Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
630 253€ 622 265€ 450 868€ 466 995€ 461 744€ 425 270€ 448 457€ 447 926€ 507 140€ 654 559€ 540 566€ 711 781€ 535 259€ 448 001€
02
501
Spotreba materiálu
338 681€ 356 299€ 154 270€ 162 771€ 139 109€ 68 387€ 112 742€ 146 358€ 132 915€ 285 335€ 192 203€ 237 979€ 155 392€ 150 038€
03
502
Spotreba energie
291 572€ 265 966€ 296 597€ 304 224€ 322 636€ 356 883€ 335 715€ 301 568€ 374 226€ 369 224€ 348 363€ 473 802€ 379 867€ 297 963€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 108 288€ 2 692 434€ 3 498 774€ 3 339 129€ 2 936 303€ 2 702 560€ 2 993 730€ 2 896 495€ 3 119 957€ 3 042 260€ 2 821 458€ 3 340 383€ 2 872 841€ 2 579 978€
07
511
Opravy a udržiavanie
334 126€ 273 287€ 467 533€ 495 200€ 354 153€ 185 707€ 324 756€ 325 524€ 247 131€ 293 224€ 400 331€ 832 748€ 528 501€ 420 836€
08
512
Cestovné
7 710€ 2 479€ 11 957€ 9 980€ 5 922€ 4 154€ 6 069€ 3 736€ 4 313€ 4 441€ 2 674€ 5 410€ 4 261€ 14 913€
09
513
Náklady na reprezentáciu
13 576€ 11 509€ 14 361€ 13 265€ 10 578€ 7 201€ 11 909€ 14 988€ 17 975€ 28 135€ 35 422€ 124 971€ 95 388€ 77 530€
10
518
Ostatné služby
2 752 876€ 2 405 159€ 3 004 923€ 2 820 685€ 2 565 650€ 2 505 499€ 2 650 997€ 2 552 247€ 2 850 538€ 2 716 460€ 2 383 031€ 2 377 254€ 2 244 691€ 2 066 699€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 819 431€ 2 863 696€ 2 954 263€ 2 711 787€ 2 424 880€ 2 242 760€ 2 181 385€ 2 166 461€ 1 971 977€ 1 807 859€ 1 812 340€ 1 757 955€ 1 621 103€ 1 606 830€
12
521
Mzdové náklady
1 950 998€ 2 015 719€ 2 067 341€ 1 908 589€ 1 701 520€ 1 598 385€ 1 541 108€ 1 516 941€ 1 391 567€ 1 303 721€ 1 302 152€ 1 261 042€ 1 165 110€ 1 125 683€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
694 376€ 662 198€ 713 168€ 658 413€ 578 678€ 510 413€ 519 928€ 525 243€ 468 196€ 411 010€ 411 450€ 398 182€ 369 618€ 384 322€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
28 015€ 26 503€ 26 228€ 24 161€ 21 744€ 21 173€ 19 748€ 17 770€ 18 118€ 17 002€ 17 029€ 16 145€ 16 248€ 15 734€
15
527
Zákonné sociálne náklady
146 042€ 159 276€ 147 526€ 120 624€ 122 939€ 112 790€ 100 602€ 106 507€ 94 096€ 76 126€ 81 709€ 82 586€ 70 127€ 81 091€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
105 069€ 41 827€ 7 608€ 5 579€ 5 789€ 6 553€ 5 626€ 6 835€ 6 847€ 6 016€ 5 928€ 7 931€ 8 621€ 7 955€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
105 069€ 41 827€ 7 608€ 5 579€ 5 789€ 6 553€ 5 626€ 6 835€ 6 847€ 6 016€ 5 928€ 7 931€ 8 621€ 7 955€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
628 157€ 207 304€ 502 167€ 186 402€ 372 811€ 111 791€ 86 980€ 1 683 796€ 592 633€ 161 809€ 237 523€ 329 954€ 115 842€ 542 307€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
347 347€ 1 658€ 365 779€ 34 165€ 342 022€ 87 723€ 72 178€ 1 630 098€ 524 283€ 147 981€ 220 161€ 288 639€ 41 070€ 525 312€
23
542
Predaný materiál
126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 282€ 66€ 268€ 4 316€ 55 780€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18€ 0€ 0€ 78€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
993€ 3 994€ 4 110€ 12 262€ 3 192€ 238€ 64€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
279 812€ 201 125€ 132 277€ 139 975€ 27 315€ 23 763€ 14 535€ 49 318€ 12 545€ 13 827€ 17 290€ 41 237€ 74 772€ 16 834€
28
549
Manká a škody
402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 212 426€ 1 189 115€ 1 105 201€ 1 138 430€ 1 138 522€ 1 142 193€ 1 180 822€ 1 576 492€ 1 567 818€ 1 473 039€ 1 149 043€ 1 492 171€ 1 021 333€ 1 031 122€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 094 993€ 1 107 090€ 1 080 042€ 1 099 736€ 1 097 211€ 1 082 967€ 1 132 428€ 1 522 032€ 1 366 556€ 1 296 753€ 1 010 590€ 951 007€ 759 707€ 726 608€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
