Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 962€ 139 680€ 101 615€ 93 516€ 92 181€ 84 899€ 88 859€ 92 833€ 85 921€ 73 827€ 74 501€ 85 550€ 110 629€ 81 259€ 77 222€
02
501
Spotreba materiálu
71 141€ 112 284€ 73 597€ 70 168€ 74 536€ 59 584€ 63 143€ 68 732€ 61 895€ 46 712€ 50 312€ 58 410€ 90 894€ 64 950€ 66 402€
03
502
Spotreba energie
32 821€ 27 396€ 28 018€ 23 348€ 17 584€ 25 202€ 25 716€ 24 101€ 24 025€ 27 115€ 24 189€ 27 140€ 19 698€ 16 309€ 10 512€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
61€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 308€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
111 383€ 125 392€ 90 052€ 131 092€ 110 065€ 135 049€ 184 167€ 103 142€ 77 473€ 83 478€ 99 868€ 55 326€ 99 542€ 70 551€ 150 423€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 281€ 43 293€ 282€ 4 186€ 17 360€ 17 687€ 32 958€ 2 441€ 19 054€ 1 941€ 36 464€ 12 536€ 11 296€ 10 248€ 96 687€
08
512
Cestovné
108€ 19€ 65€ 148€ 17€ 191€ 31€ 25€ 85€ 42€ 14€ 0€ 64€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 229€ 227€ 334€ 4 857€ 1 876€ 3 779€ 9 052€ 10 431€ 6 263€ 7 120€ 4 368€ 0€ 18€ 0€ 1 811€
10
518
Ostatné služby
98 765€ 81 872€ 89 416€ 121 984€ 90 680€ 113 584€ 142 141€ 90 079€ 52 125€ 74 393€ 58 951€ 42 748€ 88 214€ 60 303€ 51 861€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
624 439€ 566 759€ 529 751€ 503 905€ 428 074€ 400 158€ 368 298€ 346 528€ 330 545€ 281 009€ 268 222€ 246 500€ 230 572€ 223 599€ 201 115€
12
521
Mzdové náklady
439 961€ 402 171€ 388 557€ 364 000€ 308 652€ 290 214€ 265 767€ 250 765€ 238 636€ 200 794€ 194 108€ 181 016€ 168 699€ 162 655€ 145 836€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
150 629€ 140 473€ 125 595€ 124 512€ 105 714€ 99 025€ 90 851€ 84 354€ 81 325€ 69 895€ 64 958€ 57 446€ 54 412€ 53 323€ 48 374€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 338€ 7 066€ 0€ 7€ 7€ 0€ 0€ 0€ 121€ 172€ 361€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 511€ 17 049€ 15 599€ 15 393€ 13 708€ 10 920€ 11 680€ 11 403€ 10 578€ 10 227€ 9 156€ 8 038€ 7 340€ 7 449€ 6 544€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
223€ 224€ 223€ 689€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 224€ 223€ 689€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 035€ 11 640€ 8 339€ 7 895€ 8 148€ 1 873€ 3 192€ 431€ 309€ 1 233€ 213€ 910€ 377€ 463€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102€ 0€
23
542
Predaný materiál
667€ 4 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 341€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
44€ 0€ 3€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 369€ 6 881€ 8 339€ 7 895€ 8 104€ 1 873€ 3 192€ 428€ 309€ 1 173€ 213€ 569€ 377€ 361€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
82 677€ 60 792€ 48 102€ 42 222€ 33 078€ 32 186€ 36 084€ 27 267€ 39 186€ 46 539€ 38 504€ 39 579€ 31 026€ 30 765€ 28 879€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
81 777€ 59 892€ 47 202€ 41 322€ 32 278€ 32 186€ 35 284€ 27 267€ 39 186€ 31 496€ 23 505€ 26 008€ 20 658€ 20 368€ 20 296€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
900€ 900€ 900€ 900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 15 043€ 15 000€ 13 571€ 10 368€ 10 397€ 8 583€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 900€ 900€ 900€ 800€ 0€ 0€ 0€ 13 543€ 0€ 0€ 10 368€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 0€ 0€ 1 500€ 15 000€ 13 571€ 0€ 10 397€ 8 583€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 488€ 7 501€ 7 026€ 6 481€ 5 445€ 4 616€ 4 823€ 3 072€ 2 359€ 1 781€ 4 358€ 1 987€ 535€ 456€ 679€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 582€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 488€ 7 501€ 7 026€ 6 481€ 5 445€ 4 616€ 4 823€ 3 072€ 2 359€ 1 781€ 2 776€ 1 987€ 535€ 456€ 679€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
12 386€ 2 100€ 6 320€ 5 407€ 3 549€ 3 766€ 2 219€ 4 100€ 2 232€ 8 506€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 249€ 1 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 386€ 2 100€ 2 100€ 2 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
10 000€ 0€ 1 000€ 0€ 8 506€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
