Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Partizánska Ľupča

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
81 228€ 89 340€ 82 116€ 95 080€ 86 325€ 127 366€ 66 923€ 69 635€ 68 387€ 73 980€ 55 112€ 51 189€ 70 081€
02
501
Spotreba materiálu
43 704€ 61 689€ 55 331€ 56 286€ 51 202€ 90 687€ 44 204€ 39 120€ 35 904€ 46 242€ 31 543€ 23 969€ 47 251€
03
502
Spotreba energie
37 524€ 27 651€ 26 785€ 38 795€ 35 123€ 36 679€ 22 694€ 30 515€ 32 483€ 27 738€ 23 569€ 27 220€ 22 830€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
104 128€ 244 712€ 101 475€ 122 284€ 111 416€ 91 842€ 142 552€ 214 755€ 113 386€ 125 546€ 127 106€ 99 322€ 86 653€
07
511
Opravy a udržiavanie
31 683€ 147 180€ 14 259€ 36 978€ 20 083€ 14 177€ 59 126€ 105 554€ 20 384€ 35 977€ 39 403€ 24 368€ 20 630€
08
512
Cestovné
22€ 2 207€ 7 220€ 7 289€ 6 708€ 5 338€ 4 095€ 7 310€ 8 814€ 7 737€ 7 929€ 6 224€ 9 060€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 833€ 9 047€ 8 602€ 1 817€ 3 500€ 5 742€ 10 401€ 4 952€ 1 756€ 1 421€ 6 368€ 16 526€ 10 206€
10
518
Ostatné služby
64 590€ 86 278€ 71 394€ 76 200€ 81 124€ 66 585€ 68 931€ 96 939€ 82 431€ 80 411€ 73 406€ 52 204€ 46 757€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
229 824€ 260 999€ 234 865€ 194 616€ 224 904€ 190 567€ 173 976€ 168 691€ 171 810€ 136 846€ 140 079€ 142 292€ 125 283€
12
521
Mzdové náklady
164 049€ 185 280€ 167 668€ 141 154€ 164 791€ 138 694€ 125 004€ 120 259€ 132 273€ 102 279€ 109 510€ 112 096€ 95 459€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
55 392€ 63 641€ 54 964€ 46 286€ 52 467€ 46 861€ 42 655€ 43 090€ 35 464€ 30 897€ 25 944€ 29 859€ 26 984€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 170€ 1 166€ 1 022€ 239€ 120€ 120€ 99€ 120€ 110€ 120€ 0€ 0€ 133€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 213€ 10 912€ 11 212€ 6 937€ 7 527€ 4 892€ 6 218€ 5 224€ 3 964€ 3 275€ 4 625€ 337€ 2 707€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 275€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 881€ 16 923€ 7 433€ 3 621€ 4 399€ 4 648€ 21 241€ 2 506€ 2 151€ 2 233€ 3 128€ 1 255€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 881€ 16 923€ 7 433€ 3 621€ 4 399€ 4 648€ 21 241€ 2 506€ 2 151€ 2 233€ 3 128€ 1 255€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 505€ 14 353€ 7 033€ 7 925€ 28 746€ 3 376€ 24 406€ 1 058€ 4 975€ 1 157€ 1 139€ 14 603€ 253 115€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 383€ 67€ 660€ 1 496€ 25 202€ 0€ 0€ 0€ 4 442€ 180€ 359€ 13 548€ 251 995€
23
542
Predaný materiál
0€ 182€ 416€ 312€ 948€ 250€ 350€ 536€ 407€ 609€ 463€ 850€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 21€ 0€ 33€ 31€ 177€ 22 785€ 0€ 0€ 3€ 0€ 205€ 194€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 57€ 0€ 45€ 0€ 46€ 994€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 122€ 14 025€ 5 956€ 6 039€ 2 564€ 2 903€ 277€ 372€ 125€ 365€ 317€ 0€ 926€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
199 649€ 212 017€ 220 078€ 178 486€ 169 726€ 138 702€ 238 673€ 236 679€ 265 813€ 221 701€ 154 611€ 153 367€ 116 163€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
197 849€ 210 217€ 218 298€ 176 926€ 168 166€ 137 102€ 236 673€ 222 618€ 253 670€ 209 596€ 152 306€ 152 797€ 115 599€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 780€ 1 560€ 1 560€ 1 600€ 2 000€ 14 062€ 12 143€ 12 105€ 2 305€ 570€ 564€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 780€ 1 560€ 1 560€ 1 600€ 2 000€ 14 062€ 12 143€ 12 105€ 2 305€ 570€ 564€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 600€ 21 579€ 23 359€ 22 848€ 22 613€ 27 292€ 13 809€ 13 845€ 13 811€ 15 284€ 15 706€ 15 963€ 19 000€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
11 205€ 15 552€ 18 988€ 17 187€ 19 619€ 21 289€ 6 170€ 6 736€ 7 645€ 9 166€ 9 762€ 8 419€ 14 150€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 395€ 6 027€ 4 371€ 5 661€ 2 994€ 6 002€ 7 639€ 7 109€ 6 167€ 6 118€ 5 944€ 7 544€ 4 850€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 786€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 1 383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 786€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
542 050€ 519 130€ 457 682€ 425 455€ 355 004€ 152 291€ 106 027€ 94 929€ 90 253€ 86 920€ 78 499€ 85 485€ 67 995€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
