Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
657 246€ 603 960€ 600 470€ 586 130€ 706 480€ 681 204€ 612 767€ 616 416€ 631 284€ 483 186€ 719 667€ 803 777€ 1 565 916€ 634 320€
02
501
Spotreba materiálu
299 034€ 258 370€ 226 215€ 222 788€ 262 923€ 271 435€ 196 857€ 204 733€ 176 400€ 167 926€ 386 596€ 335 656€ 1 084 127€ 210 133€
03
502
Spotreba energie
358 212€ 345 591€ 374 255€ 363 341€ 443 557€ 409 769€ 415 910€ 411 683€ 454 885€ 315 260€ 333 071€ 468 121€ 481 789€ 424 187€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 897 140€ 2 615 814€ 2 903 624€ 2 522 090€ 2 257 610€ 2 309 682€ 2 481 527€ 2 224 416€ 2 272 521€ 1 374 625€ 1 568 834€ 1 789 744€ 1 892 028€ 1 620 793€
07
511
Opravy a udržiavanie
755 464€ 686 722€ 911 558€ 644 580€ 528 086€ 478 434€ 550 362€ 400 575€ 439 794€ 289 733€ 215 303€ 359 335€ 656 237€ 452 404€
08
512
Cestovné
1 145€ 2 518€ 7 614€ 4 204€ 2 518€ 3 344€ 3 334€ 4 458€ 3 550€ 976€ 743€ 1 427€ 2 313€ 5 206€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 094€ 12 127€ 29 240€ 28 316€ 26 828€ 18 207€ 21 247€ 15 249€ 15 127€ 12 261€ 13 494€ 14 859€ 19 426€ 12 524€
10
518
Ostatné služby
2 132 438€ 1 914 447€ 1 955 212€ 1 844 990€ 1 700 178€ 1 809 696€ 1 906 584€ 1 804 133€ 1 814 050€ 1 071 654€ 1 339 294€ 1 414 123€ 1 214 052€ 1 150 659€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 479 094€ 3 368 289€ 3 276 018€ 2 768 487€ 2 781 285€ 2 564 440€ 2 217 803€ 2 132 765€ 1 959 440€ 1 933 573€ 1 997 744€ 2 192 186€ 1 965 890€ 1 630 407€
12
521
Mzdové náklady
2 388 317€ 2 380 519€ 2 293 974€ 1 926 424€ 1 953 329€ 1 806 131€ 1 566 700€ 1 512 154€ 1 389 719€ 1 378 982€ 1 422 868€ 1 589 796€ 1 431 199€ 1 181 414€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
900 162€ 799 251€ 800 315€ 696 923€ 685 758€ 627 407€ 544 993€ 521 039€ 477 262€ 462 006€ 472 491€ 499 155€ 446 892€ 377 851€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
60 111€ 58 374€ 54 467€ 42 778€ 42 719€ 36 415€ 31 315€ 32 033€ 31 713€ 32 750€ 33 363€ 31 975€ 27 637€ 23 204€
15
527
Zákonné sociálne náklady
130 503€ 130 146€ 127 262€ 102 361€ 99 479€ 94 487€ 74 795€ 67 539€ 60 746€ 59 835€ 68 619€ 69 248€ 60 162€ 47 938€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 403€ 2 012€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
52 570€ 50 005€ 38 167€ 85 514€ 40 917€ 40 637€ 39 417€ 40 050€ 38 230€ 15 086€ 3 836€ 4 152€ 6 276€ 10 154€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
52 570€ 50 005€ 38 167€ 85 514€ 40 917€ 40 637€ 39 417€ 40 050€ 38 230€ 15 086€ 3 836€ 4 152€ 6 276€ 10 154€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
579 506€ 347 636€ 552 875€ 267 993€ 385 029€ 571 055€ 143 082€ 196 412€ 223 635€ 180 847€ 455 683€ 482 711€ 617 291€ 802 163€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
190 441€ 110 366€ 344 856€ 81 786€ 139 930€ 467 731€ 64 862€ 43 719€ 85 897€ 14 037€ 45 259€ 278 375€ 157 318€ 181 219€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 9€ 30€ 506€ 1 500€ 0€ 10€ 530€ 3 480€ 330€ 0€ 0€ 40€
26
546
Odpis pohľadávky
62 209€ 20 093€ 51 188€ 13 547€ 938€ 1 686€ 2 833€ 27 922€ 22 888€ 8 367€ 44 382€ 8 169€ 0€ 9 760€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
323 658€ 217 176€ 156 822€ 172 630€ 243 655€ 100 138€ 75 387€ 124 761€ 114 321€ 154 963€ 365 712€ 196 167€ 459 973€ 611 144€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 206 673€ 3 859 967€ 3 225 182€ 3 253 881€ 3 506 842€ 3 417 314€ 2 174 988€ 1 803 671€ 1 838 527€ 1 748 233€ 1 453 592€ 1 227 506€ 984 197€ 881 215€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 942 653€ 3 101 994€ 3 087 894€ 3 092 634€ 3 404 552€ 3 369 210€ 1 894 900€ 1 737 089€ 1 784 647€ 1 689 483€ 1 405 932€ 1 183 209€ 878 954€ 845 717€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
231 410€ 692 973€ 122 288€ 160 251€ 97 960€ 48 103€ 280 088€ 66 581€ 53 880€ 58 750€ 47 660€ 44 297€ 105 243€ 35 498€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 880€ 48 388€ 44 100€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
