Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Liptovský Trnovec

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
126 102€ 114 922€ 100 043€ 112 704€ 101 665€ 85 847€ 91 537€ 92 643€ 87 730€ 82 944€ 81 255€ 76 744€ 109 711€ 107 814€
02
501
Spotreba materiálu
42 390€ 30 689€ 28 104€ 37 407€ 32 244€ 22 318€ 22 380€ 30 188€ 31 708€ 23 198€ 14 803€ 15 631€ 23 569€ 22 340€
03
502
Spotreba energie
76 762€ 74 326€ 66 057€ 70 111€ 62 204€ 56 154€ 59 837€ 58 812€ 56 022€ 59 746€ 66 452€ 61 113€ 86 057€ 84 545€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
6 950€ 9 907€ 5 882€ 5 187€ 7 216€ 7 375€ 9 320€ 3 644€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 929€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
71 723€ 71 059€ 72 122€ 72 150€ 66 474€ 97 930€ 73 413€ 59 980€ 64 879€ 50 326€ 48 502€ 45 870€ 86 585€ 67 748€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 520€ 7 990€ 5 155€ 16 834€ 2 531€ 23 613€ 7 108€ 1 615€ 10 749€ 1 204€ 2 501€ 1 109€ 1 953€ 1 593€
08
512
Cestovné
800€ 868€ 178€ 261€ 293€ 222€ 419€ 349€ 439€ 365€ 202€ 59€ 76€ 66€
09
513
Náklady na reprezentáciu
742€ 1 444€ 2 476€ 2 508€ 2 044€ 2 388€ 2 631€ 2 313€ 1 850€ 1 941€ 770€ 1 792€ 2 078€ 2 357€
10
518
Ostatné služby
68 661€ 60 756€ 64 313€ 52 547€ 61 605€ 71 708€ 63 255€ 55 703€ 51 841€ 46 816€ 45 029€ 42 910€ 82 478€ 63 732€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
226 565€ 212 508€ 188 229€ 176 551€ 157 726€ 144 322€ 158 103€ 148 390€ 119 199€ 103 393€ 93 721€ 107 327€ 172 706€ 160 659€
12
521
Mzdové náklady
168 145€ 157 233€ 139 020€ 129 940€ 115 688€ 107 498€ 114 940€ 111 777€ 89 438€ 81 122€ 72 704€ 87 332€ 123 567€ 120 195€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
55 768€ 52 617€ 46 105€ 43 403€ 38 890€ 33 902€ 39 119€ 34 047€ 28 024€ 20 891€ 20 076€ 18 973€ 37 466€ 36 248€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 652€ 2 658€ 3 104€ 3 208€ 3 147€ 2 923€ 4 044€ 2 567€ 1 737€ 1 380€ 941€ 1 022€ 11 673€ 4 216€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
311€ 637€ 609€ 479€ 981€ 509€ 927€ 2 890€ 5 396€ 1 236€ 5 193€ 565€ 827€ 1 859€
18
531
Daň z motorových vozidiel
5€ 224€ 224€ 224€ 217€ 450€ 650€ 338€ 434€ 389€ 501€ 456€ 427€ 432€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
306€ 413€ 385€ 255€ 764€ 59€ 277€ 2 553€ 4 962€ 847€ 4 692€ 109€ 400€ 1 427€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
34 681€ 51 235€ 48 255€ 11 310€ 32 724€ 4 334€ 4 355€ 8 702€ 12 521€ 5 794€ 11 522€ 4 637€ 6 913€ 13 609€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 6 373€ 1 295€ 5 650€ 0€ 0€ 365€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 332€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 836€ 3 319€ 60€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34 681€ 49 935€ 48 255€ 11 310€ 32 724€ 4 334€ 3 519€ 5 014€ 6 088€ 4 499€ 5 662€ 4 305€ 6 913€ 13 078€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
124 917€ 131 084€ 95 003€ 87 373€ 84 979€ 80 764€ 51 476€ 60 179€ 66 699€ 79 210€ 83 193€ 79 923€ 94 748€ 84 213€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 344€ 111 511€ 95 003€ 87 373€ 84 979€ 80 764€ 51 476€ 59 329€ 59 226€ 74 287€ 75 014€ 75 212€ 75 923€ 73 093€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
19 573€ 19 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 7 473€ 4 923€ 8 179€ 4 711€ 18 825€ 11 120€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 7 201€ 4 923€ 8 179€ 4 711€ 0€ 11 120€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 0€ 0€ 18 825€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 573€ 19 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 933€ 4 055€ 4 178€ 4 120€ 16 714€ 4 417€ 32 423€ 62 872€ 34 143€ 27 739€ 8 473€ 8 871€ 13 082€ 14 373€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2 408€ 2 687€ 2 691€ 2 857€ 16 270€ 3 133€ 3 263€ 3 259€ 3 489€ 4 232€ 4 881€ 4 954€ 8 358€ 9 261€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
526€ 1 368€ 1 487€ 1 263€ 444€ 1 285€ 29 160€ 59 613€ 30 653€ 23 507€ 3 592€ 3 917€ 4 724€ 5 112€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 914€ 4 915€ 4 578€ 3 710€ 2 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 3 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
