Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Bobrov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
37 880€ 53 738€ 34 094€ 34 193€ 31 612€ 37 272€ 33 978€ 32 130€ 35 941€ 37 614€ 50 752€ 31 964€ 31 033€
02
501
Spotreba materiálu
26 781€ 36 825€ 26 983€ 27 603€ 24 561€ 28 261€ 24 970€ 21 597€ 25 594€ 27 946€ 42 280€ 18 018€ 25 931€
03
502
Spotreba energie
11 099€ 16 913€ 7 111€ 6 590€ 7 051€ 9 011€ 9 007€ 10 533€ 10 347€ 9 668€ 8 472€ 13 946€ 5 102€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
108 289€ 142 887€ 133 138€ 64 579€ 69 809€ 62 529€ 49 835€ 59 301€ 44 217€ 55 287€ 62 895€ 78 963€ 40 843€
07
511
Opravy a udržiavanie
46 348€ 70 317€ 39 298€ 10 548€ 16 886€ 16 998€ 5 877€ 10 855€ 6 043€ 7 020€ 9 980€ 35 085€ 4 483€
08
512
Cestovné
332€ 487€ 326€ 766€ 1 222€ 1 552€ 1 066€ 1 324€ 1 032€ 1 522€ 1 037€ 1 776€ 1 086€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 739€ 7 141€ 6 542€ 2 236€ 3 263€ 5 052€ 4 000€ 2 853€ 3 771€ 3 199€ 1 947€ 2 304€ 3 148€
10
518
Ostatné služby
56 870€ 64 943€ 86 971€ 51 029€ 48 438€ 38 927€ 38 893€ 44 268€ 33 372€ 43 546€ 49 931€ 39 798€ 32 126€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
229 657€ 211 510€ 196 453€ 178 151€ 173 565€ 139 021€ 130 381€ 125 084€ 128 832€ 125 104€ 123 475€ 115 258€ 106 566€
12
521
Mzdové náklady
160 823€ 147 342€ 135 493€ 124 130€ 120 267€ 96 617€ 91 463€ 85 997€ 93 798€ 91 575€ 90 570€ 83 426€ 78 483€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
56 185€ 51 791€ 46 249€ 43 374€ 41 949€ 34 283€ 31 772€ 31 095€ 29 182€ 27 985€ 27 529€ 26 477€ 23 964€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 074€ 3 471€ 3 107€ 2 704€ 2 204€ 1 952€ 1 953€ 1 832€ 1 627€ 1 556€ 1 612€ 1 529€ 511€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 576€ 8 906€ 11 605€ 7 944€ 9 146€ 6 169€ 5 192€ 6 160€ 4 225€ 3 988€ 3 764€ 3 826€ 3 608€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
88€ 485€ 441€ 487€ 492€ 302€ 305€ 566€ 391€ 371€ 642€ 664€ 117€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
88€ 485€ 441€ 487€ 492€ 302€ 305€ 566€ 391€ 371€ 642€ 664€ 117€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 620€ 23 909€ 206 994€ 9 467€ 15 654€ 10 206€ 5 901€ 10 979€ 6 303€ 12 725€ 8 739€ 6 880€ 8 992€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4€ 0€ 190 823€ 805€ 6 257€ 1 784€ 209€ 0€ 0€ 3 868€ 741€ 0€ 4 637€
23
542
Predaný materiál
998€ 12 083€ 621€ 862€ 605€ 436€ 755€ 583€ 1 060€ 593€ 458€ 545€ 430€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 165€ 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
246€ 0€ 1 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 272€ 11 826€ 9 532€ 7 482€ 8 793€ 7 986€ 4 936€ 10 396€ 5 243€ 8 264€ 4 320€ 6 335€ 3 925€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 220€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
146 431€ 154 520€ 143 362€ 117 406€ 133 755€ 123 552€ 125 670€ 131 737€ 141 591€ 96 593€ 79 071€ 52 559€ 48 202€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
144 619€ 152 780€ 138 827€ 115 848€ 132 149€ 121 834€ 121 965€ 121 186€ 93 209€ 85 834€ 68 960€ 41 977€ 40 499€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 812€ 1 740€ 4 535€ 1 559€ 1 606€ 1 718€ 3 705€ 10 551€ 48 382€ 10 759€ 10 111€ 10 582€ 7 703€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 020€ 1 020€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 10 551€ 10 190€ 10 759€ 10 111€ 10 582€ 7 703€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
792€ 720€ 3 935€ 959€ 1 006€ 1 118€ 3 105€ 0€ 38 192€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 615€ 14 633€ 15 453€ 13 317€ 14 022€ 14 178€ 16 872€ 19 078€ 37 363€ 15 729€ 5 160€ 2 006€ 1 525€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 535€ 7 961€ 8 332€ 8 138€ 9 705€ 11 047€ 13 599€ 15 416€ 25 416€ 8 544€ 630€ 667€ 695€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 080€ 6 673€ 7 121€ 5 179€ 4 317€ 3 132€ 3 273€ 3 663€ 11 947€ 7 185€ 4 530€ 1 339€ 830€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
403 890€ 361 284€ 289 112€ 216 309€ 186 204€ 143 069€ 134 341€ 133 225€ 110 262€ 115 857€ 117 464€ 114 991€ 99 517€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