154 907€ 78 831€ 67 717€ 113 326€ 83 451€ 15 826€ 14 886€ 12 391€ 4 000€ 4 000€ 3 560€ 44 297€ 44 517€ 23 924€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
76 503€ 614 142€ 54 571€ 46 925€ 14 509€ 32 277€ 265 202€ 22 295€ 0€ 6 362€ 0€ 0€ 60 726€ 11 574€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
32 610€ 65 000€ 15 000€ 996€ 4 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
32 610€ 65 000€ 15 000€ 996€ 4 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
102 978€ 106 008€ 101 946€ 95 562€ 124 749€ 130 588€ 101 684€ 59 638€ 62 986€ 88 975€ 113 728€ 86 936€ 52 625€ 32 449€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
35 119€ 38 587€ 37 484€ 31 358€ 35 968€ 54 800€ 43 955€ 51 892€ 57 060€ 84 145€ 109 922€ 83 076€ 39 413€ 30 058€
43
563
Kurzové straty
0€ 7€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 4€ 75€ 0€ 0€ 0€ 637€ 77€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
67 859€ 67 414€ 64 462€ 64 179€ 88 780€ 75 788€ 57 729€ 7 722€ 5 850€ 4 830€ 3 806€ 3 860€ 12 575€ 2 314€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 458 897€ 5 955 780€ 6 950 206€ 5 757 255€ 4 053 488€ 3 724 759€ 3 525 254€ 3 509 377€ 3 428 084€ 3 987 872€ 3 850 083€ 3 879 301€ 3 037 537€ 2 875 499€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 219 886€ 3 942 256€ 4 210 443€ 3 797 890€ 3 205 364€ 2 918 284€ 2 736 360€ 2 694 380€ 2 626 364€ 2 461 129€ 2 463 219€ 2 559 734€ 2 500 824€ 2 385 481€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 40€ 498€ 0€ 24€ 188€ 144€ 82€ 157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 239 011€ 2 013 484€ 2 739 266€ 1 959 365€ 810 515€ 756 555€ 747 073€ 768 862€ 777 489€ 1 468 670€ 1 365 100€ 1 286 659€ 460 523€ 459 187€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 37 584€ 49 733€ 41 677€ 46 053€ 24 073€ 58 073€ 21 764€ 32 908€ 76 190€ 30 831€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 434 105€ 16 907 460€ 17 648 488€ 15 336 912€ 13 856 398€ 13 439 679€ 11 296 523€ 10 582 745€ 10 454 707€ 9 812 398€ 10 163 167€ 10 466 313€ 10 121 760€ 8 487 000€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
88 319€ 78 296€ 88 302€ 92 048€ 70 067€ 69 256€ 107 556€ 75 628€ 77 818€ 44 290€ 48 524€ 54 407€ 60 207€ 71 148€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
87 934€ 78 296€ 86 388€ 90 532€ 70 067€ 69 256€ 107 556€ 75 628€ 77 818€ 44 290€ 48 524€ 54 407€ 60 207€ 71 148€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
384€ 0€ 1 914€ 1 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
11 025 973€ 10 692 570€ 10 967 532€ 10 651 271€ 9 828 327€ 9 332 479€ 8 670 480€ 8 180 176€ 7 568 693€ 7 537 120€ 7 385 093€ 6 230 126€ 6 354 639€ 7 540 781€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
9 998 667€ 9 669 087€ 9 869 171€ 8 918 808€ 8 216 778€ 7 761 817€ 7 123 377€ 6 580 139€ 6 202 144€ 6 259 957€ 6 085 748€ 5 979 701€ 6 107 646€ 6 696 893€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 027 305€ 1 023 483€ 1 098 361€ 1 732 463€ 1 611 549€ 1 570 661€ 1 547 104€ 1 600 037€ 1 366 550€ 1 277 163€ 1 299 345€ 250 425€ 246 993€ 843 888€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 583 611€ 948 440€ 2 201 269€ 855 881€ 1 708 008€ 1 528 019€ 943 909€ 777 810€ 916 944€ 652 493€ 625 590€ 1 965 609€ 1 709 058€ 1 832 326€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
788 600€ 171 554€ 1 235 278€ 79 349€ 363 572€ 393 072€ 46 503€ 11 521€ 90 768€ 56 017€ 120 767€ 196 938€ 304 148€ 633 790€
85
642
Tržby z predaja materiálu
911€ 0€ 462€ 896€ 381 353€ 188 780€ 136€ 10€ 0€ 358€ 877€ 440€ 3 775€ 13 805€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 451€ 86 786€ 4 001€ 195€ 807€ 653€ 442€ 1 000€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 114€ 8 962€ 16 586€ 15 819€ 12 523€ 17 135€ 14 876€ 30 141€ 16 661€ 18 822€ 11 445€ 12 943€ 13 074€ 12 884€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 656€ 316€ 0€ 0€ 0€ 160€ 41 314€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