117 433€ 82 024€ 25 159€ 38 694€ 41 311€ 59 226€ 48 395€ 54 459€ 201 262€ 176 287€ 138 453€ 541 164€ 261 626€ 304 514€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 598€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
42 571€ 10 089€ 8 314€ 10 018€ 15 508€ 2 956€ 6 377€ 7 120€ 85 310€ 80 287€ 79 857€ 77 215€ 71 841€ 64 075€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
74 862€ 71 935€ 16 845€ 28 676€ 25 803€ 56 270€ 42 018€ 47 339€ 115 951€ 96 000€ 58 596€ 463 949€ 189 785€ 239 841€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
146 378€ 152 554€ 183 984€ 198 286€ 206 147€ 268 609€ 280 426€ 273 681€ 269 741€ 347 109€ 8 231 346€ 208 978€ 275 187€ 378 767€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 7 905 226€ 0€ 0€ 117 314€
42
562
Úroky
115 893€ 126 391€ 159 693€ 173 052€ 181 712€ 241 014€ 253 381€ 250 660€ 239 388€ 307 158€ 282 266€ 173 724€ 241 012€ 232 417€
43
563
Kurzové straty
2€ 2€ 0€ 0€ 0€ 1 017€ 61€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
1 305€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
30 486€ 26 161€ 24 291€ 23 927€ 24 435€ 27 596€ 27 045€ 23 021€ 30 353€ 39 951€ 43 854€ 35 254€ 33 158€ 28 975€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 389 912€ 5 765 898€ 6 158 274€ 5 725 296€ 4 928 214€ 4 754 345€ 4 666 533€ 4 451 485€ 4 292 703€ 4 365 893€ 3 787 878€ 4 250 320€ 3 872 166€ 4 260 791€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 649 072€ 4 283 166€ 4 652 514€ 4 373 256€ 3 638 773€ 3 484 235€ 3 336 828€ 3 097 918€ 3 084 075€ 2 972 303€ 2 918 362€ 2 903 473€ 2 707 674€ 3 702 275€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
71 250€ 20 067€ 72€ 238€ 135 747€ 4 158€ 0€ 6 178€ 9 299€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 663 591€ 1 462 664€ 1 505 736€ 1 344 046€ 1 284 998€ 1 266 039€ 1 324 810€ 1 350 448€ 1 203 787€ 1 226 865€ 814 952€ 1 143 348€ 1 157 914€ 549 217€
61
587
Náklady na ostatné transfery
6 000€ 24€ 7 995€ 4 444€ 4 072€ 4 895€ 3 048€ 4 604€ 30 978€ 50 406€ 203 499€ 400€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 039 915€ 13 535 093€ 14 861 138€ 13 771 904€ 12 474 411€ 11 654 082€ 11 843 960€ 13 503 172€ 12 328 816€ 11 858 544€ 18 586 082€ 12 099 473€ 10 322 352€ 10 855 751€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
61 752€ 54 924€ 113 664€ 118 158€ 65 378€ 129 275€ 51 312€ 62 746€ 83 069€ 67 329€ 61 634€ 34 107€ 9 946€ 51 658€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
61 752€ 54 924€ 113 664€ 118 158€ 65 378€ 129 275€ 51 312€ 62 746€ 83 069€ 67 329€ 61 634€ 34 107€ 9 946€ 51 658€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 895 268€ 12 564 073€ 12 094 969€ 11 222 607€ 10 363 870€ 10 149 736€ 9 412 731€ 8 619 994€ 8 315 170€ 7 816 655€ 7 574 337€ 7 007 317€ 7 791 249€ 8 253 274€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 823 681€ 11 469 058€ 11 132 025€ 10 378 127€ 9 539 094€ 9 336 953€ 8 512 802€ 7 721 234€ 7 372 682€ 6 935 040€ 6 793 044€ 6 192 522€ 6 913 657€ 7 305 457€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 071 587€ 1 095 015€ 962 944€ 844 480€ 824 775€ 812 782€ 899 928€ 898 760€ 942 488€ 881 614€ 781 293€ 814 795€ 877 592€ 947 817€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 318 475€ 905 755€ 1 904 336€ 1 522 457€ 1 285 480€ 1 548 741€ 1 289 549€ 4 677 467€ 2 314 442€ 1 601 351€ 6 651 706€ 2 245 739€ 1 384 875€ 1 884 859€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
