TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ ODDM

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ ODDM bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592731
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ ODDM
    Bellu IV. 1567/6 96001 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví