Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 573 301€ 1 852 569€ 1 817 925€ 1 577 183€ 1 802 318€ 1 064 775€ 1 857 431€ 1 897 698€ 1 620 934€ 1 377 234€ 1 002 339€ 934 731€ 1 022 062€ 2 066 793€ 1 678 717€
02
501
Spotreba materiálu
1 325 688€ 1 041 197€ 1 114 528€ 776 718€ 1 161 007€ 711 548€ 689 597€ 824 360€ 639 002€ 567 842€ 630 154€ 552 797€ 481 246€ 837 009€ 549 792€
03
502
Spotreba energie
1 247 613€ 811 372€ 703 397€ 800 466€ 641 311€ 353 226€ 1 167 834€ 1 073 338€ 981 931€ 809 393€ 372 185€ 381 934€ 540 816€ 1 229 784€ 1 128 925€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
15 126 663€ 14 061 498€ 11 885 429€ 11 478 395€ 10 718 606€ 10 373 169€ 9 831 408€ 9 606 038€ 9 413 618€ 8 681 722€ 9 110 555€ 8 706 757€ 20 376 596€ 9 926 738€ 7 957 945€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 676 684€ 4 532 200€ 2 916 797€ 2 742 025€ 2 643 966€ 2 852 059€ 2 532 424€ 2 291 306€ 2 021 543€ 2 121 551€ 3 348 755€ 3 224 944€ 14 910 861€ 4 971 001€ 4 593 243€
08
512
Cestovné
14 589€ 6 751€ 4 069€ 13 720€ 30 532€ 32 245€ 23 405€ 11 637€ 37 215€ 21 551€ 15 761€ 13 156€ 10 097€ 14 047€ 12 182€
09
513
Náklady na reprezentáciu
22 228€ 14 090€ 16 265€ 24 504€ 33 632€ 30 423€ 25 363€ 26 962€ 26 321€ 25 283€ 27 989€ 17 709€ 55 559€ 62 305€ 60 778€
10
518
Ostatné služby
11 413 162€ 9 508 457€ 8 948 298€ 8 698 147€ 8 010 476€ 7 458 442€ 7 250 216€ 7 276 132€ 7 328 538€ 6 513 337€ 5 718 050€ 5 450 948€ 5 400 079€ 4 879 385€ 3 291 742€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
11 960 114€ 10 634 028€ 9 271 433€ 8 503 642€ 8 176 091€ 6 963 537€ 6 399 723€ 6 003 922€ 5 799 226€ 5 534 818€ 5 420 806€ 5 383 730€ 5 050 048€ 5 164 671€ 4 475 538€
12
521
Mzdové náklady
8 533 912€ 7 556 873€ 6 661 461€ 6 009 888€ 5 811 004€ 4 936 867€ 4 529 819€ 4 260 365€ 4 143 932€ 3 934 748€ 3 921 661€ 3 807 931€ 3 679 250€ 3 797 631€ 3 217 886€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 971 174€ 2 647 699€ 2 240 565€ 2 117 626€ 2 044 532€ 1 773 259€ 1 604 015€ 1 517 344€ 1 426 158€ 1 364 532€ 1 302 252€ 1 261 286€ 1 151 145€ 1 176 151€ 1 045 908€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
455 028€ 429 456€ 369 408€ 376 127€ 320 555€ 253 411€ 265 889€ 226 213€ 229 136€ 235 538€ 196 893€ 314 513€ 219 653€ 189 762€ 211 744€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 127€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
450 130€ 462 750€ 314 496€ 199 062€ 127 406€ 117 145€ 52 131€ 84 990€ 66 456€ 56 565€ 125 323€ 145 303€ 34 893€ 132 424€ 189 769€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 261€ 1 295€ 1 236€ 1 217€ 1 306€ 1 306€ 1 306€ 33€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 0€ 14 871€
20
538
Ostatné dane a poplatky
448 870€ 461 454€ 313 260€ 197 845€ 126 100€ 115 839€ 50 825€ 84 956€ 66 456€ 56 565€ 125 322€ 145 301€ 34 893€ 132 424€ 174 898€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 764 386€ 1 506 258€ 6 475 853€ 1 045 035€ 4 623 047€ 3 482 436€ 2 820 261€ 3 342 066€ 9 655 457€ 6 226 031€ 5 775 560€ 1 668 736€ 1 293 824€ 579 687€ 330 713€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 170€ 135 037€ 294 446€ 426 354€ 1 345 978€ 374 487€ 1 016 255€ 293 414€ 555 131€ 1 153 156€ 759 855€ 427 561€ 450 390€ 463 004€ 283 245€
23
542
Predaný materiál
