Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
376 888€ 426 639€ 461 293€ 514 647€ 562 136€ 476 724€ 484 637€ 414 767€ 403 342€ 406 627€ 471 237€ 240 423€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
371 506€ 421 717€ 459 709€ 511 776€ 558 451€ 475 366€ 481 150€ 409 297€ 401 457€ 400 022€ 402 711€ 170 119€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
302 417€ 352 628€ 404 042€ 456 110€ 502 785€ 419 700€ 425 484€ 353 631€ 345 791€ 344 356€ 347 045€ 114 453€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
296 094€ 346 994€ 398 409€ 450 476€ 502 785€ 26 428€ 32 661€ 32 661€ 32 661€ 35 724€ 39 605€ 43 484€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 534€ 1 129€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 133€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 323€ 5 634€ 5 634€ 5 634€ 0€ 393 143€ 392 693€ 320 840€ 313 001€ 308 383€ 306 777€ 69 707€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
69 089€ 69 089€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
69 089€ 69 089€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 55 666€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 666€ 55 666€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 304€ 4 922€ 1 584€ 2 871€ 3 685€ 1 357€ 3 487€ 5 471€ 1 885€ 6 605€ 68 526€ 70 304€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 0€ 0€ 0€ 66€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 476€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 66€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 139€ 850€ 6 012€ 892€ 863€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 987€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 139€ 850€ 874€ 892€ 863€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 304€ 4 922€ 1 584€ 2 871€ 3 685€ 1 357€ 3 487€ 3 853€ 1 035€ 593€ 67 634€ 69 375€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 74€ 178€ 96€ 0€ 61€ 84€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
5 304€ 4 848€ 1 407€ 2 775€ 3 685€ 1 296€ 3 403€ 3 853€ 1 035€ 530€ 67 634€ 69 375€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
376 888€ 426 639€ 461 293€ 514 647€ 562 136€ 476 724€ 484 637€ 414 767€ 403 342€ 406 627€ 471 237€ 240 423€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
228 950€ 265 588€ 292 707€ 296 257€ 341 145€ 289 253€ 291 496€ 246 852€ 262 466€ 296 002€ 323 052€ 122 021€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
228 950€ 265 588€ 292 707€ 296 257€ 341 145€ 289 253€ 291 496€ 246 852€ 262 466€ 296 002€ 323 052€ 122 021€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
265 588€ 306 130€ 331 164€ 340 089€ 388 037€ 288 456€ 282 582€ 262 466€ 290 845€ 320 050€ 122 020€ 97 258€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-36 637€ -40 543€ -38 456€ -43 832€ -46 892€ 797€ 8 914€ -15 614€ -28 379€ -24 048€ 201 032€ 24 763€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
147 938€ 161 052€ 168 586€ 218 390€ 220 991€ 187 470€ 193 141€ 167 916€ 140 876€ 110 625€ 148 185€ 118 402€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 925€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 925€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 241€ 167 337€ 140 162€ 108 994€ 79 655€ 42 687€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 167 264€ 140 089€ 108 921€ 79 631€ 42 654€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 73€ 73€ 73€ 24€ 33€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
124 611€ 129 964€ 166 772€ 213 186€ 218 743€ 185 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 357€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
124 355€ 129 787€ 135 155€ 140 475€ 145 738€ 185 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
256€ 177€ 117€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 31 500€ 72 649€ 73 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 357€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
23 328€ 31 087€ 1 814€ 5 204€ 2 248€ 1 552€ 711€ 130€ 418€ 781€ 18 584€ 67 616€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 673€ 38€ 2 994€ 908€ 111€ 0€ 3€ 0€ 781€ 17 337€ 66 952€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
20 000€ 25 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
834€ 3 773€ 1 043€ 1 270€ 879€ 925€ 489€ 114€ 390€ 0€ 989€ 398€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
684€ 1 046€ 526€ 683€ 396€ 474€ 176€ 14€ 28€ 0€ 258€ 266€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
137€ 730€ 245€ 257€ 65€ 42€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 192 188€ 448€ 296€ 850€ 49 946€ 3 817€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 192 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 817€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 448€ 296€ 0€ 49 946€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 0€ 0€