Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
98 270€ 75 945€ 76 567€ 68 599€ 69 303€ 77 774€ 64 820€ 71 626€ 63 922€ 70 180€ 68 805€ 68 122€ 66 357€ 62 869€
02
501
Spotreba materiálu
41 888€ 39 253€ 42 297€ 33 643€ 34 077€ 41 621€ 28 059€ 36 110€ 26 922€ 31 867€ 32 132€ 34 371€ 27 268€ 34 455€
03
502
Spotreba energie
56 382€ 36 692€ 34 270€ 34 956€ 35 227€ 36 153€ 36 761€ 33 711€ 34 731€ 36 601€ 33 488€ 29 903€ 39 089€ 28 414€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 805€ 2 269€ 1 712€ 3 185€ 3 848€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
119 243€ 106 316€ 97 982€ 114 727€ 115 369€ 74 648€ 64 798€ 71 944€ 95 727€ 98 571€ 82 818€ 96 413€ 95 152€ 91 051€
07
511
Opravy a udržiavanie
57 683€ 46 600€ 26 671€ 19 588€ 49 293€ 7 262€ 6 547€ 9 741€ 16 522€ 27 793€ 23 595€ 26 779€ 29 693€ 33 957€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 161€ 4€ 75€ 329€ 22€ 546€ 461€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 282€ 2 013€ 3 533€ 3 032€ 3 129€ 8 376€ 6 618€ 8 249€ 7 405€ 10 338€ 9 092€ 8 746€ 7 762€ 16 863€
10
518
Ostatné služby
59 278€ 57 703€ 67 778€ 92 107€ 62 946€ 59 006€ 51 472€ 53 949€ 71 724€ 60 111€ 50 109€ 60 342€ 57 236€ 39 999€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
267 834€ 264 361€ 245 697€ 228 118€ 208 818€ 210 377€ 204 841€ 207 741€ 197 095€ 179 203€ 171 491€ 177 386€ 166 322€ 154 252€
12
521
Mzdové náklady
192 769€ 194 903€ 179 200€ 167 164€ 156 497€ 159 548€ 153 859€ 157 270€ 148 178€ 136 074€ 129 315€ 136 010€ 125 381€ 116 311€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
65 979€ 62 515€ 59 956€ 55 455€ 51 741€ 49 743€ 50 135€ 49 864€ 47 944€ 40 540€ 39 400€ 37 079€ 38 087€ 33 825€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 360€ 645€ 558€ 647€ 561€ 501€ 538€ 598€ 664€ 674€ 564€ 491€ 584€ 631€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 725€ 6 299€ 5 983€ 4 852€ 20€ 584€ 309€ 10€ 309€ 1 915€ 2 212€ 3 806€ 2 270€ 3 485€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 383€ 172€ 180€ 177€ 223€ 118€ 22€ 66€ 0€ 81€ 162€ 16€ 55€ 2 556€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 383€ 172€ 180€ 177€ 223€ 118€ 22€ 66€ 0€ 81€ 162€ 16€ 55€ 2 556€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 517€ 8 691€ 18 566€ 3 201€ 2 260€ 1 131€ 1 012€ 307€ 762€ 782€ 461€ 2 424€ 4 650€ 863€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
798€ 178€ 66€ 435€ 179€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 955€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5 453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
22 764€ 3 061€ 18 300€ 2 765€ 2 080€ 1 131€ 1 012€ 307€ 762€ 782€ 461€ 2 424€ 4 650€ 863€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
212 873€ 151 626€ 112 699€ 104 738€ 102 303€ 106 004€ 101 613€ 109 240€ 131 491€ 130 834€ 1 355 809€ 101 287€ 94 882€ 73 027€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
212 246€ 151 016€ 112 094€ 104 138€ 101 703€ 105 404€ 101 013€ 108 640€ 110 401€ 109 971€ 1 341 208€ 94 592€ 90 343€ 71 301€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
627€ 609€ 605€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 21 090€ 20 864€ 14 601€ 6 695€ 4 539€ 1 726€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 10 231€ 7 243€ 5 076€ 2 599€ 3 860€ 1 726€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
27€ 9€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 859€ 13 621€ 9 525€ 4 096€ 679€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 912€ 11 934€ 10 170€ 9 218€ 9 809€ 9 473€ 10 178€ 9 952€ 10 709€ 10 906€ 10 902€ 11 022€ 17 515€ 17 792€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 350€ 8 834€ 7 386€ 6 979€ 7 658€ 7 703€ 8 017€ 8 334€ 8 617€ 9 020€ 9 283€ 9 415€ 13 509€ 10 556€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 562€ 3 100€ 2 784€ 2 239€ 2 151€ 1 770€ 2 162€ 1 619€ 2 092€ 1 886€ 1 619€ 1 607€ 4 006€ 7 236€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 042€ 836€ 672€ 768€ 696€ 528€ 480€ 586€ 341€ 0€ 0€ 0€ 9 552€ 332€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
