Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
69 767€ 61 582€ 61 115€ 48 191€ 63 543€ 65 574€ 58 833€ 70 136€ 72 235€ 65 555€ 63 226€ 66 510€ 57 812€ 100 232€
02
501
Spotreba materiálu
47 538€ 40 686€ 40 467€ 30 862€ 42 285€ 45 057€ 32 400€ 50 977€ 44 881€ 38 681€ 29 153€ 31 932€ 27 185€ 62 625€
03
502
Spotreba energie
22 229€ 20 896€ 20 648€ 17 329€ 21 258€ 20 517€ 26 433€ 19 159€ 27 354€ 26 874€ 34 073€ 34 578€ 30 627€ 35 551€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 056€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
163 010€ 76 429€ 73 869€ 78 391€ 84 165€ 141 511€ 52 650€ 126 025€ 56 971€ 74 014€ 60 883€ 60 083€ 59 867€ 52 042€
07
511
Opravy a udržiavanie
83 688€ 6 853€ 7 321€ 7 349€ 5 461€ 4 206€ 965€ 60 537€ 4 310€ 355€ 4 520€ 25 291€ 15 598€ 5 229€
08
512
Cestovné
40€ 3€ 82€ 197€ 110€ 160€ 185€ 63€ 45€ 398€ 12€ 14€ 30€ 165€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 801€ 3 949€ 6 298€ 5 048€ 4 164€ 4 833€ 2 717€ 2 731€ 3 616€ 2 172€ 2 957€ 2 941€ 2 526€ 3 240€
10
518
Ostatné služby
76 480€ 65 624€ 60 168€ 65 798€ 74 431€ 132 312€ 48 783€ 62 694€ 48 999€ 71 089€ 53 394€ 31 837€ 41 713€ 43 408€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
357 601€ 371 688€ 281 586€ 253 213€ 208 304€ 183 226€ 155 044€ 164 202€ 147 549€ 178 201€ 160 311€ 147 951€ 157 603€ 151 212€
12
521
Mzdové náklady
246 776€ 263 833€ 199 707€ 181 818€ 150 379€ 132 176€ 109 580€ 118 071€ 104 573€ 128 736€ 115 376€ 109 640€ 120 191€ 109 871€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
85 069€ 87 023€ 67 602€ 59 475€ 49 990€ 43 684€ 39 666€ 40 010€ 36 851€ 40 932€ 38 471€ 32 750€ 30 948€ 34 497€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
25 756€ 20 832€ 14 277€ 11 920€ 7 935€ 7 366€ 5 798€ 6 122€ 6 125€ 8 532€ 6 464€ 5 561€ 6 464€ 6 844€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 629€ 7 013€ 5 901€ 4 289€ 1 538€ 2 349€ 233€ 1 905€ 2 356€ 2 104€ 2 482€ 3 862€ 459€ 2 928€
18
531
Daň z motorových vozidiel
560€ 1 400€ 467€ 980€ 233€ 1 120€ 233€ 0€ 2 026€ 1 994€ 1 495€ 1 680€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 069€ 5 613€ 5 435€ 3 309€ 1 304€ 1 229€ 0€ 1 905€ 330€ 110€ 987€ 2 182€ 459€ 2 928€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 212€ 3 633€ 6 816€ 2 020€ 887€ 3 051€ 2 721€ 97€ 7 543€ 25 119€ 7€ 0€ 150€ 72€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 106€ 0€ 0€ 1 451€ 1 869€ 97€ 670€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
485€ 0€ 0€ 108€ 430€ 1 290€ 430€ 0€ 0€ 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 102€ 87€ 0€ 50€ 110€ 33€ 0€ 0€ 513€ 7€ 0€ 150€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 410€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 672€ 3 531€ 3 702€ 1 912€ 407€ 200€ 389€ 0€ 6 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
140 855€ 100 056€ 86 646€ 141 822€ 85 429€ 139 710€ 83 057€ 83 279€ 97 451€ 107 608€ 66 611€ 58 619€ 59 871€ 56 820€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
113 113€ 98 956€ 86 646€ 141 822€ 84 429€ 139 710€ 82 057€ 82 529€ 82 898€ 83 336€ 58 443€ 58 619€ 52 176€ 56 820€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
27 742€ 1 100€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 1 000€ 750€ 14 553€ 24 272€ 8 168€ 0€ 7 695€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 5 908€ 6 984€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 200€ 1 100€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 750€ 0€ 0€ 8 168€ 0€ 7 695€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25 542€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 644€ 17 289€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 951€ 7 472€ 10 573€ 12 229€ 12 156€ 9 656€ 8 303€ 8 061€ 11 708€ 16 364€ 20 159€ 7 600€ 5 593€ 8 575€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 507€ 1 586€ 1 685€ 1 239€ 1 401€ 1 264€ 1 833€ 2 222€ 2 688€ 6 948€ 11 872€ 1 486€ 1 736€ 2 119€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 445€ 5 886€ 8 889€ 10 990€ 10 754€ 8 391€ 6 469€ 5 839€ 9 020€ 9 416€ 8 287€ 6 114€ 3 857€ 6 456€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 2 044€ 0€ 0€ 0€ 1 081€ 543€ 13€ 0€ 0€ 251€ 251€ 251€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 2 044€ 0€ 0€ 0€ 1 081€ 543€ 13€ 0€ 0€ 251€ 251€ 251€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
237 236€ 202 581€ 189 387€ 184 711€ 162 247€ 152 220€ 150 018€ 138 651€ 128 738€ 114 330€ 120 567€ 104 623€ 129 836€ 125 359€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
