Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
363 627€ 376 864€ 374 662€ 332 085€ 145 167€ 153 262€ 179 975€ 187 593€ 193 396€ 191 882€ 161 834€ 173 935€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
337 728€ 345 302€ 351 495€ 315 279€ 129 100€ 145 103€ 156 246€ 168 820€ 168 821€ 168 821€ 120 007€ 126 801€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
263 982€ 271 556€ 277 749€ 241 533€ 55 354€ 71 357€ 82 500€ 95 074€ 95 075€ 95 075€ 46 261€ 54 803€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
190 944€ 190 944€ 190 944€ 190 542€ 1 262€ 1 262€ 1 262€ 1 262€ 1 262€ 1 262€ 1 262€ 1 261€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
65 694€ 78 855€ 81 945€ 44 691€ 54 091€ 66 176€ 77 319€ 24 745€ 24 745€ 24 745€ 34 603€ 44 480€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
5 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 871€ 871€ 871€ 872€ 872€ 1 308€ 1 759€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 048€ 3 048€ 3 048€ 3 048€ 3 048€ 3 048€ 3 054€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 757€ 1 757€ 4 860€ 6 300€ 0€ 0€ 0€ 65 148€ 65 148€ 65 148€ 6 040€ 4 249€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 71 998€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 73 746€ 71 998€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
25 028€ 30 748€ 22 510€ 16 240€ 15 900€ 7 339€ 23 033€ 17 990€ 24 103€ 22 712€ 41 408€ 46 968€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
639€ 702€ 514€ 615€ 335€ 0€ 11 546€ 9 775€ 5 978€ 4 560€ 4 135€ 8 165€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
639€ 702€ 514€ 615€ 335€ 0€ 0€ 1 755€ 1 755€ 565€ 564€ 564€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 546€ 8 020€ 4 223€ 3 995€ 3 571€ 7 601€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 423€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 423€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 93€ 0€ 20€ 0€ 0€ 301€ 190€ 1 616€ 0€ 1 394€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 220€ 0€ 1 228€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 93€ 0€ 20€ 0€ 0€ 301€ 190€ 357€ 0€ 133€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 33€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
13 623€ 13 072€ 11 593€ 10 694€ 9 912€ 4 152€ 4 580€ 6 124€ 11 890€ 10 206€ 5 993€ 2 124€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 220€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 371€ 312€ 312€ 312€ 284€ 623€ 246€ 232€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
10 878€ 10 390€ 8 941€ 7 721€ 6 470€ 2 317€ 234€ 238€ 4 050€ 4 443€ 2 175€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 634€ 2 682€ 2 652€ 2 973€ 3 071€ 1 523€ 3 738€ 5 573€ 7 556€ 5 140€ 2 117€ 1 892€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 0€ 0€ 0€ 196€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 765€ 16 584€ 10 403€ 4 930€ 5 634€ 3 188€ 6 907€ 1 790€ 6 045€ 6 330€ 31 280€ 24 862€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 411€ 1 361€ 749€ 196€ 1 106€ 235€ 1 633€ 219€ 1 139€ 101€ 1 717€ 531€
087
2.
Ceniny
(213))
38€ 410€ 333€ 187€ 16€ 0€ 0€ 0€ 1 220€ 365€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
9 316€ 14 813€ 9 320€ 4 547€ 4 512€ 2 952€ 5 273€ 1 571€ 3 686€ 5 864€ 29 563€ 24 331€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
871€ 815€ 657€ 566€ 167€ 820€ 695€ 783€ 472€ 349€ 419€ 166€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
871€ 815€ 657€ 566€ 167€ 820€ 695€ 783€ 472€ 349€ 419€ 166€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
363 627€ 376 864€ 374 662€ 332 085€ 145 167€ 153 262€ 179 975€ 187 593€ 193 396€ 191 882€ 161 834€ 173 935€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
304 612€ 313 057€ 308 147€ 302 858€ 121 989€ 116 639€ 129 569€ 127 531€ 133 350€ 129 160€ 142 291€ 149 970€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 1 748€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
302 863€ 311 309€ 306 399€ 301 110€ 120 241€ 114 891€ 127 821€ 125 783€ 131 602€ 127 412€ 140 543€ 149 970€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
308 738€ 306 399€ 301 110€ 302 813€ 111 210€ 120 769€ 126 470€ 130 159€ 129 100€ 135 068€ 140 354€ 148 510€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-5 875€ 4 910€ 5 289€ -1 703€ 9 031€ -5 878€ 1 351€ -4 376€ 2 502€ -7 656€ 189€ 1 460€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 703€ 6 925€ 7 713€ 5 743€ 7 189€ 8 550€ 11 189€ 8 271€ 8 256€ 62 722€ 19 543€ 23 965€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
369€ 450€ 600€ 500€ 0€ 2 289€ 0€ 0€ 0€ 400€ 797€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 450€ 600€ 500€ 0€ 2 289€ 0€ 0€ 0€ 400€ 797€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
369€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
73€ 0€ 0€ 0€ 843€ 99€ 687€ 0€ 0€ 9 958€ 13 941€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
73€ 0€ 0€ 0€ 843€ 99€ 687€ 0€ 0€ 9 958€ 13 941€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
222€ 118€ 405€ 254€ 1 064€ 113€ 67€ 547€ 979€ 1 294€ 928€ 2 224€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
222€ 118€ 405€ 254€ 135€ 113€ 67€ 40€ 696€ 648€ 928€ 1 195€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 929€ 0€ 0€ 508€ 283€ 646€ 0€ 1 029€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
8 039€ 6 358€ 7 308€ 4 889€ 5 625€ 7 594€ 8 735€ 5 731€ 5 371€ 7 731€ 7 075€ 5 808€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 380€ 1 782€ 2 734€ 1 512€ 1 439€ 3 006€ 3 734€ 3 134€ 3 652€ 2 637€ 1 905€ 1 394€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 72€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 331€ 0€ 2€ 0€ 0€ 53€ 371€ 1 729€ 1 729€ 1 726€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 440€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
74€ 0€ 317€ 0€ 0€ 283€ 869€ 0€ 0€ 0€ 362€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
3 067€ 2 260€ 2 356€ 1 852€ 2 458€ 1 490€ 1 763€ 1 404€ 243€ 229€ 1 425€ 1 228€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 057€ 1 506€ 1 540€ 1 232€ 1 440€ 2 774€ 1 854€ 943€ 807€ 868€ 861€ 996€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 22€ 19€ 16€ 66€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
460€ 384€ 337€ 293€ 285€ 40€ 493€ 175€ 276€ 1 809€ 336€ 398€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 441€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 306€ 1 906€ 53 697€ 1 182€ 1 195€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 306€ 1 906€ 53 697€ 1 182€ 1 195€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
50 313€ 56 882€ 58 802€ 23 483€ 15 989€ 28 073€ 39 217€ 51 790€ 51 790€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
50 313€ 56 882€ 58 802€ 23 483€ 15 989€ 28 073€ 39 217€ 51 790€ 51 790€ 0€ 0€ 0€