0€ 89€ 141€ 0€ 106€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 11€ 504€ 27€ 91 449€ 913 953€ 4 157€ 424€ 18 952€ 789€ 15 025€ 0€ 169€ 365€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 680€ 85€ 2 890€ 800€ 2 055€ 0€ 38€ 0€ 0€ 6 131€ 0€ 456 941€ 0€ 0€ 1 228€
26
546
Odpis pohľadávky
321 539€ 423 978€ 328 457€ 179 015€ 523 438€ 22 861€ 58 748€ 3 547€ 3 637€ 62 245€ 320 482€ 139 390€ 274 745€ 7€ 16 731€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 326 998€ 946 869€ 5 849 908€ 438 362€ 2 751 444€ 2 993 450€ 831 267€ 3 040 949€ 9 096 265€ 4 985 546€ 4 694 435€ 628 995€ 546 028€ 116 507€ 29 144€
28
549
Manká a škody
0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 824€ 22 661€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
9 256 222€ 7 099 472€ 6 261 394€ 7 326 951€ 6 180 748€ 7 432 448€ 6 495 881€ 6 192 090€ 6 510 181€ 6 217 893€ 8 105 094€ 3 361 136€ 4 456 017€ 2 666 690€ 7 918 741€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 654 339€ 5 978 575€ 5 702 655€ 5 774 307€ 4 945 112€ 4 951 144€ 4 754 876€ 4 285 477€ 4 298 650€ 5 172 184€ 2 936 573€ 2 880 790€ 3 946 967€ 969 652€ 7 554 670€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 601 883€ 1 120 897€ 558 739€ 1 552 644€ 1 235 636€ 2 481 304€ 1 741 005€ 1 906 613€ 2 211 531€ 1 045 709€ 5 168 521€ 480 346€ 509 050€ 1 697 038€ 364 071€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 478 813€ 932 440€ 516 441€ 846 234€ 824 640€ 44 400€ 1 359 343€ 338 397€ 910 839€ 688 927€ 178 599€ 324 571€ 267 666€ 776 093€ 341 001€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 070€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 123 070€ 188 457€ 42 297€ 706 410€ 410 996€ 2 436 904€ 381 661€ 1 568 215€ 1 300 692€ 356 782€ 4 989 922€ 155 775€ 241 384€ 920 945€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
509 740€ 415 090€ 452 289€ 396 322€ 9 745 767€ 458 994€ 1 356 235€ 653 455€ 814 987€ 831 065€ 9 550 179€ 27 161 310€ 3 834 706€ 1 546 314€ 2 166 036€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
5 000€ 0€ 25 000€ 0€ 0€ 1 029€ 0€ 0€ 66 400€ 0€ 0€ 25 893 858€ 2 001 904€ 13 610€ 0€
42
562
Úroky
281 850€ 253 013€ 278 268€ 312 089€ 324 338€ 354 784€ 467 917€ 567 923€ 663 540€ 727 643€ 947 273€ 1 101 796€ 993 060€ 1 390 152€ 1 989 610€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 4€ 3€ 2€ 4€ 1€ 1€ 5€ 53€ 26€ 59€ 8€ 22€ 7 602€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
222 890€ 162 076€ 149 017€ 84 230€ 9 421 427€ 103 177€ 888 317€ 85 532€ 85 041€ 103 369€ 8 602 880€ 165 597€ 839 734€ 142 530€ 168 824€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
33 192 052€ 29 005 214€ 28 639 535€ 26 845 813€ 24 932 737€ 22 662 639€ 19 826 446€ 17 684 044€ 16 839 573€ 16 790 288€ 15 943 597€ 16 387 401€ 16 760 488€ 17 890 706€ 16 700 360€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 507 976€ 16 342 382€ 15 040 135€ 14 051 497€ 12 546 537€ 11 797 565€ 10 948 884€ 9 786 717€ 9 411 962€ 9 428 894€ 9 658 791€ 10 100 546€ 10 102 090€ 10 381 999€ 8 766 780€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 302 967€ 7 166 235€ 8 326 800€ 7 973 817€ 7 674 900€ 7 549 112€ 6 348 657€ 4 603 698€ 4 467 515€ 6 900€ 15 413€ 15 590€ 10 634€ 14 820€ 15 103€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
