Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Švošov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
47 480€ 52 584€ 49 073€ 54 380€ 36 393€ 28 911€ 33 941€ 24 333€ 23 049€ 27 307€ 30 773€ 40 071€ 32 971€
02
501
Spotreba materiálu
31 918€ 38 798€ 36 154€ 41 881€ 24 377€ 20 334€ 26 206€ 16 187€ 13 627€ 22 506€ 27 271€ 36 871€ 31 477€
03
502
Spotreba energie
15 562€ 13 786€ 12 919€ 12 498€ 12 016€ 8 578€ 7 735€ 8 146€ 9 360€ 4 801€ 3 502€ 3 200€ 1 494€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
27 119€ 56 786€ 27 471€ 34 896€ 31 737€ 34 403€ 35 988€ 34 214€ 24 201€ 38 577€ 51 017€ 43 488€ 22 604€
07
511
Opravy a udržiavanie
299€ 4 353€ 741€ 2 149€ 3 753€ 0€ 3 950€ 4 793€ 3 396€ 12 062€ 3 198€ 0€ 520€
08
512
Cestovné
13€ 110€ 9€ 195€ 350€ 439€ 148€ 17€ 27€ 194€ 333€ 49€ 367€
09
513
Náklady na reprezentáciu
980€ 2 588€ 2 057€ 2 417€ 2 164€ 2 829€ 2 853€ 3 198€ 938€ 899€ 3 395€ 3 049€ 1 102€
10
518
Ostatné služby
25 826€ 49 736€ 24 663€ 30 135€ 25 471€ 31 135€ 29 037€ 26 207€ 19 841€ 25 422€ 44 091€ 40 390€ 20 615€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
137 845€ 136 698€ 120 808€ 119 939€ 134 745€ 123 350€ 137 521€ 108 839€ 110 880€ 132 099€ 116 849€ 103 229€ 77 624€
12
521
Mzdové náklady
98 839€ 97 314€ 85 873€ 85 308€ 95 649€ 87 813€ 93 369€ 77 977€ 79 969€ 94 667€ 83 973€ 76 153€ 56 697€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 760€ 34 332€ 30 054€ 29 876€ 33 009€ 30 435€ 33 396€ 27 099€ 26 993€ 32 134€ 28 183€ 23 968€ 18 894€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
600€ 710€ 720€ 720€ 720€ 420€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 646€ 4 342€ 4 160€ 4 035€ 5 367€ 4 683€ 10 756€ 3 763€ 3 918€ 5 298€ 3 672€ 3 108€ 2 033€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 021€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
24€ 48€ 70€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
24€ 48€ 70€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 708€ 2 632€ 1 872€ 1 277€ 699€ 324€ 644€ 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94€ 417€ 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 614€ 2 215€ 1 291€ 1 277€ 699€ 324€ 644€ 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
51 229€ 28 455€ 22 597€ 14 486€ 12 350€ 13 815€ 15 494€ 30 811€ 37 492€ 37 265€ 31 711€ 18 434€ 24 013€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 521€ 27 747€ 21 889€ 13 778€ 11 642€ 13 155€ 15 494€ 27 868€ 37 492€ 35 255€ 31 711€ 17 742€ 18 690€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
708€ 708€ 708€ 708€ 708€ 660€ 0€ 2 943€ 0€ 2 010€ 0€ 692€ 5 323€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 010€ 0€ 0€ 5 323€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
708€ 708€ 708€ 708€ 708€ 660€ 0€ 2 943€ 0€ 0€ 0€ 692€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 660€ 3 602€ 2 601€ 4 058€ 1 601€ 897€ 1 577€ 1 447€ 513€ 1 998€ 3 848€ 2 815€ 2 198€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
966€ 1 023€ 1 198€ 1 129€ 1 268€ 230€ 0€ 0€ 0€ 1 986€ 2 068€ 2 004€ 1 508€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 694€ 2 580€ 1 403€ 2 929€ 333€ 667€ 1 577€ 1 447€ 513€ 12€ 1 780€ 811€ 690€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
121 187€ 121 403€ 111 269€ 102 776€ 88 562€ 87 702€ 64 995€ 61 919€ 63 750€ 44 584€ 44 582€ 39 503€ 33 328€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 000€ 7 244€ 12 350€ 34 167€ 26 556€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 050€ 28 961€ 992€ 1 225€ 1 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
