Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Krásno nad Kysucou

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
161 499€ 167 936€ 141 165€ 133 762€ 127 805€ 205 968€ 196 088€ 217 979€ 362 847€ 278 961€ 290 242€ 320 594€ 289 352€ 317 090€
02
501
Spotreba materiálu
53 230€ 52 213€ 38 271€ 45 110€ 40 498€ 114 636€ 99 552€ 127 797€ 239 363€ 145 749€ 130 288€ 144 716€ 124 902€ 161 525€
03
502
Spotreba energie
107 612€ 115 723€ 102 894€ 88 652€ 87 306€ 91 332€ 96 535€ 90 182€ 123 484€ 133 213€ 159 954€ 175 878€ 164 450€ 155 565€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
409 818€ 300 248€ 382 576€ 412 860€ 444 246€ 356 694€ 354 465€ 327 478€ 296 420€ 299 134€ 348 290€ 332 786€ 282 282€ 319 164€
07
511
Opravy a udržiavanie
86 026€ 31 401€ 103 680€ 66 431€ 132 391€ 105 548€ 119 337€ 72 565€ 76 133€ 47 918€ 41 499€ 100 468€ 46 434€ 87 354€
08
512
Cestovné
1 978€ 6 747€ 682€ 426€ 747€ 557€ 964€ 612€ 1 470€ 1 472€ 1 104€ 1 143€ 952€ 1 173€
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 184€ 21 268€ 15 897€ 24 138€ 20 254€ 3 533€ 6 049€ 5 123€ 2 082€ 3 300€ 3 019€ 1 991€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
307 630€ 240 831€ 262 317€ 321 866€ 290 854€ 247 057€ 228 116€ 249 178€ 216 735€ 246 443€ 302 668€ 229 184€ 234 896€ 230 637€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
798 395€ 791 832€ 788 550€ 773 274€ 656 927€ 877 214€ 721 488€ 707 517€ 863 353€ 921 511€ 895 256€ 825 796€ 793 657€ 700 575€
12
521
Mzdové náklady
561 636€ 556 663€ 549 410€ 542 031€ 465 566€ 620 990€ 511 106€ 500 232€ 610 110€ 660 185€ 645 865€ 595 578€ 573 174€ 510 065€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
195 731€ 192 792€ 188 339€ 190 411€ 158 241€ 206 278€ 172 219€ 172 694€ 214 257€ 219 657€ 209 461€ 191 469€ 183 100€ 162 433€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 570€ 6 821€ 6 549€ 5 407€ 5 258€ 6 604€ 5 440€ 5 498€ 7 148€ 5 411€ 5 716€ 5 925€ 6 131€ 5 624€
15
527
Zákonné sociálne náklady
33 458€ 35 556€ 44 251€ 35 426€ 27 861€ 43 341€ 32 723€ 29 093€ 31 837€ 36 257€ 34 214€ 32 824€ 31 252€ 22 453€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
29 693€ 24 554€ 24 275€ 11 633€ 12 860€ 12 085€ 10 791€ 14 768€ 10 736€ 11 562€ 12 861€ 11 490€ 14 550€ 7 335€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 873€ 873€ 873€
20
538
Ostatné dane a poplatky
29 693€ 24 554€ 24 275€ 11 633€ 12 860€ 11 245€ 10 791€ 14 768€ 10 736€ 11 562€ 12 861€ 10 617€ 13 677€ 6 462€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
71 370€ 31 911€ 88 955€ 40 521€ 47 627€ 622 003€ 24 737€ 28 913€ 30 287€ 40 531€ 18 891€ 34 450€ 23 319€ 708 489€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 565€ 860€ 2 121€ 2 016€ 18 863€ 529 532€ 227€ 2 764€ 2 650€ 108€ 4 208€ 10 861€ 9 731€ 692 359€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 307€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 0€ 1 000€ 500€ 250€ 500€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 16 942€ 0€ 0€ 68 000€ 0€ 0€ 0€ 17 619€ 0€ 0€ 0€ 938€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 150€ 30 743€ 68 892€ 38 005€ 28 459€ 23 971€ 24 510€ 26 130€ 27 636€ 22 804€ 14 683€ 23 490€ 11 487€ 15 116€
28
549
Manká a škody
44 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 101€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
665 063€ 685 557€ 626 174€ 610 109€ 507 910€ 510 518€ 500 634€ 409 482€ 450 547€ 522 245€ 369 918€ 294 094€ 252 011€ 243 623€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
