Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
533 271€ 471 885€ 432 258€ 437 057€ 402 759€ 379 450€ 359 207€ 375 219€ 390 505€ 412 499€ 386 964€ 366 628€ 340 667€ 368 725€ 381 398€ 367 145€
02
501
Spotreba materiálu
396 010€ 325 434€ 320 426€ 307 076€ 271 027€ 256 872€ 227 582€ 244 125€ 262 453€ 287 340€ 246 991€ 205 363€ 209 757€ 212 533€ 221 712€ 251 170€
03
502
Spotreba energie
137 261€ 146 451€ 111 833€ 129 982€ 131 732€ 122 578€ 131 625€ 131 094€ 128 052€ 125 159€ 139 973€ 161 264€ 130 910€ 156 192€ 159 686€ 115 974€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
78 395€ 188 449€ 147 529€ 64 399€ 189 347€ 48 643€ 67 900€ 55 489€ 77 530€ 83 405€ 47 059€ 21 246€ 39 012€ 26 612€ 42 379€ 61 241€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 226€ 131 142€ 50 088€ 8 874€ 137 743€ 9 005€ 44 607€ 12 410€ 43 166€ 56 966€ 21 493€ 6 167€ 20 543€ 12 363€ 19 392€ 9 997€
08
512
Cestovné
723€ 194€ 40€ 144€ 386€ 377€ 264€ 471€ 549€ 261€ 36€ 556€ 37€ 11€ 22€ 169€
09
513
Náklady na reprezentáciu
385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
69 060€ 57 113€ 97 401€ 55 382€ 51 218€ 39 261€ 23 028€ 42 608€ 33 814€ 26 178€ 25 530€ 14 523€ 18 432€ 14 238€ 22 965€ 51 075€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 493 816€ 2 152 894€ 2 128 583€ 1 937 220€ 1 652 716€ 1 494 935€ 1 339 274€ 1 116 172€ 856 319€ 863 479€ 785 947€ 738 927€ 749 269€ 740 050€ 678 598€ 625 655€
12
521
Mzdové náklady
1 690 522€ 1 545 968€ 1 514 837€ 1 384 500€ 1 195 620€ 1 079 910€ 965 119€ 808 127€ 627 789€ 604 855€ 572 509€ 538 688€ 546 635€ 540 386€ 500 880€ 461 287€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
595 248€ 540 797€ 528 516€ 482 473€ 415 111€ 376 807€ 338 116€ 281 438€ 206 323€ 217 749€ 201 297€ 187 759€ 192 054€ 187 135€ 170 249€ 158 015€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
208 045€ 66 129€ 85 231€ 70 247€ 41 985€ 38 219€ 36 038€ 26 608€ 22 207€ 40 875€ 12 141€ 12 480€ 10 580€ 12 529€ 7 469€ 6 352€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
212€ 212€ 212€ 212€ 163€ 163€ 163€ 173€ 173€ 204€ 293€ 215€ 1 397€ 213€ 677€ 515€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
212€ 212€ 163€ 163€ 163€ 173€ 173€ 175€ 175€ 177€ 177€ 175€ 193€ 193€
20
538
Ostatné dane a poplatky
212€ 212€ 29€ 119€ 38€ 1 220€ 38€ 483€ 322€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
19 212€ 9 469€ 8 516€ 12 279€ 68€ 62€ 13 197€ 23 949€ 69 135€ 44€ 44€ 46€ 36€ 4€ 4 659€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 4 441€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
300€ 508€ 0€ 0€ 0€ 4€ 217€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
14 408€ 9 169€ 8 516€ 12 222€ 13 126€ 68 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 804€ 56€ 68€ 62€ 70€ 23 949€ 52€ 44€ 44€ 46€ 36€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
94 602€ 85 749€ 98 464€ 90 391€ 46 255€ 80 526€ 31 950€ 24 335€ 78 802€ 65 991€ 64 489€ 143 258€ 83 287€ 58 661€ 60 293€ 66 261€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 360€ 35 094€ 31 695€ 32 035€ 28 655€ 25 791€ 23 502€ 21 660€ 64 829€ 63 363€ 52 736€ 47 993€ 46 429€ 46 830€ 51 141€ 55 757€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
59 242€ 50 655€ 66 769€ 58 356€ 17 600€ 54 735€ 8 448€ 2 675€ 13 973€ 2 628€ 11 753€ 95 265€ 36 858€ 11 831€ 9 152€ 10 505€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 194€ 26 315€ 37 518€ 26 720€ 325€ 11 753€ 26 690€ 15 605€ 10 434€ 9 152€ 6 342€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43 048€ 24 340€ 29 251€ 31 636€ 17 275€ 54 735€ 8 448€ 2 675€ 13 973€ 2 628€ 68 575€ 21 253€ 1 397€ 0€ 4 163€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
449€ 4 136€ 4 030€ 4 000€ 3 755€ 2 740€ 3 524€ 3 484€ 5 091€ 5 778€ 5 753€ 5 036€ 4 982€ 4 936€ 1 517€ 933€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
449€ 4 136€ 4 030€ 4 000€ 3 755€ 2 740€ 3 524€ 3 484€ 5 091€ 5 778€ 5 753€ 5 036€ 4 982€ 4 936€ 1 517€ 933€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