224 946€ 193 744€ 174 402€ 167 475€ 141 854€ 135 139€ 138 075€ 130 273€ 124 208€ 111 122€ 118 606€ 103 922€ 127 679€ 121 844€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 290€ 8 837€ 14 986€ 17 236€ 20 393€ 17 082€ 11 943€ 8 378€ 4 530€ 3 208€ 1 961€ 701€ 2 157€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 515€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 010 262€ 830 454€ 717 938€ 724 866€ 618 268€ 697 296€ 511 940€ 592 899€ 524 563€ 583 294€ 494 246€ 449 499€ 471 442€ 497 491€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 904€ 6 533€ 5 220€ 28 150€ 7 627€ 7 566€ 8 246€ 17 189€ 29 956€ 22 525€ 26 463€ 26 366€ 30 482€ 44 403€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 904€ 6 533€ 5 220€ 28 150€ 7 627€ 7 566€ 8 246€ 17 189€ 29 956€ 22 525€ 26 463€ 26 366€ 30 482€ 44 403€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
640 660€ 619 732€ 585 521€ 555 740€ 470 072€ 465 402€ 425 813€ 371 970€ 373 800€ 337 249€ 354 613€ 157 387€ 359 618€ 446 667€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
614 466€ 598 462€ 564 302€ 554 396€ 354 179€ 443 525€ 421 320€ 348 341€ 355 129€ 320 561€ 341 405€ 141 796€ 339 620€ 419 174€
82
633
Výnosy z poplatkov
26 194€ 21 270€ 21 220€ 1 344€ 115 893€ 21 877€ 4 493€ 23 629€ 18 671€ 16 688€ 13 208€ 15 591€ 19 998€ 27 493€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 787€ 9 375€ 16 714€ 7 351€ 4 774€ 7 816€ 12 424€ 7 271€ 5 667€ 6 313€ 2 828€ 353€ 723€ 1 421€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 749€ 5 360€ 266€ 0€ 1 451€ 2 443€ 173€ 670€ 0€ 0€ 0€ 723€ 1 401€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 105€ 60€ 112€ 43€ 325€ 1 179€ 3 570€ 0€ 0€ 197€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 36€ 0€ 20€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 5€ 164€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 682€ 8 562€ 11 079€ 7 042€ 4 449€ 5 187€ 6 411€ 7 098€ 4 997€ 6 116€ 2 813€ 317€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 513€ 9 343€ 3 141€ 7 568€ 40€ 7 695€ 8 749€ 4 192€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 513€ 9 343€ 3 141€ 7 568€ 40€ 7 695€ 8 749€ 4 192€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 513€ 1 648€ 3 141€ 7 568€ 0€ 7 695€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 695€ 0€ 0€ 40€ 0€ 8 749€ 4 192€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 272€ 4 772€ 3 186€ 2 922€ 6 161€ 4 642€ 5 056€ 8 098€ 695€ 151€ 1 233€ 90€ 88€ 3 423€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 6€ 12€ 2€ 9€ 10€ 4€ 5€ 20€ 40€ 33€ 58€ 45€ 117€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 272€ 4 765€ 3 174€ 2 920€ 6 152€ 4 632€ 5 052€ 1 774€ 675€ 110€ 1 200€ 32€ 43€ 3 306€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 681€ 2 164€ 2 334€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 681€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 334€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 164€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
222 653€ 187 190€ 116 275€ 127 885€ 75 986€ 148 067€ 61 351€ 102 328€ 73 110€ 220 582€ 58 108€ 63 990€ 51 707€ 38 346€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 692€ 0€ 0€ 195€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
159 681€ 137 953€ 76 316€ 92 405€ 39 929€ 91 245€ 30 691€ 71 394€ 41 730€ 104 465€ 43 324€ 63 990€ 51 707€ 35 514€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
56 821€ 41 834€ 39 959€ 24 680€ 36 057€ 48 821€ 30 660€ 30 935€ 31 380€ 113 180€ 7 215€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 100€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
63€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
6 089€ 7 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 137€ 4 777€ 0€ 0€ 2 637€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
885 376€ 827 602€ 726 916€ 722 047€ 564 620€ 633 492€ 520 403€ 516 198€ 486 370€ 594 388€ 443 285€ 256 562€ 453 531€ 540 786€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-124 885€ -2 852€ 8 978€ -2 819€ -53 649€ -63 804€ 8 462€ -76 700€ -38 194€ 11 093€ -50 961€ -192 937€ -17 911€ 43 295€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 2€ 10€ 0€ 1€ 0€ 1€ 3€ 3€ 3€ 6€ 8€ 21€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-124 885€ -2 852€ 8 935€ -2 829€ -53 649€ -63 805€ 8 462€ -76 701€ -38 197€ 11 091€ -50 964€ -192 943€ -17 919€ 43 274€