640 892€ 629 377€ 565 578€ 491 937€ 486 047€ 487 336€ 438 906€ 389 936€ 394 106€ 365 462€ 315 532€ 241 956€ 199 875€ 180 500€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 171€ 56 180€ 60 597€ 118 172€ 21 863€ 23 182€ 61 727€ 19 546€ 56 441€ 156 783€ 54 386€ 52 138€ 52 136€ 63 123€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 420€ 2 420€ 7 420€ 2 420€ 2 400€ 2 400€ 42 600€ 4 000€ 44 677€ 53 101€ 54 386€ 52 138€ 52 136€ 47 990€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
103€ 66€ 125€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 128€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
21 648€ 53 694€ 53 051€ 115 752€ 19 463€ 20 756€ 19 127€ 15 546€ 11 763€ 103 683€ 0€ 0€ 0€ 5€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
44 371€ 48 442€ 61 701€ 56 561€ 40 515€ 35 258€ 34 207€ 38 241€ 47 826€ 59 307€ 45 644€ 39 009€ 18 387€ 14 401€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
23 857€ 24 942€ 36 067€ 27 433€ 22 246€ 22 155€ 22 960€ 25 214€ 26 061€ 32 593€ 26 247€ 25 448€ 7 774€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
20 514€ 23 499€ 25 634€ 29 128€ 18 269€ 13 102€ 10 449€ 13 013€ 21 764€ 26 715€ 19 397€ 13 561€ 10 613€ 14 401€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 795 155€ 1 719 796€ 1 781 050€ 1 710 529€ 1 654 282€ 995 679€ 938 373€ 897 834€ 584 370€ 707 010€ 568 111€ 523 654€ 472 499€ 385 532€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 270 183€ 1 216 821€ 1 244 083€ 1 172 424€ 991 252€ 935 735€ 875 717€ 847 918€ 535 764€ 586 367€ 530 140€ 513 984€ 454 354€ 342 750€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
465 103€ 437 533€ 449 304€ 455 663€ 579 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 731€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
59 869€ 65 442€ 87 664€ 82 443€ 84 004€ 59 944€ 62 656€ 49 916€ 48 607€ 120 643€ 37 971€ 9 670€ 18 145€ 12 051€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 975 365€ 3 770 276€ 3 894 445€ 3 749 249€ 3 492 172€ 3 615 417€ 2 780 783€ 2 642 212€ 2 646 385€ 2 840 261€ 2 549 213€ 2 381 873€ 2 146 057€ 2 696 209€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
15 612€ 15 687€ 16 604€ 63 056€ 62 772€ 30 151€ 29 238€ 22 035€ 51 369€ 47 205€ 31 374€ 33 831€ 36 298€ 35 046€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 955€ 15 687€ 16 604€ 63 056€ 62 772€ 30 151€ 29 238€ 22 035€ 51 369€ 47 205€ 31 374€ 33 831€ 36 298€ 35 046€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
11 449€ 0€ 0€ 3 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
11 449€ 0€ 0€ 3 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 486 674€ 3 515 943€ 3 408 222€ 3 123 672€ 2 811 801€ 2 563 476€ 2 276 492€ 2 053 496€ 1 962 568€ 2 045 166€ 1 904 781€ 1 601 341€ 1 953 712€ 1 861 045€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 277 557€ 3 225 029€ 3 218 165€ 2 947 635€ 2 672 639€ 2 425 464€ 2 152 410€ 1 943 967€ 1 852 982€ 1 935 269€ 1 817 446€ 1 518 977€ 1 868 856€ 1 761 616€
82
633
Výnosy z poplatkov
209 118€ 290 915€ 190 057€ 176 037€ 139 162€ 138 012€ 124 082€ 109 529€ 109 586€ 109 897€ 87 335€ 82 364€ 84 856€ 99 429€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
307 070€ 267 980€ 272 665€ 235 937€ 243 912€ 424 002€ 215 104€ 236 033€ 499 507€ 248 133€ 258 814€ 327 694€ 410 288€ 593 241€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 886€ 1 941€ 26 054€ 5 145€ 4 921€ 178 977€ 1 505€ 29 234€ 8 793€ 14 896€ 32 647€ 29 718€ 159 253€ 425 562€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 18€ 1 440€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 20€ 77€ 1 820€ 142€ 84€ 116€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
