Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
25 552€ 21 251€ 19 778€ 20 818€ 20 565€ 17 261€ 16 615€ 20 276€ 21 439€ 17 607€ 25 409€ 20 073€ 19 832€ 19 912€ 14 559€ 20 158€
02
501
Spotreba materiálu
10 404€ 13 170€ 12 563€ 11 916€ 13 109€ 10 782€ 8 873€ 9 028€ 10 161€ 7 890€ 14 051€ 8 963€ 10 651€ 12 248€ 7 131€ 9 002€
03
502
Spotreba energie
15 149€ 8 081€ 7 185€ 8 152€ 7 456€ 6 480€ 7 742€ 11 248€ 11 278€ 9 716€ 11 359€ 11 110€ 9 181€ 7 664€ 7 428€ 11 156€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
29€ 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
80 715€ 59 155€ 80 174€ 57 091€ 47 553€ 43 590€ 47 724€ 42 888€ 46 456€ 45 908€ 53 658€ 35 608€ 40 819€ 36 400€ 37 437€ 54 265€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 457€ 8 060€ 27 504€ 10 197€ 7 478€ 8 431€ 14 268€ 8 237€ 11 200€ 9 034€ 13 290€ 2 192€ 3 892€ 3 595€ 1 236€ 14 165€
08
512
Cestovné
37€ 7€ 9€ 0€ 0€ 12€ 15€ 0€ 0€ 0€ 1€ 11€
09
513
Náklady na reprezentáciu
799€ 579€ 706€ 686€ 735€ 335€ 125€ 152€ 267€ 503€ 233€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
72 422€ 50 509€ 51 963€ 46 209€ 39 331€ 34 824€ 33 331€ 34 500€ 34 989€ 36 358€ 40 119€ 33 058€ 36 927€ 32 805€ 36 200€ 40 089€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
149 315€ 162 888€ 131 915€ 129 989€ 132 685€ 141 954€ 112 418€ 109 046€ 109 219€ 100 743€ 89 862€ 77 694€ 73 086€ 74 355€ 73 824€ 61 835€
12
521
Mzdové náklady
102 932€ 104 666€ 93 360€ 91 693€ 92 872€ 98 691€ 77 991€ 76 005€ 80 519€ 72 141€ 63 131€ 55 923€ 52 192€ 52 761€ 52 543€ 44 444€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
35 308€ 37 157€ 31 603€ 31 450€ 32 071€ 34 123€ 27 341€ 25 955€ 21 013€ 22 354€ 21 965€ 18 159€ 17 290€ 17 214€ 16 469€ 14 671€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 500€ 1 475€ 1 500€ 1 500€ 1 450€ 1 382€ 960€ 1 086€ 1 032€ 487€ 471€ 471€ 471€ 471€ 436€ 528€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 845€ 19 591€ 5 296€ 5 131€ 5 981€ 7 633€ 5 664€ 5 757€ 6 268€ 4 648€ 4 202€ 3 130€ 3 028€ 2 461€ 2 465€ 2 185€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 730€ 156€ 216€ 310€ 126€ 462€ 242€ 387€ 1 112€ 94€ 11€ 105€ 1 448€ 1 911€ 7€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 089€ 849€ 352€ 678€ 1 204€ 492€ 884€ 413€ 1 525€ 234€ 888€ 331€ 822€ 944€ 964€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 089€ 849€ 352€ 678€ 1 204€ 492€ 884€ 413€ 1 525€ 234€ 888€ 331€ 822€ 944€ 964€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 651€ 3 440€ 14 845€ 1 998€ 1 588€ 1 542€ 2 844€ 1 233€ 1 635€ 15 287€ 3 478€ 8 054€ 117 347€ 112 103€ 109 188€ 654€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 730€ 2 308€ 0€ 0€ 6 374€ 2 055€ 0€ 36 285€ 111 568€ 107 682€ 0€
23
542
Predaný materiál
306€ 451€ 235€ 495€ 353€ 164€ 523€ 367€ 324€ 191€ 348€ 250€ 115€ 436€ 654€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
8 601€ 1 841€ 0€ 455€ 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 615€ 2 989€ 3 701€ 1 998€ 1 093€ 1 189€ 839€ 710€ 813€ 7 844€ 1 232€ 7 705€ 80 812€ 420€ 1 070€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
