Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
191 972€ 168 290€ 108 597€ 106 329€ 126 513€ 113 436€ 104 846€ 134 223€ 87 616€ 92 443€ 88 983€ 77 575€ 60 146€ 68 162€ 68 266€ 35 998€
02
501
Spotreba materiálu
76 461€ 51 441€ 45 085€ 45 756€ 61 880€ 52 979€ 44 731€ 78 001€ 40 949€ 49 270€ 45 798€ 33 193€ 25 995€ 39 206€ 35 058€ 10 901€
03
502
Spotreba energie
115 511€ 116 849€ 63 511€ 60 573€ 64 633€ 60 457€ 60 115€ 56 222€ 46 667€ 43 172€ 43 186€ 44 382€ 34 151€ 28 956€ 33 208€ 25 097€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
371 100€ 375 592€ 283 596€ 253 978€ 290 730€ 305 119€ 259 451€ 330 771€ 203 656€ 248 644€ 204 717€ 135 115€ 153 652€ 132 356€ 92 092€ 141 524€
07
511
Opravy a udržiavanie
68 042€ 123 083€ 74 510€ 32 867€ 49 243€ 79 570€ 43 023€ 31 193€ 16 333€ 44 339€ 47 482€ 28 892€ 64 850€ 29 587€ 3 825€ 61 389€
08
512
Cestovné
1 416€ 1 605€ 1 148€ 1 428€ 2 411€ 961€ 3 259€ 1 694€ 1 036€ 1 816€ 2 165€ 2 553€ 1 305€ 1 769€ 3 018€ 2 886€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 936€ 1 659€ 1 058€ 1 153€ 1 524€ 831€ 561€ 660€ 568€ 876€ 504€ 345€ 357€ 882€ 1 627€ 287€
10
518
Ostatné služby
299 706€ 249 245€ 206 880€ 218 531€ 237 552€ 223 757€ 212 607€ 297 224€ 185 719€ 201 612€ 154 567€ 103 325€ 87 140€ 100 118€ 83 622€ 76 962€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
478 489€ 419 707€ 360 675€ 331 769€ 345 712€ 291 667€ 247 932€ 228 987€ 201 059€ 178 759€ 157 209€ 120 989€ 149 266€ 145 729€ 115 887€ 92 007€
12
521
Mzdové náklady
346 435€ 301 226€ 259 401€ 240 291€ 248 901€ 212 435€ 179 431€ 164 729€ 146 345€ 128 225€ 113 239€ 95 224€ 116 051€ 116 827€ 94 157€ 76 343€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
112 080€ 101 322€ 89 773€ 81 694€ 85 834€ 71 455€ 63 169€ 59 478€ 51 999€ 49 110€ 42 481€ 24 202€ 31 094€ 26 796€ 19 944€ 14 381€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
623€ 573€ 554€ 516€ 429€ 378€ 363€ 353€ 235€ 0€ 16€ 72€ 324€ 310€ 316€ 246€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 351€ 16 586€ 10 947€ 9 268€ 10 549€ 7 398€ 4 969€ 4 427€ 2 481€ 1 424€ 1 472€ 1 492€ 1 797€ 1 796€ 1 470€ 1 037€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
177€ 794€ 1 787€ 353€ 266€ 127€ 132€ 1 738€ 238€ 22€ 173€ 24€ 104€ 32€ 165€ 144€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
177€ 794€ 1 787€ 353€ 266€ 127€ 132€ 1 738€ 238€ 22€ 173€ 24€ 104€ 32€ 165€ 144€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 715€ 19 350€ 29 620€ 15 849€ 15 822€ 8 444€ 15 166€ 21 810€ 15 696€ 23 581€ 25 253€ 10 883€ 931€ 4 375€ 52 357€ 3 664€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 355€ 221€ 0€ 0€ 402€ 654€ 5 154€ 1 421€ 0€ 7 362€ 0€ 0€ 4 032€ 52 157€ 3 535€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€ 125€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 715€ 17 758€ 29 399€ 15 849€ 15 822€ 8 042€ 14 511€ 16 657€ 14 275€ 23 581€ 17 729€ 10 758€ 931€ 243€ 200€ 129€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
413 668€ 422 332€ 486 478€ 459 227€ 503 612€ 493 785€ 473 352€ 427 260€ 411 935€ 431 633€ 421 212€ 417 688€ 387 186€ 249 599€ 222 983€ 144 935€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
410 968€ 420 832€ 484 978€ 457 727€ 502 112€ 492 465€ 472 032€ 425 940€ 410 615€ 430 373€ 405 959€ 412 204€ 378 355€ 242 419€ 215 775€ 138 946€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 260€ 15 253€ 5 484€ 8 831€ 7 180€ 7 208€ 5 989€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 260€ 15 253€ 5 484€ 8 831€ 7 180€ 7 208€ 5 989€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 415€ 9 197€ 10 144€ 7 571€ 5 781€ 7 022€ 6 106€ 5 690€ 6 108€ 6 757€ 3 079€ 1 966€ 2 505€ 2 590€ 2 641€ 772€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 415€ 9 197€ 10 144€ 7 571€ 5 781€ 7 022€ 6 106€ 5 690€ 6 108€ 6 757€ 3 079€ 1 966€ 2 505€ 2 590€ 2 637€ 772€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
71 476€ 68 746€ 69 987€ 53 084€ 59 301€ 58 783€ 66 435€ 56 390€ 50 292€ 67 155€ 41 885€ 30 755€ 18 965€ 18 838€ 137 474€ 46 149€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 185€ 3 266€ 19 407€ 2 590€ 4 107€ 2 139€ 12 582€ 2 376€ 1 687€ 4 141€ 0€ 0€ 0€ 103€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
