Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Dolné Obdokovce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
208 177€ 201 635€ 124 293€ 134 667€ 128 955€ 125 325€ 116 824€ 99 608€ 107 545€ 115 713€ 122 696€ 98 169€ 108 985€ 100 128€ 86 466€
02
501
Spotreba materiálu
98 145€ 121 878€ 45 274€ 58 416€ 54 977€ 52 191€ 38 163€ 22 069€ 26 255€ 31 663€ 28 118€ 18 246€ 27 864€ 25 220€ 20 798€
03
502
Spotreba energie
110 032€ 79 757€ 79 018€ 76 251€ 73 978€ 73 134€ 78 660€ 77 539€ 81 289€ 84 051€ 94 578€ 79 923€ 81 121€ 74 908€ 65 668€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
109 540€ 90 831€ 69 483€ 76 691€ 148 330€ 79 397€ 73 082€ 61 282€ 33 772€ 37 272€ 58 334€ 59 796€ 45 028€ 54 493€ 52 776€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 525€ 0€ 0€ 0€ 53 783€ 7 378€ 0€ 0€ 0€ 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
0€ 9€ 125€ 107€ 9€ 53€ 44€ 104€ 9€ 73€ 34€ 109€ 179€ 214€ 68€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 027€ 997€ 884€ 998€ 992€ 1 000€ 1 000€ 1 130€ 934€ 967€ 1 000€ 704€ 289€ 961€ 690€
10
518
Ostatné služby
106 988€ 89 825€ 68 474€ 75 586€ 93 547€ 70 966€ 72 038€ 60 047€ 32 830€ 35 516€ 57 300€ 58 983€ 44 560€ 53 318€ 52 018€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
495 230€ 436 789€ 367 020€ 350 095€ 321 932€ 273 886€ 256 737€ 241 231€ 227 798€ 203 990€ 195 645€ 187 243€ 168 143€ 168 766€ 161 255€
12
521
Mzdové náklady
345 586€ 315 853€ 267 979€ 249 381€ 226 903€ 198 122€ 184 616€ 169 549€ 162 227€ 147 250€ 142 789€ 136 287€ 122 747€ 125 267€ 118 156€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
120 506€ 107 075€ 87 360€ 85 977€ 79 736€ 66 758€ 63 857€ 58 485€ 56 223€ 50 752€ 48 032€ 47 021€ 41 621€ 41 250€ 40 903€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 015€ 1 366€ 1 084€ 1 378€ 1 261€ 1 090€ 974€ 820€ 1 417€ 1 660€ 1 080€ 0€ 1 150€ 1 290€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 123€ 12 495€ 10 596€ 13 359€ 14 033€ 7 916€ 7 290€ 12 377€ 7 931€ 4 328€ 3 744€ 3 935€ 2 625€ 959€ 2 196€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 564€ 0€ 2 454€ 1 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 564€ 0€ 2 454€ 1 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
30 122€ 1 308€ 2 836€ 13 096€ 82 670€ 68 562€ 10 830€ 130€ 633€ 0€ 0€ 100€ 3€ 411€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 488€ 1 308€ 2 256€ 2 256€ 59 800€ 46 202€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 830€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 180€ 10 840€ 22 870€ 22 360€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 633€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 634€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 53€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
240 943€ 327 900€ 350 361€ 355 808€ 351 829€ 449 059€ 359 211€ 346 170€ 417 040€ 518 925€ 483 301€ 275 487€ 112 821€ 62 354€ 65 284€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
225 522€ 326 600€ 349 061€ 354 508€ 350 529€ 395 803€ 357 911€ 344 970€ 411 975€ 518 925€ 449 642€ 273 962€ 111 721€ 61 565€ 59 774€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
15 421€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 53 256€ 1 300€ 1 200€ 5 065€ 0€ 33 659€ 1 525€ 1 100€ 789€ 5 510€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 200€ 5 065€ 0€ 2 465€ 1 525€ 1 100€ 789€ 5 510€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 194€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 469€ 15 809€ 14 728€ 17 065€ 15 420€ 15 651€ 16 416€ 16 916€ 15 403€ 15 492€ 21 207€ 18 872€ 16 370€ 17 772€ 17 398€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 963€ 7 411€ 7 855€ 8 269€ 8 774€ 9 169€ 10 499€ 10 189€ 10 552€ 11 320€ 15 888€ 14 879€ 11 765€ 12 278€ 14 594€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 506€ 8 398€ 6 873€ 8 796€ 6 646€ 6 483€ 5 917€ 6 727€ 4 850€ 4 172€ 5 319€ 3 993€ 4 605€ 5 494€ 2 804€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 16 766€ 11 076€ 11 277€ 19 322€ 7 727€ 7 243€ 6 503€ 6 108€ 6 892€ 5 848€ 4 822€ 6 886€ 9 106€ 10 531€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 698€ 0€ 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 33€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 16 766€ 11 076€ 10 579€ 19 322€ 7 159€ 7 243€ 6 503€ 6 108€ 6 892€ 5 848€ 4 822€ 6 886€ 9 046€ 10 498€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 098 046€ 1 091 038€ 942 250€ 960 292€ 1 068 458€ 1 019 608€ 840 342€ 771 840€ 808 298€ 898 284€ 887 032€ 644 489€ 458 236€ 413 030€ 393 710€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