124 265€ 109 755€ 107 509€ 105 676€ 97 358€ 95 498€ 93 710€ 92 328€ 90 238€ 85 236€ 91 590€ 90 842€ 53 701€ 27 696€ 500 193€ 38 778€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 878€ 108 355€ 106 159€ 104 476€ 95 519€ 91 948€ 90 648€ 90 397€ 87 317€ 85 236€ 85 300€ 85 537€ 50 583€ 25 671€ 495 996€ 35 530€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 387€ 1 400€ 1 350€ 1 200€ 1 840€ 3 550€ 3 062€ 1 931€ 2 921€ 0€ 6 290€ 5 305€ 3 118€ 2 025€ 4 197€ 3 248€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 278€ 1 545€ 0€ 3 248€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 387€ 1 400€ 1 350€ 1 200€ 1 600€ 3 374€ 1 600€ 1 400€ 1 040€ 0€ 6 290€ 5 305€ 840€ 480€ 3 413€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
240€ 176€ 1 462€ 531€ 1 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 784€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 008€ 6 016€ 3 419€ 3 691€ 4 169€ 4 582€ 3 600€ 3 485€ 2 193€ 1 746€ 608€ 1 059€ 779€ 2 075€ 822€ 409€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 606€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 008€ 6 016€ 3 419€ 3 691€ 4 169€ 4 582€ 3 600€ 3 485€ 2 193€ 1 746€ 608€ 1 059€ 779€ 1 469€ 822€ 409€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
161 204€ 147 428€ 127 265€ 109 685€ 130 276€ 108 970€ 109 300€ 100 336€ 97 326€ 94 983€ 94 598€ 83 224€ 79 151€ 65 229€ 63 711€ 54 806€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
141 204€ 129 288€ 108 265€ 92 945€ 106 696€ 91 270€ 89 920€ 84 348€ 80 402€ 77 591€ 76 310€ 67 284€ 64 751€ 53 629€ 57 711€ 54 806€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60€ 4 000€ 120€ 872€ 1 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
20 000€ 18 080€ 15 000€ 16 740€ 23 580€ 17 700€ 19 260€ 15 116€ 15 612€ 17 392€ 18 288€ 15 940€ 14 400€ 11 600€ 6 000€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
565 799€ 510 782€ 485 256€ 429 627€ 435 398€ 413 890€ 387 094€ 370 005€ 370 030€ 361 744€ 360 091€ 316 885€ 385 537€ 338 714€ 800 698€ 230 905€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
51€ 339€ 52€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 531€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 531€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
51€ 339€ 52€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 568 541€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 568 541€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
494 513€ 433 320€ 386 569€ 363 815€ 362 606€ 336 635€ 305 796€ 280 342€ 259 207€ 234 990€ 226 273€ 216 673€ 186 075€ 174 725€ 204 612€ 218 263€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
459 245€ 404 858€ 358 678€ 341 005€ 343 466€ 316 517€ 287 331€ 262 002€ 238 086€ 217 196€ 207 032€ 197 930€ 169 305€ 155 641€ 187 778€ 202 232€
82
633
Výnosy z poplatkov
35 267€ 28 462€ 27 892€ 22 810€ 19 141€ 20 118€ 18 465€ 18 340€ 21 121€ 17 795€ 19 241€ 18 743€ 16 770€ 19 084€ 16 834€ 16 031€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
54 077€ 3 168€ 3 348€ 3 435€ 4 540€ 29 039€ 5 806€ 4 524€ 3 830€ 37 963€ 5 817€ 53 190€ 285 141€ 131 765€ 370 298€ 7 514€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 730€ 43€ 16€ 20€ 32€ 16€ 131€ 28 800€ 155€ 0€ 54 784€ 110 059€ 247 989€ 250€