56 741€ 53 380€ 42 380€ 45 520€ 52 265€ 51 235€ 51 293€ 48 524€ 43 486€ 58 194€ 38 765€ 25 755€ 16 055€ 16 600€ 132 779€ 40 165€
61
587
Náklady na ostatné transfery
11 550€ 12 100€ 8 200€ 4 974€ 2 930€ 5 410€ 2 560€ 5 490€ 5 120€ 4 820€ 3 120€ 5 000€ 2 910€ 2 135€ 4 695€ 5 984€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 539 012€ 1 484 007€ 1 350 884€ 1 228 160€ 1 347 739€ 1 278 385€ 1 173 419€ 1 206 869€ 976 601€ 1 048 995€ 942 511€ 794 994€ 772 755€ 621 681€ 691 865€ 465 193€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
6 366€ 4 932€ 4 213€ 3 706€ 4 978€ 3 888€ 4 293€ 6 193€ 4 816€ 4 027€ 5 644€ 6 927€ 7 167€ 6 800€ 5 780€ 193€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 366€ 4 932€ 4 213€ 3 706€ 4 978€ 3 888€ 4 293€ 6 193€ 4 816€ 4 027€ 5 644€ 6 927€ 7 167€ 6 800€ 5 780€ 193€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 623 937€ 1 605 047€ 1 585 433€ 1 574 781€ 1 564 749€ 1 524 391€ 1 565 773€ 1 525 998€ 1 501 453€ 1 487 940€ 1 491 493€ 1 487 228€ 1 482 036€ 1 466 784€ 1 463 959€ 1 501 579€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 615 939€ 1 600 564€ 1 580 573€ 1 569 929€ 1 560 524€ 1 520 074€ 1 562 231€ 1 514 525€ 1 495 217€ 1 482 077€ 1 484 816€ 1 482 323€ 1 477 462€ 1 462 153€ 1 437 562€ 1 496 027€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 997€ 4 483€ 4 859€ 4 852€ 4 225€ 4 317€ 3 542€ 11 473€ 6 236€ 5 863€ 6 677€ 4 905€ 4 574€ 4 631€ 26 397€ 5 552€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
63 141€ 33 396€ 23 795€ 18 185€ 17 723€ 19 164€ 112 403€ 219 096€ 93 849€ 14 097€ 227 144€ 26 776€ 18 535€ 58 052€ 104 928€ 23 435€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 611€ 932€ 0€ 0€ 1 094€ 7 913€ 19 448€ 79 972€ 0€ 57 182€ 0€ 20€ 38 939€ 89 773€ 11 115€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
39 001€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 162€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 280€ 0€ 30€ 0€ 564€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
22 741€ 31 785€ 18 863€ 18 185€ 17 723€ 17 908€ 104 489€ 198 798€ 13 767€ 14 097€ 169 962€ 26 496€ 17 815€ 19 083€ 15 155€ 11 756€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 6 857€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 260€ 6 619€ 5 369€ 8 757€ 7 116€ 7 148€ 5 989€ 4 884€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 6 857€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 260€ 6 619€ 5 369€ 8 757€ 7 116€ 7 148€ 5 989€ 4 884€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 6 857€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 1 260€ 6 619€ 5 369€ 8 757€ 7 116€ 7 148€ 5 989€ 4 884€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
580€ 360€ 438€ 932€ 1 229€ 1 320€ 1 939€ 4 026€ 5 269€ 9 071€ 7 349€ 14 292€ 10 380€ 9 984€ 30 010€ 75 773€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
364€ 360€ 438€ 932€ 1 229€ 1 320€ 1 939€ 4 026€ 5 269€ 9 071€ 7 349€ 14 292€ 10 380€ 9 984€ 29 692€ 75 773€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 318€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
48 951€ 14 363€ 22 273€ 17 447€ 16 237€ 5 164€ 5 159€ 5 143€ 4 293€ 7 815€ 8 450€ 6 433€ 5 963€ 8 964€ 10 362€ 3 776€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
33 725€ 9 599€ 16 893€ 13 765€ 3 747€ 2 674€ 2 640€ 2 615€ 1 803€ 5 325€ 4 960€ 3 943€ 1 973€ 6 436€ 7 872€ 342€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 226€ 4 764€ 5 380€ 2 490€ 12 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 1 192€ 0€ 0€ 29€ 38€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 1 500€ 38€ 0€ 944€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 744 474€ 1 659 598€ 1 637 652€ 1 616 550€ 1 611 773€ 1 555 246€ 1 690 887€ 1 761 776€ 1 610 940€ 1 529 570€ 1 745 450€ 1 550 412€ 1 531 197€ 1 557 732€ 1 621 028€ 1 609 640€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
205 462€ 175 591€ 286 768€ 388 390€ 264 034€ 276 861€ 517 468€ 554 907€ 634 340€ 480 575€ 802 939€ 755 418€ 758 442€ 936 051€ 929 163€ 1 144 447€
136
591
Splatná daň z príjmov
69€ 68€ 83€ 177€ 233€ 251€ 368€ 765€ 1 000€ 1 724€ 1 396€ 2 723€ 2 043€ 1 896€ 4 983€ 14 396€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
205 393€ 175 522€ 286 685€ 388 213€ 263 801€ 276 611€ 517 100€ 554 142€ 633 340€ 478 851€ 801 543€ 752 695€ 756 399€ 934 155€ 924 180€ 1 130 051€