -3 909€ 9 404€ -47 586€ 85€ 4 906€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
632 106€ 608 774€ 613 280€ 612 042€ 210 522€ 207 259€ 216 172€ 213 544€ 199 764€ 190 377€ 159 935€ 142 766€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600€ 0€ 0€ 0€ 500€ 500€ 2 311€ 2 349€ 3 248€ 1 857€ 1 359€ 314€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 359€ 314€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
600€ 0€ 0€ 0€ 500€ 500€ 2 311€ 2 349€ 3 248€ 1 857€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
163€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
163€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
400 443€ 408 101€ 415 721€ 417 983€ 4 352€ 3 836€ 4 049€ 7 469€ 3 234€ 2 930€ 2 959€ 2 383€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
392 916€ 401 482€ 409 929€ 413 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
7 527€ 6 619€ 5 792€ 4 983€ 4 352€ 3 836€ 4 049€ 3 469€ 3 234€ 2 930€ 2 959€ 2 383€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
65 453€ 43 232€ 60 247€ 81 695€ 80 953€ 79 913€ 96 422€ 66 724€ 82 532€ 61 768€ 44 831€ 38 455€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
26 726€ 8 547€ 29 315€ 41 385€ 22 037€ 32 405€ 38 558€ 36 489€ 48 451€ 35 040€ 22 561€ 20 171€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
2 565€ 2 466€ 3 419€ 46€ 10 085€ 109€ 157€ 122€ 216€ 121€ 171€ 194€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 42€ 150€ 121€ 75€ 0€ 99€ 105€ 85€ 113€ 103€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 281€ 3 603€ 21 966€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
247€ 1 082€ 0€ 18 233€ 19 828€ 0€ 10 007€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
27 578€ 26 483€ 16 858€ 10 714€ 16 455€ 12 391€ 26 767€ 24 909€ 29 709€ 16 977€ 13 487€ 12 906€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 934€ 3 897€ 8 034€ 6 635€ 6 815€ 9 314€ 13 282€ 4 510€ 3 345€ 6 566€ 6 461€ 4 424€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 403€ 758€ 2 579€ 3 250€ 1 998€ 3 378€ 7 169€ 594€ 706€ 2 979€ 1 953€ 657€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 273€ 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
165 447€ 157 427€ 137 311€ 112 364€ 124 717€ 123 011€ 113 390€ 137 002€ 110 750€ 123 822€ 110 786€ 101 614€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
153 900€ 147 188€ 128 108€ 112 364€ 120 788€ 122 387€ 112 950€ 117 520€ 104 250€ 110 786€ 110 786€ 100 442€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
11 546€ 10 239€ 110€ 0€ 3 929€ 623€ 440€ 0€ 0€ 6 536€ 0€ 1 172€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 9 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 482€ 6 500€ 6 500€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
675 547€ 685 864€ 622 192€ 424 102€ 476 200€ 86 162€ 143 299€ 200 107€ 256 906€ 170 552€ 37 306€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
675 547€ 685 864€ 622 192€ 424 102€ 476 200€ 86 162€ 143 299€ 200 107€ 256 906€ 170 552€ 37 306€ 0€