Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
648 597€ 637 149€ 543 346€ 542 264€ 214 689€ 175 094€ 180 892€ 184 105€ 189 971€ 203 385€ 204 756€ 182 587€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
626 555€ 626 844€ 531 218€ 529 530€ 195 248€ 168 277€ 163 313€ 169 592€ 171 675€ 179 792€ 169 723€ 168 084€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
557 777€ 558 066€ 462 440€ 460 752€ 126 470€ 99 499€ 91 946€ 100 814€ 102 897€ 111 014€ 100 945€ 99 306€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
324 961€ 324 961€ 324 961€ 324 961€ 13 496€ 13 496€ 13 496€ 13 496€ 15 031€ 15 031€ 15 031€ 15 031€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
167 770€ 183 034€ 86 240€ 83 075€ 73 515€ 80 633€ 69 181€ 82 315€ 82 896€ 90 743€ 80 702€ 77 678€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
49 161€ 34 186€ 35 354€ 36 830€ 38 573€ 4 484€ 9 090€ 4 824€ 4 792€ 5 062€ 5 034€ 6 419€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€ 178€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
15 707€ 15 707€ 15 707€ 15 707€ 707€ 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
21 734€ 10 053€ 11 863€ 12 650€ 19 334€ 6 684€ 17 444€ 14 057€ 17 963€ 23 476€ 34 861€ 14 503€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 944€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 944€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 075€ 4 523€ 523€ 456€ 632€ 4 471€ 1 531€ 427€ 2 798€ 18 709€ 2 661€ 55€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 696€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
401€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 524€ 258€ 360€ 324€ 271€ 186€ 54€ 0€ 1 877€ 4 872€ 2 444€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
32€ 4 263€ 159€ 93€ 304€ 3 744€ 397€ 427€ 129€ 12 141€ 217€ 55€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 1 080€ 0€ 792€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
118€ 2€ 3€ 39€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
19 659€ 5 530€ 11 341€ 12 194€ 18 702€ 2 212€ 15 913€ 12 687€ 15 165€ 4 767€ 32 200€ 14 448€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
559€ 95€ 81€ 151€ 3€ 178€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
350€ 51€ 8€ 480€ 0€ 79€ 464€ 1 200€ 1 698€ 189€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
18 750€ 5 385€ 11 251€ 11 563€ 18 700€ 1 955€ 15 388€ 11 487€ 13 467€ 4 578€ 32 200€ 14 448€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
308€ 252€ 264€ 84€ 106€ 132€ 135€ 456€ 333€ 117€ 172€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
308€ 252€ 264€ 84€ 106€ 132€ 132€ 390€ 312€ 117€ 153€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 66€ 21€ 0€ 19€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
648 597€ 637 149€ 543 346€ 542 264€ 214 689€ 175 094€ 180 892€ 184 105€ 189 971€ 203 385€ 204 756€ 182 587€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
480 058€ 565 072€ 459 968€ 462 644€ 180 000€ 154 718€ 155 236€ 159 226€ 165 694€ 164 178€ 174 745€ 153 466€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
480 058€ 565 072€ 459 968€ 462 644€ 180 000€ 154 718€ 155 236€ 159 226€ 165 694€ 164 178€ 174 745€ 153 466€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
469 097€ 459 968€ 462 644€ 438 205€ 156 138€ 152 115€ 159 854€ 163 754€ 151 626€ 174 745€ 153 411€ 146 642€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
10 961€ 105 105€ -2 676€ 24 439€ 23 862€ 2 603€ -4 617€ -4 529€ 14 068€ -10 567€ 21 334€ 6 824€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 374€ 8 728€ 16 258€ 7 604€ 19 509€ 5 207€ 9 467€ 7 267€ 5 343€ 19 131€ 9 312€ 12 593€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
606€ 606€ 606€ 600€ 600€ 600€ 2 830€ 2 214€ 1 863€ 88€ 988€ 503€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 988€ 503€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
606€ 606€ 606€ 600€ 600€ 600€ 2 830€ 2 214€ 1 863€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 15 038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 15 038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
298€ 198€ 283€ 328€ 155€ 323€ 399€ 284€ 188€ 274€ 135€ 125€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
298€ 198€ 283€ 328€ 155€ 323€ 399€ 284€ 188€ 274€ 135€ 125€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
6 470€ 7 924€ 15 370€ 6 676€ 3 716€ 4 283€ 6 238€ 4 770€ 3 292€ 18 769€ 8 189€ 11 965€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 317€ 993€ 1 611€ 235€ 30€ 499€ 2 357€ 0€ 346€ 2 421€ 1 245€ 6 639€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 047€ 0€ 0€ 3 697€ 3 687€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 769€ 3 021€ 10 052€ 2 729€ 1 333€ 322€ 42€ 70€ 25€ 330€ 179€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 081€ 819€ 2 258€ 2 104€ 834€ 1 788€ 2 185€ 2 399€ 1 685€ 13 468€ 2 026€ 910€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 772€ 2 285€ 1 061€ 1 281€ 1 235€ 1 325€ 1 304€ 1 004€ 918€ 1 204€ 603€ 554€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 209€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
531€ 718€ 287€ 327€ 283€ 350€ 350€ 249€ 109€ 1 346€ 439€ 175€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 87€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
161 165€ 63 348€ 67 120€ 72 016€ 15 180€ 15 169€ 16 189€ 17 612€ 18 934€ 20 076€ 20 699€ 16 528€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
161 165€ 63 348€ 67 120€ 72 016€ 15 180€ 15 169€ 16 189€ 17 612€ 18 934€ 20 076€ 20 698€ 16 528€