Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
102 398€ 97 830€ 92 793€ 98 568€ 95 755€ 107 373€ 106 560€ 98 417€ 87 196€ 73 902€ 71 270€ 63 570€ 82 937€ 64 533€ 57 359€
02
501
Spotreba materiálu
59 784€ 54 186€ 68 163€ 75 096€ 77 087€ 66 407€ 85 062€ 68 525€ 68 034€ 56 889€ 53 435€ 45 879€ 62 929€ 46 788€ 38 272€
03
502
Spotreba energie
42 558€ 42 468€ 24 631€ 22 774€ 14 358€ 39 592€ 20 532€ 19 492€ 19 161€ 17 013€ 17 836€ 17 691€ 20 008€ 17 745€ 19 087€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
56€ 1 176€ 699€ 4 310€ 1 374€ 967€ 10 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
25 956€ 49 778€ 31 634€ 45 475€ 32 630€ 55 999€ 37 139€ 41 064€ 50 903€ 36 432€ 47 209€ 48 819€ 56 791€ 28 554€ 28 813€
07
511
Opravy a udržiavanie
260€ 286€ 189€ 3 431€ 2 522€ 20 716€ 2 584€ 753€ 2 049€ 12 300€ 1 443€ 12 909€ 3 764€ 1 210€ 631€
08
512
Cestovné
19€ 51€ 88€ 169€ 181€ 128€ 334€ 321€ 428€ 333€ 581€ 428€ 402€ 328€ 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 405€ 855€ 2 125€ 2 878€ 1 080€ 1 707€ 2 012€ 1 596€ 1 197€ 1 212€ 1 080€ 1 004€ 688€ 1 877€ 28 082€
10
518
Ostatné služby
24 272€ 48 585€ 29 232€ 38 998€ 28 847€ 33 448€ 32 209€ 38 393€ 47 228€ 22 587€ 44 105€ 34 478€ 51 937€ 25 139€ 0€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
401 324€ 417 879€ 384 145€ 359 763€ 330 256€ 307 710€ 303 983€ 284 695€ 261 335€ 260 333€ 223 627€ 208 546€ 193 081€ 191 184€ 193 222€
12
521
Mzdové náklady
293 913€ 306 316€ 281 675€ 261 582€ 245 559€ 222 875€ 222 555€ 203 898€ 188 720€ 191 259€ 161 036€ 139 861€ 139 659€ 141 664€ 141 539€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
98 272€ 102 010€ 90 439€ 87 638€ 74 905€ 74 606€ 71 933€ 72 039€ 66 084€ 62 725€ 57 309€ 61 531€ 47 281€ 44 347€ 46 969€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 373€ 4 964€ 3 558€ 3 425€ 3 458€ 3 310€ 3 560€ 3 113€ 3 174€ 2 461€ 2 691€ 2 370€ 2 370€ 2 483€ 2 390€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 766€ 4 589€ 8 473€ 7 117€ 5 876€ 5 029€ 5 320€ 5 595€ 3 078€ 2 888€ 2 591€ 3 972€ 2 526€ 2 670€ 2 324€
16
528
Ostatné sociálne náklady
459€ 1 890€ 615€ 50€ 279€ 999€ 0€ 812€ 1 245€ 20€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
223€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 232€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 232€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 711€ 14 182€ 17 940€ 20 845€ 18 636€ 17 903€ 16 680€ 11 036€ 12 022€ 12 583€ 10 950€ 11 296€ 8 824€ 7 134€ 132€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 82€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 711€ 14 182€ 17 940€ 20 845€ 18 636€ 17 903€ 16 680€ 11 036€ 12 022€ 12 501€ 10 946€ 11 296€ 8 824€ 7 134€ 132€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
99 239€ 89 893€ 83 659€ 84 712€ 98 914€ 85 375€ 75 557€ 62 666€ 44 767€ 53 703€ 52 207€ 45 066€ 1 990€ 60 077€ 29 410€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 239€ 89 714€ 83 634€ 84 679€ 98 914€ 85 041€ 75 151€ 62 441€ 44 606€ 42 195€ 41 869€ 38 566€ 340€ 60 077€ 29 410€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
179€ 24€ 33€ 334€ 406€ 226€ 161€ 11 508€ 10 338€ 6 500€ 1 650€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 11 503€ 9 897€ 6 500€ 1 650€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
179€ 24€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
334€ 406€ 226€ 161€ 6€ 442€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 489€ 8 961€ 11 426€ 10 639€ 10 364€ 6 787€ 4 475€ 7 269€ 3 770€ 4 303€ 4 759€ 15 634€ 4 555€ 2 408€ 9 626€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 524€ 6 164€ 6 711€ 7 041€ 7 795€ 2 010€ 778€ 893€ 506€ 548€ 1 635€ 10 948€ 510€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 965€ 2 797€ 4 716€ 3 598€ 2 569€ 4 777€ 3 697€ 6 376€ 3 264€ 3 754€ 3 124€ 4 686€ 4 045€ 2 408€ 9 626€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 32€ 0€ 1 738€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 1 738€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
