Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
476 448€ 339 550€ 300 885€ 245 982€ 204 806€ 207 149€ 216 245€ 194 789€ 185 301€ 172 228€ 178 519€ 180 314€ 152 747€ 185 663€ 162 285€
02
501
Spotreba materiálu
341 143€ 236 350€ 212 269€ 171 111€ 134 569€ 126 482€ 136 110€ 114 497€ 108 908€ 92 301€ 98 387€ 95 566€ 92 150€ 94 393€ 85 707€
03
502
Spotreba energie
135 305€ 103 200€ 88 616€ 74 871€ 70 237€ 80 666€ 80 134€ 80 293€ 76 393€ 79 927€ 80 132€ 84 748€ 60 597€ 91 270€ 76 578€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
679 459€ 586 757€ 542 781€ 802 265€ 507 332€ 443 347€ 465 467€ 459 605€ 525 711€ 392 840€ 157 194€ 268 111€ 192 311€ 135 767€ 106 287€
07
511
Opravy a udržiavanie
182 271€ 176 213€ 160 791€ 164 046€ 122 996€ 65 176€ 80 296€ 89 760€ 151 108€ 92 069€ 52 606€ 102 441€ 51 026€ 19 584€ 27 551€
08
512
Cestovné
1 253€ 212€ 175€ 459€ 574€ 517€ 361€ 617€ 397€ 500€ 333€ 945€ 2 782€ 580€ 365€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 184€ 5 860€ 6 642€ 4 033€ 4 531€ 3 546€ 1 280€ 2 168€ 3 593€ 1 335€ 1 118€ 1 916€ 5 625€ 4 898€ 2 589€
10
518
Ostatné služby
489 751€ 404 472€ 375 172€ 633 727€ 379 231€ 374 109€ 383 530€ 367 060€ 370 613€ 298 936€ 103 137€ 162 809€ 132 878€ 110 705€ 75 782€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 187 725€ 928 006€ 962 849€ 841 494€ 695 574€ 494 665€ 506 015€ 487 804€ 403 594€ 377 195€ 341 056€ 301 826€ 275 611€ 271 456€ 261 005€
12
521
Mzdové náklady
836 723€ 652 093€ 685 811€ 596 946€ 473 845€ 347 678€ 362 708€ 350 554€ 286 239€ 264 214€ 242 270€ 214 471€ 196 752€ 198 031€ 193 521€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
290 693€ 230 144€ 238 732€ 208 671€ 168 212€ 122 710€ 122 356€ 117 840€ 100 545€ 94 357€ 82 821€ 77 029€ 66 138€ 65 288€ 58 820€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 525€ 1 710€ 1 620€ 1 082€ 1 076€ 956€ 471€ 471€ 465€ 478€ 478€ 518€ 631€ 637€ 830€
15
527
Zákonné sociálne náklady
54 784€ 44 060€ 36 686€ 34 795€ 52 442€ 23 322€ 20 480€ 18 938€ 16 346€ 18 146€ 15 487€ 9 808€ 12 090€ 7 500€ 7 834€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 767€ 21 506€ 18 886€ 14 367€ 5 668€ 6 855€ 997€ 1 007€ 516€ 2 779€ 325€ 411€ 484€ 948€ 498€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 767€ 21 506€ 18 886€ 14 367€ 5 668€ 6 855€ 997€ 1 007€ 516€ 2 779€ 325€ 411€ 484€ 948€ 498€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
38 683€ 36 970€ 62 252€ 137 798€ 116 173€ 105 933€ 95 043€ 160 182€ 123 859€ 129 122€ 122 546€ 146 245€ 124 901€ 127 112€ 79 864€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 070€ 0€ 153€ 1€ 2€ 27€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 000€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 496€ 0€ 600€ 444€ 24 285€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 1 092€ 1 562€ 4 145€ 7 332€ 339€ 2 431€ 152€ 0€ 340€ 194€ 152€ 676€ 2 191€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
25 614€ 35 970€ 61 007€ 136 136€ 112 027€ 98 574€ 94 702€ 157 752€ 122 707€ 128 626€ 122 206€ 145 451€ 124 305€ 102 151€ 77 607€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
446 178€ 426 496€ 393 753€ 358 625€ 327 470€ 315 287€ 297 465€ 273 992€ 433 989€ 432 648€ 427 921€ 420 805€ 357 027€ 293 799€ 286 929€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400 690€ 381 973€ 348 496€ 316 890€ 297 163€ 288 747€ 273 156€ 255 010€ 416 153€ 400 517€ 399 394€ 399 774€ 318 110€ 271 730€ 266 780€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
