Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Veľký Lipník

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
52 548€ 60 615€ 53 398€ 43 097€ 48 757€ 42 976€ 43 540€ 39 802€ 37 467€ 42 980€ 40 898€ 40 290€ 37 856€ 48 105€ 28 709€ 39 605€
02
501
Spotreba materiálu
33 246€ 32 406€ 36 536€ 30 030€ 35 648€ 30 723€ 29 564€ 25 062€ 20 850€ 26 434€ 22 880€ 25 445€ 22 706€ 31 221€ 18 887€ 24 316€
03
502
Spotreba energie
19 302€ 28 208€ 16 862€ 13 068€ 13 109€ 12 253€ 13 976€ 14 741€ 16 617€ 16 545€ 18 018€ 14 846€ 15 150€ 16 884€ 9 822€ 15 289€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
63 403€ 59 904€ 58 779€ 48 269€ 57 026€ 93 733€ 40 134€ 39 937€ 35 213€ 45 238€ 30 645€ 39 447€ 25 416€ 31 982€ 11 315€ 26 360€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 166€ 2 645€ 2 877€ 8 538€ 8 235€ 50 115€ 3 905€ 914€ 711€ 4 768€ 7 964€ 3 472€ 3 461€ 9 141€ 5 963€ 4 638€
08
512
Cestovné
3 970€ 2 732€ 3 763€ 2 257€ 3 848€ 3 639€ 3 560€ 3 316€ 3 659€ 2 491€ 1 705€ 2 080€ 2 033€ 1 936€ 81€ 2 343€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 722€ 8 894€ 6 956€ 5 688€ 3 421€ 2 843€ 2 628€ 2 908€ 688€ 4 527€ 0€ 280€ 0€ 673€ 475€ 148€
10
518
Ostatné služby
49 545€ 45 633€ 45 183€ 31 786€ 41 521€ 37 135€ 30 042€ 32 799€ 30 155€ 33 453€ 20 975€ 33 615€ 19 922€ 20 232€ 4 796€ 19 231€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
188 954€ 167 988€ 146 440€ 148 659€ 142 602€ 123 175€ 129 429€ 109 014€ 103 052€ 114 782€ 107 304€ 114 162€ 112 877€ 99 150€ 92 267€ 83 838€
12
521
Mzdové náklady
133 929€ 119 704€ 105 064€ 105 970€ 101 764€ 87 365€ 91 633€ 80 848€ 74 888€ 85 112€ 78 451€ 84 301€ 83 573€ 77 432€ 70 898€ 64 711€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
45 945€ 40 785€ 35 781€ 36 751€ 35 196€ 30 617€ 32 286€ 25 543€ 26 352€ 27 899€ 27 083€ 27 800€ 27 898€ 20 312€ 17 953€ 18 775€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 694€ 2 647€ 1 611€ 1 534€ 1 419€ 1 158€ 1 065€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 386€ 4 853€ 3 985€ 4 404€ 4 223€ 4 036€ 4 445€ 2 457€ 1 812€ 1 770€ 1 770€ 2 062€ 1 241€ 328€ 3 166€ 334€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 1 078€ 250€ 18€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 070€ 1 493€ 2 038€ 2 333€ 1 558€ 791€ 1 135€ 526€ 530€ 468€ 756€ 1 395€ 324€ 323€ 247€ 191€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 070€ 1 493€ 2 038€ 2 333€ 1 558€ 791€ 1 135€ 526€ 530€ 468€ 644€ 1 296€ 224€ 223€ 247€ 191€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
30 665€ 6 059€ 11 649€ 16 147€ 14 281€ 3 146€ 2 738€ 4 374€ 1 175€ 838€ 256€ 1 396€ 1 922€ 3 100€ 42 226€ 11 731€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15€ 64€ 152€ 32€ 16€ 208€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 036€ 0€ 52€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 30€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 408€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
30 650€ 5 995€ 11 498€ 16 110€ 14 265€ 2 937€ 2 733€ 1 095€ 1 167€ 794€ 226€ 1 396€ 1 922€ 2 064€ 42 160€ 5 271€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
68 847€ 66 942€ 56 304€ 54 515€ 53 547€ 45 721€ 43 454€ 41 799€ 35 923€ 36 901€ 42 945€ 42 409€ 48 233€ 46 566€ 45 738€ 45 953€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 707€ 66 942€ 55 164€ 53 375€ 52 407€ 44 581€ 42 314€ 40 849€ 31 695€ 36 901€ 37 140€ 36 585€ 42 293€ 42 084€ 40 926€ 40 499€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 140€ 0€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 950€ 4 228€ 0€ 5 805€ 5 824€ 5 940€ 4 482€ 4 812€ 5 454€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 454€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 0€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 950€ 950€ 0€ 5 805€ 5 824€ 5 940€ 4 482€ 4 812€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 529€ 4 340€ 4 290€ 2 612€ 2 871€ 2 166€ 2 052€ 2 346€ 2 306€ 2 627€ 3 024€ 3 199€ 1 862€ 1 646€ 820€ 410€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 776€ 1 752€ 261€ 184€ 271€ 0€ 3€ 3€ 164€ 467€ 738€ 26€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
753€ 2 588€ 4 029€ 2 427€ 2 599€ 2 166€ 2 052€ 2 343€ 2 301€ 2 463€ 2 558€ 2 461€ 1 836€ 1 646€ 820€ 410€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
202 188€ 176 907€ 167 266€ 168 381€ 157 975€ 147 856€ 147 998€ 133 396€ 123 919€ 116 888€ 112 955€ 106 892€ 103 961€ 109 243€ 108 435€ 98 081€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
187 351€ 164 515€ 158 063€ 154 773€ 145 324€ 137 401€ 139 107€ 123 928€ 119 337€ 111 985€ 108 123€ 103 559€ 99 766€ 105 965€ 105 115€ 93 832€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