85
642
Tržby z predaja materiálu
251€ 352€ 215€ 456€ 404€ 168€ 520€ 397€ 390€ 353€ 442€ 359€ 186€ 3 407€ 524€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
39 096€ 2 817€ 3 091€ 3 419€ 4 064€ 28 139€ 5 606€ 3 988€ 3 303€ 8 773€ 5 309€ 52 747€ 229 998€ 21 520€ 118 902€ 6 740€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 400€ 1 350€ 3 437€ 1 600€ 3 408€ 3 012€ 1 751€ 1 056€ 1 040€ 5 914€ 5 305€ 3 118€ 2 038€ 3 519€ 3 249€ 1 959€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 400€ 1 350€ 3 437€ 1 600€ 3 408€ 3 012€ 1 751€ 1 056€ 1 040€ 5 914€ 5 305€ 3 118€ 2 038€ 3 519€ 3 249€ 1 959€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 413€ 3 249€ 1 959€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400€ 1 350€ 1 200€ 1 600€ 3 374€ 1 600€ 1 400€ 1 040€ 1 040€ 5 250€ 5 305€ 3 118€ 2 025€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 237€ 34€ 1 412€ 351€ 16€ 0€ 664€ 0€ 0€ 13€ 106€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36 435€ 7€ 76€ 71€ 133€ 463€ 454€ 246€ 97€ 114€ 142€ 117€ 45€ 71€ 73€ 102€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 76€ 71€ 133€ 463€ 454€ 246€ 97€ 114€ 142€ 117€ 45€ 71€ 73€ 102€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
36 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2 151€ 0€ 0€ 0€ 12 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
2 151€ 0€ 0€ 0€ 12 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
88 677€ 67 590€ 71 724€ 67 432€ 56 840€ 71 872€ 71 711€ 56 491€ 64 196€ 47 730€ 50 942€ 35 567€ 19 918€ 31 575€ 366 961€ 37 530€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 290€ 10 488€ 15 884€ 14 203€ 11 977€ 31 247€ 21 578€ 16 636€ 18 554€ 13 568€ 12 379€ 3 978€ 2 179€ 14 915€ 20 324€ 15 127€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
37 311€ 37 311€ 36 107€ 35 939€ 26 266€ 22 503€ 22 503€ 22 591€ 20 797€ 20 226€ 20 278€ 20 278€ 7 400€ 3 108€ 332 905€ 10 940€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 903€ 8 903€ 8 903€ 8 903€ 8 903€ 8 903€ 8 903€ 8 903€ 7 204€ 5 989€ 5 989€ 5 989€ 5 989€ 5 989€ 5 989€ 5 982€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 885€ 0€ 9 000€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 3 320€ 3 320€ 332€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
15 129€ 10 888€ 10 831€ 8 387€ 9 694€ 9 218€ 8 841€ 8 361€ 8 642€ 7 948€ 7 296€ 5 321€ 4 350€ 4 243€ 4 423€ 5 149€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
675 102€ 505 436€ 465 206€ 436 692€ 427 528€ 441 021€ 387 721€ 342 699€ 328 370€ 326 712€ 300 572€ 308 664€ 1 061 758€ 341 655€ 945 193€ 265 899€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
109 303€ -5 346€ -20 050€ 7 065€ -7 871€ 27 131€ 627€ -27 306€ -41 660€ -35 031€ -59 520€ -8 221€ 676 221€ 2 941€ 144 495€ 34 994€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1 153€ 3 508€ 8€ 3€ 18€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
109 303€ -5 346€ -20 050€ 7 065€ -7 871€ 27 131€ 627€ -27 306€ -41 660€ -35 031€ -59 520€ -9 374€ 672 713€ 2 933€ 144 492€ 34 976€