31 484€ 31 042€ 26 917€ 26 865€ 34 767€ 46 335€ 37 914€ 47 656€ 37 111€ 38 293€ 99 149€ 85 533€ 82 045€ 55 821€ 14 385€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
31 484€ 31 042€ 26 917€ 26 865€ 34 767€ 46 335€ 37 408€ 47 206€ 36 957€ 37 831€ 99 119€ 85 323€ 81 815€ 55 473€ 13 848€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 506€ 450€ 154€ 462€ 30€ 210€ 230€ 348€ 537€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
596 872€ 513 880€ 501 926€ 478 404€ 463 628€ 444 557€ 432 252€ 381 080€ 346 716€ 341 482€ 294 089€ 274 047€ 243 204€ 270 840€ 334 505€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
476 077€ 414 319€ 399 429€ 398 178€ 380 377€ 335 739€ 345 056€ 315 440€ 283 295€ 271 825€ 233 046€ 227 765€ 197 285€ 228 062€ 246 850€
82
633
Výnosy z poplatkov
120 795€ 99 561€ 102 497€ 80 226€ 83 251€ 108 818€ 87 196€ 65 640€ 63 421€ 69 657€ 61 043€ 46 282€ 45 919€ 42 778€ 87 655€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
69 912€ 58 392€ 51 468€ 55 154€ 119 281€ 280 356€ 48 060€ 53 011€ 49 663€ 49 615€ 71 551€ 6 022€ 475€ 2 322€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
360€ 1 308€ 0€ 2 256€ 62 745€ 46 283€ 0€ 3 070€ 50€ 0€ 0€ 300€ 0€ 358€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 50€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
69 552€ 57 084€ 51 468€ 52 898€ 56 536€ 233 923€ 48 060€ 49 891€ 49 593€ 49 615€ 71 551€ 5 722€ 475€ 1 964€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 50 645€ 1 300€ 1 200€ 5 065€ 633€ 2 465€ 2 625€ 0€ 789€ 5 510€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 50 645€ 1 300€ 1 200€ 5 065€ 633€ 2 465€ 2 625€ 0€ 789€ 5 510€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 789€ 5 510€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 200€ 5 065€ 0€ 2 465€ 2 625€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 49 345€ 0€ 0€ 0€ 633€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 6€ 49€ 42€ 33€ 11€ 29€ 30€ 16€ 57€ 107€ 290€ 338€ 290€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 6€ 49€ 42€ 33€ 11€ 29€ 30€ 16€ 57€ 107€ 290€ 338€ 290€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
288 022€ 383 580€ 295 164€ 287 547€ 298 745€ 350 780€ 470 421€ 332 681€ 377 280€ 461 617€ 415 143€ 267 210€ 123 225€ 97 320€ 84 826€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
142 221€ 183 398€ 72 827€ 64 720€ 75 714€ 73 797€ 110 453€ 76 332€ 75 940€ 79 572€ 81 625€ 78 378€ 86 362€ 76 579€ 65 387€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
145 802€ 200 182€ 222 337€ 222 827€ 223 031€ 275 457€ 359 869€ 256 223€ 301 340€ 382 045€ 333 517€ 188 123€ 36 863€ 20 741€ 19 439€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 250€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 514€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 276€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
987 590€ 988 195€ 876 781€ 849 320€ 967 108€ 1 123 361€ 989 857€ 819 522€ 811 433€ 893 489€ 882 612€ 632 919€ 450 028€ 432 151€ 434 006€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-110 456€ -102 844€ -65 469€ -110 972€ -101 350€ 103 753€ 149 515€ 47 682€ 3 134€ -4 795€ -4 419€ -11 570€ -8 208€ 19 121€ 40 296€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 9€ 8€ 143€ 2€ 5€ 5€ 3€ 10€ 76€ 52€ 53€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-110 456€ -102 844€ -65 470€ -110 982€ -101 358€ 103 611€ 149 513€ 47 677€ 3 129€ -4 798€ -4 429€ -11 646€ -8 260€ 19 068€ 40 263€