Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
442 069€ 460 224€ 415 532€ 255 879€ 671 642€ 704 087€ 656 460€ 652 981€ 540 798€ 654 638€ 703 074€ 703 125€ 720 930€
02
501
Spotreba materiálu
278 377€ 247 801€ 224 512€ 129 490€ 198 743€ 196 731€ 160 980€ 152 763€ 162 582€ 139 918€ 241 158€ 316 477€ 310 391€
03
502
Spotreba energie
161 835€ 210 293€ 178 846€ 114 846€ 460 908€ 496 654€ 487 516€ 499 013€ 377 618€ 514 720€ 461 916€ 386 648€ 410 539€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 857€ 2 130€ 12 174€ 11 544€ 11 991€ 10 702€ 7 964€ 1 204€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 215 299€ 5 854 553€ 5 788 840€ 5 414 967€ 5 165 558€ 4 609 432€ 5 594 156€ 5 421 567€ 5 531 195€ 5 217 644€ 8 872 315€ 7 036 192€ 6 710 921€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 195 023€ 1 922 135€ 1 904 175€ 1 885 500€ 1 607 821€ 819 307€ 1 720 259€ 1 765 278€ 2 047 368€ 1 099 497€ 4 527 267€ 2 439 704€ 2 110 533€
08
512
Cestovné
3 401€ 14 996€ 10 626€ 11 671€ 14 476€ 10 926€ 5 177€ 7 884€ 3 071€ 4 573€ 10 979€ 12 823€ 23 896€
09
513
Náklady na reprezentáciu
19 651€ 36 142€ 23 197€ 19 138€ 23 641€ 14 587€ 16 808€ 10 841€ 15 916€ 14 201€ 98 119€ 85 316€ 85 422€
10
518
Ostatné služby
3 997 224€ 3 881 280€ 3 850 843€ 3 498 658€ 3 519 621€ 3 764 612€ 3 851 913€ 3 637 564€ 3 464 840€ 4 099 373€ 4 235 950€ 4 498 349€ 4 491 070€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 218 824€ 5 220 326€ 4 740 868€ 4 372 303€ 3 925 919€ 3 444 876€ 3 444 719€ 3 247 034€ 3 237 295€ 3 279 662€ 3 205 010€ 3 363 722€ 3 476 323€
12
521
Mzdové náklady
3 659 350€ 3 703 326€ 3 365 555€ 3 087 241€ 2 776 541€ 2 426 836€ 2 452 221€ 2 313 206€ 2 340 467€ 2 285 382€ 2 305 116€ 2 462 929€ 2 513 747€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 264 020€ 1 266 617€ 1 155 673€ 1 072 308€ 957 680€ 845 810€ 829 166€ 802 135€ 746 917€ 734 893€ 702 462€ 709 429€ 793 018€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
48 543€ 48 948€ 44 986€ 39 353€ 34 932€ 19 770€ 21 221€ 17 782€ 17 665€ 15 095€ 20 557€ 20 445€ 22 813€
15
527
Zákonné sociálne náklady
230 521€ 179 738€ 174 653€ 173 401€ 156 767€ 152 460€ 142 111€ 113 911€ 132 246€ 244 292€ 176 875€ 74 787€ 53 442€
16
528
Ostatné sociálne náklady
16 390€ 21 698€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96 132€ 93 303€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 021€ 23 909€ 27 462€ 23 489€ 28 562€ 75 567€ 21 278€ 58 184€ 22 531€ 18 470€ 27 450€ 28 664€ 22 290€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 016€ 110€ 110€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 021€ 23 909€ 27 462€ 23 489€ 28 562€ 75 567€ 21 141€ 58 184€ 22 531€ 17 454€ 27 340€ 28 554€ 22 290€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
576 440€ 1 224 065€ 1 246 724€ 1 513 988€ 1 220 902€ 2 013 533€ 3 155 511€ 1 491 532€ 2 283 360€ 4 506 179€ 5 735 464€ 6 965 171€ 9 799 966€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
215 908€ 729 598€ 588 027€ 375 166€ 871 533€ 1 514 164€ 2 888 327€ 1 251 588€ 2 001 601€ 4 354 810€ 5 222 072€ 3 985 534€ 3 274 531€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 71 232€ 0€ 0€ 0€ 33€ 61 442€ 152€ 2 022€ 10€ 4€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
253€ 0€ 150€ 0€ 6€ 22€ 104 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 521€ 830€
26
546
Odpis pohľadávky
143 503€ 13 030€ 108 244€ 19 269€ 100 356€ 425 398€ 38 617€ 55 965€ 23 788€ 41 472€ 72 058€ 20 267€ 158 006€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
216 777€ 481 332€ 477 571€ 1 119 547€ 242 354€ 67 933€ 103 314€ 118 541€ 53 846€ 28 093€ 129 729€ 2 957 958€ 6 366 326€
28
549
Manká a škody
0€ 5€ 1 500€ 6€ 6 653€ 6 015€ 21 076€ 3 995€ 203 972€ 79 782€ 311 595€ 887€ 273€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 974 635€ 3 755 830€ 2 773 580€ 3 052 519€ 4 001 461€ 3 109 010€ 3 772 910€ 4 378 874€ 9 764 013€ 4 235 864€ 4 485 494€ 3 379 908€ 2 519 787€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 990 849€ 2 723 814€ 1 945 278€ 1 960 301€ 1 830 471€ 1 756 963€ 2 584 836€ 3 157 547€ 3 381 348€ 3 501 997€ 3 593 252€ 2 846 448€ 2 127 890€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