4 220€ 2 833€ 2 300€ 2 405€ 2 219€ 3 100€ 2 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
952 593€ 914 088€ 791 428€ 791 207€ 680 539€ 662 548€ 687 642€ 577 373€ 538 025€ 496 444€ 485 666€ 429 852€ 472 681€ 407 093€ 458 318€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
42 376€ 24 389€ 18 405€ 24 873€ 22 846€ 21 738€ 22 196€ 22 630€ 22 042€ 19 751€ 15 920€ 14 571€ 12 292€ 11 451€ 12 846€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
42 376€ 24 389€ 18 405€ 24 873€ 22 846€ 21 738€ 22 196€ 22 630€ 22 042€ 19 751€ 15 920€ 14 571€ 12 292€ 11 451€ 12 846€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
10 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 119€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
10 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 119€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
705 329€ 583 164€ 585 804€ 574 672€ 522 626€ 476 512€ 455 232€ 396 918€ 360 824€ 345 056€ 304 740€ 290 593€ 256 325€ 317 545€ 317 065€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
674 690€ 558 540€ 580 259€ 571 047€ 518 582€ 471 911€ 451 129€ 393 418€ 349 714€ 334 923€ 301 694€ 283 781€ 250 819€ 312 310€ 310 213€
82
633
Výnosy z poplatkov
30 639€ 24 624€ 5 544€ 3 625€ 4 043€ 4 600€ 4 103€ 3 500€ 11 110€ 10 132€ 3 047€ 6 812€ 5 506€ 5 235€ 6 852€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 685€ 7 816€ 997€ 1 538€ 2 314€ 36€ 45€ 0€ 4 490€ 0€ 0€ 332€ 792€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
667€ 4 139€ 56€ 38€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 36€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 946€ 3 030€ 941€ 1 538€ 2 276€ 0€ 0€ 0€ 4 490€ 0€ 0€ 0€ 792€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
900€ 900€ 900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 15 043€ 15 000€ 11 851€ 12 058€ 10 397€ 8 613€ 6 416€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
900€ 900€ 900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 15 043€ 15 000€ 11 851€ 12 058€ 10 397€ 8 613€ 6 416€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 900€ 900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 720€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 15 043€ 15 000€ 11 851€ 10 338€ 10 397€ 8 613€ 6 416€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
260€ 230€ 213€ 197€ 413€ 201€ 187€ 210€ 130€ 123€ 155€ 143€ 248€ 278€ 183€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
238€ 230€ 213€ 197€ 206€ 201€ 187€ 210€ 130€ 123€ 155€ 143€ 248€ 276€ 162€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
22€ 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 21€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 650€ 342€ 274€ 498€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 274€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 650€ 342€ 0€ 498€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
312 200€ 349 295€ 333 058€ 310 677€ 275 964€ 271 840€ 259 754€ 214 792€ 218 977€ 164 939€ 185 996€ 132 391€ 192 057€ 148 735€ 133 073€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
284 291€ 327 962€ 317 542€ 289 696€ 259 681€ 257 299€ 244 634€ 207 140€ 203 986€ 159 468€ 185 996€ 130 963€ 190 116€ 146 610€ 129 816€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 047€ 7 156€ 7 156€ 8 517€ 6 742€ 6 742€ 6 789€ 6 196€ 14 603€ 5 017€ 0€ 1 428€ 1 941€ 2 125€ 3 257€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
3 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 162€ 8 162€ 8 162€ 11 163€ 7 182€ 7 182€ 7 781€ 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 700€ 2 507€ 1 000€ 1 998€ 0€ 250€ 0€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
198€ 301€ 362€ 618€ 551€ 450€ 388€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 067 750€ 976 294€ 938 380€ 911 218€ 823 646€ 771 829€ 739 683€ 634 586€ 617 061€ 544 868€ 523 153€ 450 406€ 471 661€ 487 228€ 482 992€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
115 156€ 62 206€ 146 952€ 120 011€ 143 107€ 109 281€ 52 041€ 57 214€ 79 036€ 48 424€ 37 487€ 20 554€ -1 020€ 80 135€ 24 674€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
115 156€ 62 206€ 146 952€ 120 011€ 143 107€ 109 281€ 52 041€ 57 213€ 79 036€ 48 424€ 37 485€ 20 552€ -1 020€ 80 135€ 24 674€