323 989€ 297 731€ 232 160€ 169 114€ 126 513€ 113 194€ 104 767€ 102 626€ 92 215€ 96 783€ 94 868€ 93 569€ 81 738€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 406€ 3 007€ 2 791€ 2 993€ 1 505€ 1 394€ 1 159€ 2 216€ 793€ 949€ 3 691€ 1 937€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
76 495€ 60 546€ 51 794€ 42 186€ 56 627€ 26 660€ 26 660€ 26 888€ 17 254€ 18 125€ 17 312€ 18 091€ 16 418€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 2 367€ 2 015€ 1 560€ 1 820€ 1 755€ 1 495€ 0€ 0€ 1 593€ 1 394€ 1 361€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
952 469€ 962 967€ 1 019 047€ 633 909€ 625 114€ 530 129€ 497 281€ 512 101€ 504 901€ 459 280€ 448 198€ 403 285€ 336 795€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
849€ 1 386€ 1 147€ 6 213€ 1 977€ 920€ 8 762€ 10 665€ 11 112€ 11 204€ 9 042€ 5 836€ 7 402€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
849€ 1 386€ 1 147€ 6 213€ 1 977€ 920€ 8 762€ 10 665€ 11 112€ 11 204€ 9 042€ 5 836€ 7 402€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 961€ 568€ 5 064€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 961€ 568€ 5 064€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
900 666€ 831 354€ 742 385€ 631 235€ 619 280€ 503 111€ 444 175€ 409 077€ 372 576€ 360 261€ 298 035€ 351 200€ 373 335€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
849 266€ 791 061€ 705 112€ 594 493€ 582 315€ 471 389€ 415 581€ 381 308€ 342 107€ 329 727€ 276 087€ 328 355€ 355 640€
82
633
Výnosy z poplatkov
51 400€ 40 293€ 37 273€ 36 742€ 36 965€ 31 722€ 28 594€ 27 769€ 30 469€ 30 534€ 21 948€ 22 845€ 17 695€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
35 664€ 62 815€ 167 645€ 41 765€ 57 169€ 54 964€ 51 412€ 45 223€ 106 425€ 60 582€ 14 245€ 13 415€ 36 173€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
145€ 0€ 131 340€ 4 519€ 15 899€ 10 279€ 1 495€ 0€ 0€ 4 660€ 1 317€ 83€ 18 091€
85
642
Tržby z predaja materiálu
998€ 12 083€ 621€ 862€ 605€ 436€ 755€ 583€ 1 060€ 593€ 485€ 660€ 451€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2 210€ 0€ 0€ 1 000€ 60€ 35€ 130€ 140€ 118€ 60€ 0€ 116€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 521€ 48 522€ 35 684€ 36 384€ 39 665€ 44 189€ 49 127€ 44 509€ 105 225€ 55 211€ 12 383€ 12 672€ 17 515€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
784€ 20 454€ 5 799€ 12 172€ 1 183€ 1 223€ 10 551€ 10 190€ 10 759€ 10 111€ 10 582€ 7 703€ 5 148€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
784€ 20 454€ 5 799€ 12 172€ 1 183€ 1 223€ 10 551€ 10 190€ 10 759€ 10 111€ 10 582€ 7 703€ 5 148€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 148€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 10 551€ 10 190€ 10 759€ 10 111€ 10 582€ 7 703€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
784€ 19 854€ 5 199€ 11 572€ 583€ 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
61€ 362€ 1 466€ 1 020€ 416€ 49€ 85€ 125€ 123€ 53€ 421€ 3 506€ 7 103€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
61€ 362€ 1 466€ 1 020€ 416€ 49€ 85€ 125€ 123€ 53€ 421€ 3 506€ 7 103€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
183 801€ 207 921€ 181 087€ 128 727€ 117 527€ 101 385€ 87 607€ 100 212€ 72 430€ 73 722€ 100 439€ 80 051€ 19 887€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
16 988€ 23 811€ 25 897€ 27 443€ 19 006€ 17 659€ 5 662€ 16 217€ 7 489€ 12 221€ 56 498€ 63 915€ 5 196€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
123 650€ 120 271€ 104 615€ 83 420€ 84 296€ 74 127€ 72 731€ 73 078€ 56 883€ 54 818€ 38 733€ 11 804€ 9 738€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 086€ 16 079€ 3 680€ 3 887€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 708€ 18 352€ 2 716€ 2 696€ 2 085€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 833€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
22 369€ 28 508€ 44 180€ 11 280€ 10 140€ 7 599€ 7 214€ 8 917€ 6 057€ 4 608€ 4 375€ 4 332€ 4 953€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 121 826€ 1 124 291€ 1 099 529€ 821 132€ 797 552€ 661 652€ 604 554€ 576 060€ 578 489€ 515 933€ 432 764€ 461 711€ 449 048€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
169 356€ 161 324€ 80 482€ 187 224€ 172 439€ 131 523€ 107 273€ 63 959€ 73 588€ 56 653€ -15 434€ 58 426€ 112 253€
136
591
Splatná daň z príjmov
12€ 69€ 278€ 194€ 71€ 9€ 16€ 24€ 23€ 16€ 72€ 675€ 1 357€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
169 345€ 161 256€ 80 204€ 187 030€ 172 368€ 131 513€ 107 257€ 63 935€ 73 565€ 56 637€ -15 506€ 57 751€ 110 896€