Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 422 835€ 1 411 753€ 693 326€ 576 588€ 620 462€ 526 161€ 547 703€ 559 342€ 513 201€ 535 949€ 548 983€ 469 929€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 408 405€ 1 398 584€ 636 399€ 570 524€ 614 680€ 519 837€ 543 827€ 555 578€ 508 553€ 526 390€ 534 537€ 346 168€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 305 283€ 1 295 462€ 533 277€ 467 402€ 511 559€ 416 716€ 440 705€ 452 457€ 405 432€ 423 269€ 431 403€ 243 034€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
97 090€ 99 162€ 110 811€ 108 178€ 107 672€ 107 672€ 108 008€ 108 008€ 29 709€ 29 709€ 29 887€ 30 073€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
557 016€ 581 825€ 316 716€ 250 753€ 273 380€ 294 096€ 317 267€ 304 209€ 296 146€ 321 476€ 111 945€ 77 200€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
42 963€ 68 916€ 74 224€ 83 692€ 104 826€ 0€ 702€ 2 554€ 8 100€ 8 479€ 10 222€ 41 878€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
10 459€ 0€ 2 402€ 4 804€ 9 685€ 5 710€ 8 941€ 12 172€ 15 403€ 18 634€ 21 864€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
597 755€ 545 559€ 29 124€ 19 975€ 15 995€ 9 237€ 5 787€ 25 514€ 56 074€ 44 971€ 257 485€ 93 883€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 134€ 103 134€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 121€ 103 134€ 103 134€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
13 427€ 12 286€ 55 500€ 5 325€ 5 134€ 6 214€ 3 273€ 3 316€ 4 228€ 9 220€ 13 902€ 123 135€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 548€ 1 065€ 1 827€ 1 202€ 974€ 427€ 346€ 192€ 0€ 6€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 548€ 1 065€ 1 827€ 1 202€ 974€ 427€ 346€ 192€ 0€ 6€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 945€ 2 637€ 857€ 2 787€ 175€ 699€ 606€ 541€ 1 460€ 3€ 844€ 784€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 945€ 2 637€ 843€ 2 592€ 175€ 115€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0€ 0€ 14€ 14€ 0€ 584€ 556€ 535€ 54€ 0€ 0€ 70€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 181€ 0€ 0€ 0€ 6€ 1 406€ 3€ 844€ 714€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
9 934€ 8 583€ 52 817€ 1 337€ 3 985€ 5 089€ 2 321€ 2 582€ 2 768€ 9 211€ 13 058€ 122 351€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
848€ 341€ 608€ 393€ 104€ 996€ 206€ 276€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
9 086€ 8 242€ 52 209€ 944€ 3 881€ 4 092€ 2 115€ 2 306€ 2 768€ 9 211€ 13 058€ 122 351€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 003€ 884€ 1 428€ 739€ 648€ 109€ 603€ 448€ 420€ 339€ 544€ 626€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 003€ 884€ 1 428€ 739€ 648€ 109€ 603€ 448€ 420€ 339€ 544€ 626€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 422 835€ 1 411 753€ 693 326€ 576 588€ 620 462€ 526 161€ 547 703€ 559 342€ 513 201€ 535 949€ 548 983€ 469 929€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 144 489€ 1 003 054€ 584 744€ 388 320€ 400 490€ 432 393€ 444 714€ 459 222€ 408 476€ 414 823€ 414 852€ 455 557€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 144 489€ 1 003 054€ 584 744€ 388 320€ 400 490€ 432 393€ 444 714€ 459 222€ 408 476€ 414 823€ 414 852€ 455 557€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 003 054€ 584 744€ 439 742€ 400 990€ 421 712€ 444 714€ 459 222€ 486 773€ 414 823€ 414 851€ 432 602€ 481 847€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
141 435€ 418 310€ 145 001€ -12 670€ -21 222€ -12 320€ -14 508€ -27 551€ -6 347€ -28€ -17 750€ -26 290€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
170 909€ 346 683€ 23 270€ 90 592€ 99 936€ 89 108€ 98 507€ 91 301€ 92 372€ 105 239€ 114 710€ 14 372€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
480€ 480€ 480€ 480€ 960€ 800€ 3 309€ 3 559€ 4 377€ 6 792€ 18 865€ 3 927€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 559€ 3 377€ 5 792€ 18 865€ 3 927€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
480€ 480€ 480€ 480€ 960€ 800€ 3 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
465€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 6 536€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
465€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 6 536€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 688€ 684€ 3 680€ 7 434€ 4 968€ 652€ 124€ 130€ 1 068€ 578€ 99€ 492€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
385€ 684€ 1 279€ 228€ 163€ 652€ 124€ 130€ 1 068€ 578€ 99€ 492€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
4 303€ 0€ 2 402€ 7 206€ 4 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
26 954€ 129 908€ 18 710€ 20 843€ 22 172€ 15 820€ 23 238€ 14 777€ 9 709€ 12 808€ 12 275€ 9 953€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 084€ 111 623€ 2 306€ 1 679€ 9 794€ 879€ 7 788€ 4 454€ 0€ 106€ 2 389€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 50€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 351€ 2 358€ 0€ 1 289€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
3 227€ 0€ 480€ 480€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
614€ 578€ 888€ 338€ 283€ 3€ 233€ 0€ 0€ 4 200€ 0€ 10€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 667€ 10 019€ 8 577€ 8 152€ 6 807€ 6 002€ 5 882€ 6 134€ 3 781€ 3 869€ 5 675€ 5 053€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 607€ 6 331€ 5 338€ 9 174€ 3 963€ 8 127€ 7 794€ 3 425€ 2 162€ 1 806€ 3 761€ 3 038€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 754€ 1 357€ 1 120€ 1 021€ 845€ 705€ 1 491€ 736€ 415€ 469€ 450€ 513€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
138 321€ 215 611€ 0€ 61 835€ 71 835€ 71 835€ 71 835€ 72 835€ 77 218€ 80 561€ 76 935€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
117 214€ 140 631€ 0€ 51 835€ 71 835€ 71 835€ 71 835€ 72 835€ 74 935€ 74 935€ 76 935€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
21 107€ 74 980€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 283€ 5 626€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
107 437€ 62 016€ 85 313€ 97 676€ 120 036€ 4 660€ 4 482€ 8 819€ 12 353€ 15 887€ 19 421€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
107 437€ 62 016€ 85 313€ 97 676€ 120 036€ 4 660€ 4 482€ 8 819€ 12 353€ 15 887€ 19 421€ 0€