Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
200 708€ 227 903€ 193 843€ 146 996€ 182 628€ 127 801€ 144 219€ 181 635€ 158 012€ 149 769€ 176 436€ 149 502€ 142 304€ 182 020€ 144 248€
02
501
Spotreba materiálu
124 011€ 181 061€ 143 835€ 97 453€ 130 091€ 88 207€ 92 550€ 98 748€ 105 039€ 97 261€ 95 859€ 101 698€ 94 481€ 123 393€ 85 767€
03
502
Spotreba energie
76 696€ 46 842€ 50 009€ 49 544€ 52 537€ 39 594€ 51 669€ 82 888€ 52 973€ 52 508€ 80 577€ 47 804€ 47 823€ 58 627€ 58 073€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 408€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
144 911€ 50 227€ 30 810€ 109 417€ 32 080€ 51 205€ 26 854€ 30 460€ 52 612€ 53 268€ 51 373€ 48 177€ 53 026€ 60 707€ 95 047€
07
511
Opravy a udržiavanie
117 662€ 38 216€ 16 770€ 91 554€ 14 375€ 33 175€ 2 553€ 7 221€ 26 930€ 22 484€ 6 388€ 2 601€ 9 792€ 4 144€ 2 498€
08
512
Cestovné
59€ 26€ 30€ 605€ 258€ 182€ 573€ 495€ 553€ 236€ 748€ 63€ 72€ 51€ 44€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
27 190€ 11 986€ 14 009€ 17 257€ 17 447€ 17 848€ 23 728€ 22 744€ 25 130€ 30 548€ 44 238€ 45 513€ 43 162€ 56 512€ 92 506€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
827 560€ 775 680€ 719 618€ 636 805€ 566 393€ 532 454€ 460 362€ 408 997€ 375 283€ 373 083€ 377 160€ 401 204€ 413 737€ 435 803€ 470 389€
12
521
Mzdové náklady
594 667€ 559 228€ 518 133€ 464 934€ 407 071€ 387 925€ 328 958€ 298 107€ 274 398€ 270 724€ 276 251€ 292 739€ 301 362€ 320 984€ 344 982€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
205 803€ 192 631€ 178 817€ 159 656€ 142 725€ 134 877€ 115 723€ 103 330€ 93 784€ 93 879€ 95 474€ 101 858€ 104 357€ 110 518€ 120 078€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 090€ 23 821€ 22 668€ 12 215€ 16 597€ 9 275€ 15 069€ 5 651€ 6 116€ 7 854€ 4 807€ 6 371€ 7 502€ 3 881€ 3 589€
16
528
Ostatné sociálne náklady
377€ 613€ 1 910€ 985€ 626€ 628€ 236€ 515€ 419€ 1 741€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 347€ 3 446€ 3 185€ 2 715€ 2 713€ 2 713€ 2 758€ 2 628€ 2 973€ 2 799€ 2 413€ 1 163€ 1 185€ 1 185€ 1 049€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 313€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 313€ 1 594€ 1 430€ 1 413€ 594€ 594€ 594€ 529€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 034€ 2 049€ 1 788€ 1 318€ 1 316€ 1 316€ 1 361€ 1 316€ 1 379€ 1 369€ 1 000€ 569€ 591€ 591€ 520€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
13€ 98€ 8€ 19 331€ 60€ 235€ 2 158€ 3 076€ 1 555€ 1 386€ 3 063€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
829€ 235€ 2 158€ 3 076€ 1 555€ 1 386€ 3 063€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
80€ 8€ 18 502€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
7 461€ 8 121€ 24 011€ 9 526€ 41 962€ 6 324€ 16 117€ 16 724€ 16 660€ 55 502€ 41 799€ 38 599€ 33 299€ 27 966€ 10 659€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 461€ 6 995€ 5 975€ 5 082€ 4 471€ 3 878€ 2 944€ 5 177€ 4 763€ 12 401€ 16 461€ 15 797€ 11 984€ 9 033€ 7 738€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 126€ 18 036€ 4 444€ 37 491€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 22 802€ 21 315€ 18 933€ 2 921€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 126€ 18 036€ 4 444€ 7 403€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 22 802€ 21 315€ 18 933€ 576€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
30 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 345€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 609€ 2 932€ 2 936€ 2 239€ 2 958€ 2 907€ 2 062€ 3 724€ 4 548€ 3 375€ 279€ 248€ 140€ 197€ 846€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 609€ 2 932€ 2 936€ 2 239€ 2 958€ 2 907€ 2 062€ 3 724€ 4 548€ 3 375€ 279€ 248€ 140€ 197€ 846€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
