Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
154 291€ 168 948€ 119 994€ 105 511€ 109 385€ 83 982€ 88 884€ 65 024€ 74 161€ 65 482€ 66 280€ 69 558€ 69 521€ 69 385€ 75 240€ 134 665€
02
501
Spotreba materiálu
78 815€ 121 072€ 75 878€ 65 480€ 74 104€ 46 105€ 52 954€ 28 465€ 30 728€ 23 566€ 15 390€ 15 871€ 31 571€ 23 491€ 31 810€ 70 360€
03
502
Spotreba energie
75 476€ 47 876€ 44 116€ 40 031€ 35 281€ 37 876€ 35 930€ 36 559€ 43 433€ 41 916€ 50 890€ 53 686€ 37 950€ 45 894€ 43 430€ 64 305€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
175 043€ 147 891€ 153 152€ 169 599€ 97 478€ 98 504€ 108 216€ 154 196€ 198 238€ 69 823€ 65 790€ 75 049€ 97 668€ 138 351€ 105 060€ 252 692€
07
511
Opravy a udržiavanie
41 514€ 50 974€ 61 532€ 102 455€ 16 852€ 32 231€ 16 923€ 13 861€ 10 996€ 5 324€ 6 874€ 3 664€ 79€ 18 886€ 1 220€ 150 005€
08
512
Cestovné
279€ 652€ 0€ 339€ 447€ 598€ 294€ 589€ 584€ 1 306€ 641€ 1 297€ 1 656€ 4 398€ 3 090€ 2 946€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 252€ 875€ 356€ 1 296€ 778€ 2 528€ 1 204€ 848€ 2 194€ 2 040€ 1 182€ 1 771€ 7 388€ 1 948€ 940€ 3 435€
10
518
Ostatné služby
129 997€ 95 390€ 91 264€ 65 508€ 79 401€ 63 147€ 89 795€ 138 897€ 184 464€ 61 153€ 57 093€ 68 316€ 88 545€ 113 119€ 99 810€ 96 306€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
326 964€ 278 106€ 241 845€ 223 090€ 201 724€ 179 499€ 171 185€ 166 987€ 157 532€ 152 118€ 136 547€ 134 842€ 145 906€ 163 044€ 157 740€ 147 909€
12
521
Mzdové náklady
232 556€ 194 555€ 167 845€ 153 513€ 141 226€ 126 293€ 121 076€ 120 636€ 112 926€ 112 016€ 97 895€ 98 757€ 107 251€ 122 456€ 121 030€ 114 081€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
76 000€ 69 106€ 58 632€ 55 817€ 49 531€ 43 465€ 41 814€ 38 602€ 36 920€ 34 992€ 33 372€ 31 068€ 32 932€ 34 778€ 31 750€ 29 240€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 408€ 14 444€ 15 368€ 13 760€ 10 967€ 9 740€ 8 295€ 7 749€ 7 686€ 5 110€ 5 280€ 5 016€ 5 723€ 5 810€ 4 960€ 4 588€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 202€ 8 153€ 8 061€ 6 524€ 4 424€ 4 115€ 4 945€ 18 808€ 9 199€ 9 797€ 6 755€ 5 429€ 600€ 778€ 0€ 35€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 202€ 8 153€ 8 061€ 6 524€ 4 424€ 4 115€ 4 945€ 18 808€ 9 199€ 9 797€ 6 755€ 5 429€ 600€ 778€ 0€ 35€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 194€ 23 551€ 25 475€ 13 948€ 8 309€ 6 946€ 498 419€ 130 212€ 13 827€ 8 382€ 50 025€ 8 724€ 2 933€ 2 331€ 4 575€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 5 273€ 0€ 252€ 0€ 555€ 3 113€ 1 667€ 312€ 1 304€ 4 714€ 633€ 0€ 0€ 3 435€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 4€ 60€ 61€ 41€ 47€ 968€ 1 905€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 237 475€ 11 121€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
328€ 165€ 0€ 0€ 0€ 457€ 130€ 2 545€ 481€ 16 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 756€ 18 113€ 25 415€ 13 696€ 8 309€ 5 934€ 257 828€ 117 235€ 5 909€ 6 556€ 28 639€ 7 123€ 1 028€ 2 331€ 1 140€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