451 225€ 21 807€ 559 528€ 234 603€ 196 918€ 324 068€ 260 188€ 3 765 858€ 948 848€ 347 217€ 283 743€ 880 711€ 41 070€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
60€ 126€ 90€ 90€ 6€ 0€ 0€ 0€ 1 422€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 475€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
21 524€ 24 537€ 19 017€ 12 096€ 11 126€ 12 269€ 15 648€ 14 882€ 16 677€ 17 933€ 11 825€ 14 265€ 9 787€ 17 876€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
845 667€ 859 287€ 1 325 701€ 1 275 668€ 1 075 960€ 1 212 405€ 1 013 713€ 896 728€ 1 348 786€ 1 236 195€ 6 356 138€ 1 350 763€ 1 334 018€ 1 865 561€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
13 689€ 41 962€ 133 615€ 20 766€ 37 921€ 23 535€ 39 078€ 174 278€ 131 392€ 424 160€ 281 824€ 84 081€ 114 915€ 52 336€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
13 689€ 41 962€ 133 615€ 20 766€ 37 921€ 23 535€ 39 078€ 174 278€ 131 392€ 424 160€ 281 824€ 84 081€ 114 915€ 52 336€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 089€ 8 314€ 10 018€ 15 508€ 2 956€ 9 877€ 3 620€ 85 310€ 80 287€ 79 858€ 77 215€ 71 841€ 73 358€ 52 336€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 600€ 33 648€ 123 597€ 5 258€ 34 965€ 13 658€ 35 458€ 88 968€ 51 105€ 344 303€ 204 609€ 12 240€ 41 557€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
840€ 689€ 12 633€ 21 529€ 57 579€ 40 370€ 42 571€ 38 881€ 50 092€ 34 937€ 493 383€ 114 560€ 34 230€ 734 288€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 476 362€ 0€ 0€ 663 879€
102
662
Úroky
108€ 260€ 1 379€ 660€ 18 635€ 434€ 336€ 579€ 256€ 530€ 612€ 779€ 1 017€ 2 700€
103
663
Kurzové zisky
1€ 1€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
10 851€ 20 603€ 38 874€ 39 937€ 42 235€ 38 302€ 49 834€ 34 407€ 16 409€ 113 781€ 33 194€ 67 709€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
731€ 429€ 401€ 266€ 71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 663 713€ 1 625 029€ 1 896 304€ 1 772 489€ 1 195 652€ 1 296 364€ 1 198 584€ 1 166 654€ 1 354 052€ 1 372 793€ 847 599€ 1 478 713€ 1 103 489€ 504 119€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 106 536€ 600 697€ 594 938€ 419 381€ 342 172€ 408 282€ 388 001€ 394 555€ 396 303€ 756 690€ 503 763€ 1 119 009€ 771 082€ 176 539€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
728 150€ 465 299€ 439 723€ 457 063€ 474 957€ 457 397€ 474 801€ 444 329€ 523 819€ 275 749€ 96 765€ 32 426€ 102 854€ 18 581€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
18 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 987€ 7 460€ 5 478€ 12 128€ 2 629€ 4 561€ 6 013€ 6 417€ 19 600€ 9 517€ 7 810€ 13 347€ 14 987€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 302€ 22 459€ 21 797€ 19 032€ 23 919€ 90 952€ 26 453€ 30 742€ 112 587€ 14 616€ 8 521€ 81 500€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
798 737€ 529 114€ 834 369€ 864 883€ 351 976€ 335 173€ 309 329€ 291 015€ 314 925€ 287 339€ 229 033€ 237 968€ 216 206€ 294 012€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
16 953 735€ 15 192 433€ 16 155 540€ 14 678 005€ 13 005 880€ 13 188 021€ 12 033 825€ 14 740 020€ 12 248 217€ 11 317 225€ 15 910 483€ 10 964 517€ 10 438 704€ 11 480 534€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 913 821€ 1 657 339€ 1 294 402€ 906 102€ 531 468€ 1 533 940€ 189 865€ 1 236 848€ -80 599€ -541 319€ -2 675 599€ -1 134 956€ 116 352€ 624 783€
136
591
Splatná daň z príjmov
29€ 230€ 110€ 73€ 206€ 29€ 92€ 29€ 80€ 18 270€ 757€ 172€ 417€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 913 821€ 1 657 311€ 1 294 172€ 905 992€ 531 395€ 1 533 734€ 189 836€ 1 236 756€ -80 628€ -541 399€ -2 693 869€ -1 135 713€ 116 180€ 624 366€