TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GYMNÁZIUM

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GYMNÁZIUM bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592811
  • DIČ 2021285618
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GYMNÁZIUM
    Lipovec 2413 96001 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví