Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
19 659 546€ 19 584 507€ 18 386 875€ 17 327 124€ 15 964 809€ 14 303 879€ 13 141 578€ 12 841 785€ 12 407 390€ 12 044 213€ 12 293 785€ 12 194 310€ 12 000 468€ 11 011 146€ 10 515 432€ 9 909 792€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 334 576€ 16 175 363€ 14 258 004€ 13 764 738€ 12 894 684€ 11 596 092€ 10 477 243€ 10 692 504€ 10 219 752€ 10 182 610€ 10 228 149€ 10 626 143€ 10 144 581€ 9 135 670€ 8 659 923€ 6 958 578€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
13 094€ 17 511€ 14 613€ 5 868€ 4 843€ 4 843€ 11 482€ 2 408€ 4 976€ 20 263€ 38 533€ 32 466€ 25 434€ 38 488€ 51 761€ 55 611€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317€ 665€ 1 395€ 2 343€ 5 047€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 719€ 3 102€ 4 485€ 5 868€ 0€ 0€ 0€ 774€ 2 642€ 4 510€ 6 937€ 2 208€ 3 899€ 5 591€ 7 283€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 218€ 447€ 674€ 903€ 1 131€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
11 375€ 14 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 584€ 1 284€ 1 984€ 15 403€ 31 596€ 21 878€ 20 423€ 30 828€ 41 232€ 47 027€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 10 128€ 0€ 4 843€ 4 843€ 10 898€ 350€ 350€ 350€ 0€ 7 845€ 0€ 0€ 0€ 2 406€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
14 444 512€ 14 280 882€ 12 366 422€ 11 881 901€ 11 012 871€ 9 714 279€ 8 588 791€ 8 813 126€ 8 337 807€ 8 272 211€ 8 299 479€ 8 813 641€ 8 376 650€ 7 354 685€ 7 175 347€ 5 470 152€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
651 759€ 619 483€ 586 131€ 556 158€ 556 760€ 558 041€ 494 133€ 482 568€ 456 185€ 421 155€ 425 139€ 426 407€ 427 488€ 429 069€ 417 868€ 443 703€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
65 996€ 65 996€ 65 996€ 65 996€ 65 996€ 65 996€ 65 996€ 64 496€ 64 496€ 54 496€ 54 496€ 54 496€ 53 135€ 53 135€ 53 135€ 53 135€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
12 827 938€ 10 970 536€ 10 305 104€ 10 507 587€ 9 196 099€ 7 834 832€ 7 576 189€ 7 841 376€ 7 254 349€ 7 148 061€ 6 960 943€ 7 264 753€ 5 795 752€ 5 740 441€ 6 077 246€ 4 331 593€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
149 812€ 152 705€ 155 336€ 197 059€ 210 188€ 236 665€ 67 001€ 67 724€ 117 281€ 175 559€ 215 547€ 286 901€ 305 252€ 289 498€ 346 724€ 212 226€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
404 289€ 330 759€ 320 686€ 367 581€ 402 126€ 127 560€ 151 181€ 204 671€ 329 054€ 336 370€ 489 985€ 648 341€ 396 610€ 105 334€ 133 294€ 133 496€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
119 381€ 122 626€ 45 947€ 35 249€ 29 691€ 26 145€ 19 279€ 43 952€ 63 493€ 89 765€ 71 823€ 90 910€ 48 421€ 50 722€ 50 861€ 28 641€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
225 337€ 2 018 777€ 887 222€ 152 271€ 552 013€ 865 041€ 215 012€ 108 339€ 52 949€ 46 805€ 81 546€ 41 833€ 1 349 992€ 686 486€ 96 219€ 267 358€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 876 970€ 1 890 137€ 1 890 137€ 1 780 037€ 1 742 497€ 1 742 497€ 1 432 815€ 1 432 815€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 467 421€ 357 321€ 319 781€ 319 781€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€ 23 468€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 386 081€ 1 399 248€ 1 399 248€ 1 399 248€ 1 399 248€ 1 399 248€ 1 409 347€ 1 409 347€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 292 125€ 3 380 707€ 4 100 674€ 3 541 115€ 3 043 038€ 2 690 082€ 2 644 172€ 2 134 499€ 2 172 635€ 1 845 423€ 2 049 907€ 1 553 985€ 1 841 982€ 1 834 602€ 1 834 086€ 2 931 624€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
60 384€ 56 088€ 55 455€ 48 610€ 44 266€ 42 704€ 43 960€ 40 708€ 45 969€ 38 915€ 37 675€ 37 785€ 38 230€ 32 534€ 33 335€ 37 199€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
60 384€ 56 088€ 55 455€ 48 610€ 44 266€ 42 704€ 43 960€ 40 708€ 45 969€ 38 915€ 37 675€ 37 785€ 38 230€ 32 534€ 33 335€ 37 199€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 134 873€ 2 149 353€ 2 097 518€ 2 036 555€ 2 085 799€ 2 009 785€ 1 891 226€ 1 395 925€ 1 419 509€ 1 289 679€ 1 329 177€ 1 092 452€ 1 157 855€ 1 114 361€ 914 106€ 1 029 117€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
9 249€ 1 936€ 2 159€ 1 774€ 1 165€ 565€ 474€ 0€ 0€ 111€ 1 370€ 0€ 1 924€ 2 115€ 16€ 17€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 018 920€ 2 055 042€ 2 010 704€ 1 927 714€ 1 984 236€ 1 958 115€ 1 866 586€ 1 386 058€ 1 419 509€ 1 289 568€ 1 327 807€ 1 064 303€ 1 132 338€ 1 112 246€ 914 090€ 1 029 100€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
106 704€ 92 374€ 84 654€ 107 067€ 100 398€ 51 106€ 24 165€ 9 867€ 0€ 0€ 0€ 28 150€ 23 593€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
43 576€ 28 704€ 325 724€ 36 517€ 19 685€ 21 502€ 27 219€ 46 062€ 40 354€ 33 907€ 38 029€ 45 500€ 39 115€ 82 066€ 97 735€ 52 039€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 012€ 483€ 0€ 0€ 75€ 0€ 52 950€ 29 765€ 229€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
22 696€ 0€ 104€ 3 157€ 7 796€ 5 569€ 12 413€ 10 323€ 13 901€ 5 706€ 7 508€ 7 651€ 10 018€ 6 196€ 4 796€ 19 536€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
9 355€ 16 499€ 310 889€ 11 692€ 7 186€ 6 350€ 5 850€ 21 417€ 20 768€ 24 234€ 26 354€ 30 098€ 25 434€ 7 851€ 61 908€ 22 365€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
8 560€ 11 584€ 13 410€ 17 366€ 4 052€ 8 499€ 5 555€ 6 881€ 4 437€ 3 390€ 4 043€ 7 651€ 3 465€ 4 391€ 0€ 6 964€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 681€ 0€ 373€ 102€ 867€ 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 965€ 622€ 622€ 622€ 652€ 712€ 562€ 562€ 570€ 562€ 123€ 24€ 198€ 10 678€ 1 266€ 2 945€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 700€ 0€ 0€ 0€ 2 737€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 053 292€ 1 146 562€ 1 621 977€ 1 419 434€ 893 288€ 616 091€ 681 767€ 651 804€ 666 803€ 482 922€ 641 707€ 374 929€ 603 463€ 605 641€ 788 910€ 1 813 269€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 200€ 2 436€ 2 414€ 2 477€ 2 406€ 2 400€ 3 143€ 3 192€ 3 216€ 3 434€ 3 380€ 2 809€ 2 537€ 2 455€ 2 953€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 052 525€ 1 146 362€ 1 619 541€ 1 417 020€ 890 811€ 613 685€ 679 367€ 648 661€ 663 610€ 479 706€ 638 273€ 371 549€ 600 154€ 603 104€ 786 455€ 1 810 316€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
