Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
19 542 027 € 18 510 603 € 7 294 117 € 7 595 179 € 7 334 847 € 7 361 823 € 7 858 264 € 8 485 803 € 6 548 105 € 6 439 138 € 6 176 609 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
18 152 439 € 16 987 454 € 5 988 581 € 6 210 606 € 5 928 238 € 5 975 325 € 6 185 136 € 7 956 154 € 6 030 306 € 5 920 964 € 5 459 843 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
7 309 € 765 € 1 020 € 1 020 € 10 215 € 20 429 € 30 643 € 41 108 € 31 340 € 750 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0 € 765 € 1 020 € 1 020 € 0 € 0 € 0 € 250 € 500 € 750 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
7 309 € 0 € 0 € 0 € 10 215 € 20 429 € 30 643 € 0 € 0 € 0 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 858 € 30 840 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
17 622 914 € 16 602 615 € 5 602 978 € 5 824 747 € 5 542 379 € 5 580 271 € 5 779 868 € 7 540 672 € 5 604 359 € 5 504 785 € 5 074 209 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
624 335 € 625 145 € 621 902 € 484 163 € 484 163 € 484 154 € 484 154 € 484 154 € 484 558 € 484 929 € 483 264 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 771 674 € 4 775 819 € 4 700 704 € 4 400 127 € 4 724 028 € 4 910 075 € 5 096 262 € 4 835 165 € 4 876 460 € 4 550 795 € 3 272 585 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
106 307 € 79 315 € 83 131 € 89 966 € 83 722 € 86 838 € 90 292 € 107 002 € 152 172 € 176 964 € 193 493 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
34 562 € 68 812 € 103 362 € 132 599 € 165 898 € 17 955 € 35 910 € 60 995 € 20 654 € 45 317 € 37 761 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
12 086 036 € 11 053 524 € 93 879 € 717 891 € 84 567 € 81 250 € 73 250 € 2 053 356 € 70 515 € 246 780 € 1 087 106 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
522 216 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 839 € 384 884 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
144 016 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 200 € 378 245 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 386 896 € 1 520 496 € 1 303 066 € 1 384 574 € 1 404 998 € 1 382 577 € 1 671 384 € 527 591 € 511 658 € 514 728 € 712 577 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
16 559 € 15 914 € 5 238 € 8 046 € 2 705 € 2 507 € 579 € 2 443 € 744 € 0 € 865 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
16 559 € 15 914 € 5 238 € 8 046 € 2 705 € 2 507 € 579 € 2 443 € 744 € 0 € 865 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
890 031 € 919 755 € 810 767 € 909 847 € 1 008 926 € 1 068 374 € 1 127 822 € 9 531 € 10 091 € 12 832 € 3 588 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
890 031 € 919 755 € 810 767 € 909 847 € 1 008 926 € 1 068 374 € 1 127 822 € 9 531 € 10 091 € 12 832 € 3 588 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 1 027 € 0 € 61 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 1 027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 61 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
20 805 € 169 742 € 195 852 € 191 406 € 170 614 € 177 016 € 137 947 € 168 890 € 163 144 € 151 921 € 42 763 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 13 084 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
6 993 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
13 261 € 161 695 € 159 439 € 178 672 € 166 468 € 156 886 € 117 932 € 154 209 € 148 538 € 138 761 € 20 178 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
551 € 8 047 € 23 329 € 12 735 € 4 146 € 20 129 € 20 014 € 14 527 € 14 594 € 13 086 € 22 500 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 47 € 85 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 154 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
459 502 € 414 059 € 291 208 € 275 214 € 222 752 € 134 680 € 95 246 € 96 727 € 87 679 € 98 664 € 665 361 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
4 495 € 5 873 € 1 381 € 4 687 € 2 863 € 1 175 € 2 506 € 3 076 € 0 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
372 € 1 772 € 880 € 1 740 € 986 € 295 € 922 € 0 € 2 167 € 990 € 153 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
454 635 € 406 414 € 288 947 € 268 788 € 218 903 € 133 210 € 91 818 € 93 651 € 85 512 € 97 674 € 665 208 €
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 309 791 € 250 000 € 250 000 € 251 311 € 0 €
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 309 791 € 250 000 € 250 000 € 251 311 € 0 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 691 € 2 653 € 2 469 € 0 € 1 612 € 3 921 € 1 744 € 2 058 € 6 141 € 3 446 € 4 189 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 691 € 2 653 € 2 469 € 0 € 1 612 € 3 921 € 1 744 € 2 058 € 6 141 € 3 446 € 4 189 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
