Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS Martin, akciová spoločnosť

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
138 407 € 286 603 € 280 977 € 306 362 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
138 407€ 286 603€ 280 977€ 306 362€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 159 € 6 145 € 3 951 € 6 744 € 264 503 € 212 037 € 168 601 € 186 118 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
225€ 170€ 74 043€ 130 097€ 147 047€ 141 938€
10
B.2
Služby
3 159€ 5 920€ 3 951€ 6 574€ 190 460€ 81 940€ 21 554€ 44 180€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-3 159 € -6 145 € -3 951 € -6 744 € -126 096 € 74 566 € 112 376 € 120 244 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
-21 € 976 € 75 025 € 105 711 € 98 931 € 125 920 €
13
C.1
Mzdové náklady
54 465€ 75 533€ 70 587€ 88 409€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
-21€ -127€ 16 848€ 25 985€ 24 314€ 30 680€
16
C.4
Sociálne náklady
1 103€ 3 712€ 4 193€ 4 030€ 6 831€
17
D
Dane a poplatky
72€ 14 213€ 13 889€ 15 044€ 13 361€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 572€ 33 977€ 34 248€ 33 044€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
969 659€ 127 566€ 300€ 133€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
388 942€ 15 418€ 111€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-117€ -3 704€ 15 100€ 21 553€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 976€ 7 476€ 131€ 500€ 2 189€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 944€ 8 054€ 106€ 2 035€ 15 564€ 5 535€ 4 869€ 7 452€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-10 986 € -14 199 € -4 036 € 12 853 € 340 623 € 27 733 € -61 469 € -57 322 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
802 544€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
750 632€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
64 475 € 65 789 € 37 718 € 24 547 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
64 475€ 65 789€ 37 718€ 24 547€
38
X.
Výnosové úroky
49€ 48€ 5€ 2€ 8€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
187€ 171€ 160€ 319€ 426€ 473€ 549€ 627€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
64 288 € 65 618 € 89 470 € 24 277 € -378 € -468 € -547 € -619 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
53 302 € 51 419 € 85 434 € 37 130 € 340 245 € 27 265 € -62 016 € -57 941 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 108 € 740 € 66 093 € 721 € -153 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 969€ 64 968€ 721€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
228€ -229€ 1 125€ -153€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
53 302 € 51 419 € 82 326 € 36 390 € 274 152 € 26 544 € -61 863 € -57 943 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
53 302 € 51 419 € 85 434 € 37 130 € 340 245 € 27 265 € -62 016 € -57 941 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
53 302 € 51 419 € 82 326 € 36 390 € 274 152 € 26 544 € -61 863 € -57 943 €