Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Martin nad Žitavou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
52 936€ 45 440€ 42 432€ 44 698€ 37 967€ 27 027€ 31 421€ 36 566€ 28 483€ 27 109€ 35 758€ 32 637€
02
501
Spotreba materiálu
40 842€ 31 602€ 30 554€ 33 503€ 24 743€ 14 476€ 14 825€ 22 274€ 14 307€ 13 148€ 17 241€ 19 368€
03
502
Spotreba energie
12 094€ 13 838€ 11 878€ 11 195€ 13 224€ 12 551€ 16 596€ 14 292€ 14 176€ 13 961€ 18 517€ 13 269€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
29 626€ 21 184€ 18 997€ 21 621€ 29 500€ 19 193€ 19 048€ 22 538€ 16 233€ 23 043€ 30 302€ 38 646€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 538€ 1 255€ 70€ 1 047€ 7€ 3 405€ 1 931€ 6 112€ 788€ 5 200€ 8 650€ 15 211€
08
512
Cestovné
1 246€ 823€ 509€ 35€ 151€ 263€ 362€ 787€ 471€ 366€ 2 118€ 1 950€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 186€ 2 093€ 2 734€ 1 479€ 823€ 819€ 387€ 725€ 1 206€ 378€ 4 210€ 6 805€
10
518
Ostatné služby
21 655€ 17 012€ 15 684€ 19 060€ 28 520€ 14 706€ 16 367€ 14 913€ 13 768€ 17 099€ 15 324€ 14 680€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
257 155€ 216 338€ 190 096€ 163 886€ 137 146€ 130 645€ 118 173€ 111 670€ 111 345€ 114 162€ 125 151€ 115 363€
12
521
Mzdové náklady
191 844€ 160 015€ 140 499€ 121 832€ 102 241€ 97 576€ 87 724€ 82 989€ 83 497€ 87 089€ 95 259€ 87 635€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
63 590€ 54 690€ 48 246€ 40 863€ 34 164€ 32 415€ 29 698€ 27 971€ 27 046€ 26 392€ 29 161€ 27 071€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 721€ 1 633€ 1 351€ 1 190€ 740€ 655€ 750€ 710€ 802€ 681€ 731€ 657€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
111€ 224€ 536€ 113€ 113€ 113€ 225€ 112€ 190€ 337€ 376€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
111€ 224€ 536€ 113€ 113€ 113€ 225€ 112€ 190€ 337€ 376€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 401€ 15 914€ 5 891€ 5 802€ 3 549€ 2 899€ 1 906€ 9 872€ 2 542€ 4 802€ 446€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 072€ 11 648€ 1 011€ 169€ 0€ 336€ 0€ 0€ 0€ 178€ 186€ 0€
23
542
Predaný materiál
119€ 386€ 203€ 223€ 247€ 404€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 47€ 0€ 107€ 89€ 336€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 210€ 3 880€ 4 627€ 5 411€ 3 195€ 2 070€ 1 486€ 9 846€ 2 540€ 4 624€ 260€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
51 541€ 45 235€ 39 444€ 49 122€ 34 964€ 27 903€ 32 163€ 32 158€ 32 797€ 32 943€ 36 146€ 22 012€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 061€ 44 755€ 38 964€ 48 642€ 33 911€ 27 103€ 28 854€ 28 600€ 29 390€ 31 081€ 17 281€ 18 085€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
480€ 480€ 480€ 480€ 1 053€ 800€ 3 309€ 3 559€ 3 407€ 1 862€ 18 865€ 3 927€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 481€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
480€ 480€ 480€ 480€ 560€ 800€ 3 309€ 3 559€ 3 407€ 1 862€ 18 865€ 3 446€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 605€ 2 175€ 3 256€ 6 271€ 3 985€ 4 197€ 3 760€ 3 598€ 3 666€ 3 572€ 2 603€ 1 115€
42
562
Úroky
1 632€ 542€ 1 711€ 4 279€ 2 056€ 2 141€ 2 130€ 2 114€ 2 222€ 1 375€ 681€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 972€ 1 632€ 1 545€ 1 992€ 1 929€ 2 056€ 1 630€ 1 484€ 1 444€ 2 197€ 1 922€ 1 115€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