525 839€ 487 727€ 432 602€ 410 349€ 335 200€ 132 945€ 91 575€ 84 879€ 86 043€ 81 338€ 76 487€ 79 890€ 60 972€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 4 595€ 460€ 167€ 292€ 4 816€ 4 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 211€ 26 808€ 24 620€ 14 939€ 19 511€ 14 530€ 10 037€ 10 050€ 4 211€ 5 582€ 2 012€ 5 110€ 7 023€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 485€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 196 866€ 1 379 053€ 1 134 039€ 1 050 315€ 1 004 515€ 736 084€ 787 607€ 802 099€ 730 586€ 663 667€ 575 380€ 563 476€ 739 076€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 045€ 6 481€ 3 566€ 10 663€ 7 936€ 33 423€ 8 105€ 11 016€ 43 858€ 27 473€ 10 744€ 26 731€ 36 712€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 045€ 6 481€ 3 566€ 10 663€ 7 936€ 33 423€ 8 105€ 11 016€ 43 858€ 27 473€ 10 744€ 26 731€ 36 712€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
23 334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
23 334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
800 766€ 1 809 985€ 813 256€ 769 645€ 756 890€ 685 612€ 655 283€ 654 850€ 591 520€ 598 915€ 562 817€ 639 929€ 582 124€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
582 074€ 567 753€ 545 307€ 505 443€ 484 416€ 432 561€ 382 193€ 366 786€ 325 276€ 326 276€ 285 694€ 335 928€ 580 396€
82
633
Výnosy z poplatkov
218 692€ 1 242 232€ 267 949€ 264 201€ 272 473€ 253 051€ 273 090€ 288 064€ 266 245€ 272 639€ 277 123€ 304 001€ 1 728€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
39 412€ 55 964€ 59 209€ 118 335€ 54 212€ 51 877€ 291 873€ 62 129€ 5 645€ 12 336€ 26 594€ 59 204€ 234 451€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 080€ 28 250€ 27 270€ 86 172€ 25 202€ 0€ 0€ 0€ 4 442€ 11 314€ 9 285€ 58 123€ 234 451€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 178€ 356€ 487€ 312€ 846€ 5 850€ 350€ 584€ 407€ 619€ 463€ 975€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 170€ 46€ 80€ 40€ 50€ 35€ 130€ 35€ 186€ 33€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 154€ 27 358€ 31 283€ 31 805€ 28 083€ 45 987€ 291 473€ 61 510€ 666€ 368€ 16 660€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 780€ 1 560€ 1 560€ 140€ 540€ 14 062€ 12 143€ 12 103€ 2 305€ 0€ 564€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 780€ 1 560€ 1 560€ 140€ 540€ 14 062€ 12 143€ 12 103€ 2 305€ 0€ 564€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 780€ 1 560€ 1 560€ 140€ 540€ 14 062€ 12 143€ 12 103€ 2 305€ 0€ 564€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
370€ 1 458€ 51€ 5€ 26€ 36€ 34€ 36€ 5€ 1 283€ 11€ 331€ 67€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
370€ 1 458€ 51€ 1€ 26€ 33€ 34€ 32€ 5€ 5€ 5€ 61€ 67€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 63€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 3€ 0€ 3€ 0€ 0€ 3€ 207€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 275€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
438 253€ 367 545€ 403 947€ 338 771€ 229 939€ 86 196€ 153 060€ 107 048€ 102 006€ 71 305€ 97 332€ 24 372€ 18 328€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
36 077€ 25 167€ 16 722€ 33 920€ 44 470€ 17 103€ 33 956€ 6 553€ 5 475€ 6 639€ 39 024€ 10 570€ 12 422€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 801€ 39 917€ 29 717€ 62 373€ 62 783€ 11 319€ 21 375€ 21 638€ 76 953€ 46 828€ 20 168€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
34 476€ 40 633€ 47 182€ 0€ 0€ 39 500€ 75 070€ 60 552€ 0€ 0€ 22 658€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
597€ 8 136€ 57 561€ 7 545€ 6 454€ 6 011€ 7 346€ 4 961€ 4 868€ 5 991€ 7 545€ 5 302€ 5 906€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 235€ 3 088€ 2 182€ 2 010€ 3 607€ 290€ 342€ 399€ 0€ 0€ 0€ 387€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
334 067€ 250 606€ 250 582€ 232 923€ 112 625€ 11 973€ 14 971€ 12 945€ 14 711€ 11 847€ 7 937€ 8 113€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 305 978€ 2 243 213€ 1 281 589€ 1 238 978€ 1 049 142€ 857 684€ 1 122 416€ 847 222€ 755 138€ 713 617€ 697 498€ 751 131€ 871 682€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
109 113€ 864 159€ 147 550€ 188 663€ 44 627€ 121 601€ 334 810€ 45 124€ 24 552€ 49 950€ 122 118€ 187 655€ 132 606€
136
591
Splatná daň z príjmov
19€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
109 094€ 863 895€ 147 550€ 188 663€ 44 627€ 121 601€ 334 810€ 45 124€ 24 552€ 47 950€ 122 118€ 187 655€ 132 606€