Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
809 308€ 829 267€ 832 191€ 843 745€ 866 241€ 871 477€ 889 015€ 910 616€ 712 642€ 485 922€ 491 155€ 519 294€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
726 849€ 754 997€ 755 596€ 745 386€ 776 610€ 795 921€ 822 773€ 846 535€ 628 745€ 407 990€ 391 203€ 404 884€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
604 909€ 633 057€ 633 656€ 623 446€ 654 670€ 673 981€ 700 833€ 724 595€ 506 805€ 286 036€ 269 249€ 282 930€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 114€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 2 124€ 2 124€ 2 124€ 2 124€ 2 124€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
580 910€ 604 690€ 587 500€ 613 606€ 620 926€ 649 175€ 690 556€ 632 182€ 230 992€ 246 521€ 262 054€ 230 575€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 971€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
3 104€ 6 236€ 9 368€ 275€ 837€ 1 976€ 2 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
11 948€ 13 184€ 1 281€ 1 869€ 2 457€ 3 045€ 3 825€ 4 605€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 832€ 6 832€ 33 392€ 5 582€ 28 336€ 17 669€ 2 132€ 85 683€ 273 689€ 37 391€ 4 839€ 49 260€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 954€ 121 954€ 121 954€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 940€ 121 954€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121 954€ 121 954€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
81 696€ 72 906€ 75 924€ 97 849€ 88 734€ 74 791€ 65 627€ 63 561€ 83 139€ 76 690€ 97 930€ 113 975€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
408€ 3 976€ 7 188€ 8 620€ 6 677€ 4 019€ 3 314€ 2 819€ 3 612€ 2 886€ 2 401€ 2 580€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
408€ 3 976€ 7 188€ 8 620€ 6 677€ 4 019€ 3 314€ 2 819€ 3 612€ 2 886€ 2 401€ 2 580€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
37 108€ 36 384€ 38 532€ 40 639€ 42 766€ 44 901€ 49 155€ 53 409€ 57 900€ 62 399€ 66 891€ 98 732€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
37 108€ 36 384€ 38 532€ 40 639€ 42 766€ 44 901€ 49 155€ 53 409€ 57 900€ 62 399€ 66 891€ 98 713€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
974€ 408€ 274€ 4 613€ 6 723€ 5 280€ 5 290€ 4 450€ 5 183€ 5 129€ 7 064€ 4 898€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
5€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 120€ 120€ 120€ 846€ 153€ 133€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
418€ 273€ 168€ 1 045€ 921€ 952€ 1 484€ 845€ 751€ 975€ 740€ 723€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
169€ 134€ 104€ 3 371€ 5 802€ 4 171€ 3 686€ 3 485€ 3 316€ 2 273€ 3 867€ 4 042€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 196€ 0€ 157€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€ 996€ 2 304€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
43 206€ 32 138€ 29 931€ 43 978€ 32 569€ 20 591€ 7 868€ 2 883€ 16 444€ 6 276€ 21 574€ 7 765€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 947€ 2 150€ 5 673€ 1 179€ 1 645€ 955€ 611€ 1 313€ 1 283€ 865€ 1 404€ 620€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 83€ 0€ 98€ 98€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
41 259€ 29 988€ 24 258€ 42 799€ 30 924€ 19 636€ 7 257€ 1 531€ 15 078€ 5 411€ 20 072€ 7 047€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
763€ 1 364€ 671€ 509€ 897€ 765€ 615€ 520€ 758€ 1 242€ 2 022€ 435€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
763€ 1 364€ 671€ 509€ 897€ 765€ 615€ 520€ 758€ 1 242€ 2 022€ 435€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
809 308€ 829 267€ 832 191€ 843 745€ 866 241€ 871 477€ 889 015€ 910 616€ 712 642€ 485 922€ 491 155€ 519 294€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
449 230€ 451 705€ 458 121€ 438 914€ 426 411€ 406 685€ 334 225€ 316 032€ 310 690€ 287 839€ 296 893€ 284 004€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
449 230€ 451 705€ 458 121€ 438 914€ 426 411€ 406 685€ 334 225€ 316 032€ 310 690€ 287 839€ 296 893€ 284 004€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
451 605€ 458 121€ 435 036€ 420 898€ 406 685€ 335 067€ 316 032€ 308 961€ 287 838€ 296 894€ 283 985€ 276 038€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 375€ -6 416€ 23 085€ 18 016€ 19 726€ 71 618€ 18 192€ 7 071€ 22 852€ -9 055€ 12 908€ 7 966€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
28 198€ 39 161€ 38 319€ 45 969€ 54 154€ 60 816€ 89 709€ 102 532€ 81 439€ 49 111€ 35 978€ 40 360€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 003€ 4 083€ 3 796€ 3 394€ 3 716€ 2 126€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 003€ 4 083€ 3 796€ 3 394€ 3 716€ 2 126€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
29€ 22€ 3€ 14€ 23€ 8 200€ 59€ 0€ 0€ 30€ 2 219€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
29€ 22€ 3€ 14€ 23€ 8 200€ 59€ 0€ 0€ 30€ 2 219€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
410€ 326€ 895€ 847€ 809€ 654€ 474€ 466€ 1 021€ 731€ 708€ 280€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
410€ 326€ 895€ 847€ 809€ 654€ 474€ 466€ 1 021€ 731€ 708€ 280€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
16 188€ 19 315€ 10 215€ 10 394€ 11 297€ 2 821€ 28 150€ 35 277€ 7 735€ 2 258€ 4 850€ 5 469€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 409€ 2 240€ 3 132€ 3 053€ 3 083€ 2 758€ 5 338€ 12 366€ 1 248€ 2 258€ 4 629€ 2 084€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 385€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
10€ 10€ 11€ 638€ 2 161€ 0€ 22 619€ 22 619€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
7 515€ 10 148€ 3 771€ 3 731€ 3 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 924€ 4 294€ 2 353€ 2 437€ 2 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 422€ 2 389€ 511€ 535€ 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
908€ 235€ 438€ 0€ 109€ 0€ 194€ 292€ 2 039€ 0€ 221€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 4 448€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
11 571€ 19 497€ 27 206€ 34 714€ 42 025€ 49 142€ 56 023€ 62 706€ 68 887€ 42 698€ 24 485€ 32 485€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
11 571€ 19 497€ 27 206€ 34 714€ 42 025€ 49 142€ 56 023€ 62 706€ 68 887€ 42 698€ 24 485€ 32 485€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
331 880€ 338 401€ 335 750€ 358 861€ 385 675€ 403 976€ 465 082€ 492 052€ 320 513€ 148 972€ 158 284€ 194 930€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
331 880€ 338 401€ 335 750€ 358 861€ 385 675€ 403 976€ 465 082€ 492 052€ 320 513€ 148 972€ 158 284€ 194 930€