8 381 109€ 5 496 597€ 5 272 600€ 4 820 500€ 4 709 939€ 3 310 719€ 2 522 685€ 3 287 658€ 2 954 332€ 7 348 936€ 6 263 895€ 6 264 776€ 6 642 146€ 7 493 887€ 7 918 477€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 1 362€ 5 242€ 6 221€ 5 970€ 5 764€ 5 558€ 5 498€ 6 489€ 5 618€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
79 832 609€ 65 036 877€ 65 118 355€ 57 372 402€ 66 306 721€ 52 555 142€ 48 639 516€ 45 464 302€ 50 720 430€ 45 715 617€ 55 033 454€ 63 749 104€ 52 828 634€ 39 974 023€ 41 417 819€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
810 068€ 689 696€ 544 400€ 704 906€ 680 950€ 640 165€ 687 308€ 738 759€ 789 376€ 784 687€ 747 622€ 663 169€ 3 773 022€ 4 023 731€ 3 022 504€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
810 068€ 689 607€ 544 400€ 704 906€ 680 950€ 640 165€ 687 308€ 738 759€ 789 376€ 784 687€ 747 622€ 663 169€ 3 773 022€ 4 023 731€ 3 022 504€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
57 940 680€ 54 132 542€ 54 025 222€ 49 665 771€ 46 837 827€ 43 254 185€ 41 112 070€ 38 721 725€ 34 962 663€ 34 265 803€ 34 226 338€ 29 886 083€ 24 089 887€ 27 691 541€ 30 049 425€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
54 156 930€ 50 341 604€ 48 842 551€ 46 421 178€ 42 809 419€ 38 961 337€ 36 942 016€ 33 178 781€ 30 303 681€ 29 413 749€ 29 925 931€ 26 256 282€ 23 256 453€ 26 968 674€ 29 041 360€
82
633
Výnosy z poplatkov
3 783 750€ 3 790 939€ 5 182 671€ 3 244 593€ 4 028 408€ 4 292 848€ 4 170 054€ 5 542 944€ 4 658 982€ 4 852 054€ 4 300 407€ 3 629 801€ 833 434€ 722 867€ 1 008 065€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 149 229€ 4 112 510€ 11 803 419€ 6 096 102€ 14 232 039€ 10 058 429€ 10 170 040€ 14 172 116€ 14 076 581€ 7 324 533€ 29 046 271€ 4 106 034€ 8 761 037€ 3 766 270€ 8 003 617€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
534 544€ 317 114€ 615 493€ 251 158€ 2 073 107€ 401 636€ 996 135€ 195 414€ 476 011€ 789 323€ 443 563€ 360 236€ 613 237€ 597 998€ 4 739 028€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 141€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
152 994€ 108 148€ 16 050€ 338€ 160€ 9 158€ 0€ 0€ 3 500€ 0€ 1 781€ 0€ 45€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
426 065€ 397 672€ 351 450€ 246 492€ 424 072€ 308 856€ 273 326€ 334 230€ 332 548€ 319 703€ 326 623€ 344 629€ 353 520€ 241 874€ 197 006€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 2 243€ 0€ 0€ 0€ 20€ 317€ 0€ 153€ 0€ 22€ 1 577€ 8 883€ 1 410€ 66 322€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 035 627€ 3 287 332€ 10 820 285€ 5 598 114€ 11 734 700€ 9 338 645€ 8 900 263€ 13 642 472€ 13 264 370€ 6 215 508€ 28 274 282€ 3 399 592€ 7 785 352€ 2 924 988€ 3 001 261€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 336 018€ 1 100 621€ 1 030 667€ 2 547 288€ 2 083 896€ 2 065 183€ 1 477 020€ 189 656€ 269 289€ 4 656 535€ 5 005 005€ 1 078 337€ 537 598€ 314 363€ 259 044€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 336 018€ 1 100 621€ 1 009 705€ 2 547 288€ 1 723 746€ 2 065 183€ 1 477 020€ 189 656€ 269 289€ 4 656 535€ 5 005 005€ 1 078 337€ 537 598€ 314 363€ 259 044€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 101 934€ 364 331€ 629 068€ 145 635€ 83 552€ 1 852 295€ 970 432€ 132 709€ 202 231€ 301 299€ 147 427€ 815 365€ 166 495€ 286 677€ 238 463€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