275 454€ 256 184€ 260 615€ 243 328€ 214 317€ 228 527€ 219 750€ 243 852€ 221 235€ 238 657€ 198 210€ 164 112€ 147 631€ 110 077€ 103 963€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
240 140€ 226 558€ 231 397€ 213 396€ 216 936€ 198 858€ 190 886€ 193 776€ 182 731€ 185 580€ 184 690€ 163 953€ 145 911€ 107 394€ 103 963€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
35 313€ 29 626€ 29 219€ 29 931€ -2 619€ 29 669€ 28 863€ 50 076€ 38 504€ 53 076€ 13 520€ 159€ 1 720€ 2 683€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 461 063€ 1 324 493€ 1 235 018€ 1 151 123€ 1 043 050€ 951 931€ 872 130€ 907 351€ 831 384€ 876 688€ 849 828€ 806 082€ 792 877€ 819 341€ 829 265€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
260 111€ 255 512€ 260 150€ 242 146€ 237 084€ 222 578€ 205 374€ 242 963€ 219 513€ 219 629€ 185 492€ 163 162€ 140 697€ 107 677€ 105 434€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
260 111€ 255 512€ 260 150€ 242 146€ 237 084€ 222 578€ 205 374€ 242 963€ 219 513€ 219 629€ 185 492€ 163 162€ 140 697€ 107 677€ 105 434€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
279€ 1 638€ 3 974€ 6 730€ 217€ 4 672€ 14 537€ 0€ 6 933€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
279€ 1 638€ 3 974€ 6 730€ 217€ 4 672€ 14 537€ 0€ 6 933€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 128€ 18 036€ 4 560€ 8 577€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 23 133€ 21 315€ 19 904€ 2 991€ 19 701€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 128€ 18 036€ 4 560€ 8 577€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 23 133€ 21 315€ 19 904€ 2 991€ 19 701€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 126€ 18 036€ 4 444€ 7 403€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 22 802€ 21 315€ 18 933€ 2 991€ 19 701€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 002€ 116€ 1 174€ 330€ 0€ 971€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
10€ 10€ 9€ 7€ 9€ 5€ 3€ 5€ 10€ 9€ 29€ 23€ 71€ 350€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 10€ 9€ 7€ 9€ 5€ 3€ 5€ 10€ 9€ 29€ 23€ 71€ 350€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 199 632€ 1 066 565€ 960 916€ 949 513€ 790 009€ 763 917€ 665 167€ 654 611€ 602 796€ 586 268€ 617 011€ 614 487€ 623 214€ 650 840€ 701 434€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 133 808€ 987 067€ 915 211€ 942 935€ 783 674€ 759 569€ 661 211€ 630 084€ 597 938€ 573 042€ 599 325€ 598 387€ 589 374€ 640 540€ 693 808€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 461€ 6 995€ 5 975€ 5 082€ 4 471€ 3 878€ 2 944€ 23 593€ 4 763€ 12 401€ 16 461€ 15 797€ 11 984€ 9 033€ 7 626€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
58 362€ 72 503€ 39 730€ 1 496€ 1 645€ 439€ 852€ 435€ 0€ 0€ 21 741€ 1 117€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
219€ 31€ 160€ 499€ 95€ 824€ 1 224€ 303€ 115€ 149€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 467 870€ 1 340 122€ 1 225 916€ 1 200 245€ 1 031 183€ 1 003 650€ 888 824€ 909 475€ 865 632€ 835 915€ 840 182€ 798 993€ 790 772€ 761 579€ 826 920€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6 808€ 15 629€ -9 103€ 49 122€ -11 867€ 51 720€ 16 694€ 2 124€ 34 248€ -40 773€ -9 646€ -7 089€ -2 105€ -57 762€ -2 345€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 2€ 2€ 1€ 2€ 1€ 1€ 1€ 2€ 0€ 6€ 4€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 808€ 15 628€ -9 105€ 49 120€ -11 868€ 51 718€ 16 693€ 2 124€ 34 247€ -40 775€ -9 646€ -7 095€ -2 109€ -57 762€ -2 345€