14 837€ 12 392€ 9 203€ 13 608€ 12 651€ 10 455€ 8 891€ 9 469€ 4 582€ 4 903€ 4 832€ 3 333€ 4 195€ 3 278€ 3 320€ 996€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 253€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
617 203€ 544 248€ 500 164€ 484 014€ 479 416€ 459 562€ 410 479€ 371 195€ 339 585€ 360 721€ 338 783€ 349 191€ 332 451€ 340 115€ 329 757€ 306 169€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 110€ 2 394€ 5 808€ 3 460€ 2 785€ 2 128€ 1 339€ 1 649€ 32 143€ 31 289€ 28 951€ 29 694€ 19 058€ 19 912€ 15 771€ 13 280€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 280€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 110€ 2 394€ 5 808€ 3 460€ 2 785€ 2 128€ 1 339€ 1 649€ 32 143€ 29 018€ 28 951€ 29 694€ 19 058€ 19 912€ 15 771€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 175€ 3 824€ 31 849€ 29 384€ 34 847€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 175€ 3 824€ 31 849€ 29 384€ 34 847€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
443 894€ 430 268€ 403 173€ 394 698€ 401 460€ 363 600€ 340 203€ 319 861€ 288 372€ 260 945€ 249 410€ 227 405€ 229 805€ 204 216€ 258 965€ 272 080€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
423 118€ 413 471€ 387 283€ 378 953€ 390 839€ 352 865€ 329 759€ 309 635€ 277 888€ 250 921€ 239 361€ 217 382€ 220 804€ 194 768€ 249 775€ 262 625€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 775€ 16 797€ 15 890€ 15 745€ 10 621€ 10 735€ 10 444€ 10 226€ 10 484€ 10 025€ 10 049€ 10 023€ 9 001€ 9 448€ 9 190€ 9 455€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
80 232€ 36 285€ 32 891€ 32 270€ 32 085€ 35 090€ 35 599€ 31 574€ 329€ 301€ 949€ 363€ 14 003€ 14 856€ 13 850€ 17 012€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 932€ 1 486€ 1 069€ 163€ 630€ 780€ 1 355€ 64€ 0€ 0€ 0€ 44€ 20€ 956€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 204€ 0€ 227€ 0€ 100€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 41€ 0€ 15€ 92€ 42€ 40€ 50€ 50€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 962€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
78 055€ 34 799€ 31 822€ 32 107€ 31 455€ 34 310€ 34 244€ 31 495€ 60€ 97€ 934€ 0€ 13 941€ 13 760€ 13 800€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 140€ 0€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 950€ 4 228€ 0€ 5 950€ 5 678€ 5 940€ 4 482€ 4 812€ 5 454€ 5 336€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 140€ 0€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 950€ 4 228€ 0€ 5 950€ 5 678€ 5 940€ 4 482€ 4 812€ 5 454€ 5 336€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 454€ 5 336€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 0€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 1 140€ 950€ 950€ 0€ 5 950€ 5 678€ 5 940€ 4 482€ 4 812€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
451€ 439€ 132€ 229€ 335€ 5€ 4€ 5€ 2€ 2€ 45€ 8€ 72€ 547€ 779€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 10€ 27€ 0€ 4€ 5€ 2€ 2€ 16€ 8€ 70€ 547€ 779€
103
663
Kurzové zisky
12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
439€ 439€ 132€ 220€ 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 1 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
137 324€ 66 264€ 89 692€ 85 175€ 120 489€ 76 578€ 71 243€ 84 593€ 53 165€ 75 976€ 70 160€ 85 758€ 65 969€ 149 980€ 53 284€ 31 733€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 407€ 21 901€ 48 668€ 33 309€ 74 977€ 24 412€ 19 133€ 33 290€ 21 230€ 16 897€ 12 276€ 17 222€ 19 433€ 30 408€ 29 706€ 10 076€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 395€ 26 370€ 26 455€ 26 346€ 30 586€ 40 149€ 39 857€ 39 131€ 18 324€ 20 749€ 20 749€ 24 009€ 26 712€ 109 308€ 15 647€ 14 933€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 850€ 25 850€ 33 300€ 10 000€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
30 522€ 17 993€ 14 570€ 25 520€ 14 926€ 12 017€ 12 252€ 12 172€ 12 205€ 12 480€ 11 285€ 11 227€ 9 824€ 10 239€ 7 931€ 6 724€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
666 150€ 535 650€ 532 836€ 516 972€ 560 206€ 478 541€ 449 333€ 441 910€ 374 012€ 377 639€ 358 973€ 381 053€ 362 709€ 428 695€ 347 871€ 340 472€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
48 947€ -8 598€ 32 672€ 32 958€ 80 791€ 18 979€ 38 855€ 70 715€ 34 427€ 16 918€ 20 190€ 31 862€ 30 258€ 88 580€ 18 114€ 34 303€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 2€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 2€ 2€ 8€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
48 947€ -8 598€ 32 672€ 32 956€ 80 785€ 18 979€ 38 855€ 70 715€ 34 426€ 16 918€ 20 190€ 31 860€ 30 257€ 88 578€ 18 112€ 34 295€