3 704€ 3 607€ 4 794€ 3 250€ 3 940€ 1 728€ 1 130€ 3 915€ 1 120€ 1 579€ 3 000€ 1 162€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 426€ 429€ 424€ 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 704€ 3 607€ 4 368€ 2 821€ 3 516€ 1 310€ 1 130€ 3 915€ 1 120€ 1 579€ 3 000€ 1 162€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
405 078€ 350 116€ 305 446€ 294 763€ 251 164€ 213 704€ 207 826€ 220 429€ 197 376€ 208 547€ 233 782€ 210 935€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
35 732€ 26 410€ 26 281€ 24 380€ 17 115€ 8 576€ 9 196€ 12 524€ 11 314€ 9 858€ 10 140€ 8 793€
67
602
Tržby z predaja služieb
35 732€ 26 410€ 26 281€ 24 380€ 17 115€ 8 576€ 9 196€ 12 524€ 10 981€ 9 739€ 10 140€ 8 737€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 333€ 119€ 0€ 56€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
226 272€ 205 322€ 190 352€ 180 091€ 153 427€ 139 771€ 132 940€ 129 362€ 120 440€ 111 754€ 121 537€ 123 292€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
216 217€ 194 070€ 178 607€ 170 195€ 144 959€ 130 200€ 124 357€ 121 443€ 113 880€ 105 292€ 117 152€ 117 833€
82
633
Výnosy z poplatkov
10 055€ 11 253€ 11 745€ 9 896€ 8 468€ 9 571€ 8 583€ 7 919€ 6 560€ 6 462€ 4 385€ 5 459€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
176 605€ 456 218€ 162 317€ 4 869€ 2 811€ 2 734€ 1 867€ 5 304€ 5 322€ 12 075€ 29 088€ 6 956€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
173 450€ 450 288€ 155 622€ 755€ 380€ 960€ 0€ 1 675€ 0€ 178€ 18 100€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
119€ 386€ 203€ 198€ 267€ 384€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 20€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 036€ 5 544€ 6 492€ 3 916€ 2 150€ 1 370€ 1 784€ 3 609€ 5 322€ 11 897€ 10 988€ 6 909€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
480€ 480€ 480€ 460€ 400€ 3 309€ 3 559€ 4 377€ 5 822€ 14 935€ 3 927€ 2 184€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
480€ 480€ 480€ 460€ 400€ 3 309€ 3 559€ 4 377€ 5 822€ 14 935€ 3 927€ 2 184€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 342€ 14 935€ 3 927€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
480€ 480€ 480€ 460€ 400€ 3 309€ 3 559€ 4 377€ 480€ 0€ 0€ 2 184€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3 502€ 112€ 8€ 0€ 0€ 1€ 59€ 126€ 85€ 95€ 775€ 5 439€
102
662
Úroky
0€ 112€ 8€ 0€ 0€ 1€ 59€ 93€ 85€ 95€ 775€ 5 439€
108
668
Ostatné finančné výnosy
3 502€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
103 922€ 79 884€ 71 009€ 72 293€ 56 188€ 47 003€ 45 697€ 41 184€ 47 046€ 59 803€ 50 671€ 38 479€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
81 582€ 57 831€ 50 289€ 51 176€ 51 220€ 43 260€ 40 830€ 37 650€ 43 512€ 56 269€ 47 137€ 37 707€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 365€ 9 078€ 7 744€ 8 142€ 1 081€ 3 743€ 4 337€ 3 534€ 3 534€ 3 534€ 3 534€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
12 976€ 12 976€ 12 976€ 12 976€ 3 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 530€ 0€ 0€ 0€ 0€ 772€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
546 514€ 768 426€ 450 447€ 282 093€ 229 942€ 201 394€ 193 318€ 192 878€ 191 029€ 208 520€ 216 138€ 185 143€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
141 435€ 418 310€ 145 001€ -12 670€ -21 222€ -12 310€ -14 508€ -27 551€ -6 347€ -27€ -17 644€ -25 792€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 1€ 106€ 498€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
141 435€ 418 310€ 145 001€ -12 670€ -21 222€ -12 320€ -14 508€ -27 551€ -6 347€ -28€ -17 750€ -26 290€