Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 019 687€ 1 007 965€ 972 047€ 919 276€ 937 247€ 1 048 745€ 1 029 402€ 1 054 719€ 1 121 106€ 1 369 874€ 1 108 600€ 1 033 086€
02
501
Spotreba materiálu
341 047€ 326 639€ 304 760€ 268 575€ 268 277€ 254 629€ 243 253€ 292 830€ 294 728€ 356 939€ 281 310€ 318 173€
03
502
Spotreba energie
678 639€ 681 325€ 667 286€ 650 701€ 668 970€ 794 117€ 786 149€ 760 278€ 824 572€ 1 011 355€ 825 011€ 712 708€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 611€ 1 806€ 1 580€ 2 279€ 2 205€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 703 447€ 4 842 932€ 5 032 581€ 4 464 611€ 4 403 143€ 5 030 498€ 4 771 582€ 4 538 897€ 3 697 281€ 4 970 921€ 5 092 771€ 5 282 906€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 109 423€ 1 373 126€ 1 645 872€ 1 463 328€ 1 233 902€ 1 855 789€ 1 817 136€ 1 471 238€ 1 272 294€ 2 071 640€ 2 059 709€ 2 369 553€
08
512
Cestovné
7 687€ 6 693€ 16 302€ 9 847€ 4 594€ 3 929€ 5 547€ 5 447€ 7 971€ 3 748€ 7 868€ 11 039€
09
513
Náklady na reprezentáciu
55 125€ 49 134€ 42 498€ 34 870€ 31 146€ 43 809€ 46 136€ 43 781€ 27 591€ 40 074€ 33 149€ 40 260€
10
518
Ostatné služby
3 531 213€ 3 413 980€ 3 327 909€ 2 956 566€ 3 133 502€ 3 126 971€ 2 902 763€ 3 018 432€ 2 389 425€ 2 855 459€ 2 992 045€ 2 862 054€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 757 820€ 4 923 294€ 4 392 799€ 4 165 422€ 3 844 574€ 4 045 880€ 3 587 597€ 3 677 500€ 3 520 767€ 3 438 761€ 3 515 197€ 3 129 987€
12
521
Mzdové náklady
3 952 649€ 3 356 838€ 3 015 095€ 2 886 659€ 2 645 768€ 2 867 228€ 2 437 168€ 2 613 555€ 2 511 116€ 2 485 845€ 2 545 611€ 2 258 780€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 398 800€ 1 220 210€ 1 113 621€ 1 043 113€ 975 565€ 966 632€ 934 445€ 860 493€ 825 511€ 762 431€ 780 271€ 704 869€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
46 445€ 43 161€ 40 227€ 42 040€ 40 132€ 41 039€ 43 107€ 43 207€ 42 579€ 44 078€ 42 429€ 35 411€
15
527
Zákonné sociálne náklady
254 795€ 205 323€ 173 015€ 169 893€ 164 212€ 153 810€ 160 384€ 148 210€ 128 753€ 132 349€ 130 025€ 116 797€
16
528
Ostatné sociálne náklady
105 130€ 97 762€ 50 840€ 23 717€ 18 897€ 17 171€ 12 494€ 12 036€ 12 808€ 14 058€ 16 861€ 14 130€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
90 495€ 31 799€ 9 965€ 6 989€ 21 145€ 8 724€ 23 648€ 6 317€ 7 333€ 4 860€ 6 649€ 7 739€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 158€ 158€ 134€ 38€ 38€ 37€ 0€ 0€ 0€ 37€
20
538
Ostatné dane a poplatky
90 495€ 31 799€ 9 806€ 6 831€ 21 011€ 8 685€ 23 610€ 6 279€ 7 333€ 4 860€ 6 649€ 7 702€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
828 317€ 552 540€ 773 873€ 766 452€ 619 582€ 1 107 112€ 426 318€ 205 805€ 591 500€ 1 005 114€ 985 359€ 423 872€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 849€ 243 543€ 435 853€ 257 791€ 279 300€ 991 848€ 39 164€ 27 580€ 149 505€ 811 052€ 715 023€ 264 613€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 96€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
370 359€ 45€ 233€ 0€ 0€ 1 691€ 65€ 0€ 0€ 272€ 0€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
68 559€ 29 885€ 22 184€ 17 338€ 1 907€ 9 191€ 28 327€ 15 003€ 30 775€ 68 955€ 72 037€ 39 498€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
345 551€ 279 067€ 315 602€ 491 323€ 338 375€ 104 382€ 358 122€ 163 037€ 276 170€ 124 830€ 198 202€ 119 728€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 640€ 0€ 135 050€ 5€ 1€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
3 151 715€ 3 083 450€ 3 352 069€ 2 862 019€ 6 594 559€ 3 330 662€ 4 010 893€ 3 474 954€ 3 957 215€ 2 955 934€ 2 631 886€ 2 367 231€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 746 193€ 2 739 863€ 2 698 744€ 2 647 838€ 2 705 668€ 2 824 823€ 2 713 203€ 2 683 319€ 2 460 992€ 2 357 027€ 2 282 817€ 1 811 593€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