32 846€ 28 437€ 28 197€ 21 270€ 27 087€ 17 705€ 20 163€ 14 782€ 15 003€ 16 180€ 15 729€ 14 182€ 13 905€ 40 874€ 21 423€ 19 590€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
31 892€ 27 248€ 26 959€ 20 134€ 22 333€ 16 941€ 17 057€ 14 782€ 15 003€ 16 180€ 15 665€ 14 182€ 13 905€ 40 874€ 20 628€ 17 898€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
954€ 1 189€ 1 238€ 1 136€ 4 754€ 764€ 3 106€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 795€ 1 692€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
19 659 546€ 19 584 507€ 18 386 875€ 17 327 124€ 15 964 809€ 14 303 879€ 13 141 578€ 12 841 785€ 12 407 390€ 12 044 213€ 12 293 785€ 12 194 310€ 12 000 468€ 11 011 146€ 10 515 432€ 9 909 792€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
12 955 603€ 12 506 449€ 11 959 009€ 11 084 197€ 10 509 773€ 9 955 804€ 9 514 350€ 9 145 197€ 7 305 511€ 6 953 703€ 7 114 237€ 6 997 889€ 7 043 721€ 7 156 706€ 7 090 154€ 6 491 489€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 80 674€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
12 955 603€ 12 425 774€ 11 878 334€ 11 003 523€ 10 429 099€ 9 875 130€ 9 433 675€ 9 064 523€ 7 224 837€ 6 873 029€ 7 033 563€ 6 997 889€ 7 043 721€ 7 156 706€ 7 090 154€ 6 491 489€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
12 503 893€ 11 879 930€ 11 001 326€ 10 428 281€ 9 874 318€ 9 433 910€ 9 068 664€ 8 610 838€ 6 924 490€ 6 886 152€ 6 997 304€ 6 954 847€ 7 040 202€ 7 345 085€ 6 349 920€ 6 520 409€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
451 711€ 545 844€ 877 008€ 575 242€ 554 781€ 441 220€ 365 012€ 453 685€ 300 347€ -13 123€ 36 259€ 43 041€ 3 519€ -188 379€ 740 234€ -28 920€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 118 268€ 1 576 774€ 2 158 876€ 1 778 034€ 1 641 946€ 1 461 343€ 876 301€ 964 965€ 1 242 627€ 1 183 111€ 1 291 125€ 1 368 337€ 1 841 189€ 1 272 575€ 933 932€ 902 364€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
9 400€ 8 616€ 6 280€ 6 500€ 10 500€ 6 700€ 10 900€ 7 700€ 29 083€ 33 906€ 42 200€ 41 737€ 26 713€ 45 263€ 21 139€ 25 922€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 625€ 15 625€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 906€ 42 200€ 41 737€ 26 713€ 29 638€ 5 514€ 25 922€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
9 400€ 8 616€ 6 280€ 6 500€ 10 500€ 6 700€ 10 900€ 7 700€ 29 083€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
66 189€ 43 375€ 455 758€ 218 371€ 73 383€ 42 746€ 27 864€ 5 927€ 125 122€ 22 563€ 15 054€ 0€ 0€ 20 279€ 101 831€ 33 728€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
66 189€ 43 375€ 105 865€ 218 371€ 73 383€ 42 746€ 27 864€ 5 927€ 125 122€ 22 563€ 15 054€ 0€ 0€ 20 279€ 101 831€ 33 699€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 349 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
369 964€ 362 947€ 399 658€ 437 908€ 474 544€ 463 421€ 496 085€ 547 053€ 622 562€ 592 404€ 617 410€ 642 541€ 667 890€ 692 679€ 716 830€ 740 877€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