766 534€ 681 139€ 944 942€ 759 621€ 949 746€ 927 723€ 881 637€ 735 138€ 809 515€ 577 197€ 492 341€ 1 713 974€ 1 388 061€ 1 171 847€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
345 187€ 97 401€ 183 705€ 69 453€ 177 698€ 33 180€ 16 957€ 69 661€ 72 769€ 77 994€ 82 716€ 44 517€ 24 123€ 43 148€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
309 443€ 97 119€ 183 705€ 65 123€ 177 698€ 33 180€ 16 957€ 69 661€ 70 644€ 77 994€ 82 716€ 44 517€ 24 123€ 43 148€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 760€ 2 760€ 2 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 737€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
68 672€ 73 380€ 113 326€ 40 655€ 15 826€ 14 886€ 12 391€ 55 310€ 51 420€ 47 660€ 3 560€ 44 517€ 23 924€ 33 388€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 419€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
238 011€ 20 979€ 67 807€ 24 468€ 161 872€ 18 294€ 4 565€ 14 351€ 19 224€ 30 334€ 0€ 0€ 199€ 9 760€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
35 745€ 282€ 0€ 4 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
35 745€ 282€ 0€ 4 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
812€ 800€ 1 285€ 10 406€ 3 964€ 3 187€ 7 226€ 4 672€ 9 740€ 851€ 2 655€ 455€ 35 839€ 143 207€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
800€ 800€ 1 283€ 3 637€ 3 964€ 3 185€ 3 892€ 4 672€ 9 740€ 842€ 1 649€ 455€ 35 293€ 143 199€
103
663
Kurzové zisky
12€ 0€ 3€ 0€ 0€ 2€ 8€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 105€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 6 769€ 0€ 0€ 3 326€ 0€ 0€ 0€ 1 006€ 0€ 441€ 8€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
617€ 378€ 0€ 296€ 146€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 1 412€ 0€
110
672
Náhrady škôd
617€ 378€ 0€ 296€ 146€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 412€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 262 950€ 3 770 429€ 3 880 531€ 3 762 428€ 3 042 845€ 3 309 253€ 1 685 043€ 1 465 120€ 1 470 289€ 1 409 103€ 1 141 734€ 1 456 053€ 1 810 356€ 549 154€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 776 243€ 1 312 382€ 1 068 329€ 400 219€ 366 720€ 446 209€ 289 855€ 232 218€ 240 162€ 265 808€ 280 449€ 852 561€ 1 465 753€ 197 270€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 941 811€ 2 029 394€ 1 977 313€ 1 995 738€ 2 228 832€ 2 436 710€ 1 006 492€ 874 433€ 883 729€ 837 543€ 570 245€ 70 936€ 41 889€ 37 319€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220 571€ 20 680€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 843€ 15 530€ 3 000€ 16 439€ 17 250€ 3 002€ 1 712€ 10€ 4 387€ 2 599€ 1 065€ 14 808€ 10 321€ 26 888€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
51 194€ 57 082€ 184 838€ 523 444€ 88 251€ 84 782€ 69 768€ 70 153€ 88 393€ 82 111€ 94 884€ 103 014€ 87 149€ 81 258€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
488 859€ 356 040€ 647 050€ 826 589€ 341 793€ 338 549€ 317 215€ 288 305€ 253 619€ 221 043€ 195 091€ 194 163€ 184 564€ 206 419€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 307 468€ 15 588 315€ 17 322 623€ 15 441 784€ 14 831 055€ 14 275 372€ 11 437 775€ 10 573 067€ 10 116 364€ 9 721 850€ 9 286 312€ 9 751 167€ 9 995 634€ 10 179 764€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-126 637€ -1 319 145€ -325 865€ 104 872€ 974 657€ 835 693€ 141 252€ -9 677€ -338 344€ -90 547€ -876 855€ -715 146€ -126 126€ 1 692 764€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 297€ 130€ 536€ 1 577€ 619€ 738€ 886€ 1 849€ 158€ 12 572€ 67€ 0€ 26 469€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-126 637€ -1 319 441€ -325 995€ 104 335€ 973 080€ 835 075€ 140 515€ -10 564€ -340 192€ -90 705€ -889 427€ -715 213€ -126 126€ 1 666 295€