640€ 500€ 742€ 210€ 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 274€ 4 415€ 3 836€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
591 147€ 590 415€ 513 017€ 468 398€ 463 321€ 418 124€ 412 234€ 435 657€ 390 567€ 350 642€ 331 859€ 323 937€ 484 572€ 450 275€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
198 857€ 203 170€ 164 298€ 168 960€ 147 726€ 147 178€ 206 613€ 77 360€ 97 013€ 100 510€ 68 820€ 59 188€ 156 341€ 285 832€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
179 308€ 177 235€ 151 171€ 156 350€ 131 797€ 130 939€ 128 190€ 70 741€ 97 013€ 100 510€ 68 820€ 59 188€ 156 096€ 284 571€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
19 549€ 25 935€ 13 127€ 12 611€ 15 929€ 16 239€ 78 423€ 6 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 1 261€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
279 149€ 276 055€ 263 572€ 233 035€ 246 668€ 199 490€ 186 845€ 172 272€ 165 639€ 167 930€ 133 889€ 120 335€ 142 983€ 140 742€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
268 577€ 269 111€ 248 705€ 217 893€ 228 760€ 189 559€ 176 399€ 162 431€ 156 355€ 159 674€ 132 868€ 119 291€ 141 238€ 137 124€
82
633
Výnosy z poplatkov
10 572€ 6 945€ 14 867€ 15 142€ 17 908€ 9 931€ 10 446€ 9 841€ 9 284€ 8 256€ 1 021€ 1 044€ 1 745€ 3 618€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
38 114€ 38 279€ 42 129€ 52 298€ 39 550€ 40 517€ 42 281€ 36 681€ 91 176€ 64 761€ 49 242€ 38 406€ 33 214€ 119 963€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
580€ 0€ 3 290€ 2 285€ 3 000€ 1 073€ 0€ 1 055€ 51 101€ 9 825€ 0€ 3 710€ 0€ 56 994€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 163€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 157€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 295€ 3 176€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
37 534€ 38 279€ 38 682€ 49 993€ 36 484€ 39 444€ 42 281€ 35 626€ 39 617€ 51 731€ 49 242€ 34 696€ 33 214€ 62 969€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 7 473€ 13 102€ 0€ 4 711€ 18 825€ 11 131€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 7 473€ 13 102€ 0€ 4 711€ 18 825€ 11 131€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 102€ 0€ 4 711€ 18 825€ 11 131€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 7 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 114€ 1 951€ 16 705€ 38 009€ 2 381€ 1 100€ 28 956€ 56 423€ 31 608€ 30 441€ 1 785€ 1 206€ 3 010€ 3 087€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 14€ 116€ 118€ 909€ 143€ 1 010€ 189€ 3 089€ 280€ 615€ 740€ 1 674€ 2 722€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 114€ 1 937€ 16 589€ 37 890€ 1 471€ 957€ 27 946€ 56 234€ 28 519€ 30 161€ 1 170€ 466€ 1 336€ 365€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
69 538€ 76 938€ 45 337€ 76 085€ 46 282€ 40 554€ 25 590€ 5 962€ 3 838€ 2 237€ 8 323€ 24 085€ 108 798€ 257 418€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
36 549€ 38 501€ 6 900€ 37 647€ 7 844€ 4 024€ 17 104€ 5 550€ 3 381€ 2 237€ 2 219€ 19 080€ 103 417€ 1 228€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 519€ 35 967€ 35 967€ 35 967€ 35 967€ 34 059€ 5 448€ 0€ 0€ 0€ 5 005€ 5 005€ 5 005€ 254 763€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 568€ 0€ 457€ 0€ 0€ 0€ 376€ 1 427€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 471€ 2 471€ 2 471€ 2 471€ 2 471€ 2 471€ 2 471€ 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 099€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
586 772€ 596 393€ 532 040€ 568 387€ 482 606€ 428 839€ 491 135€ 356 171€ 402 375€ 365 879€ 266 770€ 262 045€ 455 477€ 807 042€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 375€ 5 979€ 19 023€ 99 989€ 19 285€ 10 715€ 78 901€ -79 486€ 11 808€ 15 238€ -65 089€ -61 892€ -29 095€ 356 767€
136
591
Splatná daň z príjmov
6 519€ 4 858€ 22€ 7 559€ 3 559€ 1 148€ 7 165€ 996€ 587€ 2 024€ 7€ 14€ 26€ 10 622€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-10 894€ 1 120€ 19 002€ 92 430€ 15 726€ 9 568€ 71 736€ -80 481€ 11 221€ 13 214€ -65 096€ -61 906€ -29 121€ 346 145€