Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
132 367€ 142 285€ 146 462€ 113 414€ 101 427€ 94 114€ 83 522€ 70 726€ 88 461€ 54 586€ 89 947€ 116 745€ 104 817€
02
501
Spotreba materiálu
70 670€ 50 248€ 70 461€ 52 273€ 45 332€ 32 048€ 24 124€ 16 203€ 22 634€ 14 098€ 27 800€ 31 030€ 41 521€
03
502
Spotreba energie
61 697€ 92 037€ 76 001€ 61 142€ 56 095€ 62 067€ 59 398€ 54 523€ 65 827€ 40 488€ 62 147€ 85 715€ 63 296€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
170 103€ 169 598€ 164 025€ 151 285€ 194 741€ 80 450€ 109 903€ 84 110€ 88 059€ 72 761€ 78 238€ 73 880€ 69 055€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 835€ 30 239€ 30 933€ 53 515€ 49 452€ 12 158€ 11 116€ 9 853€ 1 312€ 1 765€ 8 416€ 4 630€ 9 728€
08
512
Cestovné
392€ 430€ 534€ 546€ 288€ 117€ 249€ 134€ 470€ 601€ 110€ 213€ 56€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 759€ 1 768€ 1 453€ 1 956€ 2 552€ 1 820€ 1 767€ 1 425€ 2 438€ 904€ 1 111€ 1 447€ 1 577€
10
518
Ostatné služby
140 116€ 137 161€ 131 105€ 95 269€ 142 449€ 66 355€ 96 771€ 72 698€ 83 839€ 69 491€ 68 601€ 67 590€ 57 694€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
393 602€ 366 620€ 321 494€ 284 982€ 280 904€ 241 186€ 218 200€ 200 565€ 205 785€ 206 735€ 226 476€ 227 472€ 208 051€
12
521
Mzdové náklady
281 889€ 262 390€ 228 474€ 202 482€ 200 027€ 172 127€ 158 147€ 144 307€ 151 632€ 152 394€ 175 061€ 174 143€ 157 988€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
95 702€ 89 836€ 78 859€ 69 461€ 68 128€ 58 059€ 52 908€ 49 712€ 46 463€ 47 318€ 44 541€ 46 558€ 43 486€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 117€ 2 388€ 2 328€ 2 130€ 2 125€ 1 546€ 1 261€ 1 275€ 1 287€ 1 556€ 2 099€ 2 083€ 1 775€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 895€ 12 007€ 11 834€ 10 909€ 10 625€ 9 455€ 5 885€ 5 271€ 6 403€ 5 467€ 4 775€ 4 688€ 4 802€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
343€ 471€ 38€ 346€ 223€ 0€ 136€ 24€ 90€ 132€ 653€ 565€ 1 158€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
343€ 471€ 38€ 346€ 223€ 0€ 136€ 24€ 90€ 132€ 653€ 565€ 1 158€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 574€ 8 337€ 206 744€ 9 799€ 62 891€ 3 830€ 21 476€ 35 887€ 32 603€ 10 058€ 12 096€ 10 356€ 11 019€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
88€ 65€ 511€ 39€ 141€ 127€ 127€ 884€ 0€ 0€ 2 474€ 1 044€ 2 916€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 23 735€ 21 677€ 0€ 0€ 0€ 119€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 500€ 3 855€ 198 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ 130€ 64€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 4 124€ 2 592€ 0€ 17 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 986€ 4 417€ 7 645€ 5 635€ 60 158€ 3 704€ 3 692€ 11 268€ 10 722€ 10 058€ 9 492€ 9 248€ 7 984€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
426 352€ 371 827€ 391 592€ 396 614€ 384 047€ 371 668€ 425 238€ 359 859€ 321 682€ 310 952€ 311 982€ 241 238€ 82 582€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
417 668€ 364 449€ 385 950€ 386 413€ 383 147€ 370 768€ 369 430€ 352 869€ 313 511€ 305 527€ 306 885€ 227 546€ 71 114€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 684€ 7 378€ 5 642€ 10 201€ 900€ 900€ 55 808€ 6 989€ 8 171€ 5 425€ 5 097€ 13 692€ 11 468€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 804€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 800€ 6 989€ 8 171€ 5 425€ 5 097€ 7 174€ 299€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 784€ 6 478€ 4 742€ 9 301€ 0€ 0€ 55 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 518€ 5 365€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
23 814€ 20 449€ 22 934€ 28 984€ 81 501€ 59 514€ 59 572€ 21 354€ 8 936€ 30 598€ 14 720€ 18 466€ 20 605€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 419€ 7 268€ 10 103€ 13 174€ 69 443€ 41 506€ 36 677€ 18 235€ 5 462€ 27 363€ 11 295€ 15 460€ 17 187€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 22€ 20€ 33€ 23€ 0€ 0€ 8€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 395€ 13 181€ 12 831€ 15 810€ 12 049€ 17 986€ 22 875€ 3 085€ 3 451€ 3 235€ 3 425€ 2 998€ 3 418€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
86 323€ 98 129€ 87 146€ 98 579€ 76 153€ 67 075€ 63 828€ 54 428€ 42 204€ 42 173€ 52 913€ 56 472€ 56 552€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