259 609€ 264 405€ 269 455€ 272 762€ 342 999€ 345 633€ 350 525€ 550 673€ 345 035€ 259 654€ 317 755€ 361 019€ 224 731€ 165 058€ 103 600€ 104 903€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
257 486€ 262 495€ 267 504€ 270 858€ 341 148€ 344 081€ 349 017€ 348 259€ 342 428€ 249 556€ 249 867€ 206 096€ 224 731€ 165 058€ 103 600€ 96 904€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 123€ 1 910€ 1 951€ 1 904€ 1 851€ 1 551€ 1 507€ 202 414€ 2 607€ 10 098€ 67 888€ 154 923€ 0€ 0€ 0€ 7 999€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 380€ 1 200€ 201 877€ 1 200€ 1 200€ 14 833€ 930€ 0€ 0€ 0€ 7 999€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
123€ 210€ 251€ 204€ 151€ 171€ 307€ 537€ 1 407€ 8 898€ 53 055€ 153 994€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20 025€ 22 976€ 21 023€ 21 988€ 22 833€ 24 387€ 26 217€ 27 895€ 28 977€ 30 896€ 38 420€ 50 412€ 29 815€ 16 651€ 17 407€ 10 059€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
19 186€ 11 762€ 11 255€ 12 464€ 14 065€ 15 825€ 17 272€ 19 801€ 20 503€ 24 080€ 31 220€ 37 541€ 14 448€ 8 261€ 8 273€ 8 555€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
839€ 11 214€ 9 768€ 9 524€ 8 768€ 8 562€ 7 824€ 8 094€ 8 474€ 6 815€ 7 200€ 12 840€ 15 367€ 8 390€ 9 134€ 1 504€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
344 566€ 305 114€ 252 837€ 250 809€ 267 642€ 241 411€ 207 512€ 183 704€ 160 521€ 160 206€ 140 883€ 140 676€ 151 360€ 155 672€ 171 348€ 175 170€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
317 955€ 286 379€ 235 360€ 229 429€ 250 189€ 235 650€ 196 680€ 173 800€ 152 583€ 153 206€ 135 384€ 135 204€ 142 844€ 129 891€ 150 109€ 156 376€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 259€ 6 299€ 5 082€ 5 491€ 4 211€ 4 192€ 3 236€ 3 914€ 3 045€ 2 923€ 0€ 0€ 264€ 241€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
19 352€ 12 436€ 12 395€ 10 197€ 13 241€ 1 570€ 6 837€ 5 150€ 4 373€ 3 637€ 4 659€ 4 109€ 7 541€ 24 018€ 20 030€ 17 284€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 5 692€ 0€ 0€ 760€ 840€ 520€ 440€ 840€ 1 363€ 711€ 1 522€ 1 209€ 1 510€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 305 893€ 1 219 143€ 1 091 841€ 1 064 232€ 1 054 794€ 984 476€ 1 455 903€ 1 297 498€ 987 489€ 756 359€ 822 456€ 845 709€ 722 534€ 711 270€ 634 970€ 825 433€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
820€ 847€ 568€ 756€ 677€ 1 166€ 1 364€ 2 389€ 1 532€ 1 616€ 1 986€ 1 114€ 1 893€ 3 230€ 3 060€ 275 329€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
820€ 847€ 568€ 756€ 677€ 1 166€ 1 364€ 2 389€ 1 414€ 1 604€ 1 665€ 1 093€ 1 893€ 3 190€ 2 470€ 274 561€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€ 321€ 21€ 0€ 40€ 590€ 768€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 014 405€ 908 590€ 769 379€ 728 276€ 698 895€ 625 301€ 847 915€ 535 682€ 482 810€ 443 491€ 411 871€ 383 639€ 515 343€ 673 701€ 614 551€ 624 596€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
871 902€ 811 358€ 724 931€ 678 751€ 658 613€ 583 649€ 808 209€ 493 555€ 446 457€ 404 155€ 367 233€ 354 679€ 492 561€ 645 405€ 586 521€ 624 596€
82
633
Výnosy z poplatkov