234 084€ 736 290€ 380 637€ 2 401 653€ 1 640 194€ 212 888€ 506 587€ 56 947€ 67 058€ 4 355 236€ 4 857 578€ 262 972€ 371 103€ 27 686€ 20 581€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 20 962€ 0€ 360 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 20 962€ 0€ 360 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
65 600€ 103 400€ 34 082€ 45 717€ 105 381€ 167 749€ 106 771€ 45 627€ 779 727€ 126 221€ 453 528€ 26 014 323€ 2 111 913€ 175 717€ 277 964€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
59 000€ 0€ 31 925€ 0€ 0€ 27 000€ 0€ 0€ 674 002€ 0€ 0€ 25 893 859€ 2 002 231€ 1€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2 157€ 28 117€ 32 671€ 30 739€ 19 052€ 9 114€ 16 091€ 23 308€ 15 749€ 15 259€ 12 875€ 49 515€ 211 611€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 13€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
6 600€ 103 400€ 0€ 17 600€ 72 598€ 110 000€ 87 719€ 36 513€ 89 633€ 102 913€ 347 761€ 105 205€ 96 145€ 124 735€ 43 583€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 000€ 0€ 649€ 1 465€ 22 770€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 253 257€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 253 257€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
6 840 841€ 4 528 634€ 3 795 215€ 3 706 688€ 3 737 124€ 3 366 388€ 3 428 598€ 3 415 776€ 2 858 448€ 3 038 255€ 2 234 449€ 2 188 621€ 5 967 446€ 4 708 806€ 7 778 496€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 157 835€ 1 488 387€ 932 661€ 631 312€ 742 749€ 521 121€ 672 491€ 943 995€ 629 868€ 867 338€ 614 695€ 626 798€ 4 508 822€ 3 415 942€ 3 835 988€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 601 011€ 1 229 592€ 1 166 957€ 1 032 316€ 1 054 664€ 923 453€ 825 421€ 546 521€ 473 882€ 464 101€ 304 695€ 264 637€ 306 834€ 267 291€ 2 876 485€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 978€ 37 101€ 23 268€ 44 715€ 3 955€ 0€ 63 101€ 1 891€ 18 119€ 0€ 17 167€ 20 068€ 21 372€ 1 228€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 891€ 1 891€ 1 891€ 2 024€ 1 360€ 1 360€ 1 360€ 2 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
72 402€ 67 560€ 86 653€ 74 887€ 450€ 34 839€ 55 522€ 83 138€ 101 349€ 45 679€ 21 296€ 82 118€ 6 839€ 14 750€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
318 954€ 297 432€ 306 783€ 371 477€ 290 278€ 276 917€ 270 760€ 263 547€ 258 208€ 236 490€ 153 137€ 168 170€ 52 952€ 2 300€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 688 748€ 1 442 796€ 1 263 170€ 1 571 404€ 1 602 908€ 1 604 741€ 1 603 044€ 1 513 321€ 1 393 250€ 1 406 529€ 1 140 626€ 1 029 731€ 1 071 931€ 987 151€ 1 064 795€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
74 142 436€ 64 667 403€ 71 233 005€ 62 766 472€ 67 677 217€ 59 552 100€ 56 981 807€ 57 283 660€ 53 736 084€ 50 196 034€ 71 713 212€ 63 936 567€ 52 494 160€ 40 680 428€ 49 391 050€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 690 173€ -369 474€ 6 114 650€ 5 394 070€ 1 370 496€ 6 996 959€ 8 342 291€ 11 819 357€ 3 015 653€ 4 480 417€ 16 679 758€ 187 463€ -334 474€ 706 405€ 7 973 231€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 125€ 0€ 1 038€ 7 202€ 7 887€ 5 838€ 3 712€ 3 770€ 2 881€ 4 321€ 2 874€ 2 781€ 1 989€ 9 251€ 56 429€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-5 691 298€ -369 474€ 6 113 612€ 5 386 869€ 1 362 609€ 6 991 121€ 8 338 579€ 11 815 588€ 3 012 773€ 4 476 096€ 16 676 884€ 184 682€ -336 463€ 697 154€ 7 916 802€