836€ 785€ 2 620€ 1 652€ 1 904€ 940€ 880€ 535€ 1 075€ 2 645€ 1 846€ 857€ 1 429€ 116€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
283 348€ 265 236€ 237 272€ 229 140€ 237 047€ 244 085€ 212 719€ 206 264€ 489 619€ 230 515€ 222 501€ 296 977€ 249 522€ 167 447€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 523€ 49 239€ 32 586€ 15 504€ 19 739€ 88 140€ 10 810€ 45 893€ 57 925€ 59 372€ 52 138€ 49 316€ 47 990€ 44 554€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 523€ 49 239€ 32 586€ 15 504€ 19 739€ 88 140€ 10 810€ 45 893€ 57 925€ 59 372€ 52 138€ 49 316€ 47 990€ 44 554€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 420€ 47 420€ 2 420€ 2 400€ 2 400€ 2 600€ 4 000€ 44 677€ 54 301€ 54 386€ 52 138€ 49 316€ 47 990€ 44 554€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 048€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 103€ 1 819€ 29 119€ 13 104€ 17 339€ 85 357€ 6 810€ 1 216€ 3 624€ 4 985€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 200€ 1 565€ 1 988€ 2 605€ 1 968€ 1 804€ 452€ 707€ 126€ 164€ 2 368€ 1 380€ 11 903€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 200€ 1 514€ 1 937€ 2 520€ 1 854€ 518€ 351€ 364€ 126€ 123€ 362€ 1 380€ 11 767€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 51€ 51€ 86€ 114€ 86€ 101€ 191€ 0€ 0€ 2 006€ 0€ 136€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 179€ 756€ 0€ 0€ 2 296€ 1 000€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 179€ 756€ 0€ 0€ 2 296€ 1 000€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
675 497€ 640 145€ 614 401€ 592 762€ 423 671€ 769 091€ 534 310€ 533 218€ 512 097€ 619 631€ 600 468€ 447 413€ 368 232€ 292 684€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
227 898€ 235 463€ 192 194€ 201 650€ 129 515€ 179 988€ 148 358€ 233 718€ 226 657€ 324 311€ 217 023€ 321 452€ 282 779€ 193 597€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
325 096€ 299 957€ 261 059€ 196 517€ 212 915€ 513 177€ 323 486€ 243 780€ 243 282€ 249 241€ 83 338€ 57 819€ 41 639€ 34 952€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 559€ 8 434€ 11 443€ 5 036€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116 904€ 23 169€ 1 291€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 340€ 3 276€ 3 500€ 4 125€ 5 667€ 3 882€ 1 740€ 31€ 2 150€ 4 050€ 804€ 996€ 20 132€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 136€ 11 605€ 11 355€ 11 355€ 11 355€ 8 884€ 2 959€ 0€ 2 435€ 2 436€ 38 436€ 609€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
110 366€ 89 779€ 146 517€ 179 740€ 65 760€ 61 374€ 55 625€ 53 981€ 39 693€ 41 493€ 40 158€ 35 126€ 30 084€ 38 967€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 511 825€ 4 489 194€ 4 346 044€ 4 036 819€ 3 564 500€ 3 876 827€ 3 067 758€ 2 891 127€ 3 085 352€ 3 021 797€ 2 847 739€ 2 461 963€ 2 820 196€ 2 839 473€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
536 460€ 718 918€ 451 599€ 287 570€ 72 329€ 261 410€ 286 975€ 248 915€ 438 968€ 181 536€ 298 526€ 80 090€ 674 139€ 143 264€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 38€ 289€ 368€ 644€ 364€ 230€ 56€ 56€ 23€ 23€ 65€ 24€ 244€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
536 460€ 718 880€ 451 310€ 287 202€ 71 685€ 261 047€ 286 745€ 248 859€ 438 911€ 181 513€ 298 503€ 80 025€ 674 115€ 143 020€