654 339€ 678 579€ 621 599€ 620 002€ 586 554€ 581 147€ 544 394€ 505 146€ 460 025€ 441 255€ 411 760€ 392 931€ 348 178€ 353 938€ 318 794€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 090€ 12 417€ 9 343€ 20 027€ 12 369€ 11 103€ 10 102€ 8 772€ 8 635€ 9 223€ 9 061€ 9 784€ 8 465€ 5 836€ 9 427€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 090€ 12 417€ 9 343€ 20 027€ 12 369€ 11 103€ 10 102€ 8 772€ 8 635€ 9 223€ 9 061€ 9 784€ 8 465€ 5 836€ 9 427€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
230€ 2 195€ 2 801€ 1 345€ 5 421€ 15 610€ 8 259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
230€ 2 195€ 2 801€ 1 345€ 5 421€ 15 610€ 8 259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
400 472€ 373 854€ 365 760€ 384 829€ 354 897€ 324 452€ 314 054€ 288 687€ 254 329€ 236 965€ 223 755€ 216 453€ 178 550€ 221 995€ 249 884€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
388 950€ 364 357€ 356 170€ 374 842€ 346 046€ 314 372€ 303 235€ 278 732€ 244 651€ 236 426€ 213 327€ 216 363€ 171 791€ 220 021€ 245 469€
82
633
Výnosy z poplatkov
11 522€ 9 497€ 9 590€ 9 987€ 8 851€ 10 080€ 10 819€ 9 955€ 9 678€ 539€ 10 427€ 90€ 6 759€ 1 974€ 4 415€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 696€ 33 799€ 33 446€ 35 791€ 41 225€ 41 275€ 9 919€ 17 624€ 6 580€ 7 902€ 4 994€ 3 923€ 2 754€ 14 875€ 133€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 696€ 33 799€ 33 446€ 35 791€ 41 225€ 41 275€ 9 919€ 17 624€ 6 580€ 7 902€ 4 994€ 3 923€ 2 754€ 14 875€ 100€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
180€ 83€ 236€ 69€ 0€ 0€ 11 504€ 9 949€ 6 500€ 1 650€ 2 500€ 2 324€ 2 091€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
180€ 83€ 236€ 69€ 0€ 0€ 11 504€ 9 949€ 6 500€ 1 650€ 2 500€ 2 324€ 2 091€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 11 503€ 9 897€ 6 500€ 1 650€ 2 500€ 2 324€ 2 091€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
180€ 83€ 236€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 4€ 3€ 25€ 5€ 8€ 6€ 4€ 66€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 4€ 3€ 25€ 5€ 8€ 6€ 4€ 66€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
200 271€ 244 058€ 224 518€ 219 139€ 214 730€ 215 170€ 209 736€ 201 650€ 177 046€ 181 238€ 181 311€ 168 097€ 127 857€ 162 405€ 96 893€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
140 597€ 188 940€ 157 835€ 158 834€ 136 455€ 146 520€ 146 082€ 159 214€ 142 155€ 149 806€ 149 879€ 141 262€ 127 857€ 112 644€ 92 910€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
58 692€ 52 766€ 52 578€ 53 319€ 75 411€ 62 888€ 59 000€ 37 446€ 31 433€ 31 433€ 31 433€ 26 835€ 0€ 49 761€ 3 983€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
13 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
983€ 2 351€ 122€ 6 985€ 2 864€ 5 762€ 4 654€ 4 990€ 3 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
647 939€ 666 405€ 633 303€ 662 657€ 624 566€ 597 422€ 559 425€ 524 995€ 458 096€ 445 301€ 425 625€ 399 915€ 320 132€ 407 439€ 358 826€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-6 400€ -12 174€ 11 704€ 42 655€ 38 012€ 16 275€ 15 031€ 19 849€ -1 929€ 4 046€ 13 865€ 6 984€ -28 046€ 53 501€ 40 032€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 0€ 0€ 86€ 1€ 1€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-6 400€ -12 174€ 11 704€ 42 655€ 38 012€ 16 275€ 15 031€ 19 848€ -1 929€ 4 046€ 13 779€ 6 983€ -28 047€ 53 501€ 40 032€