Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
20 814€ 12 788€ 15 104€ 13 289€ 10 829€ 15 555€ 9 639€ 11 196€ 11 726€ 5 370€ 5 795€ 8 373€
02
501
Spotreba materiálu
17 667€ 9 924€ 12 153€ 10 338€ 8 100€ 12 843€ 6 607€ 8 358€ 7 999€ 3 083€ 2 964€ 5 142€
03
502
Spotreba energie
3 148€ 2 865€ 2 951€ 2 952€ 2 547€ 2 509€ 3 033€ 2 838€ 3 727€ 2 287€ 2 831€ 3 231€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 182€ 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
23 602€ 21 905€ 25 341€ 20 219€ 19 030€ 14 696€ 13 598€ 14 549€ 101 391€ 10 653€ 8 946€ 12 742€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 204€ 3 547€ 3 018€ 2 226€ 563€ 1 609€ 1 283€ 3 063€ 3 011€ 1 546€ 1 301€ 4 179€
08
512
Cestovné
4 709€ 4 284€ 4 035€ 4 052€ 3 884€ 3 395€ 3 078€ 1 687€ 654€ 1 092€ 1 017€ 910€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 567€ 1 255€ 1 462€ 1 057€ 656€ 496€ 1 062€ 476€ 543€ 723€ 516€ 560€
10
518
Ostatné služby
15 122€ 12 819€ 16 827€ 12 884€ 13 926€ 9 197€ 8 175€ 9 323€ 97 183€ 7 292€ 6 112€ 7 093€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
34 710€ 35 855€ 26 464€ 38 009€ 34 042€ 31 124€ 30 736€ 31 328€ 40 162€ 30 834€ 24 936€ 21 406€
12
521
Mzdové náklady
26 052€ 26 920€ 19 975€ 28 288€ 25 310€ 23 615€ 22 791€ 23 319€ 29 789€ 24 532€ 19 136€ 15 931€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 463€ 8 747€ 6 324€ 9 298€ 8 548€ 7 466€ 7 818€ 7 937€ 10 245€ 5 650€ 5 370€ 5 082€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 183€ 106€ 3€ 60€ 0€ 2€ 651€ 430€ 393€
15
527
Zákonné sociálne náklady
195€ 188€ 165€ 241€ 78€ 39€ 67€ 72€ 126€ 1€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
297€ 99€ 173€ 159€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 30€ 4€
20
538
Ostatné dane a poplatky
297€ 99€ 173€ 159€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 30€ 4€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
352€ 285€ 502€ 1 010€ 631€ 2 260€ 215€ 440€ 185€ 252€ 18€ 133€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21€ 11€ 12€ 815€ 0€ 1 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
331€ 215€ 490€ 195€ 631€ 328€ 155€ 440€ 185€ 252€ 18€ 133€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
34 042€ 12 011€ 4 700€ 4 846€ 5 486€ 8 634€ 11 843€ 5 246€ 4 155€ 4 021€ 5 397€ 1 593€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 392€ 11 511€ 4 300€ 4 446€ 5 086€ 8 634€ 10 226€ 3 035€ 2 939€ 2 939€ 3 174€ 1 593€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
650€ 500€ 400€ 400€ 400€ 0€ 1 616€ 2 212€ 1 216€ 1 082€ 2 223€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
650€ 500€ 400€ 400€ 400€ 0€ 1 616€ 2 212€ 1 216€ 1 082€ 2 223€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 124€ 4 964€ 3 310€ 1 565€ 165€ 151€ 144€ 144€ 188€ 437€ 712€ 239€
42
562
Úroky
547€ 3 519€ 2 802€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
577€ 1 445€ 508€ 1 432€ 165€ 151€ 144€ 144€ 188€ 437€ 402€ 239€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 310€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 762€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 762€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 268€ 250€ 265€ 1 300€ 135€ 0€ 173€ 0€ 660€ 1 894€ 684€ 682€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 268€ 250€ 265€ 1 300€ 135€ 0€ 173€ 0€ 660€ 1 894€ 684€ 682€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
116 209€ 88 159€ 75 687€ 80 411€ 70 476€ 72 420€ 66 348€ 62 904€ 158 481€ 53 521€ 47 280€ 45 172€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 132€ 1 211€ 1 179€ 980€ 1 038€ 1 059€ 655€ 599€ 599€ 125€ 457€ 930€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
168€ 154€ 154€ 203€ 0€ 506€ 50€ 50€ 300€ 50€ 202€ 57€
67
602
Tržby z predaja služieb
964€ 1 056€ 1 025€ 777€ 1 038€ 553€ 605€ 549€ 299€ 75€ 255€ 873€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
82 913€ 79 495€ 69 520€ 69 984€ 57 441€ 51 737€ 48 003€ 45 125€ 43 704€ 38 135€ 45 747€ 47 362€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
80 145€ 76 570€ 66 907€ 67 323€ 55 212€ 49 628€ 45 769€ 43 078€ 42 108€ 36 482€ 44 680€ 46 487€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 768€ 2 924€ 2 613€ 2 661€ 2 230€ 2 109€ 2 235€ 2 047€ 1 596€ 1 653€ 1 067€ 875€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 015€ 18 698€ 4 042€ 1 879€ 1 893€ 38 696€ 979€ 4 616€ 2 273€ 5 869€ 1 154€ 2 366€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
452€ 2 215€ 6€ 0€ 0€ 37 134€ 0€ 2 362€ 0€ 0€ 109€ 113€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 10€ 0€ 20€ 0€ 10€ 15€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
563€ 16 483€ 4 036€ 1 869€ 1 724€ 1 542€ 979€ 2 244€ 2 258€ 5 869€ 1 045€ 2 253€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
500€ 400€ 400€ 400€ 0€ 1 616€ 2 212€ 1 216€ 1 082€ 2 223€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
500€ 400€ 400€ 400€ 0€ 1 616€ 2 212€ 1 216€ 1 082€ 2 223€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 216€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 400€ 400€ 400€ 0€ 1 616€ 2 212€ 0€ 1 082€ 2 223€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 588€ 2€ 2€ 2€ 1€ 3€ 30€ 19€ 16€ 263€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 2€ 2€ 1€ 3€ 30€ 19€ 16€ 19€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
39 236€ 7 352€ 5 946€ 16 587€ 13 588€ 15 550€ 19 462€ 14 933€ 113 014€ 8 940€ 6 519€ 3 879€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 240€ 4 674€ 5 262€ 15 903€ 12 556€ 11 345€ 10 676€ 12 786€ 110 866€ 6 792€ 4 371€ 3 195€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 717€ 1 183€ 684€ 684€ 1 032€ 4 204€ 2 148€ 2 148€ 2 148€ 2 148€ 2 148€ 684€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 820€ 1 495€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
17 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
124 796€ 107 743€ 81 087€ 89 831€ 73 962€ 108 660€ 71 312€ 66 491€ 160 702€ 55 311€ 53 893€ 54 800€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
8 587€ 19 585€ 5 400€ 9 420€ 3 487€ 36 239€ 4 964€ 3 588€ 2 221€ 1 790€ 6 613€ 9 628€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 3€ 3€ 3€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
8 587€ 19 585€ 5 400€ 9 420€ 3 486€ 36 239€ 4 964€ 3 587€ 2 215€ 1 787€ 6 610€ 9 625€