Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
122 166€ 127 527€ 98 764€ 72 852€ 76 278€ 70 587€ 91 461€ 75 840€ 63 173€ 69 122€ 71 018€ 64 182€ 78 643€ 108 445€ 88 718€
02
501
Spotreba materiálu
76 161€ 91 370€ 61 804€ 36 650€ 46 205€ 26 221€ 36 317€ 45 034€ 30 335€ 32 825€ 21 343€ 33 005€ 28 741€ 56 544€ 42 852€
03
502
Spotreba energie
45 091€ 35 387€ 34 729€ 36 167€ 28 972€ 41 974€ 52 798€ 28 301€ 30 578€ 33 879€ 47 268€ 27 059€ 48 223€ 49 816€ 44 447€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
913€ 769€ 2 231€ 35€ 1 101€ 2 392€ 2 346€ 2 505€ 2 260€ 2 418€ 2 407€ 4 118€ 1 679€ 2 085€ 1 419€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
304 631€ 268 756€ 200 484€ 178 290€ 229 402€ 178 143€ 150 761€ 182 332€ 119 366€ 158 383€ 134 921€ 101 158€ 94 125€ 91 010€ 94 218€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 140€ 44 803€ 28 119€ 12 929€ 28 621€ 3 831€ 16 605€ 32 280€ 11 053€ 7 236€ 14 021€ 5 355€ 14 978€ 25 818€ 20 460€
08
512
Cestovné
1 717€ 1 138€ 2 215€ 75€ 100€ 70€ 16€ 129€ 892€ 183€ 72€ 96€ 7€ 86€ 42€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 976€ 13 302€ 5 680€ 16 832€ 12 679€ 10 726€ 7 151€ 12 542€ 6 352€ 4 397€ 9 312€ 2 619€ 4 704€ 6 184€ 6 713€
10
518
Ostatné služby
259 798€ 209 512€ 164 469€ 148 455€ 188 003€ 163 516€ 126 989€ 137 382€ 101 069€ 146 566€ 111 515€ 93 088€ 74 436€ 58 922€ 67 003€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
133 270€ 123 989€ 85 875€ 110 465€ 85 740€ 83 997€ 92 822€ 83 112€ 87 245€ 88 192€ 117 768€ 141 830€ 132 504€ 142 834€ 127 719€
12
521
Mzdové náklady
95 520€ 89 141€ 61 546€ 79 347€ 61 504€ 60 548€ 66 903€ 59 684€ 62 569€ 63 353€ 84 819€ 99 179€ 99 556€ 106 709€ 97 018€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
33 081€ 30 770€ 21 298€ 27 659€ 21 534€ 20 688€ 22 254€ 20 251€ 21 313€ 21 931€ 26 196€ 29 536€ 26 855€ 30 513€ 27 285€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 669€ 4 078€ 3 032€ 3 458€ 2 701€ 2 761€ 3 664€ 3 177€ 3 363€ 2 908€ 6 753€ 13 115€ 6 093€ 5 612€ 3 416€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
869€ 223€ 331€ 299€ 0€ 411€ 223€ 427€ 419€ 372€ 498€ 614€ 353€ 533€ 1 188€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
869€ 223€ 331€ 299€ 0€ 411€ 223€ 427€ 419€ 372€ 498€ 614€ 353€ 533€ 1 188€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 726€ 27 582€ 21 262€ 60 529€ 3 072€ 429€ 622€ 211 490€ 5 357€ 14 809€ 23 640€ 6 571€ 768€ 3 420€ 39 489€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204 537€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 078€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 8€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 0€ 0€ 25 866€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 731€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 711€ 27 582€ 21 262€ 34 663€ 3 048€ 429€ 622€ 6 953€ 5 357€ 14 809€ 2 908€ 6 564€ 768€ 3 420€ 2 403€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
240 702€ 302 592€ 301 638€ 281 620€ 280 460€ 258 803€ 267 356€ 257 976€ 290 085€ 287 041€ 175 094€ 127 623€ 132 412€ 131 130€ 98 947€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239 302€ 301 192€ 300 238€ 280 220€ 279 060€ 257 403€ 266 056€ 256 676€ 288 785€ 282 367€ 175 081€ 124 244€ 124 590€ 119 095€ 89 999€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 4 675€ 13€ 3 379€ 7 822€ 12 035€ 8 948€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 4 675€ 13€ 3 379€ 7 822€ 12 035€ 8 948€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 731€ 17 984€ 26 259€ 33 112€ 45 205€ 52 203€ 64 811€ 84 411€ 77 069€ 68 056€ 12 742€ 11 810€ 10 701€ 11 483€ 6 129€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 078€ 10 817€ 19 345€ 26 532€ 34 498€ 42 605€ 50 753€ 73 094€ 67 414€ 61 056€ 5 092€ 5 268€ 6 499€ 8 276€ 3 519€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 653€ 7 167€ 6 914€ 6 581€ 10 707€ 9 598€ 14 058€ 11 317€ 9 655€ 7 001€ 7 650€ 6 542€ 4 202€ 3 204€ 2 610€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
744 733€ 561 956€ 495 376€ 583 580€ 529 658€ 395 970€ 372 345€ 334 061€ 342 216€ 314 970€ 269 614€ 230 562€ 191 350€ 201 790€ 194 884€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