142 503€ 97 233€ 44 448€ 49 525€ 40 282€ 41 651€ 39 706€ 42 127€ 36 353€ 39 336€ 44 637€ 28 960€ 22 782€ 28 296€ 28 030€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
113 996€ 251 033€ 100 970€ 96 228€ 107 583€ 112 175€ 151 073€ 765 504€ 156 841€ 143 533€ 152 466€ 101 225€ 89 148€ 65 734€ 114 631€ 5 624€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 137 341€ 0€ 7 005€ 2 603€ 5 851€ 47 495€ 40 455€ 2 402€ 27 210€ 46 845€ 3 114€ 426€ 0€ 73 670€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 30€ 0€ 9€ 0€ 0€ 15€ 73€ 172€ 0€ 103€ 200€ 31€ 251€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
113 996€ 113 662€ 100 970€ 89 214€ 104 980€ 106 324€ 103 578€ 725 034€ 154 366€ 116 151€ 105 621€ 98 007€ 88 522€ 65 703€ 40 710€ 5 624€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 008€ 2 035€ 11 407€ 1 700€ 1 719€ 3 162€ 208 625€ 21 002€ 1 583€ 40 089€ 162 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 008€ 2 035€ 11 407€ 1 700€ 1 719€ 3 162€ 208 625€ 21 002€ 1 583€ 40 089€ 162 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 737€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 380€ 1 200€ 201 877€ 1 200€ 1 200€ 14 096€ 8 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
308€ 335€ 9 707€ 0€ 339€ 1 962€ 6 749€ 19 802€ 383€ 25 256€ 153 994€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 0€ 0€ 19€ 165€ 139€ 18€ 1€ 44€ 20€ 53€ 32€ 29€ 310€ 570€ 598€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 0€ 0€ 19€ 165€ 139€ 18€ 1€ 44€ 20€ 53€ 32€ 29€ 310€ 570€ 598€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
246 344€ 202 521€ 275 205€ 215 679€ 211 856€ 262 880€ 230 095€ 305 587€ 309 581€ 146 356€ 128 560€ 99 576€ 181 298€ 251 496€ 59 082€ 23 004€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
51 402€ 15 291€ 64 221€ 20 768€ 15 974€ 17 716€ 14 777€ 98 807€ 118 400€ 11 942€ 9 048€ 7 927€ 30 962€ 29 347€ 37 451€ 4 477€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
159 532€ 156 122€ 151 125€ 151 085€ 171 606€ 174 394€ 174 648€ 174 439€ 169 862€ 113 012€ 98 213€ 70 091€ 133 005€ 203 307€ 11 873€ 7 667€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 500€ 5 621€ 38 500€ 28 000€ 471€ 9 610€ 8 646€ 10 704€ 600€ 1 316€ 700€ 500€ 3 305€ 7 600€ 403€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 660€ 1 418€ 1 396€ 1 313€ 543€ 480€ 480€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
28 249€ 24 069€ 19 963€ 14 512€ 23 262€ 60 680€ 31 544€ 21 477€ 20 719€ 20 085€ 20 600€ 21 059€ 14 026€ 11 242€ 9 355€ 10 860€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 377 575€ 1 365 026€ 1 157 529€ 1 042 658€ 1 020 895€ 1 004 822€ 1 439 089€ 1 630 165€ 952 390€ 775 105€ 857 052€ 585 585€ 787 711€ 994 471€ 791 894€ 929 151€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
71 682€ 145 883€ 65 688€ -21 574€ -33 899€ 20 346€ -16 814€ 332 667€ -35 099€ 18 747€ 34 596€ -260 124€ 65 177€ 283 201€ 156 924€ 103 718€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 4€ 26€ 17€ 8€ 0€ 6€ 4€ 10€ 87€ 5€ 59€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
71 682€ 145 883€ 65 688€ -21 578€ -33 924€ 20 329€ -16 822€ 332 667€ -35 105€ 18 743€ 34 586€ -260 211€ 65 172€ 283 142€ 156 924€ 103 718€