117 137€ 92 442€ 110 277€ 101 551€ 87 487€ 87 702€ 64 995€ 61 919€ 49 750€ 37 340€ 32 232€ 5 336€ 6 772€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
390 252€ 402 208€ 335 760€ 331 868€ 306 088€ 289 401€ 290 159€ 262 391€ 259 886€ 281 830€ 278 780€ 247 540€ 192 771€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
25 047€ 25 605€ 9 841€ 10 698€ 8 939€ 9 892€ 8 001€ 1 859€ 3 570€ 2 999€ 9 223€ 8 011€ 8 106€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
25 047€ 25 605€ 9 841€ 10 698€ 8 939€ 9 892€ 8 001€ 1 859€ 3 570€ 2 999€ 9 223€ 8 011€ 8 106€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
352 911€ 330 885€ 296 729€ 274 411€ 255 134€ 232 383€ 193 000€ 187 454€ 179 837€ 95 974€ 127 740€ 131 894€ 165 063€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
335 541€ 330 733€ 284 429€ 262 188€ 243 540€ 221 597€ 182 480€ 171 324€ 161 997€ 71 889€ 111 755€ 116 007€ 149 681€
82
633
Výnosy z poplatkov
17 370€ 152€ 12 300€ 12 223€ 11 594€ 10 786€ 10 520€ 16 131€ 17 840€ 24 085€ 15 985€ 15 887€ 15 382€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 757€ 60 248€ 9 307€ 10 003€ 8 039€ 74 432€ 5 407€ 75 781€ 4 847€ 6 423€ 0€ 0€ 730€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
345€ 53 100€ 930€ 0€ 0€ 0€ 70 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 412€ 7 148€ 8 377€ 10 003€ 8 039€ 74 432€ 5 407€ 5 222€ 4 821€ 6 423€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
708€ 708€ 708€ 708€ 660€ 0€ 2 943€ 2 824€ 2 010€ 1€ 360€ 4 990€ 2 923€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
708€ 708€ 708€ 708€ 660€ 0€ 2 943€ 2 824€ 2 010€ 1€ 360€ 4 990€ 2 923€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 360€ 4 990€ 2 923€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
708€ 708€ 708€ 708€ 660€ 0€ 2 943€ 2 824€ 2 010€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 73€ 19€ 2€ 1€ 402€ 3 162€ 3 914€ 71€ 81 959€ 24 536€ 36 512€ 3 476€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 73€ 19€ 2€ 1€ 402€ 750€ 2 704€ 71€ 81 959€ 24 536€ 36 512€ 3 476€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 412€ 1 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
44 487€ 421 820€ 38 921€ 89 391€ 51 218€ 45 155€ 72 810€ 72 354€ 40 698€ 78 547€ 119 026€ 140 231€ 13 037€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 235€ 23 821€ 16 106€ 12 422€ 29 692€ 20 623€ 22 212€ 15 493€ 23 346€ 33 000€ 39 094€ 7 612€ 10 847€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
32 851€ 391 949€ 12 726€ 54 342€ 2 671€ 2 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 3 050€ 10 090€ 14 627€ 18 854€ 22 419€ 50 598€ 56 861€ 17 352€ 45 547€ 79 932€ 132 619€ 2 039€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 3 000€ 0€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
429 914€ 839 339€ 355 526€ 385 214€ 323 991€ 362 265€ 285 323€ 344 187€ 231 033€ 265 903€ 280 885€ 321 638€ 193 335€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
39 662€ 437 132€ 19 766€ 53 346€ 17 903€ 72 864€ -4 836€ 81 795€ -28 853€ -15 927€ 2 105€ 74 098€ 564€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 10€ 4€ 0€ 0€ 76€ 143€ 512€ 81€ 936€ 2 654€ 1 019€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
39 662€ 437 122€ 19 762€ 53 346€ 17 903€ 72 788€ -4 979€ 81 284€ -28 934€ -16 863€ -549€ 73 079€ 564€