684 596€ 520 312€ 456 562€ 542 369€ 477 572€ 351 110€ 338 115€ 301 841€ 312 447€ 290 870€ 255 042€ 214 388€ 184 291€ 192 167€ 184 046€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
38 455€ 17 707€ 23 991€ 5 849€ 17 816€ 15 797€ 10 984€ 1 870€ 1 068€ 2 064€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 390€ 15 233€ 14 351€ 34 765€ 28 407€ 18 696€ 21 505€ 14 224€ 14 125€ 13 776€ 14 415€ 4 500€ 4 146€ 7 387€ 7 051€
61
587
Náklady na ostatné transfery
292€ 8 704€ 472€ 598€ 5 863€ 10 367€ 1 741€ 16 126€ 14 575€ 8 260€ 158€ 11 674€ 2 913€ 2 236€ 3 787€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 574 828€ 1 430 610€ 1 229 988€ 1 320 747€ 1 249 815€ 1 040 544€ 1 040 401€ 1 229 650€ 984 930€ 1 000 946€ 805 294€ 684 350€ 640 856€ 690 645€ 651 292€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 118€ 2 817€ 3 835€ 934€ 11 787€ 30 476€ 23 930€ 21 180€ 17 521€ 15 349€ 11 113€ 11 441€ 7 519€ 11 644€ 17 433€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 118€ 2 817€ 3 835€ 934€ 11 787€ 30 476€ 23 930€ 21 180€ 17 521€ 15 349€ 11 113€ 11 441€ 7 519€ 11 644€ 17 433€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 548 577€ 1 411 129€ 1 326 846€ 1 335 815€ 1 170 413€ 1 110 515€ 1 054 962€ 918 490€ 841 490€ 770 748€ 654 861€ 653 740€ 552 989€ 678 145€ 689 011€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 487 345€ 1 348 691€ 1 267 959€ 1 280 306€ 1 116 552€ 1 068 385€ 1 013 843€ 878 169€ 800 897€ 730 243€ 615 630€ 614 259€ 516 199€ 642 452€ 658 975€
82
633
Výnosy z poplatkov
61 232€ 62 437€ 58 887€ 55 509€ 53 861€ 42 130€ 41 119€ 40 320€ 40 593€ 40 505€ 39 231€ 39 481€ 36 790€ 35 693€ 30 036€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
30 965€ 29 060€ 29 149€ 30 687€ 37 202€ 37 549€ 28 443€ 210 944€ 68 936€ 24 696€ 48 137€ 29 640€ 27 995€ 42 351€ 41 601€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 181 500€ 2€ 694€ 19 872€ 938€ 0€ 200€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 686€ 0€ 17 019€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
30 965€ 29 059€ 29 149€ 30 687€ 37 202€ 37 549€ 28 443€ 29 444€ 68 934€ 24 003€ 28 265€ 28 702€ 27 309€ 42 151€ 24 582€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 4 675€ 1 200€ 2 179€ 8 726€ 10 891€ 9 252€ 3 137€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 4 675€ 1 200€ 2 179€ 8 726€ 10 891€ 9 252€ 3 137€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 0€ 3 475€ 1 200€ 2 173€ 8 726€ 10 891€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 300€ 0€ 1 300€ 1 200€ 0€ 6€ 0€ 0€ 9 252€ 3 137€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 4€ 65€ 28€ 35€ 57€ 65€ 52€ 127€ 280€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 4€ 65€ 28€ 35€ 57€ 65€ 52€ 124€ 280€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
270 251€ 360 446€ 237 189€ 294 480€ 293 166€ 236 532€ 246 436€ 266 503€ 293 595€ 291 173€ 331 368€ 156 658€ 146 135€ 159 840€ 87 031€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
50 709€ 107 122€ 29 453€ 15 564€ 17 101€ 40 115€ 18 912€ 48 311€ 33 280€ 34 870€ 157 895€ 38 775€ 47 464€ 75 118€ 21 257€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
171 087€ 203 917€ 175 932€ 172 737€ 175 487€ 163 881€ 196 719€ 186 248€ 228 590€ 233 052€ 162 777€ 108 587€ 88 624€ 76 150€ 52 258€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 508€ 2 508€ 1 672€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 005€ 10 800€ 50€ 10 000€ 22 000€ 0€ 0€ 5 000€ 10 000€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 449€ 1 015€ 1 015€ 1 015€ 507€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
42 941€ 36 099€ 30 082€ 96 179€ 78 578€ 32 535€ 30 356€ 25 930€ 20 711€ 22 236€ 10 139€ 9 296€ 10 047€ 8 572€ 13 516€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 854 312€ 1 804 851€ 1 598 420€ 1 663 316€ 1 513 967€ 1 416 372€ 1 355 075€ 1 418 482€ 1 226 245€ 1 103 202€ 1 047 715€ 860 270€ 745 581€ 901 359€ 838 493€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
279 484€ 374 241€ 368 432€ 342 570€ 264 152€ 375 828€ 314 675€ 188 832€ 241 315€ 102 255€ 242 421€ 175 920€ 104 725€ 210 714€ 187 201€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 12€ 5€ 7€ 11€ 4€ 8€ 13€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
279 484€ 374 241€ 368 432€ 342 569€ 264 152€ 375 828€ 314 674€ 188 820€ 241 310€ 102 249€ 242 410€ 175 916€ 104 717€ 210 701€ 187 201€