Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
201 987€ 186 174€ 352 750€ 251 656€ 252 903€ 255 513€ 256 267€ 255 582€ 213 183€ 273 828€ 215 486€ 162 772€ 214 285€ 139 708€
02
501
Spotreba materiálu
147 556€ 130 830€ 296 044€ 200 613€ 195 280€ 196 148€ 197 332€ 175 742€ 153 169€ 172 655€ 118 398€ 108 528€ 80 625€ 62 967€
03
502
Spotreba energie
54 430€ 55 343€ 56 707€ 51 043€ 57 623€ 59 365€ 58 934€ 79 840€ 60 014€ 101 173€ 97 088€ 54 244€ 133 660€ 76 741€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
205 959€ 200 742€ 178 748€ 206 536€ 207 356€ 206 255€ 132 906€ 137 124€ 254 231€ 261 835€ 485 069€ 379 461€ 189 422€ 221 752€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 486€ 80 420€ 47 520€ 31 781€ 45 671€ 40 810€ 27 548€ 28 376€ 125 651€ 149 778€ 361 272€ 289 296€ 55 393€ 140 644€
08
512
Cestovné
55€ 397€ 95€ 88€ 69€ 419€ 299€ 500€ 416€ 169€ 0€ 7€ 138€ 123€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 868€ 8 912€ 14 221€ 13 002€ 10 632€ 8 205€ 8 641€ 9 556€ 3 098€ 2 455€ 20 952€ 4 797€ 6 780€ 2 817€
10
518
Ostatné služby
106 551€ 111 012€ 116 913€ 161 665€ 150 983€ 156 821€ 96 418€ 98 692€ 125 065€ 109 433€ 102 845€ 85 361€ 127 111€ 78 168€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
802 986€ 716 614€ 693 063€ 663 688€ 553 536€ 536 158€ 510 640€ 452 810€ 414 434€ 396 143€ 362 935€ 278 251€ 240 325€ 214 011€
12
521
Mzdové náklady
560 351€ 506 350€ 491 226€ 464 757€ 389 258€ 377 119€ 357 535€ 319 212€ 292 850€ 287 311€ 261 802€ 207 397€ 180 428€ 159 335€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
197 436€ 175 221€ 170 815€ 160 658€ 135 344€ 131 609€ 125 525€ 111 076€ 101 229€ 89 413€ 82 875€ 62 301€ 52 147€ 47 990€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 346€ 6 573€ 6 592€ 5 895€ 5 013€ 4 149€ 4 352€ 4 087€ 3 772€ 3 031€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
37 854€ 28 470€ 24 430€ 32 378€ 23 920€ 23 281€ 23 228€ 18 435€ 16 584€ 16 389€ 18 258€ 8 553€ 7 750€ 6 686€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
15 416€ 11 542€ 12 522€ 8 753€ 10 903€ 11 617€ 12 262€ 10 432€ 15 281€ 11 665€ 1 672€ 6 910€ 2 347€ 1 977€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 340€ 1 605€ 1 301€ 1 860€ 803€ 1 606€ 2 727€ 1 363€ 2 511€ 939€ 1 562€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 727€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 416€ 11 542€ 12 522€ 8 413€ 9 298€ 10 316€ 10 402€ 9 629€ 13 675€ 6 212€ 309€ 4 399€ 1 408€ 415€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
78 937€ 12 097€ 14 995€ 15 284€ 18 859€ 14 561€ 159 658€ 20 184€ 5 283€ 1 652€ 3 292€ 3 372€ 4 435€ 1 726€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 450€ 393€ 99€ 2 349€ 1 355€ 0€ 0€ 8 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 197€ 0€ 75 394€ 15€ 16€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
177€ 0€ 13€ 334€ 0€ 120€ 71 250€ 241€ 139€ 533€ 0€ 0€ 0€ 332€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 2 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
57 309€ 9 152€ 14 882€ 12 601€ 17 307€ 14 441€ 13 014€ 11 156€ 5 128€ 1 078€ 3 292€ 3 372€ 4 435€ 1 394€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
318 734€ 327 366€ 315 933€ 318 530€ 236 960€ 332 610€ 329 276€ 324 188€ 349 173€ 667 242€ 144 854€ 13 443€ 170 995€ 179 872€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
305 067€ 315 311€ 312 705€ 313 749€ 234 460€ 330 160€ 329 276€ 305 807€ 334 808€ 655 869€ 144 854€ 13 443€ 161 316€ 171 425€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 667€ 12 055€ 3 228€ 4 781€ 2 500€ 2 450€ 0€ 18 382€ 14 365€ 11 373€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 382€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 500€ 2 500€ 2 450€ 0€ 0€ 12 865€ 11 373€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 667€ 9 055€ 228€ 2 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 679€ 8 447€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 679€ 8 447€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
34 655€ 35 778€ 32 133€ 34 624€ 34 565€ 31 496€ 30 843€ 34 399€ 32 062€ 34 115€ 4 565€ 7 587€ 13 380€ 12 647€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
21 550€ 20 861€ 20 988€ 22 180€ 23 072€ 21 593€ 21 304€ 22 151€ 22 885€ 22 907€ 3€ 9€ 146€ 337€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 104€ 14 917€ 11 145€ 12 444€ 11 492€ 9 903€ 9 538€ 12 248€ 9 177€ 11 209€ 4 562€ 7 578€ 13 234€ 12 310€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
442 914€ 420 965€ 407 069€ 417 170€ 338 812€ 308 034€ 297 238€ 283 031€ 239 415€ 375 567€ 191 340€ 437 700€ 638 282€ 589 189€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
372 646€ 346 401€ 330 358€ 342 972€ 261 514€ 238 904€ 228 238€ 211 620€ 168 889€ 178 242€ 132 743€ 130 885€ 122 418€ 113 849€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