983 786€ 1 032 017€ 828 302€ 1 092 219€ 2 170 989€ 1 352 047€ 1 188 074€ 1 221 327€ 6 382 665€ 733 867€ 892 242€ 533 460€ 391 897€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 053€ 1 151€ 1 121€ 0€ 1 053€ 599€ 488€ 0€ 0€ 155 898€ 195 278€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
589 814€ 366 615€ 610 647€ 962 312€ 948 430€ 313 509€ 666 846€ 698 581€ 1 195 525€ 7 380€ 0€ 242 239€ 222 862€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96 777€ 499 644€ 449 894€ 0€ 157 979€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
392 919€ 664 250€ 216 535€ 129 907€ 1 221 506€ 1 037 939€ 520 740€ 522 746€ 5 090 363€ 70 945€ 247 070€ 291 221€ 11 056€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
160 201€ 172 015€ 168 375€ 174 474€ 185 950€ 273 293€ 350 229€ 381 823€ 501 236€ 571 144€ 387 444€ 374 011€ 714 398€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
103 140€ 117 317€ 118 894€ 127 009€ 151 043€ 205 700€ 294 805€ 320 426€ 435 221€ 478 534€ 250 991€ 283 485€ 631 490€
43
563
Kurzové straty
29€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 134€ 149€ 31€ 192€
47
568
Ostatné finančné náklady
57 032€ 54 646€ 49 215€ 47 466€ 34 907€ 67 593€ 55 424€ 61 393€ 66 016€ 92 476€ 136 304€ 84 879€ 80 315€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 616€ 2 401€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
21 647 410€ 22 626 187€ 20 813 007€ 16 973 476€ 14 324 963€ 13 278 796€ 11 811 748€ 12 180 247€ 11 220 411€ 10 232 673€ 11 405 364€ 13 368 619€ 12 816 107€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 148 024€ 17 870 739€ 16 530 979€ 12 608 749€ 10 808 141€ 9 811 585€ 8 490 397€ 8 365 906€ 8 326 032€ 7 225 650€ 7 498 799€ 9 607 122€ 9 414 765€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
15 000€ 0€ 0€ 278 025€ 0€ 116€ 13 811€ 0€ 0€ 131 840€ 242 535€ 144 562€ 150 060€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 484 387€ 4 755 448€ 4 282 028€ 4 086 702€ 3 516 823€ 3 467 095€ 3 307 541€ 3 814 341€ 2 894 379€ 2 875 183€ 3 664 030€ 3 616 935€ 3 251 282€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
37 247 899€ 39 337 109€ 35 974 388€ 31 781 097€ 29 524 956€ 27 508 594€ 28 807 011€ 27 812 241€ 33 100 839€ 28 716 606€ 34 821 615€ 35 219 412€ 36 780 722€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
13 788€ 41 019€ 40 929€ 35 932€ 43 088€ 37 850€ 38 365€ 26 753€ 22 860€ 84 855€ 32 069€ 79 513€ 155 544€
67
602
Tržby z predaja služieb
8 295€ 25 130€ 24 725€ 20 706€ 27 022€ 23 428€ 27 766€ 22 769€ 20 656€ 84 855€ 32 069€ 79 513€ 155 544€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
5 493€ 15 889€ 16 204€ 15 226€ 16 066€ 14 422€ 10 599€ 3 984€ 2 204€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
34 433 239€ 32 249 862€ 29 842 907€ 27 492 679€ 26 199 498€ 23 795 091€ 21 972 311€ 21 281 188€ 20 442 620€ 19 602 701€ 17 326 529€ 19 872 707€ 20 512 282€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
31 595 023€ 29 616 418€ 27 180 759€ 24 826 602€ 23 478 767€ 21 111 649€ 19 279 771€ 18 580 989€ 17 869 442€ 17 175 932€ 14 762 503€ 17 043 893€ 17 678 042€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 838 216€ 2 633 444€ 2 662 148€ 2 666 078€ 2 720 730€ 2 683 442€ 2 692 540€ 2 700 199€ 2 573 179€ 2 426 769€ 2 564 026€ 2 828 814€ 2 834 240€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 040 531€ 3 653 463€ 3 752 973€ 2 453 964€ 4 263 466€ 2 635 202€ 4 092 912€ 3 552 146€ 4 301 970€ 8 476 316€ 7 559 086€ 6 190 551€ 12 893 887€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
538 477€ 845 397€ 1 108 640€ 455 384€ 1 511 570€ 1 510 022€ 2 996 852€ 1 955 826€ 3 092 217€ 7 542 218€ 5 517 675€ 4 675 746€ 5 648 646€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 358€ 3 815€ 47 614€ 5 301€ 22 729€ 95 343€ 1 084€ 97 039€ 34 697€ 0€ 0€ 0€ 3 591€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