45 488€ 44 524€ 45 257€ 41 735€ 30 308€ 26 541€ 24 310€ 18 981€ 17 836€ 32 131€ 28 527€ 21 031€ 38 917€ 22 069€ 20 149€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 978€ 19 571€ 17 527€ 21 069€ 0€ 16 829€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 117€ 17 350€ 15 650€ 15 050€ 10 556€ 6 640€ 7 949€ 4 520€ 5 695€ 1 788€ 5 206€ 1 959€ 9 156€ 18 749€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 780€ 2 916€ 1 116€ 6 279€ 0€ 1 660€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
29 371€ 27 174€ 29 607€ 26 685€ 19 752€ 19 901€ 16 361€ 14 461€ 12 141€ 4 585€ 834€ 429€ 2 413€ 3 320€ 1 660€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
26 480€ 23 822€ 23 931€ 21 962€ 23 888€ 22 783€ 24 753€ 27 226€ 30 448€ 30 379€ 35 457€ 36 281€ 41 625€ 41 316€ 44 580€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
12 722€ 12 255€ 11 286€ 11 278€ 13 387€ 14 810€ 16 056€ 19 122€ 22 159€ 24 132€ 27 387€ 27 109€ 30 414€ 33 187€ 35 750€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 758€ 11 566€ 12 645€ 10 685€ 10 501€ 7 974€ 8 697€ 8 104€ 8 289€ 6 247€ 8 070€ 9 172€ 11 211€ 8 128€ 8 830€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
218 445€ 203 550€ 177 019€ 187 417€ 185 896€ 165 293€ 165 914€ 148 650€ 148 882€ 128 456€ 139 469€ 120 154€ 107 110€ 107 429€ 78 769€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
146 395€ 143 031€ 127 322€ 126 706€ 125 325€ 109 322€ 98 574€ 93 902€ 106 159€ 81 833€ 92 816€ 83 042€ 81 152€ 70 964€ 56 031€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
17 921€ 7 636€ 9 244€ 8 511€ 8 082€ 12 321€ 5 535€ 5 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
52 159€ 52 883€ 40 453€ 52 200€ 52 488€ 43 651€ 61 805€ 49 205€ 42 723€ 46 623€ 46 653€ 37 106€ 25 958€ 36 457€ 22 738€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 8€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 101 186€ 2 566 657€ 2 482 356€ 2 609 911€ 2 066 808€ 1 761 313€ 1 771 900€ 1 753 256€ 1 852 301€ 1 665 647€ 1 402 487€ 1 474 147€ 1 251 816€ 1 163 490€ 1 020 217€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
85 196€ 71 482€ 68 950€ 61 452€ 55 515€ 53 053€ 52 645€ 54 538€ 51 761€ 50 372€ 47 501€ 45 927€ 36 284€ 46 991€ 39 667€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
85 196€ 71 482€ 68 950€ 61 452€ 55 515€ 53 053€ 52 645€ 54 538€ 51 761€ 50 372€ 47 501€ 45 927€ 36 204€ 46 938€ 39 368€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 53€ 299€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 634€ 980€ 278€ 1 553€ 3 223€ 0€ 0€ 717€ 5 828€ 7 469€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 980€ 0€ 1 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 634€ 0€ 278€ 477€ 3 223€ 0€ 0€ 717€ 5 828€ 7 469€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 983 158€ 1 788 129€ 1 711 870€ 1 672 361€ 1 496 330€ 1 430 616€ 1 309 541€ 1 142 867€ 1 007 577€ 902 194€ 799 482€ 791 794€ 657 082€ 803 006€ 852 021€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 927 300€ 1 732 057€ 1 651 426€ 1 627 522€ 1 454 439€ 1 390 357€ 1 265 755€ 1 097 847€ 966 862€ 860 010€ 761 486€ 751 337€ 614 634€ 761 946€ 809 002€
82
633
Výnosy z poplatkov
55 857€ 56 073€ 60 444€ 44 839€ 41 891€ 40 259€ 43 785€ 45 020€ 40 715€ 42 184€ 37 996€ 40 457€ 42 448€ 41 060€ 43 019€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