82 623€ 86 580€ 76 646€ 84 279€ 63 055€ 54 307€ 54 778€ 45 376€ 42 204€ 33 373€ 40 885€ 44 504€ 41 621€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 700€ 10 549€ 10 500€ 14 300€ 13 098€ 12 768€ 9 050€ 9 045€ 0€ 8 800€ 12 028€ 11 968€ 14 931€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 240 478€ 1 177 716€ 1 340 435€ 1 084 003€ 1 181 887€ 917 837€ 981 875€ 826 953€ 787 820€ 727 995€ 787 025€ 745 194€ 553 839€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
49 323€ 84 456€ 59 885€ 23 739€ 27 499€ 49 383€ 23 556€ 32 477€ 32 154€ 28 631€ 37 649€ 37 853€ 39 028€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
49 323€ 84 456€ 59 885€ 23 739€ 27 499€ 49 383€ 23 556€ 32 477€ 32 154€ 28 631€ 37 649€ 37 853€ 39 028€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
695 460€ 708 867€ 646 221€ 586 157€ 549 466€ 498 911€ 455 252€ 437 911€ 407 442€ 390 700€ 343 618€ 413 857€ 427 742€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
648 315€ 665 326€ 607 519€ 553 543€ 510 413€ 456 930€ 413 663€ 400 872€ 374 549€ 369 256€ 319 256€ 389 480€ 399 762€
82
633
Výnosy z poplatkov
47 145€ 43 541€ 38 702€ 32 614€ 39 052€ 41 981€ 41 588€ 37 039€ 32 893€ 21 444€ 24 362€ 24 377€ 27 980€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
148 434€ 192 295€ 152 792€ 134 471€ 139 443€ 112 563€ 96 941€ 98 595€ 153 552€ 110 134€ 107 757€ 61 334€ 54 487€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 076€ 13 060€ 7 497€ 371€ 1 886€ 1 665€ 4 714€ 9 934€ 1 976€ 0€ 23 752€ 2 398€ 36 061€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 105€ 0€ 0€ 150€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 80€ 0€ 40€ 430€ 970€ 10 536€ 92€ 384€ 59€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
147 358€ 179 131€ 145 295€ 134 021€ 137 407€ 110 858€ 91 748€ 87 691€ 141 040€ 110 042€ 83 621€ 58 877€ 18 426€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 898€ 206€ 425€ 101€ 46 930€ 115€ 7 887€ 7 366€ 5 441€ 4 605€ 13 355€ 11 467€ 6 176€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 898€ 206€ 425€ 101€ 46 930€ 115€ 7 887€ 7 366€ 5 441€ 4 605€ 13 355€ 11 467€ 6 176€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 176€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 887€ 7 366€ 5 441€ 4 605€ 6 837€ 6 102€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 898€ 206€ 425€ 101€ 46 930€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 518€ 5 365€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
423€ 592€ 0€ 3€ 9€ 20€ 12€ 54€ 120€ 58€ 68€ 54€ 451€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 3€ 9€ 12€ 12€ 49€ 120€ 58€ 18€ 46€ 451€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 5€ 0€ 0€ 50€ 8€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
423€ 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
391 735€ 331 273€ 343 646€ 344 786€ 422 208€ 347 513€ 323 456€ 323 035€ 313 420€ 258 344€ 284 865€ 212 327€ 55 035€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 344€ 46 536€ 39 881€ 32 099€ 115 821€ 44 233€ 24 784€ 37 504€ 64 252€ 25 180€ 51 852€ 48 229€ 25 314€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
294 902€ 267 032€ 287 168€ 291 982€ 292 788€ 290 126€ 289 544€ 274 078€ 234 647€ 225 576€ 98 605€ 72 798€ 22 467€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 811€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127 027€ 86 309€ 3 648€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 719€ 750€ 3 030€ 650€ 550€ 370€ 0€ 1 665€ 1 150€ 630€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
13 736€ 16 955€ 13 567€ 20 054€ 13 049€ 12 783€ 9 128€ 9 789€ 13 371€ 6 958€ 7 381€ 4 991€ 2 795€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 287 273€ 1 317 690€ 1 202 969€ 1 089 256€ 1 185 554€ 1 008 504€ 907 104€ 899 438€ 912 129€ 792 472€ 787 312€ 736 892€ 582 919€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
46 795€ 139 975€ -137 466€ 5 253€ 3 667€ 90 667€ -74 771€ 72 485€ 124 309€ 64 477€ 287€ -8 302€ 29 080€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 8€ 21€ 7€ 2€ 5€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
46 795€ 139 975€ -137 466€ 5 253€ 3 666€ 90 666€ -74 772€ 72 477€ 124 288€ 64 470€ 285€ -8 307€ 29 080€