19 542 027 € 18 510 603 € 7 294 117 € 7 595 179 € 7 334 847 € 7 361 823 € 7 858 264 € 8 485 803 € 6 548 105 € 6 439 138 € 6 176 609 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 874 824 € 2 936 485 € 2 551 990 € 2 401 468 € 2 421 037 € 2 356 357 € 2 439 221 € 2 418 269 € 2 425 140 € 2 245 102 € 2 281 665 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 874 824 € 2 936 485 € 2 551 990 € 2 401 468 € 2 421 037 € 2 356 357 € 2 439 221 € 2 418 269 € 2 425 140 € 2 245 102 € 2 281 665 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 704 958 € 2 753 218 € 2 431 234 € 2 421 037 € 2 356 357 € 2 154 711 € 2 418 270 € 2 435 820 € 2 245 103 € 2 417 126 € 2 266 359 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
169 866 € 183 266 € 120 756 € -19 569 € 64 681 € 201 646 € 20 951 € -17 551 € 180 037 € -172 024 € 15 306 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 095 589 € 5 574 454 € 1 821 169 € 2 636 664 € 2 175 321 € 2 251 170 € 2 497 072 € 3 744 408 € 2 449 990 € 2 452 854 € 2 580 408 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 400 € 2 400 € 2 400 € 0 € 46 210 € 28 658 € 28 411 € 12 773 € 9 768 € 11 176 € 12 493 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 46 210 € 28 658 € 28 411 € 12 773 € 9 768 € 11 176 € 12 493 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 400 € 2 400 € 2 400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
30 000 € 24 657 € 0 € 239 753 € 267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
30 000 € 24 657 € 0 € 239 753 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 0 € 267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 435 785 € 1 585 835 € 1 661 133 € 1 299 € 1 804 743 € 1 872 224 € 1 971 265 € 2 034 161 € 2 097 538 € 2 166 410 € 2 013 953 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 375 562 € 1 526 648 € 1 600 826 € 0 € 1 746 801 € 1 815 566 € 1 913 311 € 1 977 301 € 2 041 380 € 2 110 669 € 1 971 296 €
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
58 677 € 58 384 € 58 319 € 0 € 57 198 € 56 555 € 56 289 € 55 741 € 55 741 € 55 741 € 41 275 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 545 € 635 € 1 987 € 1 195 € 458 € 103 € 1 665 € 1 119 € 417 € 0 € 66 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 561 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 168 € 0 € 104 € 287 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 755 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
190 539 € 3 702 825 € 90 659 € 1 850 409 € 175 262 € 155 794 € 277 855 € 1 493 670 € 192 159 € 134 784 € 500 327 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
23 792 € 3 598 798 € 7 852 € 27 712 € 97 752 € 99 586 € 163 112 € 1 372 114 € 87 236 € 49 112 € 477 174 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
6 664 € 6 207 € 4 032 € 65 146 € 5 514 € 3 485 € 1 191 € 3 225 € 12 874 € 10 544 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
128 810 € 64 228 € 48 751 € 1 733 938 € 49 705 € 36 666 € 33 351 € 33 156 € 62 893 € 52 904 € 4 282 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 58 000 € 58 000 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
2 292 € 511 € 0 € 0 € 195 € 1 954 € 1 370 € 466 € 892 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
14 918 € 18 297 € 16 978 € 13 724 € 13 089 € 8 678 € 12 476 € 15 291 € 19 479 € 13 624 € 11 300 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
11 674 € 12 703 € 10 258 € 8 253 € 7 673 € 6 326 € 6 554 € 8 625 € 6 565 € 6 409 € 6 211 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 142 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 389 € 2 591 € 2 277 € 1 436 € 1 529 € 858 € 1 217 € 1 747 € 2 646 € 1 299 € 1 360 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
436 865 € 258 737 € 66 976 € 545 202 € 148 839 € 194 495 € 219 541 € 203 804 € 150 525 € 140 484 € 53 635 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
395 705 € 227 761 € 66 976 € 0 € 74 992 € 123 714 € 126 624 € 96 965 € 37 201 € 45 299 € 53 635 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
41 160 € 30 976 € 0 € 545 202 € 73 847 € 70 780 € 92 917 € 106 839 € 113 324 € 95 185 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 571 614 € 9 999 664 € 2 920 958 € 2 557 047 € 2 738 489 € 2 754 296 € 2 921 971 € 2 323 126 € 1 672 975 € 1 741 182 € 1 314 536 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 571 614 € 9 999 664 € 2 920 958 € 2 557 047 € 2 738 489 € 2 754 296 € 2 921 971 € 2 323 126 € 1 672 975 € 1 741 182 € 1 314 536 €