128 884€ 121 027€ 276 935€ 113 893€ 109 306€ 110 949€ 112 661€ 105 978€ 114 053€ 108 052€ 109 365€ 110 395€ 86 767€ 89 029€ 73 525€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 204€ 2 972€ 1 385€ 60€ 0€ 1 216€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 300€ 5 920€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 430€ 0€ 0€ 0€ 276€ 0€ 81€ 0€ 1 850€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 958€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
410€ 1 077€ 288€ 416€ 214€ 1 261€ 1 710€ 815€ 2 356€ 1 708€ 1 971€ 2 060€ 150€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
112 270€ 116 978€ 275 262€ 113 418€ 108 662€ 108 294€ 110 909€ 105 162€ 111 697€ 106 068€ 105 436€ 107 254€ 86 317€ 81 259€ 73 525€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
44 524€ 45 257€ 41 735€ 38 371€ 27 414€ 15 373€ 18 981€ 17 836€ 32 131€ 28 527€ 20 768€ 38 501€ 22 747€ 20 150€ 16 431€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
44 524€ 45 257€ 41 735€ 38 371€ 27 414€ 15 373€ 18 981€ 17 836€ 32 131€ 28 527€ 20 768€ 38 501€ 22 747€ 20 150€ 16 431€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 911€ 16 628€ 18 857€ 19 427€ 16 830€ 16 431€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 350€ 15 650€ 15 050€ 10 556€ 6 640€ 7 949€ 4 520€ 5 695€ 23 766€ 6 866€ 2 595€ 10 952€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 916€ 1 116€ 6 279€ 1 660€ 1 660€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
27 174€ 29 607€ 26 685€ 27 815€ 20 774€ 7 424€ 14 461€ 12 141€ 8 365€ 834€ 429€ 2 413€ 1 660€ 1 660€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 382€ 415€ 714€ 0€ 0€ 8€ 37€ 81€ 84€ 103€ 248€ 244€ 194€ 325€ 332€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 37€ 81€ 84€ 103€ 248€ 244€ 194€ 325€ 332€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
1 382€ 415€ 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 439€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 439€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
877 499€ 602 717€ 647 765€ 763 136€ 619 942€ 512 670€ 562 557€ 612 099€ 673 041€ 595 661€ 393 582€ 491 804€ 465 772€ 379 842€ 273 884€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 780€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
625 130€ 545 518€ 529 014€ 612 190€ 500 878€ 397 131€ 438 085€ 485 288€ 449 189€ 375 030€ 167 553€ 209 683€ 293 142€ 207 831€ 124 411€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
233 186€ 43 350€ 110 751€ 126 429€ 96 000€ 102 630€ 105 147€ 106 760€ 208 788€ 210 708€ 210 799€ 269 930€ 160 227€ 171 733€ 144 228€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 0€ 200€ 500€ 0€ 0€ 4 784€ 2 134€ 0€ 400€ 800€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 18 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
16 183€ 13 849€ 7 801€ 5 558€ 23 064€ 12 909€ 19 325€ 15 266€ 12 929€ 9 923€ 14 830€ 11 391€ 12 403€ 278€ 465€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 120 643€ 2 629 027€ 2 747 970€ 2 649 213€ 2 311 140€ 2 122 669€ 2 057 403€ 1 933 676€ 1 880 201€ 1 688 132€ 1 370 946€ 1 478 665€ 1 276 002€ 1 345 171€ 1 263 329€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 456€ 62 369€ 265 614€ 39 302€ 244 331€ 361 356€ 285 503€ 180 420€ 27 899€ 22 484€ -31 541€ 4 518€ 24 186€ 181 681€ 243 112€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 15€ 16€ 18€ 47€ 45€ 32€ 59€ 66€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 456€ 62 369€ 265 614€ 39 302€ 244 331€ 361 356€ 285 496€ 180 405€ 27 883€ 22 466€ -31 587€ 4 473€ 24 154€ 181 622€ 243 046€