Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 363 389€ 1 134 058€ 1 143 016€ 1 182 621€ 1 180 414€ 713 342€ 736 672€ 766 247€ 778 078€ 737 599€ 475 581€ 438 798€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 306 383€ 1 074 311€ 1 075 574€ 1 133 917€ 1 105 773€ 652 707€ 659 586€ 654 873€ 631 644€ 646 368€ 355 811€ 334 672€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 672€ 2 584€ 3 496€ 4 408€ 4 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
1 672€ 2 584€ 3 496€ 4 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 4 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 152 402€ 919 418€ 919 769€ 977 200€ 948 904€ 500 398€ 507 277€ 502 564€ 479 335€ 494 059€ 203 502€ 182 345€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
71 025€ 69 530€ 69 736€ 69 844€ 2 436€ 2 436€ 2 436€ 2 436€ 2 436€ 2 436€ 2 436€ 2 436€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
713 764€ 773 683€ 788 669€ 846 202€ 904 115€ 437 058€ 411 303€ 441 153€ 441 596€ 475 458€ 158 857€ 111 043€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 24€ 323€ 622€ 921€ 1 220€ 1 519€ 0€ 331€ 1 077€ 2 016€ 1 756€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 753€ 1 508€ 2 263€ 3 018€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 283€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
367 613€ 76 181€ 61 041€ 60 532€ 41 433€ 59 684€ 92 020€ 58 975€ 34 219€ 13 580€ 37 930€ 62 809€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 327€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 309€ 152 327€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
54 898€ 59 164€ 66 444€ 47 806€ 73 608€ 59 808€ 76 588€ 108 240€ 143 430€ 88 674€ 117 158€ 101 033€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
108€ 118€ 155€ 52€ 46€ 66€ 235€ 162€ 131€ 104€ 37€ 16€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
108€ 118€ 155€ 52€ 46€ 66€ 235€ 162€ 131€ 104€ 37€ 16€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
51€ 11€ 1 163€ 37€ 7€ 0€ 1 282€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 1 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
51€ 11€ 33€ 37€ 7€ 0€ 1 282€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
2 703€ 2 110€ 334€ 1 357€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 703€ 2 110€ 334€ 1 357€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 086€ 4 825€ 6 118€ 4 682€ 36 727€ 4 750€ 3 709€ 3 528€ 5 029€ 451€ 1 280€ 431€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 30 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 766€ 4 067€ 4 306€ 3 948€ 4 562€ 4 003€ 3 702€ 3 528€ 3 965€ 356€ 920€ 421€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 320€ 759€ 1 813€ 734€ 1 496€ 741€ 7€ 0€ 932€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 95€ 360€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
46 950€ 52 101€ 58 673€ 41 679€ 36 828€ 54 992€ 71 361€ 104 300€ 138 270€ 88 119€ 115 841€ 100 586€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
5 631€ 3 693€ 6 768€ 2 587€ 4 434€ 2 116€ 2 278€ 3 725€ 551€ 523€ 186€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
928€ 448€ 1 285€ 487€ 322€ 1 187€ 686€ 907€ 70€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
40 391€ 47 959€ 50 621€ 38 606€ 32 072€ 51 689€ 68 397€ 99 668€ 137 649€ 87 596€ 115 655€ 100 586€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 108€ 582€ 999€ 899€ 1 033€ 827€ 498€ 3 135€ 3 004€ 2 557€ 2 612€ 3 093€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 108€ 582€ 999€ 899€ 1 033€ 827€ 498€ 3 068€ 2 938€ 2 557€ 2 546€ 3 027€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 66€ 0€ 66€ 66€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 363 389€ 1 134 058€ 1 143 016€ 1 182 621€ 1 180 414€ 713 342€ 736 672€ 766 247€ 778 078€ 737 599€ 475 581€ 438 798€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
493 159€ 473 878€ 476 527€ 482 936€ 399 898€ 406 916€ 399 162€ 434 744€ 426 452€ 411 713€ 406 334€ 372 757€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
493 159€ 473 878€ 476 527€ 482 936€ 399 898€ 406 916€ 399 162€ 434 744€ 426 452€ 411 713€ 406 334€ 372 757€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
473 878€ 476 527€ 482 936€ 399 898€ 406 916€ 399 162€ 434 639€ 426 453€ 411 713€ 406 330€ 372 759€ 346 939€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
19 281€ -2 649€ -6 409€ 83 038€ -7 018€ 7 754€ -35 477€ 8 291€ 14 739€ 5 383€ 33 575€ 25 818€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20 213€ 31 636€ 25 257€ 15 764€ 63 230€ 28 806€ 41 483€ 17 047€ 17 254€ 12 681€ 22 427€ 16 914€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
400€ 400€ 400€ 400€ 0€ 400€ 12 477€ 5 683€ 5 000€ 2 354€ 3 306€ 3 306€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
400€ 400€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 2 354€ 3 306€ 3 306€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 12 477€ 5 683€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
901€ 0€ 0€ 0€ 17 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 564€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
901€ 0€ 0€ 0€ 16 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 564€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
141€ 3 217€ 3 468€ 250€ 161€ 176€ 196€ 238€ 221€ 125€ 273€ 364€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
131€ 212€ 278€ 198€ 161€ 176€ 196€ 238€ 221€ 125€ 273€ 364€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
9€ 3 005€ 3 190€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
18 771€ 28 019€ 21 389€ 15 114€ 18 069€ 11 078€ 28 810€ 11 125€ 12 030€ 10 202€ 8 284€ 13 244€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 524€ 5 142€ 9 184€ 3 569€ 8 313€ 814€ 18 974€ 2 664€ 2 393€ 1 660€ 1 871€ 7 315€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
136€ 140€ 278€ 206€ 242€ 252€ 180€ 164€ 164€ 117€ 90€ 160€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 52€ 80€ 55€ 79€ 14€ 3€ 6€ 9€
163
12.
Zamestnanci
(331))
7 574€ 13 375€ 6 936€ 6 419€ 5 695€ 5 868€ 5 406€ 4 796€ 5 399€ 5 100€ 3 907€ 3 483€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 513€ 6 229€ 4 103€ 3 785€ 3 202€ 3 332€ 3 192€ 2 837€ 2 904€ 2 632€ 2 056€ 1 940€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 023€ 2 852€ 889€ 749€ 565€ 731€ 653€ 585€ 638€ 690€ 354€ 337€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 280€ 387€ 0€ 0€ 351€ 0€ 399€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 45 000€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 45 000€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
850 018€ 628 544€ 641 233€ 683 922€ 717 286€ 277 619€ 296 027€ 314 456€ 334 372€ 313 205€ 46 820€ 49 127€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
850 018€ 628 544€ 641 233€ 683 922€ 717 286€ 277 619€ 296 027€ 314 456€ 334 372€ 313 205€ 46 820€ 49 127€