405 523€ 343 587€ 653 325€ 214 181€ 3 888 891€ 505 840€ 1 297 690€ 791 635€ 1 496 223€ 598 907€ 349 069€ 555 638€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 113 542€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
148 123€ 167 279€ 368 639€ 162 752€ 211 728€ 79 898€ 858 156€ 138 614€ 129 600€ 118 985€ 165 971€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
257 400€ 176 308€ 284 686€ 51 429€ 3 677 163€ 425 942€ 439 533€ 653 020€ 1 366 623€ 479 922€ 183 098€ 442 096€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
172 889€ 193 363€ 190 595€ 213 592€ 500 882€ 272 522€ 291 333€ 293 233€ 278 383€ 368 130€ 292 512€ 150 802€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 19 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 134 476€ 8 500€ 0€
42
562
Úroky
108 545€ 123 040€ 137 239€ 158 059€ 187 155€ 217 511€ 244 963€ 267 164€ 243 469€ 185 521€ 229 469€ 108 089€
43
563
Kurzové straty
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 111€ 16€
47
568
Ostatné finančné náklady
64 339€ 70 323€ 53 356€ 55 533€ 293 777€ 55 011€ 46 369€ 26 069€ 34 914€ 48 125€ 54 432€ 42 697€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
11 889 049€ 10 360 955€ 9 123 525€ 8 618 934€ 8 167 096€ 7 520 157€ 7 139 378€ 6 689 923€ 6 341 521€ 6 007 913€ 6 030 554€ 5 562 623€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 158 396€ 7 331 227€ 6 117 805€ 5 799 079€ 5 486 184€ 5 053 020€ 4 688 686€ 4 537 697€ 4 700 921€ 4 318 128€ 4 501 451€ 4 135 433€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 164 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 724 653€ 3 029 728€ 3 005 720€ 2 819 855€ 2 680 912€ 2 466 137€ 2 286 428€ 2 152 226€ 1 640 600€ 1 689 785€ 1 529 103€ 1 427 190€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
27 613 419€ 24 996 298€ 23 847 453€ 22 017 294€ 25 088 227€ 22 364 300€ 21 280 151€ 19 941 349€ 19 515 106€ 20 121 507€ 19 663 528€ 17 958 246€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
393 193€ 415 526€ 387 934€ 886 570€ 2 130 389€ 2 212 030€ 2 286 676€ 2 351 271€ 2 113 037€ 1 975 255€ 2 237 837€ 897 980€
67
602
Tržby z predaja služieb
393 193€ 415 526€ 387 934€ 886 570€ 2 130 389€ 2 205 886€ 2 282 330€ 2 349 099€ 2 109 549€ 1 973 068€ 2 234 701€ 895 018€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 143€ 4 346€ 2 172€ 3 488€ 2 187€ 3 136€ 2 962€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
22 081 430€ 20 487 952€ 18 849 916€ 17 897 646€ 16 331 739€ 15 057 797€ 13 971 787€ 13 858 096€ 12 987 897€ 11 386 622€ 13 232 313€ 13 852 733€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
20 184 977€ 18 636 014€ 17 019 729€ 16 338 398€ 14 783 709€ 13 444 713€ 12 366 694€ 12 319 388€ 11 560 429€ 9 891 958€ 11 627 156€ 12 159 776€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 896 453€ 1 851 939€ 1 830 187€ 1 559 248€ 1 548 030€ 1 613 084€ 1 605 093€ 1 538 708€ 1 427 468€ 1 494 664€ 1 605 157€ 1 692 957€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 312 043€ 2 795 552€ 2 892 969€ 2 555 315€ 5 182 405€ 2 359 381€ 949 055€ 934 115€ 1 366 106€ 1 249 543€ 913 276€ 2 061 603€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
176 259€ 655 066€ 603 673€ 677 865€ 844 778€ 1 593 633€ 131 357€ 353 960€ 463 850€ 825 832€ 552 495€ 397 570€
85
642
Tržby z predaja materiálu
345€ 374€ 374€ 429€ 430€ 514€ 565€ 1 054€ 642€ 614€ 568€ 636€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 672€ 13 665€ 4 937€ 2 978€ 3 644 184€ 6 825€ 4 006€ 5 757€ 8 630€ 3 279€ 3 379€ 11 607€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