382€ 336€ 672€ 768€ 696€ 528€ 480€ 586€ 341€ 0€ 0€ 0€ 5 950€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 390€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 602€ 332€
61
587
Náklady na ostatné transfery
270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
739 075€ 619 881€ 562 534€ 529 546€ 508 781€ 480 052€ 447 765€ 471 461€ 500 046€ 490 556€ 1 690 448€ 456 670€ 454 485€ 402 742€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
20 878€ 16 029€ 21 313€ 21 644€ 18 461€ 18 748€ 18 619€ 17 788€ 17 231€ 15 956€ 16 111€ 18 684€ 11 829€ 14 705€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 878€ 16 029€ 21 313€ 21 644€ 18 461€ 18 748€ 17 215€ 15 617€ 14 091€ 13 637€ 12 924€ 14 836€ 11 829€ 14 705€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 405€ 2 172€ 3 140€ 2 319€ 3 187€ 3 848€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
370 673€ 359 754€ 376 032€ 356 171€ 346 134€ 374 504€ 344 537€ 302 274€ 282 430€ 273 146€ 271 708€ 247 778€ 277 783€ 310 363€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
345 648€ 336 184€ 353 440€ 334 006€ 321 654€ 310 674€ 280 649€ 248 565€ 229 824€ 223 963€ 221 271€ 197 325€ 228 328€ 262 132€
82
633
Výnosy z poplatkov
25 025€ 23 570€ 22 592€ 22 165€ 24 480€ 63 830€ 63 888€ 53 710€ 52 607€ 49 183€ 50 437€ 50 453€ 49 455€ 48 231€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
78 820€ 65 269€ 50 011€ 69 642€ 49 570€ 52 249€ 75 588€ 1 775€ 300€ 434€ 508€ 542€ 575€ 1 029€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 492€ 345€ 102€ 20 268€ 270€ 0€ 16 200€ 1 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 100€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
74 328€ 64 924€ 49 909€ 49 374€ 49 300€ 52 249€ 59 388€ 273€ 300€ 384€ 508€ 542€ 575€ 929€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
600€ 600€ 16 983€ 600€ 600€ 600€ 600€ 9 680€ 7 243€ 4 810€ 4 014€ 3 860€ 1 351€ 4 780€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
600€ 600€ 16 983€ 600€ 600€ 600€ 600€ 9 680€ 7 243€ 4 810€ 4 014€ 3 860€ 1 351€ 4 780€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 9 680€ 7 243€ 4 810€ 4 014€ 3 860€ 1 351€ 4 780€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 16 383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 210€ 210€ 701€ 419€ 225€ 1 947€ 1 934€ 130€ 13 722€ 12 265€ 916€ 3 766€ 6 439€ 15 733€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 886€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 52€ 404€ 418€ 225€ 54€ 9€ 44€ 11 522€ 10 248€ 135€ 730€ 4 756€ 14 970€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 210€ 158€ 297€ 1€ 0€ 1 893€ 1 925€ 86€ 315€ 2 016€ 781€ 3 036€ 1 682€ 763€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 178€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 178€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
208 291€ 145 594€ 98 259€ 79 851€ 113 014€ 91 616€ 63 831€ 53 978€ 47 038€ 64 205€ 40 615€ 64 610€ 47 811€ 46 374€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
157 879€ 120 400€ 84 709€ 69 456€ 97 961€ 80 085€ 53 536€ 43 682€ 36 742€ 53 910€ 28 206€ 64 610€ 47 811€ 46 374€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
49 928€ 24 982€ 12 837€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 12 409€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
484€ 213€ 712€ 100€ 4 757€ 1 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
680 472€ 587 456€ 563 299€ 528 327€ 528 003€ 539 665€ 505 110€ 385 626€ 367 964€ 370 816€ 333 872€ 339 240€ 345 788€ 398 162€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-58 603€ -32 425€ 765€ -1 219€ 19 222€ 59 612€ 57 345€ -85 835€ -132 082€ -119 740€ -1 356 576€ -117 430€ -108 697€ -4 580€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 10€ 70€ 79€ 43€ 10€ 1€ 8€ 29€ 24€ 18€ 26€ 127€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-58 603€ -32 435€ 695€ -1 298€ 19 180€ 59 602€ 57 344€ -85 843€ -132 112€ -119 764€ -1 356 594€ -117 456€ -108 824€ -4 580€