323 760€ 351 847€ 379 627€ 407 082€ 434 218€ 461 037€ 488 609€ 513 725€ 565 187€ 590 477€ 615 093€ 639 839€ 664 231€ 688 388€ 712 265€ 735 863€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 303€ 3 292€ 2 132€ 3 046€ 2 869€ 2 385€ 2 955€ 2 783€ 1 650€ 1 927€ 2 317€ 2 702€ 3 659€ 4 291€ 4 565€ 5 014€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
42 901€ 7 808€ 17 899€ 27 781€ 37 457€ 0€ 4 521€ 30 545€ 55 725€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
172 755€ 393 721€ 429 056€ 147 123€ 133 494€ 103 426€ 123 694€ 104 812€ 84 370€ 72 683€ 77 314€ 65 682€ 425 291€ 333 964€ 55 491€ 43 074€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
13 003€ 173 644€ 280 816€ 9 429€ 9 509€ 10 547€ 10 997€ 6 433€ 10 987€ 6 460€ 6 294€ 11 926€ 375 121€ 271 376€ 14 519€ 26 599€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
13 310€ 13 059€ 14 381€ 15 134€ 12 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 851€ 2 667€ 3 452€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
28 087€ 27 780€ 27 456€ 27 136€ 26 819€ 26 523€ 26 166€ 25 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
18 568€ 10 091€ 9 881€ 9 676€ 9 475€ 4 521€ 26 023€ 25 180€ 24 364€ 700€ 4 446€ 7 845€ 13 105€ 0€ 33€ 11 186€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 397€ 70 875€ 11 854€ 14 997€ 11 484€ 2 066€ 11 337€ 1 434€ 2€ 19 946€ 20 343€ 353€ 0€ 40€ 644€ 1 796€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
53 629€ 47 173€ 46 444€ 39 251€ 34 740€ 33 325€ 26 342€ 24 051€ 28 005€ 22 847€ 25 500€ 27 275€ 21 226€ 22 585€ 22 944€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
258€ 237€ 305€ 324€ 249€ 66€ 72€ 69€ 292€ 81€ 90€ 128€ 213€ 84€ 87€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 600€ 29 565€ 30 789€ 26 047€ 23 638€ 21 054€ 18 960€ 18 064€ 18 033€ 16 336€ 18 115€ 15 824€ 12 783€ 13 268€ 12 094€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 836€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 903€ 6 298€ 7 128€ 5 130€ 4 567€ 5 324€ 3 798€ 3 691€ 2 687€ 6 312€ 2 525€ 2 330€ 1 752€ 1 474€ 2 035€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€ 286€ 389€ 41€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
499 960€ 768 116€ 868 124€ 968 132€ 950 026€ 845 050€ 217 757€ 299 473€ 381 491€ 461 555€ 539 148€ 618 378€ 721 295€ 180 390€ 38 641€ 58 763€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
399 952€ 499 960€ 599 968€ 699 976€ 799 984€ 845 050€ 217 757€ 299 473€ 381 491€ 461 555€ 539 148€ 618 378€ 443 135€ 180 390€ 38 641€ 58 763€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
100 008€ 100 008€ 100 008€ 100 008€ 150 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278 160€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 168 148€ 168 148€ 168 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 585 674€ 5 501 284€ 4 268 991€ 4 464 893€ 3 813 090€ 2 886 732€ 2 750 928€ 2 731 622€ 3 859 251€ 3 907 399€ 3 888 422€ 3 828 084€ 3 115 558€ 2 581 865€ 2 491 346€ 2 515 939€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 243€ 140€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 585 674€ 5 501 284€ 4 268 991€ 4 464 893€ 3 813 090€ 2 886 732€ 2 750 928€ 2 731 522€ 3 859 251€ 3 907 399€ 3 888 422€ 3 828 084€ 3 115 467€ 2 581 865€ 2 491 103€ 2 515 799€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€