121 920€ 66 138€ 190 647€ 79 456€ 44 245€ 61 187€ 78 779€ 121 195€ 99 891€ 76 990€ 95 541€ 82 156€ 109 856€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 1 803€ 0€ 1 460€ 0€ 0€ 2 184€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 369 775€ 2 738 113€ 2 406 072€ 1 913 823€ 2 683 118€ 968 651€ 1 014 737€ 1 378 086€ 1 075 165€ 854 924€ 1 945 870€ 1 432 649€ 7 131 794€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
968 156€ 711 344€ 2 052 724€ 1 881 833€ 618 384€ 1 712 132€ 1 795 478€ 1 479 000€ 733 867€ 886 242€ 552 570€ 350 965€ 186 017€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
968 156€ 711 344€ 2 052 724€ 1 881 833€ 618 384€ 1 712 132€ 1 795 478€ 1 479 000€ 733 867€ 886 242€ 552 570€ 350 965€ 186 017€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 589€ 1 121€ 0€ 1 053€ 599€ 488€ 0€ 1 181€ 0€ 0€ 109 255€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
366 615€ 610 647€ 962 255€ 948 430€ 313 509€ 663 574€ 682 832€ 1 194 344€ 163 278€ 189 278€ 152 094€ 181 930€ 123 853€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 449 894€ 282 321€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
599 953€ 99 576€ 1 090 470€ 932 350€ 304 276€ 1 048 071€ 1 112 645€ 283 475€ 570 589€ 247 070€ 8 900€ 169 035€ 62 164€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
291€ 3 389€ 15 214€ 83 151€ 65 081€ 3 681€ 41 843€ 23 748€ 67 171€ 30 917€ 1 345€ 3 198€ 1 038 288€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
291€ 3 389€ 4 273€ 5 115€ 6 042€ 3 680€ 2 868€ 1 899€ 4 026€ 3 977€ 1 335€ 2 536€ 18 153€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 10€ 662€ 1 020 135€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 78 036€ 59 039€ 0€ 38 975€ 21 733€ 63 144€ 26 940€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 10 676€ 0€ 0€ 1€ 0€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 417 434€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 417 434€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
5 066 563€ 4 861 909€ 3 950 132€ 2 777 721€ 2 530 032€ 2 818 538€ 2 496 023€ 2 698 674€ 2 722 243€ 2 225 503€ 3 117 410€ 2 956 239€ 2 322 350€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
828 279€ 461 672€ 326 087€ 306 432€ 307 477€ 297 242€ 449 266€ 294 148€ 696 781€ 542 505€ 1 744 545€ 1 730 257€ 792 690€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
378 104€ 285 736€ 269 883€ 265 291€ 218 617€ 178 997€ 196 313€ 169 934€ 51 242€ 59 333€ 56 248€ 52 523€ 49 184€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 561€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
133 438€ 48 169€ 2 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107 930€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 018€ 13 688€ 13 623€ 24 230€ 9 069€ 7 219€ 21 279€ 6 000€ 7 100€ 2 500€ 37 583€ 500€ 3 551€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 277 238€ 1 019 413€ 189 085€ 173 633€ 165 215€ 540 608€ 86 035€ 249 250€ 23 882€ 6 785€ 14 718€ 3 616€ 539€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 437 486€ 3 033 231€ 3 148 682€ 2 008 135€ 1 829 654€ 1 794 472€ 1 743 130€ 1 979 342€ 1 835 307€ 1 605 819€ 1 264 316€ 1 169 343€ 1 476 386€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
43 522 569€ 41 520 985€ 39 654 880€ 34 725 280€ 33 719 547€ 31 002 495€ 30 436 931€ 29 061 510€ 28 290 730€ 31 306 534€ 28 589 009€ 29 453 173€ 37 525 802€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6 274 670€ 2 183 876€ 3 680 492€ 2 944 184€ 4 194 591€ 3 493 901€ 1 629 920€ 1 249 269€ -4 810 109€ 2 589 928€ -6 232 606€ -5 766 239€ 745 080€
136
591
Splatná daň z príjmov
95€ 2 438€ 972€ 1 734€ 1 376€ 2 054€ 1 383€ 371€ 850€ 182 483€ 682€ 1 271€ 2 504€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ -524€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 274 575€ 2 181 438€ 3 679 521€ 2 942 449€ 4 193 738€ 3 491 848€ 1 628 537€ 1 248 898€ -4 810 959€ 2 407 445€ -6 233 288€ -5 767 510€ 742 576€