866 408€ 772 720€ 581 216€ 672 705€ 662 639€ 610 855€ 625 450€ 603 598€ 612 076€ 617 671€ 609 400€ 444 469€ 472 086€ 410 887€ 360 131€ 355 253€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
763 490€ 678 883€ 523 712€ 628 924€ 613 935€ 595 327€ 578 142€ 568 565€ 531 017€ 527 988€ 525 692€ 469 243€ 437 429€ 390 768€ 340 819€ 355 016€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
102 917€ 93 837€ 57 504€ 43 781€ 48 704€ 15 528€ 47 309€ 35 033€ 81 059€ 89 682€ 83 708€ -24 774€ 34 657€ 20 119€ 19 312€ 237€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 086 363€ 3 685 514€ 3 392 293€ 3 214 500€ 2 969 913€ 2 617 381€ 2 427 530€ 2 191 666€ 2 044 444€ 2 118 162€ 1 899 949€ 1 719 822€ 1 690 746€ 1 610 119€ 1 524 996€ 1 481 661€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
866 033€ 759 572€ 577 338€ 666 555€ 650 271€ 639 569€ 610 478€ 601 839€ 576 767€ 587 926€ 583 538€ 500 971€ 459 271€ 395 990€ 345 267€ 348 545€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
866 033€ 759 572€ 577 338€ 666 555€ 650 271€ 639 569€ 610 478€ 601 839€ 576 767€ 587 926€ 583 538€ 500 971€ 459 271€ 395 990€ 345 267€ 348 545€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
20 033€ 15 835€ 12 233€ 16 806€ 13 690€ 16 770€ 49 157€ 11 722€ 38 274€ 12 004€ 14 907€ 12 073€ 12 816€ 12 132€ 10 229€ 10 645€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 033€ 15 835€ 12 233€ 16 806€ 13 690€ 16 770€ 49 157€ 11 722€ 38 274€ 12 004€ 14 907€ 12 073€ 12 816€ 12 132€ 10 229€ 10 645€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
61 163€ 67 956€ 47 616€ 29 821€ 22 449€ 837€ 625€ 5 522€ 23 881€ 80 328€ 26 690€ 15 605€ 10 434€ 13 315€ 6 342€ 11 868€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
61 163€ 67 956€ 47 616€ 29 821€ 22 449€ 837€ 625€ 5 522€ 23 881€ 80 328€ 26 690€ 15 605€ 10 434€ 13 315€ 6 342€ 11 868€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 315€ 37 518€ 26 720€ 325€ 11 753€ 26 690€ 15 605€ 10 434€ 9 152€ 6 342€ 11 868€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34 848€ 30 438€ 20 896€ 29 496€ 22 449€ 837€ 625€ 5 522€ 23 881€ 68 575€ 0€ 0€ 4 163€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 114 607€ 2 869 372€ 2 750 373€ 2 479 926€ 2 288 480€ 1 966 142€ 1 789 086€ 1 579 941€ 1 397 728€ 1 461 107€ 1 299 035€ 1 235 945€ 1 186 057€ 1 155 119€ 1 119 528€ 1 139 159€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 852 771€ 2 714 261€ 2 516 249€ 2 321 044€ 2 253 374€ 1 926 552€ 1 765 584€ 1 542 751€ 1 320 950€ 1 391 485€ 1 231 625€ 1 180 835€ 1 095 305€ 1 091 469€ 1 064 595€ 1 082 444€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
34 135€ 33 869€ 30 470€ 30 810€ 27 625€ 25 131€ 23 392€ 21 660€ 64 829€ 63 363€ 52 736€ 47 993€ 67 682€ 46 830€ 51 141€ 47 109€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
219 382€ 113 224€ 195 777€ 110 942€ 13 799€ 15 530€ 11 746€ 2 644€ 4 243€ 3 355€ 18 201€ 10 154€ 701€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 2 015€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 094€ 6 792€ 6 652€ 15 906€ 6 450€ 202€ 988€ 10 431€ 3 762€ 4 869€ 6 667€ 3 090€ 3 424€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 225€ 1 225€ 1 225€ 1 225€ 1 030€ 660€ 110€ 2 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 168€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 061 835€ 3 712 734€ 3 387 560€ 3 193 109€ 2 974 890€ 2 623 317€ 2 449 346€ 2 199 024€ 2 036 648€ 2 141 365€ 1 924 171€ 1 764 594€ 1 668 578€ 1 576 555€ 1 481 365€ 1 510 220€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-24 528€ 27 221€ -4 733€ -21 392€ 4 977€ 5 937€ 21 816€ 7 358€ -7 795€ 23 203€ 24 222€ 44 772€ -22 168€ -33 564€ -43 631€ 28 559€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-24 528€ 27 221€ -4 733€ -21 392€ 4 977€ 5 937€ 21 816€ 7 358€ -7 795€ 23 203€ 24 222€ 44 772€ -22 168€ -33 564€ -43 631€ 28 559€