72 076€ 52 986€ 70 873€ 38 076€ 36 024€ 50 307€ 38 654€ 53 768€ 68 376€ 64 932€ 51 138€ 52 069€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 059 691€ 2 073 462€ 2 213 112€ 1 835 967€ 656 989€ 708 102€ 774 472€ 519 575€ 824 608€ 354 886€ 305 696€ 1 599 719€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
634 475€ 227 070€ 315 295€ 539 086€ 306 876€ 555 634€ 1 544 290€ 610 040€ 362 543€ 458 190€ 283 259€ 120 046€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
634 475€ 227 070€ 315 295€ 539 086€ 306 876€ 555 634€ 1 544 290€ 610 040€ 362 543€ 458 190€ 283 259€ 120 046€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118 739€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
380 106€ 46 291€ 79 649€ 63 460€ 228 971€ 211 868€ 376 287€ 129 934€ 118 985€ 165 971€ 119 902€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
254 369€ 180 780€ 235 646€ 475 626€ 77 905€ 343 766€ 1 168 003€ 480 106€ 243 558€ 292 219€ 163 357€ 1 307€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
257 257€ 225 028€ 262 759€ 188 781€ 463 261€ 205 870€ 229 074€ 230 294€ 236 584€ 273 594€ 369 781€ 280 932€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 29 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 8 500€ 0€
102
662
Úroky
15 946€ 13 178€ 13 139€ 13 030€ 18 987€ 10 848€ 3 341€ 3 013€ 4 437€ 4 935€ 4 456€ 30 171€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
241 311€ 211 845€ 249 620€ 175 751€ 177 024€ 195 022€ 225 732€ 227 223€ 0€ 268 081€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232 147€ 0€ 356 749€ 237 906€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 6€ 0€ 0€ 238 000€ 0€ 0€ 58€ 0€ 577€ 0€ 12 855€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 441€
110
672
Náhrady škôd
170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 441€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 586 355€ 3 004 925€ 1 990 614€ 1 798 139€ 1 703 837€ 1 717 088€ 1 963 099€ 1 402 099€ 1 470 179€ 2 060 385€ 2 525 374€ 1 154 228€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 288€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
702 967€ 715 865€ 774 636€ 598 633€ 489 921€ 570 539€ 629 887€ 438 539€ 502 197€ 1 162 779€ 1 706 936€ 260 062€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
298 619€ 307 962€ 327 956€ 276 235€ 269 983€ 270 928€ 275 870€ 193 454€ 156 685€ 132 895€ 148 161€ 113 728€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 221€ 3 982€ 15 350€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 595€ 4 450€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 000€ 12 884€ 64 219€ 72 627€ 14 129€ 1 400€ 11 114€ 9 605€ 8 938€ 1 653€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 92€ 6 603€ 0€ 0€ 219 399€ 39 036€ 18 276€ 13 617€ 11 606€ 9 751€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 572 768€ 1 968 214€ 823 711€ 844 041€ 929 804€ 874 221€ 826 827€ 712 869€ 779 633€ 743 932€ 654 689€ 755 337€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
28 264 921€ 27 156 054€ 24 699 487€ 23 865 536€ 26 118 507€ 22 107 800€ 20 943 980€ 19 385 913€ 18 536 346€ 17 403 589€ 19 561 840€ 18 368 963€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
651 502€ 2 159 757€ 852 033€ 1 848 242€ 1 030 280€ -256 500€ -336 171€ -555 436€ -978 760€ -2 717 918€ -101 688€ 410 717€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 585€ 963€ 803€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 2 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
651 502€ 2 159 757€ 852 033€ 1 848 242€ 1 027 364€ -256 500€ -336 171€ -555 436€ -1 036 345€ -2 718 881€ -102 491€ 410 717€