149€ 0€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
64 095€ 68 364€ 70 100€ 68 068€ 68 850€ 64 200€ 63 100€ 62 904€ 61 676€ 193 995€ 33 539€ 284 625€ 490 298€ 457 509€
61
587
Náklady na ostatné transfery
6 024€ 6 200€ 6 062€ 6 130€ 8 448€ 4 930€ 5 900€ 8 507€ 8 850€ 3 330€ 25 058€ 22 190€ 25 566€ 17 831€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 101 587€ 1 911 277€ 2 007 213€ 1 916 240€ 1 653 893€ 1 696 244€ 1 729 090€ 1 517 751€ 1 523 063€ 2 022 048€ 1 409 213€ 1 289 496€ 1 473 471€ 1 360 882€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
137 719€ 140 786€ 123 924€ 117 383€ 115 711€ 134 745€ 122 065€ 127 375€ 257 596€ 59 732€ 171 790€ 151 165€ 184 601€ 148 936€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
137 719€ 140 786€ 123 924€ 117 383€ 115 711€ 134 745€ 122 065€ 127 375€ 257 596€ 59 732€ 171 790€ 151 165€ 184 601€ 148 936€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
6 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 785€ 10€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 785€ 10€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
6 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 583 464€ 1 509 739€ 1 475 978€ 1 400 024€ 1 320 593€ 1 250 687€ 1 130 062€ 1 001 935€ 980 091€ 1 086 945€ 907 996€ 1 227 362€ 1 419 226€ 1 467 442€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 476 604€ 1 403 855€ 1 410 715€ 1 333 636€ 1 254 962€ 1 185 123€ 1 063 342€ 933 912€ 898 543€ 964 699€ 615 041€ 1 178 985€ 1 373 159€ 1 414 453€
82
633
Výnosy z poplatkov
106 860€ 105 883€ 65 263€ 66 388€ 65 631€ 65 565€ 66 720€ 68 023€ 81 548€ 122 246€ 292 955€ 48 377€ 46 067€ 52 989€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
168 869€ 199 018€ 199 395€ 196 562€ 194 854€ 183 082€ 186 394€ 180 125€ 65 699€ 165 559€ 130 871€ 38 516€ 16 722€ 42 340€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 760€ 29 533€ 1 640€ 13 275€ 2 782€ 2 384€ 3 977€ 10 000€ 3 859€ 750€ 6 581€ 0€ 3 492€ 6 508€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 1 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 139€ 0€ 0€ 0€ 25€ 80€ 115€ 139€ 50€ 75€ 105€ 30€ 1 328€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
162 969€ 169 485€ 195 918€ 183 287€ 192 047€ 180 617€ 182 302€ 169 986€ 61 790€ 164 734€ 124 185€ 38 486€ 11 902€ 35 832€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 000€ 5 508€ 2 500€ 2 500€ 2 450€ 0€ 18 382€ 14 365€ 9 873€ 0€ 10 343€ 0€ 8 447€ 18 256€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 000€ 5 508€ 2 500€ 2 500€ 2 450€ 0€ 18 382€ 14 365€ 9 873€ 0€ 10 343€ 0€ 8 447€ 18 256€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 365€ 9 873€ 0€ 10 343€ 0€ 8 447€ 18 256€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 2 500€ 2 500€ 2 450€ 0€ 18 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 2 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 134€ 895€ 788€ 386€ 18€ 3 380€ 10 686€ 321€ 229€ 99€ 1 291€ 537€ 2 514€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 134€ 895€ 788€ 386€ 18€ 36€ 34€ 35€ 46€ 99€ 1 291€ 537€ 1 200€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 314€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 344€ 10 653€ 286€ 183€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
508 595€ 322 320€ 441 879€ 352 515€ 225 588€ 302 053€ 258 194€ 341 898€ 422 628€ 375 204€ 170 558€ 126 594€ 71 585€ 32 382€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 637€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
359 209€ 193 050€ 298 522€ 164 022€ 124 024€ 154 091€ 138 631€ 146 545€ 191 456€ 288 330€ 66 193€ 93 512€ 71 585€ 32 382€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100 448€ 99 202€ 100 122€ 102 259€ 75 041€ 92 381€ 92 400€ 169 798€ 205 665€ 63 597€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 999€ 445€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95 366€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 1 248€ 54€ 4 230€ 1 244€ 26 491€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 248€ 0€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
44 690€ 28 820€ 42 868€ 82 005€ 25 278€ 29 091€ 26 663€ 25 555€ 25 508€ 23 277€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 408 327€ 2 177 505€ 2 244 572€ 2 069 772€ 1 859 582€ 1 870 585€ 1 718 477€ 1 685 855€ 1 736 209€ 1 687 670€ 1 391 657€ 1 544 928€ 1 755 903€ 1 711 880€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
306 740€ 266 228€ 237 358€ 153 532€ 205 689€ 174 341€ -10 613€ 168 105€ 213 146€ -334 378€ -17 556€ 255 432€ 282 432€ 350 998€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 25€ 170€ 150€ 73€ 3€ 3€ 4€ 0€ 9€ 16€ 69€ 168€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
306 740€ 266 202€ 237 188€ 153 383€ 205 616€ 174 338€ -10 616€ 168 101€ 213 146€ -334 387€ -17 572€ 255 363€ 282 264€ 350 998€