TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592790
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY
    Gagarinova 97 96001 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví